Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6702T: Německá a středoevropská studia / Deutsche und mitteleuropäische Studien
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Návod-dotaz do Erudia
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Akademický rok 2018/19 (PŘÍPRAVA)
 

Studijní obor 6702T: Německá a středoevropská studia / Deutsche und mitteleuropäische Studien


Cílem oboru Německá a středoevropská studia / Deutsche und Mitteleuropäische Studien je poskytnout jeho studentům kvalifikované kontextuální (obecné) a regionální (odborné) znalosti a analyticko-syntetické (speciální) dovednosti v oblasti svého oborového zaměření. Východiskem pro získání širokých odborných znalostí je vynikající znalost německého jazyka a aktivní znalost polského jazyka a dalšího světového jazyka nejen v oblasti konverzace, ale také schopnost jazyk používat především v akademicko-odborném kontextu. Obor je zaměřen na Německo a střední Evropu v oboru mezinárodních teritoriálních studií, a to v průsečíku moderních dějin, politologie, mezinárodních vztahů a socio-kulturního vývoje. Specifikum oboru je zprostředkování různorodého pohledu na danou problematiku díky semestrálnímu pobytu studentů na Uniwersytet Pedagogiczny v Krakově a díky systematickému zapojení německých akademiků především na UK (krátkodobě nebo dlouhodobě hostující profesoři). Absolventi tak disponují jedinečnými analyticko-komparativními kompetencemi v oboru a schopností diferencovaného přístupu ve vztahu k národnímu pojetí a výkladu především moderních dějin.


Absolventům bakalářských studijních oborů 6702R Mezinárodní teritoriální studia, 6702R Česko-německá studia, 6702K Soudobé dějiny a 6702K Teritoriální studia uskutečňovaných na UK FSV může děkan prominout přijímací zkoušku, jestliže během studia bakalářského cyklu má uchazeč průměrný prospěch do 1,50 včetně, bakalářskou zkoušku složí v prvním termínu, na který se přihlásil, a dosáhne při ní prospěchu do 1,50 včetně, přičemž žádná z částí bakalářské zkoušky není hodnocena stupněm dobře.


Garantem oboru je doc. PhDr. Michal KUBÁT, Ph.D.

Koordinátorem oboru je doc. PhDr. Ota KONRÁD, Ph.D. Mail 


Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty

82 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně: 26

Volitelné předměty

12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl. 4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK)


Pozn.: V rámci studia na Uniwersytet Pedagogiczny v Krakově musí studenti splnit 25 kreditů z povinných předmětů a minimálně 5 kreditů z povinně volitelných a volitelných předmětů.


Magisterská státní zkouška:


Části:


  1. (JDIP01) Obhajoba diplomové práce

  2. (JSZ627) Německo a střední Evropa ve 20. století (1 otázka)

  3. (JSZ628) Politické systémy a aktuální problémy Německa a zemí střední Evropy (1 otázka)

  4. (JSZ629) Kultura Německa a zemí střední Evropy (1 otázka)


Pozn.: Ani jedna z otázek u státní zkoušky (část 2-4) nesmí být předmětem diplomové práce.


Povinné předměty: (J#0177)

Kód

Název předmětu

Garant

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JMM350

ExternĂ­ odkaz Hospodářský a sociální systém NMZ I

ExternĂ­ odkaz Mlsna

ZS

1/1

Zk

4

JMM634

ExternĂ­ odkaz Proseminář moderní dějiny

ExternĂ­ odkaz Vykoukal ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

0/2

KZ

4

JMM638

ExternĂ­ odkaz Proseminář politologie a mezinárodní vztahy

ExternĂ­ odkaz Kubát ExternĂ­ odkaz Eberle

ZS

0/2

KZ

4

JMM708

ExternĂ­ odkaz Německo a střední Evropa v 19. století

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

0/2

KZ

4

JMM709

ExternĂ­ odkaz Deutsche und mitteleuropäische Geschichte im 20. Jh.

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

1/1

Zk

4

JMM710

ExternĂ­ odkaz Europa Środkowa i Środkowowschodnia w dobie wspólczesnej (UPK)

ExternĂ­ odkaz Essen ExternĂ­ odkaz Sroka

ZS

2/0

Zk

3

JMM711

ExternĂ­ odkaz Sudetendeutsche Geschichte und Politik

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

1/1

Zk

4

JMM712

ExternĂ­ odkaz Polen und Deutschland im vereinigten Europa (1990-2013) (UPK)

ExternĂ­ odkaz Kochnowski ExternĂ­ odkaz Rydel

ZS

2/0

Zk

3

JMM713

ExternĂ­ odkaz Deutsch-polnische Beziehungen 1815-1989 UPK)

ExternĂ­ odkaz Chrobaczyński

ZS

2/0

Zk

3

JMM714

ExternĂ­ odkaz Deutsche und deutschsprachige Literatur als Spigel der Wndel des 20. Jhs. (UPK)

ExternĂ­ odkaz Bednarowska

ZS

1/1

Z

3

JMM715

ExternĂ­ odkaz Prager deutsche Literatur

ExternĂ­ odkaz Zelená

ZS

1/1

Zk

4

JMM716

ExternĂ­ odkaz Politický systém Německa

ExternĂ­ odkaz Kunštát

LS

1/1

Zk

4

JMM717

ExternĂ­ odkaz Politické režimy střední Evropy

ExternĂ­ odkaz Kubát

LS

2/0

Zk

4

JMM718

ExternĂ­ odkaz Polština I

ExternĂ­ odkaz Sitarz

ZS

0/2

Z

3

JMM719

ExternĂ­ odkaz Polština II

ExternĂ­ odkaz Sitarz

LS

0/4

Z

3

JMM720

ExternĂ­ odkaz Polski dla Cudzoziemcóv (UPK)

ExternĂ­ odkaz Sitarz

ZS

0/2

KZ

3

JMM721

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář pro Německá a středoveropská studia I.

ExternĂ­ odkaz Šmidrkal

ZS

0/2

KZ

3

JMM722

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář pro Německá a středoveropská studia II.

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

0/2

KZ

5

JMM723

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář pro Německá a středoveropská studia III. (UPK)

ExternĂ­ odkaz Rydel

ZS

0/2

KZ

10

JMM724

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář pro Německá a středoveropská studia IV.

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS/LS

0/2

KZ

7

Celkový počet kreditů: 82


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMM638

Proseminář politologie a mezinárodní vztahy
JMM210

JMM708

Německo a střední Evropa v 19. století
JMM114 JMM211

JMM720

Polski dla Cudzoziemcóv (UPK)
JMM212

JMM721

Diplomový seminář pro Německá a středoveropská studia I.
JMM213

JMM722

Diplomový seminář pro Německá a středoveropská studia II.

JMM721JMM214

JMM723

Diplomový seminář pro Německá a středoveropská studia III. (UPK)

JMM722JMM215

JMM724

Diplomový seminář pro Německá a středoveropská studia IV.

JMM723JMM216


Povinně volitelné předměty: (J#0178)

Kód

Název předmětu

Garant

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JMM052

ExternĂ­ odkaz Politické systémy NMZ po r. 1945 (alpské země)

ExternĂ­ odkaz Kunštát

ZS

1/1

Zk

4

JMM056

ExternĂ­ odkaz Německá a rakouská kultura ve 20. století

ExternĂ­ odkaz Emler

ZS

1/1

Zk

4

JMM061

ExternĂ­ odkaz Konversatorium zu den aktuellen Fragen I.

ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS

0/2

KZ

4

JMM062

ExternĂ­ odkaz Konversatorium zu den aktuellen Fragen II.

ExternĂ­ odkaz Nigrin

LS

0/2

KZ

4

JMM351

ExternĂ­ odkaz Hospodářský a sociální systém NMZ II

ExternĂ­ odkaz Mlsna

LS

1/1

Zk

4

JMM352

ExternĂ­ odkaz Zahraniční politika SRN I

ExternĂ­ odkaz Handl

ZS

1/1

Zk

4

JMM353

ExternĂ­ odkaz Zahraniční politika SRN II

ExternĂ­ odkaz Handl

LS

1/1

Zk

4

JMM447

ExternĂ­ odkaz Tutorium

ExternĂ­ odkaz Mörsch

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM550

ExternĂ­ odkaz Moderní rakouské dějiny

ExternĂ­ odkaz Konrád

LS

1/1

Zk

4

JMM611

ExternĂ­ odkaz Odborná stáž v České republice

ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM612

ExternĂ­ odkaz Odborná stáž v zahraničí

ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM636

ExternĂ­ odkaz Deutschsprachige Literatur im 20. Jahrhundert

ExternĂ­ odkaz Zelená

ZS

1/1

Zk

4

JMM639

ExternĂ­ odkaz Strany a stranické systémy v NMZ

ExternĂ­ odkaz Kunštát

LS

1/1

Zk

4

JMM640

ExternĂ­ odkaz Církve a náboženství v NMZ

ExternĂ­ odkaz Kunštát

LS

1/1

Zk

4

JMM641

ExternĂ­ odkaz Deutsch-tschechische Beziehungen im 20. Jahrhundert

ExternĂ­ odkaz Kunštát

LS

1/1

Zk

4

JMM651

ExternĂ­ odkaz Wirtschafts- und Sozialgeschichte des geteilten Deutschlands 1945-1989

ExternĂ­ odkaz Lorenz

LS

0/2

KZ

4

JMM731

ExternĂ­ odkaz Socio-ekonomická geografie německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Baštová

LS

1/1

KZ

4

JMM732

ExternĂ­ odkaz Německá bezpečnostní politika

ExternĂ­ odkaz Handl

LS

1/1

Zk

4

JMM733

ExternĂ­ odkaz Geschichte der Globalisierung im 19. und 20. Jahrhundert

ExternĂ­ odkaz Barth

ZS

1/1

Zk

5

JMM734

ExternĂ­ odkaz NS-Propaganda-Filme. Riefenstahl - Goebbels – Harlan

ExternĂ­ odkaz Wollstein

ZS

1/1

Zk

5

JMM738

ExternĂ­ odkaz Der Lange Weg zur Historisierung. Die Zwangsaussiedlung der Deutschen aus der Tschechoslowakei und ihre Rolle in den tschechisch-deutschen Beziehungen nach 1945

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

1/1

Zk

4

JMM740

ExternĂ­ odkaz Der Krieg in der Ukraine und Deutschlands Rolle in Europa

ExternĂ­ odkaz Sapper ExternĂ­ odkaz Weichsel

LS

1/1

Zk

5

JMM741

ExternĂ­ odkaz Vielfältige Nachbarschaften. Ausländer und ethnische Minderheiten in Deutschland in Geschichte und Gegenwart

ExternĂ­ odkaz Zimmermann

LS

1/1

Zk

5

Minimální počet kreditů: 26


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMM351

Hospodářský a sociální systém NMZ II

JMM350
JMM353

Zahraniční politika SRN II

JMM352


Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

23.listopad 2016 18:53

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Výsledky hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 14.03 2018 15:36, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz