Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor B 7202R Marketingová komunikace a public rela
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Návod-dotaz do Erudia
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor B 7202R Marketingová komunikace a public relations - bakalářské studium

V souvislosti s vytvářením tržního prostředí v České republice vzrostla výrazně úloha marketingových a public relations aktivit, a to ve všech oblastech: hospodářské, politické i ve sféře činnosti neziskových organizací a občanských iniciativ různého typu. Na fundované a zodpovědně vedené marketingové komunikaci a vztazích k veřejnosti závisí nejen úspěšnost jednotlivých subjektů hospodářských, politických a občanských, ale vzhledem k povaze a společenskému dopadu těchto aktivit i kvalita prostředí, v němž žijeme, a kvalita společnosti jako celku. Můžeme také zcela jistě očekávat, že význam marketingové komunikace a public relations kvantitativně i kvalitativně poroste v souvislosti s naší integrací do EU.


Míra odbornosti a kvality komunikačního chování závisí na hloubce a rozvoji poznání komunikačních procesů a faktorů, jež je ovlivňují. Na jedné straně to znamená popisovat a analyzovat procesy institucionalizované a řízené komunikace (jimiž jsou také marketing a public relations), na straně druhé připravovat profesionály, kteří by na patřičné odborné i mravní úrovni dokázali v této oblasti působit. Zároveň tím vytvářet předpoklady pro růst těch, kteří by se různým formám řízené komunikace chtěli věnovat jako předmětu svého zájmu v rámci sociálních věd.


Otevření studijního oboru reaguje na obecně vnímanou potřebu kvalitně připravených absolventů pro oblast marketingové komunikace a veřejných vztahů, i na konkrétní podněty a požadavky praxe v tomto směru. Jeho hlavním cílem je zajistit odbornou průpravu (teoretickou i praktickou) budoucích pracovníků komunikačních, public relations i výzkumných agentur, stejně jako dalších pracovišť marketingové a veřejné komunikace, a tím přispět ke zvýšení úrovně institucionální a firemní komunikace. Tomu by mělo napomoci i postupné vytváření komunity absolventů sdílejících vědomí určitých hodnot, kvalit a norem profesního jednání v této oblasti.


Druhým cílem jsou potřeby odborné: různé metody a formy institucionální, řízené komunikace (mj. i marketing a public relations) získaly v posledním desetiletí ve veřejné komunikaci a v životě lidí mimořádně významné místo a patří k nejdynamičtějším jevům v oblasti společenské komunikace. Vzhledem k tomu, že jejich podoba, fungování a vývoj jsou však u nás dosud relativně málo zkoumány a reflektovány, otevření oboru se v tomto světle jeví i jako velmi dobrá příležitost pro zahájení soustavného studia tohoto typu komunikace.

Garantem bakalářského studijního oboru je


doc. PhDr. PaeDr. Karol Orban, Ph.D.


(tel. 222112246, orban@fsv.cuni.cz).

Celkové studijní povinnosti

180 kreditů

Povinné předměty

126 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně: 36 kreditů

Volitelné předměty

18 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )


Bakalářská státní zkouška:

  1. Obhajoba bakalářské práce

  2. Ústní zkouška:

    1. ekonomická teorie marketingu

    2. dějiny a teorie marketingové komunikace a public relations

    3. teorie sociální komunikacePovinné předměty J#0009

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomie

ExternĂ­ odkaz Kameníček

ZS

2/0

Zk

5

JJB009

ExternĂ­ odkaz Úvod do psychologie

ExternĂ­ odkaz Honzák

ZS/LS

2/0

Zk

5

JJB210

ExternĂ­ odkaz Kulturní kořeny moderní společnosti

ExternĂ­ odkaz Halada

LS

2/0

Zk

5

JJB221

ExternĂ­ odkaz Ekonomická teorie marketingu

ExternĂ­ odkaz Postler

ZS

2/0

Zk

5

JJB224

ExternĂ­ odkaz Psychologie marketingové komunikace

ExternĂ­ odkaz Hofmannová

LS

2/0

Zk

5

JJB225

ExternĂ­ odkaz Sociálně-psychologické aspekty marketingové komunikace

ExternĂ­ odkaz Senichev

LS

2/0

Zk

5

JJB226

ExternĂ­ odkaz Strategie a finanční management marketingu I

ExternĂ­ odkaz Majerik

ZS

2/0

Zk

5

JJB227

ExternĂ­ odkaz Strategie a finanční management marketingu II

ExternĂ­ odkaz Koudelková

LS

2/0

Zk

5

JJB228

ExternĂ­ odkaz Komerční marketing

ExternĂ­ odkaz Báča ExternĂ­ odkaz Obluk

ZS

2/0

Zk

4

JJB229

ExternĂ­ odkaz Nekomerční marketing

ExternĂ­ odkaz Báča ExternĂ­ odkaz Obluk

LS

2/0

Zk

4

JJB230

ExternĂ­ odkaz Politický marketing

ExternĂ­ odkaz Shavit

LS

2/0

Zk

4

JJB231

ExternĂ­ odkaz Dějiny a teorie public relations

ExternĂ­ odkaz Hejlová ExternĂ­ odkaz Halada

ZS

2/0

Zk

5

JJB232

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář

ExternĂ­ odkaz Orban

LS

0/2

Z

3

JJB233

ExternĂ­ odkaz Výzkum a měření efektivity marketingu

ExternĂ­ odkaz Postler

LS

2/0

Zk

5

JJB234

ExternĂ­ odkaz Výrazové prostředky marketingové komunikace

ExternĂ­ odkaz Bezouška

LS

1/1

KZ

3

JJB235

ExternĂ­ odkaz Proces tvorby v marketingové komunikaci

ExternĂ­ odkaz Bezouška

ZS

1/1

KZ

3

JJB236

ExternĂ­ odkaz Komunikace s médii

ExternĂ­ odkaz Kupka

ZS

1/1

KZ

4

JJB237

ExternĂ­ odkaz Právo a etika v marketingu

ExternĂ­ odkaz Winter

ZS

2/0

Zk

5

JJB238

ExternĂ­ odkaz Kritika marketingové komunikace

ExternĂ­ odkaz Hejlová

LS

1/1

Zk

5

JJB239

ExternĂ­ odkaz Praxe

ExternĂ­ odkaz Orban

LS

0/14

Z

4

JJB246

ExternĂ­ odkaz Úvod do filosofie

ExternĂ­ odkaz Hladík

LS

2/0

Zk

5

JJB249

ExternĂ­ odkaz Úvod do studia českého jazyka I

ExternĂ­ odkaz Klabíková Rábová

ZS

2/2

KZ

3

JJB250

ExternĂ­ odkaz Úvod do studia českého jazyka II

ExternĂ­ odkaz Klabíková Rábová

LS

2/2

Zk

5

JJB263

ExternĂ­ odkaz Propedeutika sociologických výzkumů

ExternĂ­ odkaz Koudelková

ZS

1/1

KZ

4

JJB269

ExternĂ­ odkaz Sociální kontext komunikace

ExternĂ­ odkaz Klimeš

ZS

2/0

Zk

5

JJB270

ExternĂ­ odkaz Dějiny a teorie marketingové komunikace

ExternĂ­ odkaz Klimeš

LS

2/0

Zk

5

JPB198

ExternĂ­ odkaz Úvod do politologie

ExternĂ­ odkaz Brunclík

LS

2/0

Zk

5

JSB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS/LS

2/0

Zk

5

Celkový počet kreditů: 126


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEB998

Úvod do ekonomie
JEB003 JEB004 JEB101 JEB102

JJB227

Strategie a finanční management marketingu II

JJB226
JJB234

Výrazové prostředky marketingové komunikace

JJB235
JJB250

Úvod do studia českého jazyka II

JJB249
JJB270

Dějiny a teorie marketingové komunikace

JJB269


Student plní všechny skupiny povinně volitelných předmětů: J#0107, J#0010Povinně volitelné předměty J#0107 - Cizí jazyky pro MK a PR

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/3

Z

2

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

Zk

4

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/3

Z

2

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/3

Zk

4

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

Zk

4

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

Zk

4

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

Zk

4

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

4

JLB045

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro marketing I

ExternĂ­ odkaz Cotte

ZS

0/3

Z

2

JLB046

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro marketing II

ExternĂ­ odkaz Cotte

LS

0/3

Zk

4

Minimální počet kreditů : 4


Ke splnění studijních povinností v rámci této skupiny je zapotřebí absolvovat jeden cizí jazyk s ukončením ZK nebo KZ. Možnost zapsat si tento kurz je podmíněna získáním zápočtu, anebo úspěšným absolvováním rozřazovacího testu.


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinně volitelných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLB014

Němčina odborná II

JLB013


JLB034


JLB020

Francouzština odborná II

JLB019


JLB036


JLB024

Italština odborná II

JLB023
JLB028

Ruština odborná II - vyšší

JLB027
JLB030

Španělština odborná II

JLB029
JLB040

Ruština odborná II - nižší

JLB039
JLB046

Angličtina pro marketing II

JLB045

Povinně volitelné předměty J#0010

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJB001

ExternĂ­ odkaz Dějiny a současnost masových médií I

ExternĂ­ odkaz Köpplová ExternĂ­ odkaz Cebe

LS

2/0

Zk

5

JJB008

ExternĂ­ odkaz Úvod do studia komunikace

ExternĂ­ odkaz Jirák

LS

2/0

Zk

5

JJB240

ExternĂ­ odkaz Marketing a tvorba značky

ExternĂ­ odkaz Průša

ZS

1/1

Zk

5

JJB241

ExternĂ­ odkaz Marketing pro neziskový sektor

ExternĂ­ odkaz Hejlová

LS

1/1

Zk

5

JJB243

ExternĂ­ odkaz Aktuální otázky marketingové komunikace

ExternĂ­ odkaz Dolanský

LS

1/1

KZ

4

JJB245

ExternĂ­ odkaz Analýza mediálních obsahů

ExternĂ­ odkaz Vochocová

ZS

2/0

Zk

5

JJB247

ExternĂ­ odkaz Prezentace v marketingové komunikaci

ExternĂ­ odkaz Kopecký

LS

1/1

KZ

3

JJB248

ExternĂ­ odkaz Marketing Communication in the Transition towards Market Economy

ExternĂ­ odkaz Strielkowski

LS

1/1

KZ

3

JJB251

ExternĂ­ odkaz Tourism Marketing

ExternĂ­ odkaz Strielkowski

LS

1/1

KZ

3

JJB252

ExternĂ­ odkaz Současná marketingová komunikace

ExternĂ­ odkaz Köppl

ZS

0/2

KZ

3

JJB253

ExternĂ­ odkaz Markething - online publikování a populární kultura I.

ExternĂ­ odkaz Maxa

ZS

0/2

KZ

3

JJB254

ExternĂ­ odkaz Zpracování textů pro média

ExternĂ­ odkaz Orban

ZS

0/2

KZ

3

JJB255

ExternĂ­ odkaz Nová média

ExternĂ­ odkaz Klimeš

ZS

0/2

KZ

3

JJB258

ExternĂ­ odkaz Specifika novinářských textů

ExternĂ­ odkaz Závozda

LS

0/2

KZ

3

JJB259

ExternĂ­ odkaz Markething - online publikování a populární kultura II.

ExternĂ­ odkaz Maxa

LS

0/2

KZ

3

JJB260

ExternĂ­ odkaz Multimediální projekty

ExternĂ­ odkaz Köppl

LS

1/1

KZ

3

JJB261

ExternĂ­ odkaz Kreativita v reklamní tvorbě

ExternĂ­ odkaz Mrkvička

LS

0/2

KZ

3

JJB262

ExternĂ­ odkaz Specifika politické komunikace

ExternĂ­ odkaz Shavit

ZS

1/1

KZ

4

JJB264

ExternĂ­ odkaz Strategický marketing

ExternĂ­ odkaz Uherka

ZS

1/1

KZ

3

JJB265

ExternĂ­ odkaz Marketing a mediální gramotnost

ExternĂ­ odkaz Wolák

LS

0/2

Z

2

JJB266

ExternĂ­ odkaz Teorie volebních kampaní

ExternĂ­ odkaz Shavit

ZS

2/0

KZ

3

JJB267

ExternĂ­ odkaz On-line marketing

ExternĂ­ odkaz Máchová

LS

1/1

KZ

3

JJB268

ExternĂ­ odkaz Sportovní marketing

ExternĂ­ odkaz Šesták

ZS

1/1

KZ

3

JJB272

ExternĂ­ odkaz Sociologický výzkum v marketingové komunikaci

ExternĂ­ odkaz Koudelková

LS

1/1

KZ

3

JJB273

ExternĂ­ odkaz Kultura mluveného projevu

ExternĂ­ odkaz Klabíková Rábová

LS

1/1

KZ

3

JJB274

ExternĂ­ odkaz Intercultural communication and international marketing

ExternĂ­ odkaz Hejlová

LS

1/1

KZ

3

JJB275

ExternĂ­ odkaz Interpretace textů marketingové komunikace

ExternĂ­ odkaz Klimeš

LS

0/2

KZ

3

JJB276

ExternĂ­ odkaz Public relations v praxi

ExternĂ­ odkaz Vlček

ZS

0/2

KZ

3

JJB277

ExternĂ­ odkaz Vizuální prvky marketingové komunikace

ExternĂ­ odkaz Dolanský

LS

1/1

KZ

3

JJB278

ExternĂ­ odkaz Aplikovaný politický marketing

ExternĂ­ odkaz Dolanský

LS

1/1

KZ

3

JJB279

ExternĂ­ odkaz Art marketing

ExternĂ­ odkaz Skřivánek

ZS

1/1

KZ

4

JJB280

ExternĂ­ odkaz Direct marketing

ExternĂ­ odkaz Köppl

LS

1/1

KZ

3

JJB281

ExternĂ­ odkaz Komunikační strategie Univerzity Karlovy

ExternĂ­ odkaz Kopecký

LS

0/2

KZ

3

JJB282

ExternĂ­ odkaz Marketing Strategy Planning

ExternĂ­ odkaz Strielkowski

ZS

1/1

KZ

3

JJB283

ExternĂ­ odkaz Vybrané otázky českého jazyka I

ExternĂ­ odkaz Klabíková Rábová

ZS

1/1

KZ

3

JJB284

ExternĂ­ odkaz Firemní komunikace a kultura

ExternĂ­ odkaz Poucha

ZS

1/1

KZ

3

JJB285

ExternĂ­ odkaz Značka Česká republika

ExternĂ­ odkaz Kopecký

ZS

0/2

KZ

4

JJB286

ExternĂ­ odkaz Vybrané otázky českého jazyka II

ExternĂ­ odkaz Klabíková Rábová

LS

1/1

KZ

3

JJB287

ExternĂ­ odkaz Campaigns and Propaganda

ExternĂ­ odkaz Shavit

LS

1/1

KZ

3

JJB288

ExternĂ­ odkaz Institucionální komunikace

ExternĂ­ odkaz Shavit

ZS

1/1

KZ

3

JJB289

ExternĂ­ odkaz Praxe volebních kampaní

ExternĂ­ odkaz Shavit

LS

0/2

KZ

3

JJB290

ExternĂ­ odkaz Proseminář

ExternĂ­ odkaz Hejlová

ZS

2/0

KZ

2

JJB291

ExternĂ­ odkaz Hlavní město Praha: studie městského marketingu

ExternĂ­ odkaz Dolanská

ZS

1/1

KZ

4

JJB292

ExternĂ­ odkaz In-store marketingová komunikace

ExternĂ­ odkaz Jesenský

LS

1/1

KZ

3

JJB293

ExternĂ­ odkaz Role výzkumů v politických a komerčních kampaních

ExternĂ­ odkaz Shavit

ZS

0/2

KZ

4

JJB294

ExternĂ­ odkaz Základy umělecké práce

ExternĂ­ odkaz Orban

LS

0/2

KZ

3

JJB295

ExternĂ­ odkaz Projektový management

ExternĂ­ odkaz Koudelková

LS

1/1

KZ

3

JJB296

ExternĂ­ odkaz Marketing módních značek - teorie

ExternĂ­ odkaz Hejlová

ZS

2/0

KZ

4

JJB297

ExternĂ­ odkaz Marketing módních značek - praxe

ExternĂ­ odkaz Hejlová ExternĂ­ odkaz Koudelková

LS

0/2

KZ

4

JJB298

ExternĂ­ odkaz Marketingová komunikace malých a středních podniků

ExternĂ­ odkaz Koudelková

ZS

1/1

KZ

4

JJB500

ExternĂ­ odkaz Reklama v audiovizuálních médiích

ExternĂ­ odkaz Orban

LS

0/2

KZ

3

JJB501

ExternĂ­ odkaz Modern Philosophical Thinking

ExternĂ­ odkaz Maly

LS

1/1

KZ

3

JJB502

ExternĂ­ odkaz Komunikační strategie Institutu komunikačních studií FSV UK

ExternĂ­ odkaz Hejlová

LS

0/2

KZ

3

Minimální počet kreditů : 32


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinně volitelných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJB001

Dějiny a současnost masových médií I


JJB008JJB286

Vybrané otázky českého jazyka II

JJB283
JJB289

Praxe volebních kampaní

JJB266
JJB297

Marketing módních značek - praxe

JJB296

Předměty s kódy JJB001, JJB008 a JJB245 si zapíší studenti, kteří se chtějí ucházet o navazující

magisterské studium oboru Mediální studia.


Poznámka Správy SIS:

JYB03308Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

5.březen 2024 00:29

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 5.03 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz