Fakulta sociálních věd UK
Výuka cizích jazyků
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Návod-dotaz do Erudia
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Výuka cizích jazyků


Bakalářský cyklus


Kabinet jazykové přípravy zajišťuje výuku jednoho odborně zaměřeného jazyka. Do těchto kurzů jsou studenti zařazováni na základě výsledků písemných přijímacích zkoušek na fakultu nebo na základě vstupního testu, případně po dohodě s vyučujícím. Předpokládá se vyšší středně pokročilá znalost, úroveň B2+ podle Evropského referenčního jazykového rámce. Zimní semestr je ukončen zápočtem, letní zkouškou. Podmínky pro zapsání kurzu zakončeného zkouškou stanoví KJP.V akademickém roce 2014/2015 bude KJP poskytovat kurzy v těchto jazycích: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština a italština. Výběr jazyka se řídí přednostně požadavky příslušného institutu.Výuka hlavního jazyka je zaměřena na prohlubování jazykových znalostí studentů s důrazem na rozvíjení jejich schopností komunikovat na odborné úrovni ve svém oboru. Striktně dělené podle oborů jsou pouze kurzy angličtiny, kde je zaručen dostatečný počet studentů v kurzech. Němčina je rozdělena do kurzů pro ekonomy a ostatní obory. V ostatních jazycích jsou studenti několika oborů vždy spojeni v jednom kurzu.Dále si budou studenti moci v KJP vybrat studium jednoho dalšího jazyka v obecně zaměřeném kurzu. Tyto kurzy jsou na středně pokročilé úrovni (A2-B2), ukončené v zimním semestru zápočtem, v letním semestru klasifikovaným zápočtem. Studenti budou zapisováni do kurzů na základě testu požadované úrovně jazykové znalosti v prvních hodinách výuky nebo po dohodě s učitelem. Pokud kapacita kurzu dovolí, studenti si mohou zapsat další jazyky. Kurzy obecné angličtiny, na rozdíl od ostatních jazyků, se ještě dále dělí na  dvě podskupiny podle úrovně, nižší s názvem „obecná angličtina“ (B1) a vyšší „angličtina pro sociální vědy“ (B2), nabízená ve dvou profilacích. Do obecných kurzů angličtiny budou přednostně přijímáni studenti IMS, kteří mají ve studijních povinnostech klasifikovaný zápočet z angličtiny.Začátečnické a nízké kurzy druhého jazyka a kurzy třetího jazyka nejsou v kompetenci KJP. Zápočty za „třetí jazyk“ v programu IMS udílí garant oboru, nicméně ve sporných případech kabinet posuzuje pro IMS jazykové znalosti A1-A2, případně přezkušuje.Posluchači obou cyklů, kteří absolvovali kurz odborného jazyka, mají nově možnost si zapsat kurz akademické angličtiny (C1).Magisterský cyklus


Studenti přicházející z jiných fakult a mající odpovídající jazykovou úroveň se budou zařazovat do odborných kurzů jazyků. Studenti přicházející na fakultu s nízkými znalostmi si budou muset obecný jazyk zlepšit na příslušnou úroveň v obecných kurzech během prvního roku studia.KJP bude jako zkoušky z odborného jazyka uznávat:


1) zkoušku z odborného jazyka vykonanou na FSV v bakalářském cyklu;


2) jiné jazykové zkoušky odpovídající úrovně a příslušného zaměření po dohodě s KJP nebo písemně doložené studium oboru v daném jazyce v cizině.Studentům, kteří si rozšiřují studium o další obor v rámci FSV UK, se uznávají veškeré zkoušky a klasifikované zápočty vykonané na FSV.KJP zajišťuje pro všechny studenty jednu zkoušku z jazyka a pro část studentů (kteří mají druhý jazyk ve studijních plánech nebo si jej zvolí jako alternativní předmět) jeden klasifikovaný zápočet. Zápočet za zimní semestr obecného kurzu je uznáván IMS jako tzv. třetí jazyk.Kabinet jazykové přípravy dále nabízí Angličtinu pro veřejnou a sociální politiku I a II jako předmět povinně volitelný pro posluchače příslušného oboru a volitelný pro studenty jiných oborů s hlubším zájmem o jeho věcný obsah a s ním spojený odborný jazyk.Placené kurzy


KJP zajišťuje placené kurzy čínštiny na základě angličtiny s rodilým mluvčím z Konfuciovy akademie.Podrobné informace o sylabech, vstupních podmínkách do kurzů a podmínkách absolvování jednotlivých předmětů viz níže:Kurzy odborné J#000010

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB001

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociology I

ExternĂ­ odkaz Štěpánková

ZS

0/3

Z

2

JLB002

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociology II

ExternĂ­ odkaz Štěpánková

LS

0/3

Zk

4

JLB003

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro ekonomy I

ExternĂ­ odkaz Poslušná ExternĂ­ odkaz Staňková ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná

ZS

0/3

Z

2

JLB004

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro ekonomy II

ExternĂ­ odkaz Poslušná ExternĂ­ odkaz Staňková ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná

LS

0/3

Zk

4

JLB005

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro politology I

ExternĂ­ odkaz Panešová

ZS

0/3

Z

2

JLB006

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro politology II

ExternĂ­ odkaz Panešová

LS

0/3

Zk

4

JLB007

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro IMS I

ExternĂ­ odkaz Stružková

ZS

0/3

Z

2

JLB008

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro IMS II

ExternĂ­ odkaz Stružková

LS

0/3

Zk

4

JLB009

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro žur. a masovou komunikaci I

ExternĂ­ odkaz Prošková

ZS

0/3

Z

2

JLB010

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro žur. a masovou komunikaci II

ExternĂ­ odkaz Prošková

LS

0/3

Zk

4

JLB011

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy nižší I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

ZS

0/3

Z

2

JLB012

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy nižší II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

LS

0/3

KZ

4

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/3

Z

2

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

Zk

4

JLB017

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy vyšší I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

ZS

0/3

Z

2

JLB018

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy vyšší II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

LS

0/3

Zk

4

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/3

Z

2

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/3

Zk

4

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

Zk

4

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

Zk

4

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

Zk

4

JLB045

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro marketing I

ExternĂ­ odkaz Cotte

ZS

0/3

Z

2

JLB046

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro marketing II

ExternĂ­ odkaz Cotte

LS

0/3

Zk

4

JLM001

ExternĂ­ odkaz Akademická angličtina I

ExternĂ­ odkaz Poslušná

ZS/LS

0/2

Z

3

JLM002

ExternĂ­ odkaz Akademická angličtina II

ExternĂ­ odkaz Poslušná

LS

0/2

Z

3

JLM011

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro veřejnou a sociální politiku I

ExternĂ­ odkaz Klírová

ZS

0/3

Z

3

JLM012

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro veřejnou a sociální politiku II

ExternĂ­ odkaz Klírová

LS

0/3

Zk

4


Poznámka: azurově zvýrazněné předměty se v aktuálním roce nevyučují.


Kurzy obecné a mírně specializované J#000011

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB031

ExternĂ­ odkaz Angličtina I

ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná

ZS

0/3

Z

2

JLB032

ExternĂ­ odkaz Angličtina II

ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná

LS

0/3

KZ

4

JLB033

ExternĂ­ odkaz Němčina I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/3

Z

2

JLB034

ExternĂ­ odkaz Němčina II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

KZ

4

JLB035

ExternĂ­ odkaz Francouzština I

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Kidlesová

ZS

0/3

Z

2

JLB036

ExternĂ­ odkaz Francouzština II

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Kidlesová

LS

0/3

KZ

4

JLB037

ExternĂ­ odkaz Italština I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB038

ExternĂ­ odkaz Italština II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

KZ

4

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

4

JLB041

ExternĂ­ odkaz Španělština I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB042

ExternĂ­ odkaz Španělština II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

KZ

4

JLB047

ExternĂ­ odkaz Ruština obecná I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB048

ExternĂ­ odkaz Ruština obecná II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

4

JLB053

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Klírová ExternĂ­ odkaz Prošková

ZS

0/3

Z

2

JLB054

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Klírová ExternĂ­ odkaz Prošková

LS

0/3

KZ

4

JLB055

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomické němčiny I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

ZS

0/3

Z

2

JLB056

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomické němčiny II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

LS

0/3

KZ

4


Placené kurzy J#000050

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB049

ExternĂ­ odkaz Čínština I

ExternĂ­ odkaz Li

ZS

0/4

Z

4

JLB050

ExternĂ­ odkaz Čínština II

ExternĂ­ odkaz Yu

LS

0/4

Z

4

JLB051

ExternĂ­ odkaz Čínština III

ExternĂ­ odkaz Li

ZS

0/4

Z

6

JLB052

ExternĂ­ odkaz Čínština IV

ExternĂ­ odkaz Yu

LS

0/4

Z

6Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

29.září 2020 18:46

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 30.09 2020 23:16, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz