Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6703T Veřejná a sociální politika - navazující magisterské studium
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Návod-dotaz do Erudia
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Akademický rok 2018/19 (PŘÍPRAVA)
 

Studijní obor 67031T Veřejná a sociální politika - navazující magisterské studiuStudium je určeno studentům, kteří hodlají nalézt své profesionální uplatnění ve veřejné správě, v neziskových organizacích i v politice v roli analytiků, konzultantů, pracovníků poskytujících služby, úředníků či profesionálních politiků. Studium je vhodné pro absolventy bakalářského studia všech oborů FSV, pro bakaláře sociálně vědních oborů jiných VŠ a pro absolventy jiných vysokých škol s dokončeným úplným vysokoškolským vzděláním.


Ve výuce se kromě oboru veřejná a sociální politika uplatňují pohledy sociologie, ekonomie, politologie, teorie řízení a práva – s důrazem na praktické aplikace v různých oblastech. Studenti jsou vedeni k samostatné práci i práci v týmech při řešení problémů a při zpracování různých zadání. Jsou podporovány praxe studentů ve vybraných organizacích veřejného i občanského sektoru, studijní pobyty a stáže v zahraničí. Výuka bude probíhat v návaznosti na empirické výzkumy a poradenské aktivity, realizované katedrou veřejné a sociální politiky při Institutu sociologických studií a Centrem pro sociální a ekonomické strategie UK FSV.


Kromě zaměření na veřejnou a sociální politiku mohou studenti orientovat své studium i na specifičtější problematiku zdravotní politiky, vzdělávací politiky či bezpečnostní politiky.


Studijní obor je akreditován čtyřsemestrální studium. Studenti bakalářského studijního oboru Sociologie a sociální politika, kteří složili bakalářskou zkoušku ve svém prvním termínu a uspěli z bakalářské zkoušky minimálně s průměrem 1,7, mohou požádat děkana UK FSV o přijetí do magisterského studia tohoto oboru bez přijímací zkoušky.


Garant: Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.Rozsah studijních povinností:Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty

67 kreditů (8 Zk, 3 Z)

Povinně volitelné předměty

minimálně 31 kreditů

Volitelné předměty

maximálně 22 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu U


Magisterská státní zkouška:

Části:

1. Obhajoba diplomové práce (JDIP01)

2. Veřejná politika a sociální politika - esej (JSZ063)

3. Veřejná politika a veřejné finance - 1 otázka (JSZ064)

4. Sociální politika a veřejná správa - 1 otázka (JSZ065)


K druhé části zkoušky student zpracovává písemnou přípravu ve formě eseje na téma veřejné politiky.Povinné předměty:


Společné pro pokračující i otevřené studium: J#003914

Kód

Název předmětu

Garant

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JSM502

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář I

ExternĂ­ odkaz Kotrusová

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM504

ExternĂ­ odkaz Praxe ve veřejném nebo občanském sektoru

ExternĂ­ odkaz Potůček

ZS/LS

0/4

Z

3

JSM505

ExternĂ­ odkaz Ekonomie veřejného sektoru

ExternĂ­ odkaz Háva

LS

2/2

Zk

7

JSM506

ExternĂ­ odkaz Metody analýzy politik

ExternĂ­ odkaz Veselý ExternĂ­ odkaz Nekola

LS

2/2

Zk

7

JSM507

ExternĂ­ odkaz Metody tvorby politik

ExternĂ­ odkaz Veselý ExternĂ­ odkaz Hejzlarová

ZS

2/2

Zk

7

JSM508

ExternĂ­ odkaz Psaní diplomové práce

ExternĂ­ odkaz Ochrana

ZS/LS

0/2

Z(+Zk)

3

JSM512

ExternĂ­ odkaz Teorie a praxe veřejné správy

ExternĂ­ odkaz Ochrana

LS

2/0

Zk

6

JSM515

ExternĂ­ odkaz Proces tvorby politik

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/1

Zk

6

JSM516

ExternĂ­ odkaz Sociální politika v perspektivě životního cyklu

ExternĂ­ odkaz Kotrusová ExternĂ­ odkaz Dobiášová

ZS

2/1

Zk

6

JSM518

ExternĂ­ odkaz Public Policy

ExternĂ­ odkaz Potůček

ZS

2/1

Zk

9

JSM519

ExternĂ­ odkaz Social Policy

ExternĂ­ odkaz Kotrusová ExternĂ­ odkaz Angelovská

LS

2/1

Zk

9

Celkový počet kreditů: 67 (8 Zk, 3 Z)


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSM502

Diplomový seminář IJSM006


JSM505

Ekonomie veřejného sektoru

JEB998
JSM507

Metody tvorby politik

JSM506
JSM508

Psaní diplomové práce

JSM406 JSM502


Povinně volitelné předměty: J#006914

Kód

Název předmětu

Garant

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JEB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomie

ExternĂ­ odkaz Kameníček

ZS

2/0

Zk

5

JLM011

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro veřejnou a sociální politiku I

ExternĂ­ odkaz Klírová

ZS

0/3

Z

3

JLM012

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro veřejnou a sociální politiku II

ExternĂ­ odkaz Klírová

LS

0/3

Zk

4

JPM264

ExternĂ­ odkaz Bezpečnostní politika ČR

ExternĂ­ odkaz Balabán ExternĂ­ odkaz Ludvík

LS

1/0

Zk

4

JPM418

ExternĂ­ odkaz Bezpečnostní politika ČR - seminář

ExternĂ­ odkaz Ludvík ExternĂ­ odkaz Stejskal

LS

0/1

Z

4

JSB025

ExternĂ­ odkaz Sociální problémy

ExternĂ­ odkaz Frič

ZS

2/0

Zk

6

JSB026

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální politiky

ExternĂ­ odkaz Kotrusová

LS

2/1

Zk

5

JSB027

ExternĂ­ odkaz Sociální politika jako společen. praxe

ExternĂ­ odkaz Kotrusová

ZS

2/1

Zk

6

JSB039

ExternĂ­ odkaz Úvod do vzdělávací politiky

ExternĂ­ odkaz Kalous

LS

1/1

KZ

3

JSB063

ExternĂ­ odkaz Úvod do hospodářské politiky

ExternĂ­ odkaz Háva ExternĂ­ odkaz Mašková

LS

2/0

Zk

4

JSB072

ExternĂ­ odkaz Zdravotní politika

ExternĂ­ odkaz Háva

ZS

1/1

Zk

5

JSB157

ExternĂ­ odkaz Workshop Prague-Constance Study Days: Society, politics, and policy-making in the Czech Republic and Germany

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

0/2

Zk

7

JSB407

ExternĂ­ odkaz Globální problémy životního prostředí a udržitelný rozvoj

ExternĂ­ odkaz Drhová

ZS

1/1

Zk

5

JSB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS/LS

2/0

Zk

5

JSM115

ExternĂ­ odkaz Lidské zdroje v evropské perspektivě

ExternĂ­ odkaz Kuchař

LS

2/0

Zk

8

JSM406

ExternĂ­ odkaz Statistics in SPSS

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS/LS

1/1

Zk

6

JSM437

ExternĂ­ odkaz Civil Society in Transition

ExternĂ­ odkaz Frič

LS

2/0

Zk

8

JSM503

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář II

ExternĂ­ odkaz Dobiášová

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM509

ExternĂ­ odkaz Teorie veřejné správy (Správní věda)

ExternĂ­ odkaz Ochrana

LS

2/0

Zk

6

JSM510

ExternĂ­ odkaz Veřejná správa

ExternĂ­ odkaz Ochrana

ZS

2/0

Zk

6

JSM514

ExternĂ­ odkaz Metody a techniky práce s informacemi

ExternĂ­ odkaz Tomandlová

ZS

1/1

Z

5

JSM517

ExternĂ­ odkaz Evropský integrační proces

ExternĂ­ odkaz Váška ExternĂ­ odkaz Kasáková

LS

1/1

KZ

4

JSM602

ExternĂ­ odkaz Health Policy

ExternĂ­ odkaz Háva

ZS

2/1

Zk

8

JSM603

ExternĂ­ odkaz International comparison of health care systems

ExternĂ­ odkaz Háva

ZS

2/0

KZ

8

JSM604

ExternĂ­ odkaz Health Economics

ExternĂ­ odkaz Háva

LS

2/1

Zk

8

JSM607

ExternĂ­ odkaz Vzdělávací politika v ČR

ExternĂ­ odkaz Kalous

ZS

1/1

KZ

5

JSM609

ExternĂ­ odkaz Rodinná politika

ExternĂ­ odkaz Dobiášová

LS

1/1

KZ

3

JSM612

ExternĂ­ odkaz Kriminalita a současná česká společnost

ExternĂ­ odkaz Cejp

ZS

2/1

KZ

5

JSM617

ExternĂ­ odkaz Politika životního prostředí a udržitelní rozvoj

ExternĂ­ odkaz Drhová

LS

1/1

Zk

5

JSM628

ExternĂ­ odkaz European policies and practice towards ethnic minorities

ExternĂ­ odkaz Bernard Thompson Mikes

ZS

1/1

Zk

9

JSM638

ExternĂ­ odkaz Vybrané problémy vzdělávací politiky

ExternĂ­ odkaz Kalous ExternĂ­ odkaz Veselý

LS

1/1

KZ

5

JSM651

ExternĂ­ odkaz Politika výzkumu a vývoje

ExternĂ­ odkaz Vlk

ZS

1/1

Zk

5

JSM652

ExternĂ­ odkaz Teorie a praxe bezpečnostní politiky

ExternĂ­ odkaz Stejskal

LS

1/1

Zk

5

JSM653

ExternĂ­ odkaz Veřejné rozpočty jako nástroj řízení

ExternĂ­ odkaz Pavel

ZS

2/0

Zk

5

JSM657

ExternĂ­ odkaz Welfare State, Austerity, and Political Parties

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/1

Zk

8

JSM658

ExternĂ­ odkaz Expertíza, politické strany a welfare state

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

0/2

Zk

6

JSM662

ExternĂ­ odkaz Ageing and Pensions

ExternĂ­ odkaz Hedbávný

LS

6/0

Z

3

JSM683

ExternĂ­ odkaz Projektový management

ExternĂ­ odkaz Maaytova

LS

12/0

Zk

5

JSM696

ExternĂ­ odkaz Kvalita života

ExternĂ­ odkaz Kalous

ZS

1/1

KZ

4

JSM699

ExternĂ­ odkaz Theory of Public Policy

ExternĂ­ odkaz Potůček

ZS

2/0

Zk

4

Minimální počet kreditů: 31


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEB998

Úvod do ekonomie
JEB003 JEB004 JEB101 JEB102

JLM011

Angličtina pro veřejnou a sociální politiku I
JLB031 JLB053

JLM012

Angličtina pro veřejnou a sociální politiku II
JLB032 JLB054

JPM418

Bezpečnostní politika ČR - seminář


JPM264JSB026

Úvod do sociální politiky

JSB025
JSB027

Sociální politika jako společen. praxe

JSB026
JSB039

Úvod do vzdělávací politiky

JSB025 JSB026
JSB072

Zdravotní politika

JSB025 JSB026
JSM503

Diplomový seminář II

JSM406 JSM502
JSM510

Veřejná správa

JSM509
JSM517

Evropský integrační procesJMB196

Poznámka Správy SIS:

J14VERASP648
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

28.listopad 2016 15:10

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Výsledky hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 14.03 2018 15:36, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz