Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6702R: Mezinárodní teritoriální studia - bakaláři
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Návod-dotaz do Erudia
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2020/21
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6702R: Mezinárodní teritoriální studia - bakaláři

Studijní obor Mezinárodní teritoriální studia usiluje o shrnutí obecné problematiky politických, kulturně-historických, ekonomických a právních společenských souvislostí evropského a světového vývoje jako předpokladu studia teritoriálních magisterských specializací.


Garantem oboru je Doc. PhDr. Jiří VYKOUKAL, CSc.

Mail Celkové studijní povinnosti

180 kreditů

Povinné předměty

132 kreditů

Povinně volitelné předměty - jazyky

15 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně 15 kreditů

Volitelné předměty

maximálně 18 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )


Bakalářská státní zkouška (ExternĂ­ odkaz  viz adresa):  1. Otázka z moderních dějin

  2. Otázka z mezinárodních aktualit

  3. Otázka z širší problematiky zvoleného teritoria

  4. Obhajoba bakalářské práce, více viz ExternĂ­ odkaz  Pravidla pro zpracování bakalářské diplomní práce)

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )Povinné předměty (J#001514)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomie

ExternĂ­ odkaz Kameníček

ZS

2/0

Zk

5

JMB001

ExternĂ­ odkaz Úvod do společenských věd I

ExternĂ­ odkaz Kubát

ZS

2/0

KZ

4

JMB002

ExternĂ­ odkaz Úvod do společenských věd II

ExternĂ­ odkaz Kolenovská ExternĂ­ odkaz Anděl ExternĂ­ odkaz Králová

ZS

0/2

KZ

5

JMB003

ExternĂ­ odkaz Dvě století střední Evropy I

ExternĂ­ odkaz Křen

ZS

4/2

Z

3

JMB004

ExternĂ­ odkaz Dvě století střední Evropy II

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

4/2

Zk

8

JMB005

ExternĂ­ odkaz Přehled moderních světových dějin I

ExternĂ­ odkaz Pečenka ExternĂ­ odkaz Smetana ExternĂ­ odkaz Čížek

ZS

4/2

Z

3

JMB006

ExternĂ­ odkaz Přehled moderních světových dějin II

ExternĂ­ odkaz Smetana ExternĂ­ odkaz Konrád ExternĂ­ odkaz Čížek

LS

4/2

Zk

8

JMB009

ExternĂ­ odkaz Dějiny německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

4/2

Zk

8

JMB011

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Ruska

ExternĂ­ odkaz Pečenka ExternĂ­ odkaz Litera

ZS

4/2

Zk

8

JMB013

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy

ExternĂ­ odkaz Švec ExternĂ­ odkaz Balla

ZS

4/2

Zk

8

JMB015

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny západní Evropy

ExternĂ­ odkaz Rak ExternĂ­ odkaz Matějka ExternĂ­ odkaz Váška

LS

4/2

Zk

8

JMB017

ExternĂ­ odkaz Dějiny USA

ExternĂ­ odkaz Raková ExternĂ­ odkaz Sehnálková

LS

4/2

Zk

8

JMB018

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář I

ExternĂ­ odkaz Smetana ExternĂ­ odkaz Kubát ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

0/2

Z

2

JMB019

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář II

ExternĂ­ odkaz Smetana ExternĂ­ odkaz Kubát ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

0/2

Z

2

JMB020

ExternĂ­ odkaz Seminář k aktualitám A

ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Weiss ExternĂ­ odkaz Zukerstein

ZS/LS

0/2

KZ

4

JMB021

ExternĂ­ odkaz Seminář k aktualitám B

ExternĂ­ odkaz Váška ExternĂ­ odkaz Kasáková ExternĂ­ odkaz Emler

ZS/LS

0/2

KZ

4

JMB022

ExternĂ­ odkaz Úvod do historie

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

2/0

Zk

5

JMB023

ExternĂ­ odkaz Dějiny evropského myšlení

ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS

2/0

Zk

5

JMB024

ExternĂ­ odkaz Teorie ve společenských vědách

ExternĂ­ odkaz Konrád

LS

2/0

Zk

5

JMB025

ExternĂ­ odkaz Úvod do státu a politiky

ExternĂ­ odkaz Kubát

LS

2/0

Zk

5

JMB029

ExternĂ­ odkaz Evropská integrace

ExternĂ­ odkaz Kasáková ExternĂ­ odkaz Váška

ZS

2/2

Zk

6

JMB052

ExternĂ­ odkaz Ročníková práce

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

0/2

KZ

3

JMB113

ExternĂ­ odkaz Úvod do teritoriálních studií

ExternĂ­ odkaz Kozák

ZS

2/0

Zk

5

JMB119

ExternĂ­ odkaz Úvod do geografie

ExternĂ­ odkaz Kozák

LS

1/1

Zk

5

JSB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS/LS

2/0

Zk

5

Celkový počet kreditů: 132


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEB998

Úvod do ekonomie
JEB003 JEB004 JEB101 JEB102

JMB004

Dvě století střední Evropy II

JMB003
JMB006

Přehled moderních světových dějin II

JMB005
JMB009

Dějiny německy mluvících zemí

JMB001 JMB002 JMB004 JMB006 JMB022 JMB023 JMB024 JMB025 JMB113 JMB119
JMB011

Moderní dějiny Ruska

JMB001 JMB002 JMB004 JMB006 JMB022 JMB023 JMB024 JMB025 JMB113 JMB119
JMB013

Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy

JMB001 JMB002 JMB004 JMB006 JMB022 JMB023 JMB024 JMB025 JMB113 JMB119
JMB015

Moderní dějiny západní Evropy

JMB001 JMB002 JMB004 JMB006 JMB022 JMB023 JMB024 JMB025 JMB113 JMB119
JMB017

Dějiny USA

JMB001 JMB002 JMB004 JMB006 JMB022 JMB023 JMB024 JMB025 JMB113 JMB119
JMB018

Bakalářský seminář I

JMB052
JMB019

Bakalářský seminář II

JMB018
JMB020

Seminář k aktualitám A

JMB001 JMB002 JMB004 JMB006 JMB119
JMB021

Seminář k aktualitám B

JMB020
JMB029

Evropská integrace

JEB998 JMB001 JMB002 JMB004 JMB006 JMB022 JMB023 JMB024 JMB025 JMB113 JMB119 JSB998


JMB140

JMB140

JMB052

Ročníková práce

JMB001 JMB002 JMB004 JMB006 JMB022 JMB023 JMB024 JMB025 JMB113 JMB119

Průvodní semináře k předmětům JMB009-JMB017 budou určeny vyhláškou vždy na počátku příslušného semestru.Student plní všechny skupiny povinně volitelných předmětů: J#0072, J#0016Povinně volitelné předměty J#0072 - jazyky pro IMS

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB007

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro IMS I

ExternĂ­ odkaz Stružková

ZS

0/3

Z

2

JLB008

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro IMS II

ExternĂ­ odkaz Stružková

LS

0/3

Zk

4

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/3

Z

2

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

Zk

4

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/3

Z

2

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/3

Zk

4

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

Zk

4

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

Zk

4

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

Zk

4

JLB031

ExternĂ­ odkaz Angličtina I

ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná

ZS

0/3

Z

2

JLB032

ExternĂ­ odkaz Angličtina II

ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná

LS

0/3

KZ

4

JLB033

ExternĂ­ odkaz Němčina I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/3

Z

2

JLB034

ExternĂ­ odkaz Němčina II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

KZ

4

JLB035

ExternĂ­ odkaz Francouzština I

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Kidlesová

ZS

0/3

Z

2

JLB036

ExternĂ­ odkaz Francouzština II

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Kidlesová

LS

0/3

KZ

4

JLB037

ExternĂ­ odkaz Italština I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB038

ExternĂ­ odkaz Italština II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

KZ

4

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

4

JLB041

ExternĂ­ odkaz Španělština I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB042

ExternĂ­ odkaz Španělština II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

KZ

4

JLB053

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Klírová ExternĂ­ odkaz Prošková

ZS

0/3

Z

2

JLB054

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Klírová ExternĂ­ odkaz Prošková

LS

0/3

KZ

4

JMB211

ExternĂ­ odkaz Rozšíření jazykových kompetencí pro studenty MTS

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

1/1

Z

3

JMB315

ExternĂ­ odkaz Greek Language I

ExternĂ­ odkaz Maniati

ZS/LS

1/1

Z

3

JMB316

ExternĂ­ odkaz Greek Language II

ExternĂ­ odkaz Maniati

ZS/LS

1/1

KZ

4

JMB317

ExternĂ­ odkaz Greek Language III

ExternĂ­ odkaz Maniati

ZS/LS

1/1

KZ

4

JMB318

ExternĂ­ odkaz Greek Language IV

ExternĂ­ odkaz Maniati

ZS/LS

1/1

Zk

5

Minimální počet kreditů: 15


Ke splnění studijních povinností v rámci této skupiny je zapotřebí absolvovat tři různé cizí jazyky: dva jazyky s ukončením ZK nebo KZ ( možnost zapsat si tyto kurzy je podmíněna získáním zápočtu z prvního dílu anebo úspěšným absolvováním testu) a třetí cizí jazyk minimálně s ukončením Z. Pokud studenti zápočtový jazyk absolvují v Kabinetu jazykové přípravy UK FSV, zapisují si do SIS daný předmět z nabídky KJP UK FSV, pokud jde o jazyk absolvovaný mimo UK FSV, zapisují si jej postředictvím předmětu JMB211. Zápočet za třetí jazyk lze tedy udělit buď za jeho absolvování na KJP UK FSV a složení zápočtu nebo přímo složením zápočtového testu na KJP UK FSV nebo absolvováním ročního kursu na relevantní jazykové škole nebo jiné důvěryhodné instituci (Goethe Institut, British Council, Institut Français de Prague, Instituto Cervantes; v takovém případě je vždy třeba se předem dohodnout s garantem oboru!!! Další jazyky absolvované nad stanovený počet 15 kreditů lze uznat jako volitelné předměty v rámci přidělené kvóty 18 kreditů.


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLB008

Angličtina pro IMS II

JLB007
JLB014

Němčina odborná II

JLB013


JLB034


JLB020

Francouzština odborná II

JLB019


JLB036


JLB024

Italština odborná II

JLB023
JLB028

Ruština odborná II - vyšší

JLB027
JLB030

Španělština odborná II

JLB029
JLB031

Angličtina I
ExternĂ­ odkaz J#LM30 ExternĂ­ odkaz J#LM31

JLB032

Angličtina II

JLB031
JLB034

Němčina II

JLB033
JLB036

Francouzština II

JLB035
JLB038

Italština II

JLB037
JLB040

Ruština odborná II - nižší

JLB039
JLB042

Španělština II

JLB041
JLB053

Angličtina pro sociální vědy I
JLB001 JLB002 JLB031

JLB054

Angličtina pro sociální vědy II

JLB053
JMB211

Rozšíření jazykových kompetencí pro studenty MTSExternĂ­ odkaz J#JMB211JZ


JMB316

Greek Language II

JMB315
JMB317

Greek Language III

JMB316
JMB318

Greek Language IV

JMB317

Povinně volitelné předměty J#001614

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMBZ261

ExternĂ­ odkaz Deutsche Fachtexte - lesen, verstehen, diskutieren

ExternĂ­ odkaz Beck

ZS/LS

0/2

Z

4

JMB026

ExternĂ­ odkaz Církve a náboženství v německy mluvících zemích.

ExternĂ­ odkaz Kunštát

LS

1/1

Zk

4

JMB027

ExternĂ­ odkaz Nacismus ve 20. století

ExternĂ­ odkaz Kyncl

LS

1/1

Zk

5

JMB028

ExternĂ­ odkaz Česká historická reflexe 19. a 20. století

ExternĂ­ odkaz Rak

LS

2/0

KZ

4

JMB030

ExternĂ­ odkaz Strategická simulace diplomacie a geopolitiky

ExternĂ­ odkaz Kozák

ZS

1/1

Z

3

JMB031

ExternĂ­ odkaz Redakce odborných textů

ExternĂ­ odkaz Pečenka

LS

0/2

Z

3

JMB032

ExternĂ­ odkaz Dějiny Mexika

ExternĂ­ odkaz Bernkopfová

LS

1/1

Zk

4

JMB034

ExternĂ­ odkaz Dějiny Kanady

ExternĂ­ odkaz Fiřtová

LS

1/1

Zk

4

JMB036

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Běloruska

ExternĂ­ odkaz Zilynskyj

ZS

1/1

KZ

4

JMB037

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Polska

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

1/1

KZ

4

JMB038

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Kavkazu

ExternĂ­ odkaz Aslan

ZS

1/1

KZ

4

JMB039

ExternĂ­ odkaz Moderni dějiny Estonska a Lotyšska

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS

1/1

KZ

4

JMB040

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Litvy

ExternĂ­ odkaz Švec

LS

1/1

KZ

4

JMB041

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Ukrajiny

ExternĂ­ odkaz Zilynskyj

ZS

1/1

KZ

4

JMB042

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Turecka

ExternĂ­ odkaz Aslan

LS

1/1

KZ

4

JMB043

ExternĂ­ odkaz Úvod do lingvistické analýzy

ExternĂ­ odkaz Skálová

LS

1/1

Zk

5

JMB046

ExternĂ­ odkaz Komunistické systémy ve východní Evropě

ExternĂ­ odkaz Cuhra

LS

2/0

KZ

4

JMB047

ExternĂ­ odkaz Vybrané problémy mezinárodních konfliktů.

ExternĂ­ odkaz Čížek

ZS

1/1

Zk

5

JMB048

ExternĂ­ odkaz Německo a Balkán

ExternĂ­ odkaz Králová

LS

1/1

KZ

4

JMB050

ExternĂ­ odkaz Úvod do mezinárodní politické ekonomie

ExternĂ­ odkaz Fiřtová

LS

2/2

Zk

6

JMB051

ExternĂ­ odkaz Řecko a jihovýchodní Balkán – dějiny a současnost.

ExternĂ­ odkaz Králová

LS

1/1

KZ

3

JMB053

ExternĂ­ odkaz Okupace - odsun - smíření. Sudetoněmecká otázka v česko-německých vztazích.

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

2/0

Zk

5

JMB055

ExternĂ­ odkaz Dlouhé stíny války: Mírové uspořádání ve střední Evropě po 2. světové válce

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

2/0

KZ

4

JMB056

ExternĂ­ odkaz Film a kritické myšlení

ExternĂ­ odkaz Kozák ExternĂ­ odkaz Šafařík ExternĂ­ odkaz Králová

ZS

0/4

KZ

4

JMB057

ExternĂ­ odkaz Cultural Legacies and Developments in the Balkans: Modern and Traditional Entanglements

ExternĂ­ odkaz Asavei

ZS

1/1

Zk

6

JMB058

ExternĂ­ odkaz Československá a česká zahraniční politika po r. 1989 I.

ExternĂ­ odkaz Handl ExternĂ­ odkaz Kunštát

ZS

1/1

KZ

4

JMB059

ExternĂ­ odkaz Socio-ekonomická geografie Balkánu

ExternĂ­ odkaz Žíla

ZS

1/1

Zk

6

JMB060

ExternĂ­ odkaz Balkán v české/československé zahraniční politice.

ExternĂ­ odkaz Kuděla

ZS/LS

1/1

Z

3

JMB061

ExternĂ­ odkaz Postsovětský prostor v české zahraniční politice

ExternĂ­ odkaz Mareš ExternĂ­ odkaz Veselý

LS

1/1

Z

3

JMB062

ExternĂ­ odkaz Socio-economic geography of the Post-Soviet Area

ExternĂ­ odkaz Lídl

LS

1/1

Zk

6

JMB063

ExternĂ­ odkaz Úvod do dějin výtvarného úmění 19. stol.

ExternĂ­ odkaz Pelánová

ZS

2/0

Zk

5

JMB064

ExternĂ­ odkaz Úvod do dějin výtvarného úmění 20.stol.

ExternĂ­ odkaz Pelánová

LS

2/0

Zk

5

JMB065

ExternĂ­ odkaz Úvod do mezinárodního a evropského práva

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS

2/0

Zk

5

JMB066

ExternĂ­ odkaz Německé umění v Čechách v 19. a 20. století

ExternĂ­ odkaz Pelánová

LS

1/1

Zk

4

JMB067

ExternĂ­ odkaz Historical Geography in Western European Countries

ExternĂ­ odkaz Bauer

LS

1/1

KZ

4

JMB068

ExternĂ­ odkaz Komunistické vládnutí v Československu: prosazování, podoba a společenská reflexe (1945 až dodnes)

ExternĂ­ odkaz Cuhra

LS

1/1

Z

3

JMB078

ExternĂ­ odkaz Seminář k současné hovorové ruštině

ExternĂ­ odkaz Smirnova

LS

0/2

Z

3

JMB089

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Moldávie

ExternĂ­ odkaz Zilynskyj ExternĂ­ odkaz Šisler

LS

1/1

KZ

4

JMB090

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Střední Asie

ExternĂ­ odkaz Horák

LS

1/1

Zk

4

JMB099

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Finska

ExternĂ­ odkaz Švec ExternĂ­ odkaz Skálová

LS

1/1

KZ

4

JMB100

ExternĂ­ odkaz Stáž

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

0/2

Z

3

JMB101

ExternĂ­ odkaz Internship

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

0/2

Z

3

JMB102

ExternĂ­ odkaz Ideje a ideologie 20. století

ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS

1/1

Zk

5

JMB114

ExternĂ­ odkaz Média a žurnalistika v Evropě a Severní Americe

ExternĂ­ odkaz Šafařík

LS

1/1

Zk

5

JMB115

ExternĂ­ odkaz Masmédia německy mluvících zemí po roce 1945

ExternĂ­ odkaz Šafařík

LS

1/1

Zk

4

JMB118

ExternĂ­ odkaz Geografie německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Baštová

LS

1/1

KZ

4

JMB120

ExternĂ­ odkaz Historická geografie pro ZES

ExternĂ­ odkaz Bauer ExternĂ­ odkaz Mynaříková

LS

1/1

KZ

4

JMB121

ExternĂ­ odkaz Historická geografie pro AS

ExternĂ­ odkaz Anděl

LS

1/1

KZ

4

JMB122

ExternĂ­ odkaz Historická geografie pro RVS

ExternĂ­ odkaz Pečenka

LS

2/2

Zk

5

JMB128

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Francie

ExternĂ­ odkaz Matějka

LS

1/1

KZ

4

JMB131

ExternĂ­ odkaz Diplomatický protokol

ExternĂ­ odkaz Lexa

LS

1/1

KZ

4

JMB147

ExternĂ­ odkaz Střední Evropa v revolučním období

ExternĂ­ odkaz Rak

LS

2/0

KZ

4

JMB149

ExternĂ­ odkaz Kapitoly z dějin Beneluxu

ExternĂ­ odkaz Drulák

LS

2/0

KZ

4

JMB151

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Skandinávie

ExternĂ­ odkaz Svobodný

LS

2/0

KZ

4

JMB165

ExternĂ­ odkaz Bezpečnostní aspekty vztahů EU-USA

ExternĂ­ odkaz Weiss

ZS

1/1

KZ

4

JMB166

ExternĂ­ odkaz Stalinismus jako fenomén sovětských dějin

ExternĂ­ odkaz Reiman

LS

2/0

KZ

4

JMB170

ExternĂ­ odkaz Stalinismus a SSSR: zrození supervelmoci

ExternĂ­ odkaz Reiman ExternĂ­ odkaz Kolenovská

LS

2/0

KZ

4

JMB171

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Maďarska

ExternĂ­ odkaz Irmanová

ZS

1/1

KZ

4

JMB172

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Slovenska

ExternĂ­ odkaz Irmanová

LS

1/1

KZ

4

JMB173

ExternĂ­ odkaz Vnitřní dějiny Balkánu do roku 1914

ExternĂ­ odkaz Šesták

ZS

1/1

KZ

4

JMB174

ExternĂ­ odkaz Vnitřní dějiny Balkánu po roce 1914

ExternĂ­ odkaz Tejchman

LS

1/1

KZ

4

JMB175

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Chorvatska

ExternĂ­ odkaz Šesták

ZS

1/1

KZ

4

JMB176

ExternĂ­ odkaz Dějiny Jugoslávie

ExternĂ­ odkaz Tejchman

LS

1/1

KZ

4

JMB177

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Rumunska

ExternĂ­ odkaz Tejchman

ZS

1/1

KZ

4

JMB178

ExternĂ­ odkaz U.S. in the 1960s and 1970s

ExternĂ­ odkaz Raška

ZS

1/1

Zk

5

JMB179

ExternĂ­ odkaz U.S. in the 1980s and 1990s

ExternĂ­ odkaz Raška

LS

1/1

Zk

5

JMB180

ExternĂ­ odkaz History of U.S. - Latin American Relations

ExternĂ­ odkaz Raška

LS

1/1

KZ

4

JMB186

ExternĂ­ odkaz Britská zahraniční politika po roce 1945

ExternĂ­ odkaz Váška

ZS

1/1

KZ

4

JMB187

ExternĂ­ odkaz Kulturní politiky západoevropských států

ExternĂ­ odkaz Tomalová

ZS

1/1

Z

3

JMB197

ExternĂ­ odkaz Kapitoly z moderních dějin Itálie

ExternĂ­ odkaz Mejstřík

ZS

1/1

KZ

4

JMB203

ExternĂ­ odkaz Moderní britské dějiny

ExternĂ­ odkaz Rovná

ZS

1/1

KZ

4

JMB204

ExternĂ­ odkaz Skotsko, Wales a Severní Irsko v kontextu moderních britských dějin

ExternĂ­ odkaz Kasáková

ZS

1/1

KZ

4

JMB205

ExternĂ­ odkaz Transformace komunistických stran ve středni Evropě a vliv západoevropské levice

ExternĂ­ odkaz Mejstřík

ZS

1/1

Zk

4

JMB206

ExternĂ­ odkaz Církve a náboženství v německy mluvících zemích

ExternĂ­ odkaz Kunštát

LS

1/1

KZ

4

JMB207

ExternĂ­ odkaz Hospodářské dějiny německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Mlsna

ZS

1/1

KZ

4

JMB208

ExternĂ­ odkaz Dějiny státu a práva v německy mluvících zemích

ExternĂ­ odkaz Mlsna

ZS

1/1

KZ

4

JMB212

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Japonska

ExternĂ­ odkaz Labus

ZS

1/1

Zk

5

JMB213

ExternĂ­ odkaz Demokratické strany zemí střední Evropy po roce 1945

ExternĂ­ odkaz Kocian

LS

1/1

Z

3

JMB215

ExternĂ­ odkaz Severní Amerika po skončení studené války

ExternĂ­ odkaz Kozák ExternĂ­ odkaz Fiřtová ExternĂ­ odkaz Toth

ZS

2/0

Zk

5

JMB216

ExternĂ­ odkaz Postsovětský prostor v 90. letech

ExternĂ­ odkaz Horák

ZS

2/0

Zk

5

JMB217

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Řecka

ExternĂ­ odkaz Králová

LS

1/1

KZ

4

JMB218

ExternĂ­ odkaz Německo a Rakousko po roce 1989

ExternĂ­ odkaz Mlsna

ZS

2/0

Zk

5

JMB219

ExternĂ­ odkaz Západní Evropa 1989-2010

ExternĂ­ odkaz Emler

LS

1/1

Zk

5

JMB222

ExternĂ­ odkaz Vztahy Československa, resp. České republiky k NMZ (Německo)

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Handl

ZS

1/1

KZ

4

JMB223

ExternĂ­ odkaz Vztahy Československa, resp. České republiky k NMZ II. (Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko)

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Handl

LS

1/1

KZ

4

JMB226

ExternĂ­ odkaz Rakousko ve 20. století

ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS

2/0

KZ

4

JMB227

ExternĂ­ odkaz Integrace NMZ do Evropské unie

ExternĂ­ odkaz Mlsna

LS

2/0

KZ

4

JMB237

ExternĂ­ odkaz The Civil Rights Movement in the United States

ExternĂ­ odkaz Raška

ZS

1/1

KZ

4

JMB242

ExternĂ­ odkaz Balkán po roce 1989.

ExternĂ­ odkaz Králová

ZS

1/1

Zk

5

JMB243

ExternĂ­ odkaz Umělci - společnost - politika v německy mluvících zemích

ExternĂ­ odkaz Šafařík

LS

1/1

Zk

4

JMB244

ExternĂ­ odkaz Transformační procesy ve střední Evropě 1985-1993

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

0/2

KZ

4

JMB245

ExternĂ­ odkaz Euroregiony a přeshraniční spolupráce v Evropě

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/1

KZ

4

JMB300

ExternĂ­ odkaz Zahraniční stáž I

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

1/1

Zk

5

JMB301

ExternĂ­ odkaz Zahraniční stáž II

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

1/1

Zk

5

JMB302

ExternĂ­ odkaz Zahraniční stáž III

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

1/1

Zk

5

JMB303

ExternĂ­ odkaz Zahraniční stáž IV

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

1/1

Zk

5

JMB304

ExternĂ­ odkaz Zahraniční stáž V

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

1/1

Zk

5

JMB305

ExternĂ­ odkaz Zahraniční stáž VI

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

1/1

Zk

5

JMB306

ExternĂ­ odkaz Zahraniční stáž VII

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

1/1

Zk

5

JMB307

ExternĂ­ odkaz Zahraniční stáž VIII

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

1/1

Zk

5

JMB308

ExternĂ­ odkaz Zahraniční stáž IX

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

1/1

Zk

5

JMB309

ExternĂ­ odkaz Zahraniční stáž X

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

1/1

Zk

5

JMB310

ExternĂ­ odkaz Zahraniční stáž XI

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

1/1

Zk

5

JMB311

ExternĂ­ odkaz Zahraniční stáž XII

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

1/1

Zk

5

JMB312

ExternĂ­ odkaz Zahraniční stáž XIII

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

1/1

Zk

5

JMB313

ExternĂ­ odkaz Zahraniční stáž XIV

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

1/1

Zk

5

JMB314

ExternĂ­ odkaz International Criminal Justice

ExternĂ­ odkaz Černá

LS

1/1

KZ

4

JMB321

ExternĂ­ odkaz Zahraniční stáž XV

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

1/1

Zk

5

JMB322

ExternĂ­ odkaz Zahraniční stáž XVI

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

1/1

Zk

5

JMB323

ExternĂ­ odkaz Visiting Professor for Area Studies I

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

1/1

Zk

5

JMB324

ExternĂ­ odkaz Visiting Professor for Area Studies II

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

1/1

Zk

5

JMB325

ExternĂ­ odkaz Německy mluvící země v zrcadle kinematografie

ExternĂ­ odkaz Šafařík

ZS

1/1

KZ

4

JMB326

ExternĂ­ odkaz Pražská německá literatura

ExternĂ­ odkaz Zelená

LS

1/1

Zk

4

JMB327

ExternĂ­ odkaz Krajní pravice v Německu a v Evropě

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/1

Zk

4

JMB328

ExternĂ­ odkaz Československá a česká zahraniční politika po roce 1989 II.

ExternĂ­ odkaz Handl ExternĂ­ odkaz Kunštát

LS

1/1

Zk

4

JMB395

ExternĂ­ odkaz Německá literatura ve 20. století

ExternĂ­ odkaz Zelená

LS

1/1

Zk

4

JMB539

ExternĂ­ odkaz Menschenrechtsschutz in Europa

ExternĂ­ odkaz Černá

ZS

2/0

Zk

5

JMB545

ExternĂ­ odkaz The Globalization of U.S. Culture

ExternĂ­ odkaz Toth

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ067

ExternĂ­ odkaz Issues of Historical and Contemporary Taiwan

ExternĂ­ odkaz Sehnálková

ZS

1/1

Zk

6

Minimální počet kreditů: 15, pokud student vyčerpá všech 18 volitelných kreditů, nebo 33 kreditů, pokud student nebude čerpat žádné volitelné předměty


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMB165

Bezpečnostní aspekty vztahů EU-USA

JMB006

Zahraniční stáže slouží pouze pro ten případ, kdy studenti vyjíždějí na nejrůznější typy zahraničních výměn a chtějí uznat předměty absolvované v zahraničí. Pokud k těmto předmětům není možné najít odpovídající tématický ekvivalent v existujícících předmětech, pak je možné použít právě předmět Zahraniční stáž.

Upozornění: Jednotlivé předměty označené jako Zahraniční stáž se liší svými kódy proto, že jsou vypsány vždy v páru pro zimní a letní semestr a každý pár má vždy společný jazyk výuky, jímž se liší od jiného páru (zatím jsou jako výukové jazyky brány angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, ruština, polština a srbština).


Jiná než poslední část státní zkoušky:

Pro skládání jakékoliv části státní závěrečné zkoušky je nutné absolvovat všechny předepsané povinné předměty a dosáhnout požadovaného počtu kreditů.


Celkový počet kreditů za povinné předměty plus minimální počty kreditů za povinně volitelné předměty: 162

Tato hodnota činí 90% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní zkoušky (obvykle 90%)


Poznámka Správy SIS:

J14MTS632Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

31.leden 2020 17:59

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Výsledky hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 18.02 2020 15:47, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz