Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6702T: Německá a rakouská studia
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Návod-dotaz do Erudia
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2020/21
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6702T: Německá a rakouská studia


Obor má multidisciplinární charakter a využívá metody a přístupy především moderních dějin, politických věd a kulturních dějin. Předmětem jeho zájmu je politický, právní, hospodářský, sociální a kulturní vývoj německy mluvících zemí. Dále zkoumá charakter a proměny postavení německy mluvících zemí v kontextu mezinárodních vztahů a evropského integračního procesu. V tomto rámci je systematická pozornost věnována vztahům německy mluvících zemí, zejména Německa samotného, k jeho východním i západním sousedům. Obor je určen absolventům bakalářského a magisterského studia.


Absolventům bakalářských studijních oborů 6702R Mezinárodní teritoriální studia, 6702R Česko-německá studia, 6702K Soudobé dějiny a 6702K Teritoriální studia uskutečňovaných na UK FSV může děkan prominout přijímací zkoušku, jestliže během studia bakalářského cyklu má uchazeč průměrný prospěch do 1,50 včetně, bakalářskou zkoušku složí v prvním termínu, na který se přihlásil, a dosáhne při ní prospěchu do 1,50 včetně, přičemž žádná z částí bakalářské zkoušky není hodnocena stupněm dobře.


Garantem oboru je doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. Mail 


Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty

75 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně: 33

Volitelné předměty

12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )


Magisterská státní zkouška:


Části:


  1. (JDIP01) Obhajoba diplomové práce

  2. (JSZ020) Moderní dějiny německy mluvících zemí (1 otázka)

  3. (JSZ021) Politický a právní systém německy mluvících zemí (1 otázka)

  4. (JSZ022) Kultura, ekonomika a sociální systém německy mluvících zemí (1 otázka)


Pozn.: Ani jedna z otázek u státní zkoušky (část 1-3) nesmí být předmětem diplomové práce.Povinné předměty: (J#0021)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMM043

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář I.

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM044

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář II

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS/LS

0/2

Z

5

JMM045

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář III

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS/LS

0/2

Z

7

JMM051

ExternĂ­ odkaz Politické systémy NMZ po r. 1945 (Německo)

ExternĂ­ odkaz Kunštát

LS

1/1

Zk

4

JMM052

ExternĂ­ odkaz Politické systémy NMZ po r. 1945 (alpské země)

ExternĂ­ odkaz Kunštát

ZS

1/1

Zk

4

JMM056

ExternĂ­ odkaz Deutsche und österreichische Kultur im 20. Jahrhundert

ExternĂ­ odkaz Emler ExternĂ­ odkaz Zelená

ZS

1/1

Zk

4

JMM350

ExternĂ­ odkaz Hospodářský a sociální systém NMZ I

ExternĂ­ odkaz Mlsna

ZS

1/1

Zk

4

JMM351

ExternĂ­ odkaz Hospodářský a sociální systém NMZ II

ExternĂ­ odkaz Mlsna

LS

1/1

Zk

4

JMM352

ExternĂ­ odkaz Zahraniční politika SRN I

ExternĂ­ odkaz Handl

ZS

1/1

Zk

4

JMM353

ExternĂ­ odkaz Zahraniční politika SRN II

ExternĂ­ odkaz Handl

LS

1/1

Zk

4

JMM512

ExternĂ­ odkaz Jazykové znalosti

ExternĂ­ odkaz Kučera ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS/LS

0/3

Z

2

JMM550

ExternĂ­ odkaz Moderní rakouské dějiny

ExternĂ­ odkaz Konrád

LS

1/1

Zk

4

JMM634

ExternĂ­ odkaz Proseminář moderní dějiny

ExternĂ­ odkaz Konrád ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

0/2

KZ

4

JMM635

ExternĂ­ odkaz Moderne deutsche Geschichte

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

2/2

Zk

6

JMM636

ExternĂ­ odkaz Deutschsprachige Literatur im 20. Jahrhundert

ExternĂ­ odkaz Zelená

ZS

1/1

Zk

4

JMM637

ExternĂ­ odkaz Geschichte der Deutschen im Mitteleuropa

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

1/1

Zk

4

JMM638

ExternĂ­ odkaz Proseminář politologie a mezinárodní vztahy

ExternĂ­ odkaz Handl ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

0/2

KZ

4

JMM639

ExternĂ­ odkaz Strany a stranické systémy v NMZ

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/1

Zk

4

Celkový počet kreditů: 75


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMM044

Diplomový seminář II

JMM043
JMM045

Diplomový seminář III

JMM044
JMM351

Hospodářský a sociální systém NMZ II

JMM350
JMM353

Zahraniční politika SRN II

JMM352Povinně volitelné předměty J#002214

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMMZ259

ExternĂ­ odkaz Interpretations of Germany´s Power, Identity and Foreign Policy.

ExternĂ­ odkaz Eberle

LS

0/2

Zk

6

JMMZ260

ExternĂ­ odkaz Politische Kultur in Deutschland

ExternĂ­ odkaz Chmelar

LS

0/2

Zk

6

JMMZ301

ExternĂ­ odkaz Who Controls the Past, controls the Future?

ExternĂ­ odkaz Emler

LS

1/1

Zk

6

JMMZ302

ExternĂ­ odkaz Unter dem Mantel des internationalen Minderheitenschutzes. Nationalitätenpolitik in Ostmitteleuropa in der Zwischenkriegszeit

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ304

ExternĂ­ odkaz Prager deutsche Literatur

ExternĂ­ odkaz Zelená

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ305

ExternĂ­ odkaz Literaturverfilmungen um 1920. Ein aktuell bleibendes politisch-kulturelles Panorama

ExternĂ­ odkaz Wollstein

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ306

ExternĂ­ odkaz Deutschland und Zentraleuropa aktuell I

ExternĂ­ odkaz Göttmann

ZS

0/2

Z

4

JMMZ307

ExternĂ­ odkaz Deutschland und Zentraleuropa aktuell II

ExternĂ­ odkaz Hiller

LS

0/2

Z

4

JMMZ308

ExternĂ­ odkaz Communism in Central and Eastern Europe. Idea, rule and aftermath.

ExternĂ­ odkaz Lorenz

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ309

ExternĂ­ odkaz Geschichte der Bundesrepublik seit der Wiedervereinigung

ExternĂ­ odkaz Barth

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ310

ExternĂ­ odkaz Wirtschaftskrisen im Vergleich (1929, die große Depression und 2008)

ExternĂ­ odkaz Barth

LS

1/1

Zk

6

JMMZ311

ExternĂ­ odkaz Der Nationalsozialismus

ExternĂ­ odkaz Barth

LS

1/1

Zk

6

JMMZ312

ExternĂ­ odkaz Deutschland im 20. Jahrhundert: Visual History

ExternĂ­ odkaz Caumanns

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ323

ExternĂ­ odkaz Von Kowalski, Podolski und anderen: Polen in Deutschland (19. und 20.

ExternĂ­ odkaz Zimmermann

LS

1/1

Zk

6

JMMZ324

ExternĂ­ odkaz Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium I

ExternĂ­ odkaz Göttmann

ZS

0/2

Z

4

JMMZ325

ExternĂ­ odkaz Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium II

ExternĂ­ odkaz Hiller

LS

0/2

Z

4

JMMZ329

ExternĂ­ odkaz Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Rolle des Sports in Mitteleuropa von der Zwischenkriegszeit bis zur Gegenwart

ExternĂ­ odkaz Zwicker

LS

1/1

Zk

6

JMM061

ExternĂ­ odkaz Konversatorium zu den aktuellen Fragen I.

ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS

0/2

KZ

4

JMM062

ExternĂ­ odkaz Konversatorium zu den aktuellen Fragen II.

ExternĂ­ odkaz Nigrin

LS

0/2

KZ

4

JMM063

ExternĂ­ odkaz Konversatorium zu den aktuellen Fragen III.

ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS/LS

0/2

KZ

1

JMM064

ExternĂ­ odkaz Konversatorium zu den aktuellen Fragen IV.

ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS/LS

0/2

KZ

1

JMM098

ExternĂ­ odkaz Grenze: Ein Begriff und seine Karriere, (De-)Konstruktion und Konzeptualisierung in Mitteleuropa

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Zvánovec

LS

0/2

Z

4

JMM112

ExternĂ­ odkaz Německo a Evropská unie

ExternĂ­ odkaz Handl

ZS

2/0

Zk

6

JMM114

ExternĂ­ odkaz Kořeny středoevropské moderny: politika, společnost a kultura kolem roku 1900

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

0/2

Zk

6

JMM115

ExternĂ­ odkaz Církve a náboženství v NMZ

ExternĂ­ odkaz Kunštát

LS

1/1

Zk

6

JMM119

ExternĂ­ odkaz Od kvetoucích krajin k Německu druhé kategorie? Nové spolkové země 1990-2015

ExternĂ­ odkaz Šmidrkal

ZS

1/1

Zk

6

JMM447

ExternĂ­ odkaz Tutorium

ExternĂ­ odkaz Mörsch

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM472

ExternĂ­ odkaz Sozialstruktur Deutschlands

ExternĂ­ odkaz Hartmann

LS

1/1

Zk

6

JMM487

ExternĂ­ odkaz Geografie německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Baštová

LS

1/1

KZ

4

JMM501

ExternĂ­ odkaz Dějiny německy mluvících zemí pro magistry

ExternĂ­ odkaz Kučera ExternĂ­ odkaz Nigrin

LS

4/0

Zk

5

JMM555

ExternĂ­ odkaz Veranstaltung des deutschen Gastdozenten 1


ZS/LS

1/1

Zk

5

JMM556

ExternĂ­ odkaz Veranstaltung des deutschen Gastdozenten 2


ZS/LS

1/1

Zk

5

JMM557

ExternĂ­ odkaz Veranstaltung des deutschen Gastdozenten 3


ZS/LS

1/1

Zk

5

JMM558

ExternĂ­ odkaz Veranstaltung des deutschen Gastdozenten 4


ZS/LS

1/1

Zk

5

JMM559

ExternĂ­ odkaz Předměty uznané ze zahraniční studijní stáže 1


ZS/LS

1/1

Zk

5

JMM560

ExternĂ­ odkaz Předměty uznané ze zahraniční studijní stáže 2


ZS/LS

0/2

Z

3

JMM561

ExternĂ­ odkaz Předměty uznané ze zahraniční studijní stáže 3


ZS/LS

1/1

Zk

5

JMM562

ExternĂ­ odkaz Předměty uznané ze zahraniční studijní stáže 4


ZS/LS

0/2

Z

3

JMM568

ExternĂ­ odkaz Německo a Rakousko po roce 1990 pro magistry

ExternĂ­ odkaz Mlsna

ZS

2/0

Zk

5

JMM611

ExternĂ­ odkaz Odborná stáž v České republice

ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM612

ExternĂ­ odkaz Odborná stáž v zahraničí

ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM640

ExternĂ­ odkaz Církve a náboženství v NMZ

ExternĂ­ odkaz Kunštát

LS

1/1

Zk

4

JMM641

ExternĂ­ odkaz Deutsch-tschechische Beziehungen im 20. Jahrhundert

ExternĂ­ odkaz Kunštát

ZS

1/1

Zk

4

JMM642

ExternĂ­ odkaz Who Controls the Past, controls the Future?

ExternĂ­ odkaz Emler

LS

1/1

Zk

4

JMM650

ExternĂ­ odkaz Německá politika v Evropské unii

ExternĂ­ odkaz Handl

LS

1/1

Zk

4

JMM651

ExternĂ­ odkaz Wirtschafts- und Sozialgeschichte des geteilten Deutschlands 1945-1989

ExternĂ­ odkaz Lorenz

LS

0/2

KZ

4

JMM656

ExternĂ­ odkaz Die geteilte und wiedervereinigte Literatur. Ossis, Wessis, Wende

ExternĂ­ odkaz Zelená

LS

1/1

Zk

4

JMM657

ExternĂ­ odkaz Das Bild des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik Deutschland seit der Wiedervereinigung - Filme und öffentliche Kontroversen

ExternĂ­ odkaz Nonn

LS

1/1

Zk

5

JMM658

ExternĂ­ odkaz Deutschland unter Besatzungsherrschaft. Krise und Aufbruch in der "Zusammenbruchgesellschaft" 1945-1949

ExternĂ­ odkaz Lorenz

ZS

1/1

Zk

5

JMM659

ExternĂ­ odkaz Germany and "the East" (19th and 20th Century). Between Colonialism and Partnership

ExternĂ­ odkaz Lorenz

LS

0/2

KZ

4

JMM660

ExternĂ­ odkaz Der deutsche Sozialstaat von 1949 bis in die Gegenwart

ExternĂ­ odkaz Lorenz

LS

1/1

Zk

5

JMM661

ExternĂ­ odkaz Migration(en) in Mitteleuropa. Literatur, Geschichte, Politik und Gedächtnis

ExternĂ­ odkaz Konrád ExternĂ­ odkaz Weinberg

ZS

2/0

Zk

5

JMM662

ExternĂ­ odkaz Sozialstruktur und sozialer Wandel in den deutschsprachigen Ländern

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/1

Zk

4

JMM681

ExternĂ­ odkaz Galizien als multikulturelle Gesellschaft.

ExternĂ­ odkaz Zelená

LS

0/2

Z

3

JMM715

ExternĂ­ odkaz Prager deutsche Literatur

ExternĂ­ odkaz Zelená

ZS

1/1

Zk

4

JMM729

ExternĂ­ odkaz Eine ungeliebte Minderheit. Sinti und Roma in Deutschland, Tschechien und der Slowakei in Vergangenheit und Gegenwart

ExternĂ­ odkaz Zimmermann

LS

1/1

Zk

5

JMM730

ExternĂ­ odkaz Russland, Deutschland, Europa. Konflikt, Kooperation, Konkurrenz

ExternĂ­ odkaz Weichsel ExternĂ­ odkaz Sapper

LS

1/1

Zk

5

JMM731

ExternĂ­ odkaz Socio-ekonomická geografie německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Baštová

LS

1/1

KZ

4

JMM732

ExternĂ­ odkaz Německá bezpečnostní politika

ExternĂ­ odkaz Handl

LS

1/1

Zk

4

JMM733

ExternĂ­ odkaz Geschichte der Globalisierung im 19. und 20. Jahrhundert

ExternĂ­ odkaz Barth

ZS

1/1

Zk

5

JMM734

ExternĂ­ odkaz NS-Propaganda-Filme. Riefenstahl - Goebbels – Harlan

ExternĂ­ odkaz Wollstein

ZS

1/1

Zk

5

JMM737

ExternĂ­ odkaz Unter dem Mantel des internationalen Minderheitenschutzes. Nationalitätenpolitik in Ostmitteleuropa in der Zwischenkriegszeit

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

1/1

Zk

4

JMM739

ExternĂ­ odkaz Kořeny středoevropské moderny: politika, společnost a kultura kolem roku 1900

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

0/2

KZ

4

JMM740

ExternĂ­ odkaz Der Krieg in der Ukraine und Deutschlands Rolle in Europa

ExternĂ­ odkaz Sapper ExternĂ­ odkaz Weichsel

LS

1/1

Zk

5

JMM741

ExternĂ­ odkaz Vielfältige Nachbarschaften. Ausländer und ethnische Minderheiten in Deutschland in Geschichte und Gegenwart

ExternĂ­ odkaz Zimmermann

LS

1/1

Zk

5

JMM746

ExternĂ­ odkaz Bezpečnostní problémy přelomu 20. a 21. století

ExternĂ­ odkaz Čížek

LS

1/1

KZ

4

Minimální počet kreditů: 33


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMMZ301

Who Controls the Past, controls the Future?
JMM642

JMMZ302

Unter dem Mantel des internationalen Minderheitenschutzes. Nationalitätenpolitik in Ostmitteleuropa in der Zwischenkriegszeit
JMM711 JMM737

JMMZ304

Prager deutsche Literatur
JMM715

JMMZ306

Deutschland und Zentraleuropa aktuell I
JMM061

JMMZ307

Deutschland und Zentraleuropa aktuell II
JMM062

JMM063

Konversatorium zu den aktuellen Fragen III.

JMM062
JMM064

Konversatorium zu den aktuellen Fragen IV.

JMM063
JMM112

Německo a Evropská unie
JMM356

JMM114

Kořeny středoevropské moderny: politika, společnost a kultura kolem roku 1900
JMM211 JMM708 JMM739

JMM115

Církve a náboženství v NMZ
JMM640

JMM487

Geografie německy mluvících zemí
JMB118

JMM501

Dějiny německy mluvících zemí pro magistry
JMB009Kurzy JMM668 (Německo a Rakousko po r. 1990), JMM487 (Geografie německy mluvících zemí) a JMM501 (Dějiny německy mluvících zemí pro magistry)

Studenti, kteří tyto kurzy neabsolvovali v bakalářském studiu, jsou povinni si tyto kurzy zapsat v prvním roce magisterského studia. Kredity se započítávají do součtu povinně volitelných předmětů. Studenti, kteří tyto předměty již absolvovali, si je nezapisují.Kurzy zahraničních vyučujících (Veranstaltung des deutschen Gastdozenten I-IV, JMM555-JMM558) jsou oznámeny podle aktuální nabídky vyhláškou garanta oboru NRS před zahájením výuky v zimním, resp. letním semestru. Více informací na ims.fsv.cuni.cz.
Poznámka Správy SIS:

J14NRS630Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

31.leden 2020 17:59

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Výsledky hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 18.02 2020 15:47, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz