Fakulta sociálních věd UK
Institut mezinárodních studií
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Návod-dotaz do Erudia
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Institut mezinárodních studií

Institut mezinárodních studií
Kontakt:
Praha 5-Jinonice, U Kříže 8, PSČ 158 00


telefon: 251 080 111


fax: 251 620 294


ExternĂ­ odkaz website
Ředitel institutu

ExternĂ­ odkaz Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

Mail 

Zástupce ředitele

ExternĂ­ odkaz Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

Mail 

Tajemník ústavu

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

Mail 

Sekretariát - Jinonice

Markéta Mrzenová

Mail 

Monika Fučíková

Mail 

Ing. Magda Pektorová

Mail 

Sekretariát - Rytířská

Mgr. Renata Pohorská

Mail 

Alumni, PR, webmaster IMS

Mgr. Karin Hofmeisterová

Mail 

Koordinace anglojazyčných oborů

PhDr. Jiří Kocian

Mail 

Studijní referentka

Jana Vokatá

Mail 

Výuka jazyků

ExternĂ­ odkaz  Kabinet jazykové přípravy

Mail 

SIMS

ExternĂ­ odkaz  Studentská samospráva IMS

Mail 
Základní charakteristiky Institutu mezinárodních studií
  • Institut mezinárodních studií (dále jen IMS) zodpovídá za studijní obory a programy bakalářské, magisterské a postgraduální vyučované v českém stejně tak jako v anglickém a německém jazyce.  • V magisterském cyklu provozuje IMS v denním studiu obory  Americká studia,  Evropská studia,  Německá a rakouská studia,  Ruská a východoevropská studia, Západoevropská studia a binacionální studijní obor Německá a středoevropská studia ve spolupráci s Pedagogickou univerzitou v Krakově; v rámci těchto magisterských studijních oborů je také možné ucházet se o získání tzv. malého doktorátu neboli titulu PhDr.


  • V rámci cizojazyčného, školným hrazeného studia IMS garantuje ve spolupráci s University College of London studijní obor Central and Eastern European Studies, který je součástí prestižního mezinárodního programu  ExternĂ­ odkaz IMESS - ERASMUS MUNDUS, a dále školným anglojazyčné studijní obory Balkan, Eurasian and Central European Studies (BECES), Central European Comparative Studies (CECS) a European Studies (ES); IMS také ve dvou cyklech nabízí každoročně letní školu Central Europe Between Germany and Russia; bližší informace na ExternĂ­ odkaz PRAREAS.


  • V postgraduálním cyklu IMS garantuje dva studijní programy, a to Mezinárodní teritoriální studia a Moderní dějiny v interním/stipendijním i kombinovaném modelu.


  • IMS je oprávněn k habilitačnímu a profesorskému řízení v oborech Moderní dějiny a Mezinárodní teritoriální studia.


  • IMS rozvíjí intenzivní vědeckou a publikační činnost v oblasti moderních dějin a teritoriálních studií, je vydavatelem odborného časopisu  Studia Territorialia vycházejícího v rámci řady Acta Universitatis Carolinae.


  • Absolventi studijních oborů vyučovaných na IMS jsou příznační kontextuálně, teritoriálně a metodologicky fundovanou znalostí moderních dějin, právně-politického, ekonomického a socio-kulturního zázemí dění v těch teritoriích, která jsou náplní vědecké a pedagogické práce institutu; vybaveni základními analyticko-interpretačními dovednostmi orientují se v praktických důsledcích nedávných historických dějů a podstatných současných problémech. Absolventi těchto oborů jsou uplatnitelní ve všech typech vládních i nevládních institucí, které se soustřeďují na problematiku příslušných teritorií v jejím historickém i současném kontextu, a to jak domácích, tak zahraničních.
KatedryKatedra amerických studiíExternĂ­ odkaz Katedra amerických studiíVedoucí:

PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, PhD.

Mail 

Členové katedry:

Mgr. Petr Anděl, PhD.

Mail 

PhDr. Jan Bečka, PhD.

Mail 

Doc. PhDr. Miloš Calda (garant oboru)

Mail 

Ing. Mgr. Magdalena Fiřtová, PhD.

Mail 

Prof. PhDr. Svatava Raková, CSc.

Mail 

Doc. PhDr. Francis D. Raška PhD

Mail 

Mgr. Jana Sehnálková

Mail 

György Toth, M.A, Ph.D.

Mail 

Externí vyučující:

PhDr. Vít Fojtek, PhD.

Mail 

PhDr. Jiří Hanuš

Mail 

Mgr. Jakub Lepš, M.A.

Mail 

Prof. Otto Pick

PhDr. Vít Smetana, PhD.

Mail 

Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.

Mail 

Dr. Stephen Christensen

Mail 

Dr. Norma Hervey

Mail 

Dr. Richard Nowell

Mail 

Doktorandi:

Mgr. Anna Krausová

Mail 

Mgr. Karel Ulík

Mail 

Mgr. Andrea Papoušková

Mail 

Mgr. Barbora Capinská

Mail 

Mgr. Jan Mikulík

Mail 

Mgr. Helena Schulzová

Mail 

Mgr. Stanislav Sýkora

Mail 

Mgr. Tomáš Rezek

Mail 
Katedra německých a rakouských studií


ExternĂ­ odkaz Katedra německých a rakouských studiíVedoucí:


Doc. PhDr. Ota Konrád, PhD.

Mail 

Členové katedry:

Hakim El Ghazali

Mail 

PhDr. David Emler, Ph.D.

Mail 

PhDr. Lucie Filipová, Ph.D.

Mail 

JUDr. Vladimír Handl, CSc.

Mail 

Prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.

Mail 

Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D.

Mail 

PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.

Mail 

Dr. Torsten Lorenz

Mail 

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

Mail 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

Mail 

PhDr. Petr Šafařík

Mail 

PhDr. et Mgr. Alena Zelená, Ph.D.

Mail 

Prof. Dr. Volker Zimmermann

Mail 

Externí vyučující:


Prof. Dr. Boris Barth

Mail 

Prof. PhDr. Jan Křen, DrSc.

Mail 

PhDr. Anita Pelánová, Ph.D.

Mail 

PhDr. Soňa Mikulová, Ph.D.

Mail 

Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Dr.phil.

Mail 

Dr. Manfred Sapper

Mail 

PhDr. Martin Valenta, Ph.D.

Mail 

Dr. Volker Weichsel

Mail 

Prof. Dr. Günter Wollstein

Mail 

Interní doktorandi:

PhDr. Petra Baštová

Mail 

PhDr. Monika Březinová

Mail 

PhDr. Michal Dimitrov

Mail 

PhDr. Pavel Dvořák

Mail 

Mgr. Andreas Goffin, BA

Mail 

Ing. Lukáš Janura

Mail 

Ing. Pavla Kačmárová

Mail 

Mgr. Jan Lomíček

Mail 

Mgr. Tomáš Malínek

Mail 

PhDr. Romana Mynaříková

Mail 

PhDr. Ondřej Picka

Mail 

Mgr. Tomáš Renner

Mail 

PhDr. Petr Šafařík

Mail 

Mgr. Barbora Veselá

Mail 

Mgr. Mikuláš Zvánovec

Mail 


Katedra ruských a východoevropských studií


ExternĂ­ odkaz Katedra ruských a východoevropských studiíVedoucí:

PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.

Mail 

Členové katedry:

Maria Asavei, PhD.

Mail 

PhDr. Daniela Kolenovská, Ph.D.

Mail 

PhDr. Kateřina Králová, M.A., Ph.D.

Mail 

Doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

Mail 

PhDr. Bohuslav Litera, CSc.

Mail 

Mgr. Barbora Mazúrková

Mail 

PhDr. Marek Pečenka

Mail 

Mgr. Kristina Pellarová

Mail 

Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.

Mail 

Doc. PhDr. Emil Souleimanov, Ph.D.

Mail 

PhDr. Jan Šír, Ph.D.

Mail 

František Šístek, M.A., Ph.D.

Mail 

Doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.

Mail 

Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

Mail 

PhDr. Bohdan Zilynskyj, Ph.D.

Mail 

PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.

Mail 

Externí vyučující:

Mgr. Jakub Andrle

Mail 

PhDr. Petr Balla

Mail 

Adrian Brisku, Ph.D.

Mail 

Mgr. Jaroslav Cuhra, Ph.D.

Mail 

Mgr. Martin Čížek, Ph.D.

Mail 

Mgr. Marek Dluhoš

Mgr. Věra Exnerová, Ph.D.

Mail 

PhDr. Eva Irmanová, CSc.

Mail 

PhDr. Vladimír Kadlec

Mail 

Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D.

Mail 

Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.

Mail 

Mgr. Lenka Kopřivová

Mail 

PhDr. Miroslav Kouba

Mail 

Efi Maniati

Mail 

Francesca Mazzali

Mail 

PhDr. Petr Novák

Mail 

PhDr. Štěpán Pellar

Mail 

Mgr. Kamil Pikal

Mail 

Mgr. Jan Procházka

Mail 

Prof. PhDr. Michal Reiman, DrSc.

Mail 

Mgr. Barbora Skálová

Mail 

PhDr. Miroslav Šesták, CSc.

Mail 

PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.

Mail 

PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D.

Mail 

PhDr. Tereza Vorlová

Mail 

Interní doktorandi:

Mgr. Jindřich Čeladín

Mail 

Mgr. Daniel Heler

Mail 

Mgr. Karin Hofmeisterová

Mail 

Mgr. Miroslava Jasenčáková

Mail 

Mgr. Tomasz Jedruchów

Mail 

Mgr. Nikola Karasová

Mail 

PhDr. Jiří Kocián

Mail 

Mgr. Yevhen Kutsenko

Mail 

PhDr. Václav Lídl

Mail 

Mgr. Olga Lukešová

Mail 

Mgr. Barbora Prokopová

Mail 

Mgr. Oleg Shenshyn

Mail 

Mgr. Matěj Sviták

Mail 

PhDr. Jan Šindelář

Mail 

Mgr. Brianna N. Tichý

Mail 

Mgr. Kateřina Volná

Mail 
Katedra západoevropských studií


ExternĂ­ odkaz Katedra západoevropských studiíVedoucí:

Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.

Mail 

Členové katedry:

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

Mail 

Doc. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.

Mail 


PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.

Mail 

Pauli Bauer, M.A., Ph.D.

Mail 

PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.

Mail 

Mgr. Lucia Najšlová, Ph.D.

Mail 

PhDr. Jiří Rak

Mail 

Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.

Mail 

Mgr. Jan Váška

Mail 

Externí vyučující:

Mats Braun, Ph.D.

Mail 

Dr. Alan Butt-Philip

Mail 

Mgr. Jan Fischer

Mail 

PhDr. Jan Hauser

Mail 

RNDr. Radek Hendrych

Mail 

PhDr. Lucie Jůzová

Mail 

Prof. Iain McLean

Mail 

Prof. Jacques Rupnik, M.A., Ph.D.

Mail 

Dr. Scot Peterson

Mail 

Ing. Tereza Svačinová

Mail 

PhDr. Traian Urban

Mail 

Interní doktorandi:

Mgr. Lucie Kadlecová

Mail 

PhDr. Martin Mejstřík

Mail 

Mgr. et Mgr. Markéta Rossmanithová

Mail 

Mgr. Jana Šrámková

Mail 


Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

29.září 2020 18:44

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 30.09 2020 23:16, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz