Fakulta sociálních věd UK
Harmonogram
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Harmonogram akademického roku 2010/2011


Akademický rok začíná 29. 9. 2010 a končí 30. 9. 2011. Zápisy ke studiu nově přijatých uchazečů se odehrávají před zahájením akademického roku, stejně jako zápisy stávajících studentů. Studenti se ke studiu opět zapisují pouze jedenkrát ročně, a to před zahájením zimního semestru. Do jednotlivých předmětů se studenti zapisují každý semestr a to výhradně prostřednictvím programu SIS UK a výhradně v období určeném tímto harmonogramem. Zapsání do předmětu v termínu stanoveném harmonogramem je nutnou podmínkou pro možnost předmět absolvovat!

Dokument ke stáhnutĂ­  verze (.doc)


PRESEMESTRÁLNÍ OBDOBÍ

(závěr akademického roku 2009/2010 a příprava aka­demického roku 2010/2011)

6. 9. až 28. 9. 2010

Zápis uchazečů přijatých do bakalářského a magis­terského studia (dle rozpisu studijního oddělení)

30. 8. až  10. 9. 2010

Zápis uchazečů přijatých do prvních ročníků doktorského studia

7. 9. 2010

Zkouškové období pro LS 2009/2010 (pokračování)

5. 9. až 17. 9. 2010

(od 13. 9. do 17. 9. je možné pořádat bakalářské, magisterské i doktorské SZK pro studenty, jimž na základě jejich žádosti povolil institut mimořádný podzimní termín)

Zápis stávajících studentů bakalářského a magisterského studia, kontrola studijních povinností

20., 21., 22., 23., 24. 9. 2010

Zápis stávajících studentů doktorského studia, kontrola studijních povinností (rozpis podle studijních programů bude vyvěšen na webu -www.fsv.cuni.cz)

14. a 15. 9. 2010

Náhradní termín zápisu stávajících studentů bakalářského a magisterského studia

15. 10. 2010

Náhradní termín zápisu studentů doktorského studia

5. 10. 2010

Imatrikulace

14. 10. 2010

Promoce absolventů magisterského studia

15. a 16. 9. 2010

Státní zkoušky doktorského studia

20. 9. 2010 až 24. 9. 2010

ZIMNÍ SEMESTR 2010/2011

29. 9. 2010 až 20. 2. 2011

Zahájení výuky v ZS

29. 9. 2010

Výuka

29. 9. 2010 až 22. 12. 2010

Zápis do předmětů v ZS

(výhradně prostřednictvím programu SIS)

29. 9. od 10,00 hod. až 15. 10. 2010 do 14,00 hod.

Promoce absolventů bakalářského studia

25. ,26. a 27. 10. 2010

Děkanské volno

29. 10. 2010

Vánoční prázdniny

23. 12. 2010 až 2. 1. 2011

Odevzdání bakalářských diplomových prací a přihlášek k SZK   

do 7. 1. 2011

Termín, do kterého musí mít splněny všechny studijní povinnosti v bakalářském studiu studenti přihlášení k SZK

21. 1. 2011

Odevzdání magisterských diplomových prací a přihlášek k SZK   

do 14. 1. 2011

Termín, do kterého musí mít splněny všechny stu­dijní povinnosti v magisterském studiu studenti přihlášení k SZK

28. 1. 2011

Odevzdání tezí magisterských diplomových prací a projektů bakalářských diplomových prací (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomovou či bakalářskou práci nejdříve na konci ZS 2011/2012)

4. 2. 2011

Odevzdání přihlášek k rigorózní zkoušce

do 31. 7. 2010

Odevzdání rigorózních prací

do 14. 9. 2010

Hodnocení výuky studenty za ZS 2010/2011

 od 22. 11. 2010 do 17. 12. 2010

Zkouškové období

3. 1. 2011 až 18. 2. 2011

Prodloužené zkouškové období pro opravné termíny zkoušek

21. 2. až 4. 3. 2011

Státní zkoušky

Bakalářské studium 

 od 24. 1. 2011

Magisterské studium

od 31. 1. 2011

Doktorské studium

25.1.2011 až 6.2.2011

Rigorózní zkoušky

od 18. 10. do 29. 10. 2010

LETNÍ SEMESTR 2010/2011

21. 2. 2011 až 1. 7. 2011

Zahájení výuky v LS

21. 2. 2011

Zápis do předmětů v LS (výhradně prostřednictvím programu SIS) 

21. 2. od 10,00 hod až 4. 3. 2011 do 14,00 hod

Výuka

21. 2. 2011 až 20. 5. 2011

Promoce absolventů SZK v ZS

bakalářské 24. 3. 2011

magisterské 23. 3. 2011

Děkanské volno

22. 4. 2011

Rektorský den

18. 5. 2011

Odevzdání bakalářských i magisterských diplomových prací a přihlášek ke SZK

do 20. 5. 2011

Termín, do kterého musí mít splněny všechny stu­dijní povinnosti studenti přihlášení k bakalářským i magisterským SZK (týká se studentů, kteří se přihlásí k SZK v řádném termínu)

3. 6. 2011

Odevzdání tezí magisterských a projektů bakalářských diplomových prací (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomovou či bakalářskou práci nejdří­ve na konci   LS 2011/2012)

do 10. 6. 2011

Odevzdání přihlášek k rigorózní zkoušce

do 7. 1. 2011

Odevzdání rigorózních prací

do 15. 2. 2011

Hodnocení výuky studenty za LS 2010/2011

od 18. 4. do 6. 5. 2011

Zkouškové období

pokračuje v presemestrálním období

akademického roku 2011/2012

30. 5. 2011 až  3. 7. 2011


5. 9. 2011 až 16. 9. 2011


Státní zkoušky

Bakalářské studium

 od 13. 6. 2011

Magisterské studium

 od 20. 6. 2011

Doktorské studium

30. 5. 2011 až 3. 6. 2011

Rigorózní zkoušky

od 21. 3. do 1. 4. 2011

Přijímací řízení

Odevzdání přihlášek k bakalářskému a magisterskému studiu

do 28. 2. 2011

Odevzdání přihlášek k doktorskému studiu 

do 30. 4. 2011

Přijímací zkoušky     

Bakalářské studium

Písemná část

1. 6. až 3. 6. 2011

Ústní část

6. 6. až 8. 6. 2011

Magisterské studium

Písemná část

3. 6. až  7 . 6. 2011

Ústní část

8. 6. až 10. 6. 2011

Doktorské studium

Přijímací zkoušky

20. 6. až 24. 6. 2011

Náhradní termín přijímací zkoušky

30. 6. až 1. 7. 2011

LETNÍ  PRÁZDNINY

4. 7. 2011 až  4. 9. 2011

Presemestrální období akademického

roku 2011/2012

(Zkouškové období LS viz výše do 16. 9. 2011)

5. 9. až 30. 9. 2011


(od 5. 9. do 16. 9. je možné pořádat bakalářské, magisterské i doktorské SZK pro studenty, jimž na základě jejich žádosti povolil institut mimořádný podzimní termín)Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

7.říjen 2022 00:32

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 7.10 2022 08:23, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz