Fakulta sociálních věd UK
Výuka cizích jazyků
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2020/21
Návody a pomůcky
 

Výuka cizích jazyků
Bakalářský cyklus
Kabinet jazykové přípravy zajišťuje jeden odborně zaměřený jazyk. Do těchto kurzů jsou studenti zařazováni na základě výsledků písemných přijímacích zkoušek na fakultu nebo na základě vstupního testu, případně po dohodě s vyučujícím. Předpokládá se středně pokročilá znalost, úroveň B2 podle Evropského referenčního jazykového rámce. Zimní semestr je ukončen zápočtem, letní zkouškou. Podmínky pro zapsání kurzu zakončeného zkouškou stanoví KJP.

V akademickém roce 2010/2011 bude KJP poskytovat kurzy v těchto hlavních jazycích: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština a italština. Výběr jazyka se řídí přednostně požadavky příslušného institutu.

Výuka hlavního jazyka je zaměřena na prohlubování jazykových znalostí studentů s důrazem na rozvíjení jejich schopností komunikovat na odborné úrovni ve svém oboru. Striktně dělené podle oborů jsou pouze kurzy angličtiny, kde je zaručen dostatečný počet studentů v kurzech. Němčina je rovněž rozdělena do značné míry podle oborů. Na ostatních jazycích jsou studenti několika oborů vždy spojeni v jednom kurzu.

Dále si budou studenti moci v KJP vybrat jeden další jazyk. Kurzy jsou obecně zaměřené, na středně pokročilé úrovni (A2-B2), ukončené v zimním semestru zápočtem, v letním semestru klasifikovaným zápočtem. Studenti budou zapisováni do kurzů na základě testu požadované úrovně jazykové znalosti v prvních hodinách výuky nebo po dohodě s učitelem. Pokud kapacita kurzu dovolí, studenti si mohou zapsat další jazyky.

Tyto kurzy se budou v r. 2010/2011 otevírat na všech výše uvedených jazycích. Do obecných kurzů angličtiny budou přednostně přijímáni studenti IMS, kteří mají ve studijních povinnostech klasifikovaný zápočet z angličtiny.

Začátečnické a nízké kurzy druhého jazyka a kurzy třetího jazyka nejsou v kompetenci KJP, nicméně ve sporných případech kabinet posuzuje pro IMS jazykové znalosti A1-A2.


Magisterský cyklus
Studenti přicházející z jiných fakult a mající odpovídající jazykovou úroveň se budou zařazovat do odborných kurzů jazyků. Studenti přicházející na fakultu s nízkými znalostmi si budou muset obecný jazyk zlepšit na příslušnou úroveň v obecných kurzech během prvního roku studia.

KJP bude jako zkoušky z odborného jazyka uznávat:1) jazykovou zkoušku vykonanou na FSV v bakalářském cyklu;2) jiné jazykové zkoušky po dohodě s příslušným institutem nebo písemně doložené studium oboru v daném jazyce v cizině.
Studentům, kteří si rozšiřují studium o další obor v rámci FSV UK, se uznávají veškeré zkoušky a klasifikované zápočty vykonané na FSV.

KJP zajišťuje pro všechny studenty jednu zkoušku z jazyka a pro část studentů (kteří mají druhý jazyk ve studijních plánech nebo si jej zvolí jako alternativní předmět) jeden klasifikovaný zápočet. Zápočet za zimní semestr obecného kurzu je uznáván IMS jako tzv. třetí jazyk.

Organizace výuky:


Kurzy odborné*)


ČísloNázev předmětuVyučujícíSemestrRozsahUkončeníJLB 001Angličtina pro sociology IŠtěpánkováZS-/3ZJLB 002Angličtina pro sociology IIŠtěpánkováLS-/3ZkJLB 003Angličtina pro ekonomy IBolger, Gloverová, StaňkováZS-/3ZJLB 004Angličtina pro ekonomy IIBolger, Gloverová, StaňkováLS-/3ZkJLB 005Angličtina pro politology IPanešová, ProškováZS-/3ZJLB 006Angličtina pro politology IIPanešová, ProškováLS-/3ZkJLB 007Angličtina pro IMS IStružkováZS-/3ZJLB 008Angličtina pro IMS IIStružkováLS-/3ZkJLB 009Angličtina pro žur. a MK IČervinkováZS-/3ZJLB 010Angličtina pro žur. a MK IIČervinkováLS-/3ZkJLM 011Angličtina pro VSP IŠtěpánkováZS-/3ZJLM 012Angličtina pro VSP IIŠtěpánkováLS-/3ZkJLB 045Angličtina pro marketing IJílkováZS-/3ZJLB 046Angličtina pro marketing IIJílkováLS-/3ZkJLB 013Němčina pro polit., IMS, CNS IKřenkováZS-/3ZJLB 014Němčina pro polit., IMS, CNS IIKřenkováLS-/3ZkJLB 015Němčina pro soc., žur., MK IVotavováZS-/3ZJlB  016Němčina pro soc., žur., MK IIVotavováLS-/3ZkJLB 017Němčina pro ekonomy IFaltýnováZS-/3ZJLB 018Němčina pro ekonomy IIFaltýnováLS-/3ZkJLB 019Francouzština odborná ILinhartZS-/3ZJLB 020Francouzština odborná IILinhartLS-/3ZkJLB 023Italština odborná IBahníkováZS-/3ZJLB 024Italština odborná IIBahníkováLS-/3ZkJLB 027Ruština odborná I - vyššíMistrováZS-/3ZJLB 028Ruština odborná II - vyššíMistrováLS-/3ZkJLB 029Španělština odborná IMlýnkováZS-/3ZJLB 030Španělština odborná IIMlýnkováLS-/3Zk

Kurzy obecné a mírně specializované*)


ČísloNázev předmětuVyučujícíSemestrRozsahUkončeníJLB 031Angličtina IGloverová, ProškováZS-/3ZJLB 032Angličtina IIGloverová, ProškováLS-/3KZJLB 033Němčina IKřenkováZS-/3ZJLB 034Němčina IIKřenkováLS-/3KZJLB 035Francouzština ILinhartZS-/3ZJLB 036Francouzština IILinhartLS-/3KZJLB 037Italština IBahníkováZS-/3ZJLB 038Italština IIBahníkováLS-/3KZJLB 039Ruština odborná I - nižšíMistrováZS-/3ZJLB 040Ruština odborná II - nižšíMistrováLS-/3KZJLB 041Španělština IMlýnkováZS-/3ZJLB 042Španělština IIMlýnkováLS-/3KZ


*) Jeden kód označuje několik paralelních kurzů.


Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

31.leden 2020 18:14

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 13.07 2020 11:49, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz