Fakulta sociálních věd UK
(Bc) Program Ekonomie a finance (BP_EF)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Návody a pomůcky
 

Program: Ekonomie a finance - bakalářský, prezenční

Akademický rok 2024/2025


Bakalářské studium Ekonomie a financí je orientováno na teoretickou ekonomii, ekonometrii, aplikovanou ekonomii a finance.

Cílem studia je především rozvoj abstraktního myšlení a osvojení základních technik v oboru, což vyžaduje kvalitní matematické

základy. Proto je věnován značný prostor výuce matematiky, statistiky a ekonometrie. Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce.


Garantem bakalářského studijního programu Ekonomie a finance je ExternĂ­ odkaz doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.180 kreditů


A) Povinné předměty (J#070023)

Student musí absolvovat všechny povinné předměty ze skupiny

118 kreditů

B) Povinně volitelné předměty - skupina 1 (J#070122)

min. 5 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina 2 (J#070223)

min. 31 kreditů

C) Volitelné předměty

max. 26 kreditů

Student absolvuje povinně volitelné předměty tak, aby spolu s povinnými předměty a volitelnými předměty dosáhl 180 kreditů. Za předměty volitelné se považují ostatní předměty vyučované na univerzitě a předměty vyučované na jiných vysokých školách nebo jejich součástech anebo dalších vzdělávacích nebo vědeckých institucích, stanoví-li tak smlouva uzavřená mezi fakultou nebo univerzitou a touto vysokou školou nebo institucí.

Státní zkouška:

(JBAK01) Obhajoba bakalářské práce

(JSZ658) Obecná rozprava


Povinné předměty J#070023


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB003

ExternĂ­ odkaz Ekonomie I

ExternĂ­ odkaz Havránková

ZS

2/2

Zk

6

JEB004

ExternĂ­ odkaz Ekonomie II

ExternĂ­ odkaz Havránek

LS

2/2

Zk

6

JEB005

ExternĂ­ odkaz Matematika I

ExternĂ­ odkaz Zelený

ZS

4/4

Z+Zk

7

JEB006

ExternĂ­ odkaz Matematika II

ExternĂ­ odkaz Vlasák

LS

4/4

Z+Zk

7

JEB009

ExternĂ­ odkaz Makroekonomie I

ExternĂ­ odkaz Hlaváček

ZS

2/2

Zk

6

JEB010

ExternĂ­ odkaz Makroekonomie II

ExternĂ­ odkaz Hlaváček

LS

2/2

Zk

6

JEB023

ExternĂ­ odkaz Úvod do studia práva

ExternĂ­ odkaz Chmel

ZS

2/0

Z

2

JEB024

ExternĂ­ odkaz Základy soukromého práva

ExternĂ­ odkaz Horáček ExternĂ­ odkaz Pražák ExternĂ­ odkaz Bajura

LS

2/0

Zk

5

JEB027

ExternĂ­ odkaz Finanční ekonomie

ExternĂ­ odkaz Teplý

LS

4/0

Zk

6

JEB058

ExternĂ­ odkaz Seminář matematické analýzy I

ExternĂ­ odkaz Stráský

ZS

0/2

Z

3

JEB059

ExternĂ­ odkaz Seminář matematické analýzy a algebry II

ExternĂ­ odkaz Stráský

LS

0/2

Z

3

JEB104

ExternĂ­ odkaz Microeconomics I

ExternĂ­ odkaz Šťastná

LS

4/2

Zk

6

JEB105

ExternĂ­ odkaz Statistics

ExternĂ­ odkaz Červinka

ZS

4/2

Zk

7

JEB108

ExternĂ­ odkaz Microeconomics II

ExternĂ­ odkaz Chytilová

ZS

4/2

Zk

6

JEB109

ExternĂ­ odkaz Econometrics I

ExternĂ­ odkaz Krištoufek

LS

2/2

Zk

6

JEB110

ExternĂ­ odkaz Econometrics II

ExternĂ­ odkaz Pertold-Gebicka

ZS

2/2

Zk

6

JEB142

ExternĂ­ odkaz Introductory Statistics

ExternĂ­ odkaz Červinka

LS

1/1

Zk

3

JEB154

ExternĂ­ odkaz Bachelor´s Thesis Seminar I

ExternĂ­ odkaz Chytilová

LS

0/2

Z

6

JEB155

ExternĂ­ odkaz Bachelor´s Thesis Seminar II

ExternĂ­ odkaz Chytilová

ZS/LS

0/2

Z

9

JEB157

ExternĂ­ odkaz Data Analysis in R

ExternĂ­ odkaz Krištoufek

ZS

2/2

Zk

6

JLB003

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro ekonomy I

ExternĂ­ odkaz Poslušná ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná

ZS

0/2

Z

3

JLB004

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro ekonomy II

ExternĂ­ odkaz Poslušná

LS

0/2

Zk

3

Celkový počet kreditů: 118


Zaměnitelné varianty k předmětum JEB003, JEB004, JEB009, JEB010 (J#0703)


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB101

ExternĂ­ odkaz Principles of Economics I

ExternĂ­ odkaz Janský

ZS

2/2

Zk

6

JEB102

ExternĂ­ odkaz Principles of Economics II

ExternĂ­ odkaz Horváth

LS

2/2

Zk

6

JEB114

ExternĂ­ odkaz Macroeconomics I

ExternĂ­ odkaz Horváth

ZS

2/2

Zk

6

JEB115

ExternĂ­ odkaz Macroeconomics II

ExternĂ­ odkaz Horváth

LS

2/2

Zk

6


Student si může splnit pouze jeden předmět (mezi předměty je záměnnost a neslučitelnost):

JEB003 - Ekonomie I, nebo JEB101 - Principles of Economics I

JEB004 - Ekonomie II, nebo JEB102 - Principles of Economics II

JEB009 - Makroekonomie I, nebo JEB114 - Macroeconomics I

JEB010 - Makroekonomie II, nebo JEB115 - Macroeconomics II


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti k povinným předmětům

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEB003

Ekonomie IJEB101

JEB101 JPB362

JEB004

Ekonomie IIJEB102

JPB330 JEB102

JEB005

Matematika INMMA701

NMMA701

JEB006

Matematika II

JEB005


NMMA702

NMMA702

JEB009

Makroekonomie I

JEB004


JEB114

JEB114

JEB010

Makroekonomie II

JEB009


JEB115

JEB115

JEB024

Základy soukromého práva

JEB023
JEB027

Finanční ekonomie

JEB004
JEB104

Microeconomics I

JEB003 ExternĂ­ odkaz J#R038
JEB105

Statistics

ExternĂ­ odkaz J#R085 JEB142
JEB108

Microeconomics II

JEB104
JEB109

Econometrics I

JEB105
JEB110

Econometrics II

JEB109
JEB142

Introductory Statistics
JEB132

JEB155

Bachelor´s Thesis Seminar II

JEB154
JEB157

Data Analysis in R

JEB142
JLB004

Angličtina pro ekonomy II

JLB003

Povinně volitelné předměty - skupina 1 (J#070122)


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKB004

ExternĂ­ odkaz Základy sociální komunikace

ExternĂ­ odkaz Jirák

LS

2/0

Zk

8

JKB207

ExternĂ­ odkaz Úvod do psychologie

ExternĂ­ odkaz Vranka

LS

2/0

Zk

5

JPB198

ExternĂ­ odkaz Úvod do politologie

ExternĂ­ odkaz Brunclík

LS

2/0

Zk

5

JSB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

Zk

5

Minimální počet kreditů: 5


Povinně volitelné předměty - skupina 2 (J#070223)


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB016

ExternĂ­ odkaz History of Economic Thought

ExternĂ­ odkaz Cahlík

LS

2/2

Zk

6

JEB022

ExternĂ­ odkaz Institutional Economics

ExternĂ­ odkaz Schwarz

ZS

2/0

Zk

5

JEB025

ExternĂ­ odkaz Public Finance

ExternĂ­ odkaz Janský

LS

2/0

Zk

5

JEB026

ExternĂ­ odkaz European Economic Integration

ExternĂ­ odkaz Komárek

ZS

2/2

Zk

6

JEB028

ExternĂ­ odkaz Matematika III

ExternĂ­ odkaz Johanis

ZS

2/2

Zk

6

JEB029

ExternĂ­ odkaz Matematika IV

ExternĂ­ odkaz Johanis

LS

2/2

Zk

6

JEB039

ExternĂ­ odkaz International Trade

ExternĂ­ odkaz Semerák

ZS

2/2

Zk

8

JEB044

ExternĂ­ odkaz Financial Accounting

ExternĂ­ odkaz Novák

ZS

2/2

Zk

6

JEB046

ExternĂ­ odkaz Účetnictví I

ExternĂ­ odkaz Kemény

LS

2/2

Zk

4

JEB047

ExternĂ­ odkaz Účetnictví II

ExternĂ­ odkaz Kemény

ZS

2/2

Zk

6

JEB050

ExternĂ­ odkaz International Finance

ExternĂ­ odkaz Semerák

LS

2/0

Zk

5

JEB053

ExternĂ­ odkaz Labour Economics

ExternĂ­ odkaz Mysíková

LS

2/0

Zk

5

JEB055

ExternĂ­ odkaz Seminář k aktualitám I

ExternĂ­ odkaz Vyhnánek

ZS

0/2

Z

2

JEB062

ExternĂ­ odkaz Matematika V

ExternĂ­ odkaz Vlasák

ZS

2/2

Z+Zk

6

JEB063

ExternĂ­ odkaz Seminář k aktualitám II

ExternĂ­ odkaz Vyhnánek

LS

0/2

Z

2

JEB103

ExternĂ­ odkaz Comparative Economics

ExternĂ­ odkaz Semerák

LS

2/2

Zk

6

JEB111

ExternĂ­ odkaz Advanced Data Analysis in MS Excel

ExternĂ­ odkaz Polák

ZS/LS

0/2

Zk

3

JEB112

ExternĂ­ odkaz Strategic Management

ExternĂ­ odkaz Balcar

LS

2/2

Zk

6

JEB133

ExternĂ­ odkaz Global Economic History

ExternĂ­ odkaz Doležalová

ZS

1/1

Zk

6

JEB134

ExternĂ­ odkaz Internship

ExternĂ­ odkaz Chytilová

ZS/LS

0/4

Z

3

JEB136

ExternĂ­ odkaz Topics in Industrial Organization

ExternĂ­ odkaz Schwarz

ZS

2/0

Zk

3

JEB143

ExternĂ­ odkaz Cambridge Lectures in Economic History

ExternĂ­ odkaz Doležalová

LS

1/1

Zk

5

JEB147

ExternĂ­ odkaz Behavioral Economics

ExternĂ­ odkaz Chytilová ExternĂ­ odkaz Bauer

ZS

2/0

Zk

5

JEB152

ExternĂ­ odkaz Recent Financial Crises: Theory and Evidence

ExternĂ­ odkaz Janíčko ExternĂ­ odkaz Kovář

LS

2/0

Zk

5

JEB153

ExternĂ­ odkaz Introductory Banking

ExternĂ­ odkaz Pečená

LS

2/2

Zk

6

JEB156

ExternĂ­ odkaz Industrial Organization

ExternĂ­ odkaz Bajgar

LS

2/2

Zk

6

JEB158

ExternĂ­ odkaz Behavioral Finance

ExternĂ­ odkaz Kukačka

ZS

2/0

Zk

5

JEB159

ExternĂ­ odkaz Economics of Green Deal

ExternĂ­ odkaz Ščasný

ZS

2/0

Zk

5

JEB160

ExternĂ­ odkaz Auctions and Game Theory

ExternĂ­ odkaz Gregor

ZS

2/0

Zk

5

JEM020

ExternĂ­ odkaz Ethics and Economics

ExternĂ­ odkaz Cahlík

ZS

2/2

Zk

6

JEM204

ExternĂ­ odkaz Právo finančních služeb

ExternĂ­ odkaz Reiterman ExternĂ­ odkaz Chalupa

ZS

2/0

Zk

4

JEM207

ExternĂ­ odkaz Data Processing in Python

ExternĂ­ odkaz Hanus

ZS/LS

2/2

Zk

5

JEM209

ExternĂ­ odkaz History and Methodology of Economics

ExternĂ­ odkaz Doležalová ExternĂ­ odkaz Baxa

ZS

2/0

Zk

6

JEM212

ExternĂ­ odkaz International Political Economy

ExternĂ­ odkaz Havránková ExternĂ­ odkaz Semerák

LS

2/1

Zk

7

JEM233

ExternĂ­ odkaz FinTech and Blockchain

ExternĂ­ odkaz Gregor ExternĂ­ odkaz Colak

LS

6/0

Z

3

JEM236

ExternĂ­ odkaz Risk Management and Insurance

ExternĂ­ odkaz Kukačka

LS

6/0

Z

3

JEM334

ExternĂ­ odkaz Fiscal Policy, Public Debt and Sovereign Debt Ratings

ExternĂ­ odkaz Schneider

LS

3/3

Z

3

JLB011

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy - středně pokročilí I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

ZS

0/2

Z

3

JLB012

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy - středně pokročilí II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

LS

0/2

KZ

3

JLB017

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy - pokročilí I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

ZS

0/2

Z

3

JLB018

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy - pokročilí II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

LS

0/2

Zk

3

JLB055

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy - mírně pokročilí I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

ZS

0/2

Z

3

JLB056

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy - mírně pokročilí II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

LS

0/2

KZ

3

JLM001

ExternĂ­ odkaz Academic English I

ExternĂ­ odkaz Goodall

ZS/LS

0/2

Z

3

JLM002

ExternĂ­ odkaz Academic English II

ExternĂ­ odkaz Goodall

LS

0/2

Z

3

Minimální počet kreditů: 31

JLB017 a JLB018 se budou otevírat vždy v akademickém roce začínajícím lichým číslem (např. 2025/2026).


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti k povinně volitelným předmětům - skupina 2


Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEB016

History of Economic Thought

JEB009 JEB104 JEB114
JEB022

Institutional Economics

ExternĂ­ odkaz J#R048JPB331

JEB025

Public Finance

ExternĂ­ odkaz J#R092JSM731

JEB026

European Economic Integration

JEB004JPB336

JEB028

Matematika III

JEB006


NMMA703

NMMA703

JEB029

Matematika IV

JEB028


NMMA704

NMMA704

JEB039

International Trade

ExternĂ­ odkaz J#R048JPB354 JEM328

JEB044

Financial Accounting
JEM337

JEB046

Účetnictví I

JEB003
JEB047

Účetnictví II

JEB046
JEB050

International Finance
JPB335

JEB053

Labour Economics

ExternĂ­ odkaz J#R049
JEB062

Matematika V

JEB029


NMMA705

NMMA705

JEB103

Comparative Economics
JPB333

JEB111

Advanced Data Analysis in MS Excel
JEM331

JEB133

Global Economic History
JPB332

JEB136

Topics in Industrial Organization

ExternĂ­ odkaz J#R048
JEB143

Cambridge Lectures in Economic History

JEB133
JEB147

Behavioral Economics

JEB104
JEB152

Recent Financial Crises: Theory and Evidence

JEB102
JEB153

Introductory Banking
JEB126

JEB156

Industrial Organization

JEB108
JEB160

Auctions and Game Theory

JEB108JEB064

JEM020

Ethics and Economics
JPB338

JEM212

International Political Economy
JPM325 JEM165

JEM233

FinTech and Blockchain
JEM205

JEM334

Fiscal Policy, Public Debt and Sovereign Debt Ratings
JEB129

JLB012

Němčina pro ekonomy - středně pokročilí II

JLB011
JLB018

Němčina pro ekonomy - pokročilí II

JLB017
JLB056

Němčina pro ekonomy - mírně pokročilí II

JLB055
JLM001

Academic English I

ExternĂ­ odkaz J#LM30
JLM002

Academic English II

JLM001


Kód plánu:

J24BPEF1671
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

16.červenec 2024 00:48

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 16.07 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz