Fakulta sociálních věd UK
Studijní programy
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Studijní programy / Study programmes

Studijní plány jednotlivých studijních programů obsahují všechny předměty, které studijní plán tvoří. Případné úpravy studijních plánů vynucené okolnostmi oznamují garanti příslušných SP vyhláškami.


Odkaz v rámci webu Studijní program ekonomické teorie


Odkaz v rámci webu Studijní program mediální a komunikační studia


Odkaz v rámci webu Studijní program mezinárodní teritoriální studia


Odkaz v rámci webu Studijní program politologie


Odkaz v rámci webu Studijní program sociologie


Odkaz v rámci webu Studijní programy CERGE


Odkaz v rámci webu Výuka cizích jazykůStručný návod / Brief instructions


Barevné označení předmětů / Meaning of colors in subject table cells:

 • světle modrá barva: označuje předmět. který není ve zvoleném akademickém roce vyučován

  light blue color: subject is not being taught in given academic year

 • červená barva: označuje předmět, který je zrušen. Takový předmět bývá nahrazen jiným, pokud jde o předmět povinný pokud ne zůstane bez náhrady.

  red color: subject is permanently cancelled. In case of compulsory subject, there should be another one (interchangeable) to replace it.


Význam tabulky s rekvizitami / Understanding the tables of requisites

 • prerekvizita: předmět si lze úspěšně zapsat pouze pokud jsou splněny podmiňující prerekvizity

  prerequisite: subject can be successfully enrolled only when all required prerequisites are satisfied

 • korekvizita: předmět si lze úspěšně zapsat, jsou-li korekvizitní předměty v minulosti splněny či současně zapsány

  corequisite: subject can be successfully enrolled when all corequisites are either completed in the past or registered along with the subject

 • neslučitelnost: předměty jsou spolu neslučitelné, nelze plnit oba zároveň

  incompatibility: subjects are mutually incompatible, cannot be registered neither together or after one is completed in the past

 • záměnnost: předmět je s jiným záměnný, povinnost lze plnit skrze jiný kód předmětu

  interchangeability: another subject is interchangeable with the specified one; can be replaced by another subject code in order to fulfil the requirementTento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

3.říjen 2023 00:07

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 3.10 2023 00:50, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz