Fakulta sociálních věd UK
Institut mezinárodních studií
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
NÁVOD: malé skupiny a dotaz do erudia
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Institut mezinárodních studií


Tato stránka není aktuální. Aktuální kontakty najdete na stránkách institutu: ExternĂ­ odkaz https://ims.fsv.cuni.cz/institut/lide-na-ims


Institut mezinárodních studií


Kontakt:


Praha 5-Jinonice, U Kříže 8, PSČ 158 00

telefon: 251 080 111 (ústředna)

251 080 250-251 (sekretariát:)

fax: 251 620 294


ExternĂ­ odkaz websiteŘeditel institutu

ExternĂ­ odkaz Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

Mail 

Zástupce ředitele

ExternĂ­ odkaz Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

Mail 

Tajemník ústavu

ExternĂ­ odkaz PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

Mail 

Sekretariát - Jinonice

Monika Fučíková (mateřská dovolená)

Mail 

PhDr. Lucie Jůzová (pondělí + středa Staroměstské náměstí)

Mail 

Markéta Mrzenová

Mail 

Ing. Magda Pektorová

Mail 

Anglojazyčné obory

Klára Žaloudková

Mail 

Studijní referentka

Jana Vokatá

Mail 

Výuka jazyků

ExternĂ­ odkaz  Centrum jazykové přípravy

Mail 

SIMS

ExternĂ­ odkaz  Studentská samospráva IMS

Mail 
Základní charakteristiky Institutu mezinárodních studií
  • Institut mezinárodních studií (dále jen IMS) zodpovídá za bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy denního a kombinovaného studia vyučované v češtině i v cizích jazycích.  • V magisterském cyklu uskutečňuje IMS v denním studiu od školního roku 2016/2017 nový integrovaný magisterský program ExternĂ­ odkaz Mezinárodní teritoriání studia se šesti specializacemi, původní obory (Americká studia, Evropská studia, Německá a rakouská studia, Ruská a východoevropská studia a Západoevropská studia) jsou určeny k dostudování. Jak v novém programu, tak stále i v původních oborech je také možné ucházet se o získání malého doktorátu neboli titulu PhDr.  • V postgraduálním cyklu IMS garantuje dva studijní programy, a to Mezinárodní teritoriální studia a Moderní dějiny v interním/stipendijním i kombinovaném modelu.


  • IMS je oprávněn k habilitačnímu a profesorskému řízení v oborech Moderní dějiny a Mezinárodní teritoriální studia.


  • IMS rozvíjí intenzivní vědeckou a publikační činnost v oblasti moderních dějin a teritoriálních studií, je vydavatelem odborného časopisu ExternĂ­ odkaz Studia Territorialia vycházejícího v rámci řady Acta Universitatis Carolinae.


  • Absolventi studijních oborů na IMS získávají na mezinárodně srovnatelné úrovni multidisciplinární průpravu se zaměřením na vnitřní problematiku zvoleného teritoria a rozumí společnosti, politickému uspořádání, hospodářství a kultuře tohoto teritoria v jejich historickém a mezinárodním kontextu. Díky systematické přípravě jsou schopni zpracovat odborně i formálně kvalitní analytické i syntetizující texty a vyjádřit se kvalifikovaně k problematice daného teritoria.

    Absolventi studijních oborů na IMS se vyznačují nadstandardními jazykovými znalostmi, které zdokonaluje během studijních pobytů a stáží na předních zahraničních univerzitách a dalších pracovištích. Tyto znalosti je schopen využívat jak v odborném diskursu, tak z hlediska své schopnosti pohybovat se v daném teritoriu a jeho kultuře.

    ExternĂ­ odkaz Absolventi studijních oborů na IMS si prostřednictvím odborných a praktických stáží již během studia osvojují základní pracovní návyky pro pozdější uplatnění v zaměstnání a spojením odborné a jazykové kvalifikace si současně vytvářejí dobré předpoklady pro kvalifikované uplatnění doma i v zahraničí. Z těchto důvodů jsou také žádanými uchazeči a výborně hodnocenými pracovníky na odpovědných místech ve státní správě, diplomacii, nevládních organizacích a mezinárodních institucích, výzkumu a vývoji, soukromé sféře i médiích.
KatedryKatedra severoamerických studiíExternĂ­ odkaz Katedra severoamerických studiíVedoucí:

PhDr. Jan Hornát, Ph.D.

Mail 

Členové katedry:

Ing. Mgr. Magdalena Fiřtová, Ph.D.

Mail 

PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D.

Mail 

Tomáš Klvaňa, M.A., Ph.D.

Mail 

Lucie Kýrová M.A.

Mail 

Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.

Mail 

Mgr. Jiří Pondělíček

Mail 

doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D.

Mail 

Mgr. Jana Sehnálková

Mail 

Externí vyučující:

doc. PhDr. Miloš Calda

Mail 

PhDr. Vít Fojtek, Ph.D.

Mail 

PhDr. Jiří Hanuš

Mail 

Takashi Hosoda

Mail 

Antonin Bernard Thompson Mikes

Mail 

Dr. Richard Nowell, Dr.

Mail 

PhDr. Vít Smetana, Ph.D.

Mail 

doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.

Mail 

Mgr. Petr Anděl, Ph.D.

Mail 

David Lee Robbins, Ph.D.

Mail 

Mgr. David Labus, Ph.D.

Mail 

Interní doktorandi:

Mgr. Jan Kleňha

Mail 

Mgr. Kristýna Divišová

Mail 

Mgr. Jakub El-Ahmadieh

Mail 

Mgr. Tereza Krauzová

Mail 

Mgr. Viktorie Mertová

Mail 

Mgr. Ivana Radová

Mail 

Mgr. Pavla Voborníková

Mail 

Mgr. Zdeněk Král

Mail 
Katedra německých a rakouských studií


ExternĂ­ odkaz Katedra německých a rakouských studiíVedoucí:


doc. PhDr. Ota Konrád, PhD.

Mail 

Členové katedry:

Prof. Dr. Boris Barth

Mail 

Jakub Eberle, MLitt.

Mail 

PhDr. David Emler, Ph.D.

Mail 

PhDr. Lucie Filipová, Ph.D.

Mail 

JUDr. Vladimír Handl, CSc.

Mail 

Prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.

Mail 

Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D.

Mail 

PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.

Mail 

JUDr. et PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

Mail 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

Mail 

Vanessa Schmolke, B.A.

Mail 

PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.

Mail 

PhDr. et Mgr. Alena Zelená, Ph.D.

Mail 

Externí vyučující:


PhDr. Petra Baštová, Ph.D.

Mail 

Dr. Ute Caumanns

Mail 

Dipl.-Pol. Kristina Chmelar

Mail 

Prof. PhDr. Jan Křen, DrSc.

Mail 

Dr. Torsten Lorenz

Mail 

PhDr. Soňa Mikulová, Ph.D.

Mail 

PhDr. Anita Pelánová, Ph.D.

Mail 

PhDr. Petr Šafařík

Mail 

PhDr. Radka Šustrová

Mail 

PhDr. Luboš Velek, Ph.D.

Mail 

Prof. Dr. Günter Wollstein

Mail 

Prof. Dr. Volker Zimmermann

Mail 

Interní doktorandi:

Mgr. Andreas Goffin, B.A.

Mail 

Ing. Pavla Kačmárová

Mail 

Mgr. Šárka Navrátilová

Mail 

Mgr. Kateřina Papežová

Mail 

Mgr. Tereza Svobodová

Mail 

Mgr. František Štambera

Mail 

Mgr. Jaromír Volf

Mail 

Mgr. Mikuláš Zvánovec

Mail 


Katedra ruských a východoevropských studií


ExternĂ­ odkaz Katedra ruských a východoevropských studiíVedoucí:

PhDr. Kateřina Králová, M.A., Ph.D.

Mail 

Členové katedry:

Maria-Alina Asavei, Ph.D.

Mail 

Adrian Brisku, Ph.D.

Mail 

PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.

Mail 

PhDr. Ondřej Klípa, Ph.D.

Mail 

PhDr. Jiří Kocián

Mail 

PhDr. Daniela Kolenovská, Ph.D.

Mail 

Doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

Mail 

Mgr. Václav Lídl

Mail 

Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.

Mail 

PhDr. Jan Šír, Ph.D.

Mail 

František Šístek, Ph.D.

Mail 

Doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.

Mail 

Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

Mail 

PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.

Mail 

Externí vyučující:

Mgr. Jakub Andrle

Mail 

doc. PhDr. Emil Aslan Souleimanov, Ph.D.

Mail 

PhDr. Petr Balla

Mail 

PhDr. Jaroslav Cuhra, Ph.D.

Mail 

Mgr. Martin Čížek, Ph.D.

Mail 

PhDr. Eva Irmanová, CSc.

Mail 

Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.

Mail 

Hana Kubátová, M.A., Ph.D.

Mail 

PhDr. Bohuslav Litera, CSc.

Mail 

Efi Maniati

Mail 

Francesca Mazzali

Mail 

PhDr. Petr Novák

Mail 

PhDr. Marek Pečenka

Mail 

Mgr. Jan Procházka

Mail 

Prof. PhDr. Michal Reiman, DrSc.

Mail 

PhDr. Miroslav Šesták, CSc.

Mail 

Mgr. Filip Šisler

Mail 

PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.

Mail 

PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D.

Mail 

PhDr. Tereza Vorlová

Mail 

PhDr. Bohdan Zilynskyj, Ph.D.

Mail 

Interní doktorandi:

Mgr. Petra Mina Baginova

Mail 

Mgr. Jindřich Čeladín

Mail 

David Gurgenidze

Mail 

Mgr. Daniel Heler

Mail 

Mgr. Karin Hofmeisterová

Mail 

Mgr. Barbora Chrzová

Mail 

Mgr. Miroslava Jasenčáková

Mail 

Mgr. Tomasz Jedruchów

Mail 

Mgr. Tereza Juhászová

Mail 

Mgr. Nikola Karasová

Mail 

PhDr. Jiří Kocián

Mail 

Mgr. Jan Koutník

Mail 

Mgr. Yevhen Kutsenko

Mail 

PhDr. Václav Lídl

Mail 

Mgr. Tomáš Mareš

Mail 

Arban Mehmeti, M.A.

Mail 

Mgr.Oleksandra Modelska, BA

Mail 

Sophia Riabushkina

Mail 

Andrzej Sadecki

Mail 

Mgr. Oleg Shenshyn

Mail 

Mgr. Luboš Veselý

Mail 

Mgr. Kateřina Volná

Mail 

Oguljamal Yazlyeva M.A.

Mail 

Ekatarina Zheltova M.A.

Mail 
Katedra evropských studií


ExternĂ­ odkaz Katedra evropských studiíVedoucí:

doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.

Mail 

Zastupující vedoucí v ak. roce 2018-19:

Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.

Mail 

Členové katedry:

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

Mail 

Prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.

Mail 


Paul Bauer, M.A., Ph.D.

Mail 

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.

Mail 

PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.

Mail 

PhDr. Martin Mejstřík

Mail 

PhDr. Barbora Menclová

Mail 

Mgr. Jan Váška, Ph.D.

Mail 

Mitchell Young, Ph.D.

Mail 

Externí vyučující:

Dr. Alan Butt-Philip

Mail 

Mgr. Jan Fischer

Mail 

PhDr. Jan Hauser

Mail 

RNDr. Radek Hendrych

Mail 

Prof. Iain McLean

Mail 

Prof. Christian Lequesne

Mail 

Jolan Nisbet, Ph.D.

Mail 

Dr. Scot Peterson

Mail 

Barbora Procházková

Mail 

PhDr. Jiří Rak

Mail 

Prof. Jacques Rupnik, M.A., Ph.D.

Mail 

Mgr. Martin Synkule

Mail 

PhDr. Mgr. Jan Šnaidauf

Mail 

Interní doktorandi:

Mgr. Eliška Černovská

Mail 

Mgr. Eva Drhlíková

Mail 

Mgr. Vít Havelka

Mail 

Mgr. Tereza Hrušková

Mail 

Mgr. Tomáš Juhás

Mail 

Mgr. Lucie Kadlecová

Mail 

Mgr. Johana Kudrnová

Mail 

Andrés Morales Interiano, M.A.

Mail 

Mgr. Anna Simbartlová

Mail 

Mgr. Jakub Šindelář

Mail 


Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:17

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz