Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 7105R067: Soudobé dějiny - kombinované bakalářské studium (HVK)
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
NÁVOD: malé skupiny a dotaz do erudia
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2023/24
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 7105R067: Soudobé dějiny - kombinované bakalářské studium


Studijní obor Soudobé dějiny nabízí vědecky kvalifikované, v širším teritoriálním kontextu zakotvené bakalářské vzdělání v oboru českých a obecných moderních a soudobých dějin. Studenti tohoto oboru budou vybaveni fundovanou znalostí soudobých českých a světových dějin a dobrou orientací v současných praktických důsledcích nedávných historických dějů.

Absolventi tohoto oboru se mohou uplatnit jak ve školství, tak i v těch vládních i nevládních institucích, které se setkávají s problematikou soudobých dějin a jejich důsledků na úrovni odborné, správní i politické, stjeně tak mohou pokračovat ve studiu na magisterské úrovni ve většině studijních oborů zahrnutých v rámci studijních programů Historické vědy, Historická studia a Mezinárodní teritoriální studia.


Garantem oboru je Prof. PhDr. Jaroslav KUČERA, CSc.

Mail 




Celkové studijní povinnosti

180 kreditů

Pevný studijní plán

162 kreditů

Volitelné předměty

18 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )



Bakalářská státní zkouška (ExternĂ­ odkaz  ):



  1. (JBAK01) Obhajoba bakalářské práce (50 stran max., samostatný pramenný výzkum není podmínkou, viz

    ExternĂ­ odkaz  Pravidla pro zpracování bakalářské diplomní práce)

  2. (JSZ321) Soudobé české dějiny

  3. (JSZ322) Dějiny teritorií

Pro skládání jakékoliv části státní závěrečné zkoušky je nutné absolvovat všechny předepsané povinné předměty a dosáhnout požadovaného počtu kreditů



Pevný studijní plán (J#011216)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMB497

ExternĂ­ odkaz Metodický úvod pro kombinované studium

ExternĂ­ odkaz Kubát

ZS

2/0

Zk

4

JMB498

ExternĂ­ odkaz Metodologie soudobých dějin

ExternĂ­ odkaz Smetana

ZS

2/0

Zk

5

JMB502

ExternĂ­ odkaz Soudobé světové dějiny

ExternĂ­ odkaz Tůma

ZS

4/0

Zk

9

JMB503

ExternĂ­ odkaz Soudobé české dějiny

ExternĂ­ odkaz Kocian

ZS

4/0

Zk

9

JMB504

ExternĂ­ odkaz Mezinárodní vztahy 1945-1990

ExternĂ­ odkaz Litera

ZS

4/0

Zk

9

JMB505

ExternĂ­ odkaz Historická reflexe soudobých dějin

ExternĂ­ odkaz Šafařík

LS

4/0

Zk

9

JMB506

ExternĂ­ odkaz Mediální reprezentace minulosti a současnosti

ExternĂ­ odkaz Šafařík

LS

4/0

Zk

9

JMB507

ExternĂ­ odkaz Soudobé dějiny střední Evropy

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

4/0

Zk

9

JMB508

ExternĂ­ odkaz Soudobé dějiny východní Evropy

ExternĂ­ odkaz Kolenovská ExternĂ­ odkaz Svoboda

ZS

4/0

Zk

9

JMB509

ExternĂ­ odkaz Soudobé dějiny jihovýchodní Evropy

ExternĂ­ odkaz Žíla

ZS

4/0

Zk

9

JMB510

ExternĂ­ odkaz Soudobé dějiny německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Nigrin

LS

4/0

Zk

9

JMB511

ExternĂ­ odkaz Soudobé dějiny západní Evropy

ExternĂ­ odkaz Matějka

LS

4/0

Zk

9

JMB512

ExternĂ­ odkaz Soudobé dějiny Severní Ameriky

ExternĂ­ odkaz Pondělíček

LS

4/0

Zk

9

JMB513

ExternĂ­ odkaz Soudobé dějiny Dálného východu

ExternĂ­ odkaz Sýkora

ZS

4/0

Zk

9

JMB514

ExternĂ­ odkaz Holocaust a pokusy o jeho revizi

ExternĂ­ odkaz Kubátová

LS

4/0

Zk

9

JMB515

ExternĂ­ odkaz Německá otázka v mezinárodních vztazích a československé zahraniční politice

ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS

4/0

Zk

9

JMB516

ExternĂ­ odkaz Kultura a umění ve 20. století

ExternĂ­ odkaz Pelánová

ZS

4/0

Zk

9

JMB517

ExternĂ­ odkaz Západoevropská integrace

ExternĂ­ odkaz Kasáková

LS

4/0

Zk

9

JMB518

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář pro kombinovaný obor Soudobé dějiny I

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

0/3

Z

4

JMB519

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář pro kombinovaný obor Soudobé dějiny II

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

0/3

Z

5

Celkový počet kreditů: 162


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMB497

Metodický úvod pro kombinované studium




JMB001 JMB002 JMB500

JMB498

Metodologie soudobých dějin




JMB001 JMB501

JMB502

Soudobé světové dějiny




JMB001

JMB503

Soudobé české dějiny




JMB001

JMB504

Mezinárodní vztahy 1945-1990




JMB001

JMB505

Historická reflexe soudobých dějin




JMB001

JMB506

Mediální reprezentace minulosti a současnosti




JMB001

JMB507

Soudobé dějiny střední Evropy

ExternĂ­ odkaz J#R042 ExternĂ­ odkaz J#R043 JMB502 JMB503 JMB504 JMB505 JMB506



JMB001

JMB508

Soudobé dějiny východní Evropy

ExternĂ­ odkaz J#R042 ExternĂ­ odkaz J#R043 JMB502 JMB503 JMB504 JMB505 JMB506



JMB001

JMB509

Soudobé dějiny jihovýchodní Evropy

ExternĂ­ odkaz J#R042 ExternĂ­ odkaz J#R043 JMB502 JMB503 JMB504 JMB505 JMB506



JMB001

JMB510

Soudobé dějiny německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz J#R042 ExternĂ­ odkaz J#R043 JMB502 JMB503 JMB504 JMB505 JMB506



JMB001

JMB511

Soudobé dějiny západní Evropy

ExternĂ­ odkaz J#R042 ExternĂ­ odkaz J#R043 JMB502 JMB503 JMB504 JMB505 JMB506



JMB001

JMB512

Soudobé dějiny Severní Ameriky

ExternĂ­ odkaz J#R042 ExternĂ­ odkaz J#R043 JMB502 JMB503 JMB504 JMB505 JMB506



JMB001

JMB513

Soudobé dějiny Dálného východu

JMB507 JMB508 JMB509 JMB510 JMB511 JMB512



JMB001

JMB514

Holocaust a pokusy o jeho revizi

JMB507 JMB508 JMB509 JMB510 JMB511 JMB512



JMB001

JMB515

Německá otázka v mezinárodních vztazích a československé zahraniční politice

JMB507 JMB508 JMB509 JMB510 JMB511 JMB512



JMB001

JMB516

Kultura a umění ve 20. století

JMB507 JMB508 JMB509 JMB510 JMB511 JMB512



JMB001

JMB517

Západoevropská integrace

JMB507 JMB508 JMB509 JMB510 JMB511 JMB512



JMB001

JMB518

Bakalářský seminář pro kombinovaný obor Soudobé dějiny I

JMB507 JMB508 JMB509 JMB510 JMB511 JMB512



JMB001

JMB519

Bakalářský seminář pro kombinovaný obor Soudobé dějiny II

JMB518



JMB001



Kód plánu:

J18HVK1012



Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

2.únor 2023 00:14

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 2.02 2023 13:01, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz