Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6701T020 Bezpečnostní studia - navazující magisterský (BS)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
NÁVOD: malé skupiny a dotaz do erudia
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6701T020: Bezpečnostní studia - navazující magisterský program


Garantkou oboru je doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.


Studijní obor je zajišťován s podporou Prague Security Studies Institute.


Obor bezpečnostních studií prošel po skončení studené války radikální proměnou, která vedla k jeho rozšíření o nové oblasti zájmu mimo tradiční sféru vojenské bezpečnosti. Dnes pokrývá témata bezpečnosti politické, ekonomické, societální, environmentální. Kromě bezpečnosti ve vztazích mezi státy je stále větší důraz kladen na vnitrostátní konflikty, nestátní bezpečnostní aktéry a dynamiku globálního systému, propojeného stále intenzivněji napříč regiony, zeměmi i tématy.

 

Studium respektuje interdisciplinární charakter současných bezpečnostních studií a vychází z mezistátní dimenze bezpečnostních vztahů. Studenti a studentky oboru projdou po teoretické a metodologické průpravě výukou v celkem pěti modulech (strategická studia, regionální studia, bezpečnost a technologie, evropská a transatlantická bezpečnost a konfliktní studia). V každém modulu studenti absolvují povinný pilířový kurz a poté si budou vybírat z předem definované skupiny povinně volitelných předmětů.Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty:

66 kreditů

Povinně volitelné předměty:

30 kreditů

Volitelné předměty (Crisis Games, Internship, jazyky, kurzy z celé UK)

24 kreditů

(Volitelné předměty viz čl. 4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK)


Student plní všechny skupiny povinně volitelných předmětů: J#091; J#092; J#093; J#094; J#095. Předměty splněné nad rámec minimálního počtu kreditů se započítávají do skupiny volitelných předmětů.Magisterská státní zkouška se skládá z následujících částí:


1. (JDIP01) Obhajoba diplomové práce


2. Tématická zkouška: 

a) (JSZ601) Teorie a koncepty bezpečnosti (1 otázka)

b) (JSZ602) Regionální bezpečnost (1 otázka)

c) (JSZ603) Konfliktní a strategická studia a bezpečnost a technologie (1 otázka)Povinné předměty: J#09018

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM561

ExternĂ­ odkaz Security in Euroatlantic Area and Global Regions

ExternĂ­ odkaz Halás

ZS/LS

1/1

Zk

6

JPM628

ExternĂ­ odkaz Researching International Politics: Quantitative Methods

ExternĂ­ odkaz Parízek

ZS

1/1

Zk

6

JPM629

ExternĂ­ odkaz Researching International Politics: Qualitative Methods

ExternĂ­ odkaz Střítecký

LS

1/1

Zk

6

JPM693

ExternĂ­ odkaz Traditional and Critical Concepts in Security Studies

ExternĂ­ odkaz Střítecký ExternĂ­ odkaz Weinfurter

ZS/LS

2/0

Zk

6

JPM694

ExternĂ­ odkaz Strategic Studies

ExternĂ­ odkaz Hynek ExternĂ­ odkaz Suchanová

ZS/LS

2/0

Zk

6

JPM699

ExternĂ­ odkaz Security and Technology

ExternĂ­ odkaz Střítecký

ZS/LS

2/0

Zk

6

JPM701

ExternĂ­ odkaz European and Transatlantic Security

ExternĂ­ odkaz Karásek ExternĂ­ odkaz Kazharski

ZS/LS

2/0

Zk

6

JPM704

ExternĂ­ odkaz Approaches to Conflict and Violence

ExternĂ­ odkaz Karásek

ZS/LS

2/0

Zk

6

JPM709

ExternĂ­ odkaz Diploma Thesis

ExternĂ­ odkaz Střítecký

ZS/LS

0/8

Z

12

JPM935

ExternĂ­ odkaz Theories of International Relations (for Security Studies)

ExternĂ­ odkaz Střítecký ExternĂ­ odkaz Kazharski

LS

2/0

Zk

6

Celkový počet kreditů: 66


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPM628

Researching International Politics: Quantitative Methods
JPM157

JPM935

Theories of International Relations (for Security Studies)
JPM314Povinně volitelné předměty k Strategic Studies: J#091

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM595

ExternĂ­ odkaz Arms Control and Disarmament

ExternĂ­ odkaz Hynek ExternĂ­ odkaz Suchanová

ZS

1/1

Zk

6

JPM695

ExternĂ­ odkaz War Studies

ExternĂ­ odkaz Hays II

ZS

1/1

Zk

6

JPM696

ExternĂ­ odkaz Economic Warfare

ExternĂ­ odkaz Ludvík

ZS/LS

1/1

Zk

6

JPM712

ExternĂ­ odkaz Insurgency and Counterinsurgency

ExternĂ­ odkaz Aslan ExternĂ­ odkaz Ludvík

ZS/LS

1/1

Zk

6

Minimální počet kreditů: 6Povinně volitelné předměty k Regional Security: J#09218

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM306

ExternĂ­ odkaz African Security

ExternĂ­ odkaz Werkman

ZS

1/1

Zk

6

JPM697

ExternĂ­ odkaz Asia Security

ExternĂ­ odkaz Kolmaš

ZS/LS

1/1

Zk

6

JPM698

ExternĂ­ odkaz Middle East Security

ExternĂ­ odkaz Weinfurter

ZS/LS

1/1

Zk

6

JPM711

ExternĂ­ odkaz Russian and Post-Soviet Security

ExternĂ­ odkaz Aslan ExternĂ­ odkaz Laryš

ZS/LS

1/1

Zk

6

JPM772

ExternĂ­ odkaz Latin American Security

ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS/LS

1/1

Zk

6

JPM773

ExternĂ­ odkaz Migration and Security

ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

1/1

Zk

6

Minimální počet kreditů: 6Povinně volitelné předměty k Security and Technology: J#09318

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM611

ExternĂ­ odkaz Cyber Security

ExternĂ­ odkaz Střítecký ExternĂ­ odkaz Erkomaishvili

ZS/LS

1/1

Zk

6

JPM650

ExternĂ­ odkaz Intelligence

ExternĂ­ odkaz Michálek

ZS/LS

1/1

Zk

6

JPM656

ExternĂ­ odkaz Technology and Warfare

ExternĂ­ odkaz Kučera ExternĂ­ odkaz Bahenský

ZS

1/1

Zk

6

JPM700

ExternĂ­ odkaz Space Security

ExternĂ­ odkaz Doboš ExternĂ­ odkaz Pražák

ZS/LS

1/1

Zk

6

JPM923

ExternĂ­ odkaz Artificial Intelligence and Security

ExternĂ­ odkaz Špelda

ZS/LS

1/1

Zk

6

JPM925

ExternĂ­ odkaz Human-Artificial Intelligence Nexus

ExternĂ­ odkaz Špelda

ZS/LS

1/1

Zk

6

JPM926

ExternĂ­ odkaz Sociology of Technology

ExternĂ­ odkaz Vostal

ZS/LS

1/1

Zk

6

JPM999

ExternĂ­ odkaz Technoscientific Imaginaries & Futures

ExternĂ­ odkaz Vostal

ZS/LS

1/1

Zk

6

Minimální počet kreditů: 6Povinně volitelné předměty k European and Transatlantic Security: J#094

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM613

ExternĂ­ odkaz Armed Forces and Society

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

1/1

Zk

6

JPM702

ExternĂ­ odkaz NATO and EU in Crisis Management

ExternĂ­ odkaz Ludvík

ZS/LS

1/1

Zk

6

JPM703

ExternĂ­ odkaz Czech Security Policy

ExternĂ­ odkaz Ludvík ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

1/1

Zk

6

JPM713

ExternĂ­ odkaz Česká bezpečnostní politika

ExternĂ­ odkaz Ludvík ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

1/1

Zk

6

JPM733

ExternĂ­ odkaz Bezpečnostní systém ČR

ExternĂ­ odkaz Kučera ExternĂ­ odkaz Ludvík

LS

1/1

Zk

6

Minimální počet kreditů: 6Povinně volitelné předměty k Conflict Studies: J#09518

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM705

ExternĂ­ odkaz Human Security

ExternĂ­ odkaz Hynek ExternĂ­ odkaz Suchanová

ZS

1/1

Zk

6

JPM706

ExternĂ­ odkaz Terrorism and Counterterrorism

ExternĂ­ odkaz Bureš ExternĂ­ odkaz Kazharski

ZS/LS

1/1

Zk

6

JPM707

ExternĂ­ odkaz Peacekeeping and Peacebuilding

ExternĂ­ odkaz Bureš

ZS

1/1

Zk

6

JPM708

ExternĂ­ odkaz Ethics and Violence

ExternĂ­ odkaz Karásek ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

1/1

Zk

6

JPM710

ExternĂ­ odkaz Radicalization and Deradicalization

ExternĂ­ odkaz Aslan

ZS/LS

1/1

Zk

6

JPM774

ExternĂ­ odkaz Gender and Security

ExternĂ­ odkaz Nisbet

ZS

1/1

Zk

6

JPM908

ExternĂ­ odkaz Natural Resources and Armed Conflicts under International Law

ExternĂ­ odkaz Plechanovová

LS

1/0

KZ

4

JPM924

ExternĂ­ odkaz Territorial Violent Non-State Actors

ExternĂ­ odkaz Ludvík

ZS/LS

1/1

Zk

6

Minimální počet kreditů: 6Volitelné předměty nabízené Katedrou bezpečnostních studií: J#096

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM074

ExternĂ­ odkaz Middle Eastern Terrorists and Revolutionaries in the Cold War

ExternĂ­ odkaz Kalhousová

LS

1/1

Zk

4

JPM075

ExternĂ­ odkaz Genocide and Mass Violence

ExternĂ­ odkaz Kalhousová

LS

1/1

Zk

4

JPM524

ExternĂ­ odkaz Energy Security

ExternĂ­ odkaz Holubcová

ZS

1/1

Zk

6

JPM634

ExternĂ­ odkaz Crisis Games

ExternĂ­ odkaz Kučera ExternĂ­ odkaz Parízek

LS

0/2

Zk

6

JPM660

ExternĂ­ odkaz Internship

ExternĂ­ odkaz Střítecký

ZS/LS

0/1

Jiné

3

JPM764

ExternĂ­ odkaz Data Management and Data Analysis in R for Social Scientists

ExternĂ­ odkaz Klosek

ZS

0/2

Zk

6

JPM807

ExternĂ­ odkaz Approaches to Peacebuilding

ExternĂ­ odkaz Karásek

LS

2/0

Zk

4

JPM808

ExternĂ­ odkaz Understanding Israeli Security Policy: Territory, Occupations and Withdrawals

ExternĂ­ odkaz Kalhousová

LS

2/0

Zk

4

JPM814

ExternĂ­ odkaz Statecraft and Grand Strategy

ExternĂ­ odkaz Kalhousová

LS

1/1

Zk

4

JPM819

ExternĂ­ odkaz Social Aspects of Peace Operations

ExternĂ­ odkaz Karásek

LS

1/1

Zk

4

JPM820

ExternĂ­ odkaz Middle Eastern Terrorists and Revolutionaries in Cold War Central Europe

ExternĂ­ odkaz Kalhousová

LS

1/1

Zk

4

JPM822

ExternĂ­ odkaz Energy Security in Israel and the Middle East

ExternĂ­ odkaz Kalhousová

ZS

1/1

Zk

4

JPM823

ExternĂ­ odkaz Contemporary Humanitarian Action: Dilemmas and Opportunities

ExternĂ­ odkaz Karásek

LS

1/1

Zk

4

JPM824

ExternĂ­ odkaz Ideology and Symbols in Radicalisation and Violent Extremism

ExternĂ­ odkaz Kocmanová

LS

1/1

Zk

4

JPM825

ExternĂ­ odkaz Security trends in the Asia Pacific: Australia's perspective

ExternĂ­ odkaz Střítecký ExternĂ­ odkaz Karásek

ZS

2/0

Zk

4

JPM857

ExternĂ­ odkaz Extremism and Hooliganism in the Western Balkans

ExternĂ­ odkaz Kocmanová

LS

0/1

Zk

4

JPM858

ExternĂ­ odkaz Middle-East Terrorists and Revolutionaries

ExternĂ­ odkaz Kalhousová

LS

0/1

Zk

4

JPM859

ExternĂ­ odkaz American Jews and Israel: Judaism and Jewish Responses to Israel in contemporary US

ExternĂ­ odkaz Kalhousová

LS

0/1

Zk

4

JPM927

ExternĂ­ odkaz Zpravodajské služby: systém, působnost, metody (Czech only)

ExternĂ­ odkaz Střítecký

LS

1/1

Zk

6

Minimální počet kreditů: 24


Poznámka: Student si v rámci volitelných předmětů může dále vybírat z nabídky jazyků a kurzů z celé UK.Kód plánu:

J18BS998Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

23.červen 2024 00:16

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 23.06 2024 00:53, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz