Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6701T005: Mezinárodní vztahy - navazující magisterské (MV)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
NÁVOD: malé skupiny a dotaz do erudia
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6701T005: Mezinárodní vztahy - navazující magisterské

Garantem oboru je doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.


Studijní obor poskytuje přehled v základních tématech a problémech mezinárodních vztahů, přičemž se podrobněji zaměřuje na studium mezinárodní spolupráce a institucí v jejich širším pojetí. V první rovině obor zahnuje především předměty zabývající se teoriemi a metodologií mezinárodních vztahů, mezinárodními ekonomickými vztahy a mezinárodní bezpečností. Ve druhé rovině poskytuje hlubší základy v oblastech globálních institucí, mezinárodního práva a evropské integrace. V oblasti evropské integrace obor navíc umožňuje užší specializaci na evropská studia [ES]*.

Studium je základem pro uplatnění v nejširším okruhu mezinárodně orientované působnosti, zejm. v zahraniční (diplomatické) službě, mezinárodních organizacích, v zahraničních stycích veřejných i soukromých institucí, v zahraničně politické publicistice, příp. ve výzkumu či výuce oboru na vysokých školách. Studenti magisterského cyklu mají dovoleno zapisovat si kurzy bakalářského cyklu jen s písemným souhlasem garanta oboru.


Podmínky uznávání povinně volitelných předmětů: studentovi může být uznáno maximálně 10 kreditů jako povinně volitelné předměty z nabídky předmětů oboru Bezpečnostní studia (mimo předměty již zařazené do povinně volitelných předmětů).Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty 

59 kreditů

Povinně volitelné předměty 

minimálně 49 kreditů

Volitelné předměty

12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl. 4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK)

Student plní všechny skupiny povinně volitelných předmětů: J#011616, J#011717, J#0118, J#0119, J#003217, J#005615Magisterská státní zkouška se skládá z následujících částí:


1) (JDIP01) Obhajoba diplomové práce


2) Ústní zkouška:


a) (JSZ029) Mezinárodní vztahy (1 otázka)

b) (JSZ031) Evropská studia (1 otázka)

c) (JSZ597) Mezinárodní organizace, (JSZ038) Mezinárodní právo nebo (JSZ037) Mezinárodní ekonomické vztahy (student si volí v přihlášce ke SZZ, 1 otázka)


*) Student specializace evropských studií vypracuje diplomovou práci z evropské problematiky, absolvuje alespoň 7 předmětů označených ES, z toho alespoň 4 Zk.Povinné předměty J#017216

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLM006

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro politology II

ExternĂ­ odkaz Panešová

ZS

0/2

Zk

3

JPM043

ExternĂ­ odkaz Theories of International Relations (TIR)

ExternĂ­ odkaz Ditrych ExternĂ­ odkaz Tesař

ZS

2/0

Zk

7

JPM045

ExternĂ­ odkaz Mezinárodní právo

ExternĂ­ odkaz Pulgret

LS

2/0

Zk

9

JPM052

ExternĂ­ odkaz Mezinárodní ekonomické vztahy (MEV)

ExternĂ­ odkaz Kučerová

ZS

2/0

Zk

7

JPM628

ExternĂ­ odkaz Researching International Politics: Quantitative Methods

ExternĂ­ odkaz Parízek

ZS

1/1

Zk

6

JPM629

ExternĂ­ odkaz Researching International Politics: Qualitative Methods

ExternĂ­ odkaz Střítecký

LS

1/1

Zk

6

JPM665

ExternĂ­ odkaz EU - Evolution of the Community [ES] (EU)

ExternĂ­ odkaz Martinková

LS

2/0

Zk

7

JPM667

ExternĂ­ odkaz International Organization (IO)

ExternĂ­ odkaz Karlas

LS

2/0

Zk

7

JPM689

ExternĂ­ odkaz Conflict Studies (CS)

ExternĂ­ odkaz Karásek

ZS

2/0

Zk

7


Celkový počet kreditů: 59


Poznámka:

JPM043 se zapisuje současně s jedním předmětem ze skupiny #011616

JPM689 se zapisuje současně s jedním předmětem ze skupiny #011718

JPM665 se zapisuje současně s jedním předmětem ze skupiny #011818

JPM667 se zapisuje současně s jedním předmětem ze skupiny #0119Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLM006

Angličtina pro politology IIJLB006


JPM043

Theories of International Relations (TIR)


ExternĂ­ odkaz J#0116951


JPM679 JPM945

JPM045

Mezinárodní právoJPM413

JPM951

JPM628

Researching International Politics: Quantitative Methods
JPM157

JPM665

EU - Evolution of the Community [ES] (EU)


ExternĂ­ odkaz J#011899

JPM050

JPM947 JPM050

JPM667

International Organization (IO)


ExternĂ­ odkaz J#011999

JPM046

JPM946 JPM046

JPM689

Conflict Studies (CS)


ExternĂ­ odkaz J#0117951

JPM301 JPM666

JPM301 JPM666 JPM948Povinně volitelné předměty J#011616 (Theories of International Relations)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM407

ExternĂ­ odkaz Feminism in International Relations (TIR)

ExternĂ­ odkaz Plechanovová

ZS

0/1

KZ

4

JPM430

ExternĂ­ odkaz Marxism in International Relations (TIR)

ExternĂ­ odkaz Střítecký

ZS

0/1

KZ

4

JPM690

ExternĂ­ odkaz Liberalism in International Relations (TIR)

ExternĂ­ odkaz Karlas

ZS

0/1

KZ

4

JPM717

ExternĂ­ odkaz Continental Philosophy and IR (TIR)

ExternĂ­ odkaz Ditrych

ZS

0/1

KZ

4

JPM975

ExternĂ­ odkaz Constructivism in International Relations (TIR)

ExternĂ­ odkaz Tesař

ZS

0/1

KZ

4

Minimální počet kreditů : 4


Poznámka: garant předmětu JPM043 bude požadovat souběžné zapsání jednoho předmětu ze skupiny #011616


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

NeslučitelnostiPovinně volitelné předměty J#011718 (Conflicts Studies)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM429

ExternĂ­ odkaz Global Terrorism (ACV)

ExternĂ­ odkaz Makariusová

ZS

0/1

KZ

4

JPM718

ExternĂ­ odkaz Critical Perspectives on Violence (ACV)

ExternĂ­ odkaz Ditrych

ZS

0/1

KZ

4

JPM724

ExternĂ­ odkaz Critical Approaches to International Politics and Security

ExternĂ­ odkaz Záhora ExternĂ­ odkaz Daniel

ZS

0/1

KZ

4

JPM725

ExternĂ­ odkaz Technology and Security: Contemporary Warfare in the 21st Century

ExternĂ­ odkaz Csernatoni

ZS

0/1

KZ

4

Minimální počet kreditů : 4


Poznámka: garant předmětu JPM689 bude požadovat souběžné zapsání jednoho předmětu ze skupiny #011718


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

NeslučitelnostiPovinně volitelné předměty J#011818 (EU - Evolution of the Community)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM409

ExternĂ­ odkaz EU Institutions and Decision-making (EU)

ExternĂ­ odkaz Plechanovová

LS

0/1

KZ

4

JPM410

ExternĂ­ odkaz Theories of European Integration and their Application [ES] (EU)

ExternĂ­ odkaz Karlas

LS

0/1

KZ

4

JPM411

ExternĂ­ odkaz Ekonomická integrace (EU)

ExternĂ­ odkaz Kučerová

LS

0/1

KZ

4

JPM433

ExternĂ­ odkaz Interinstitutional Relations: European vs. Domestic Institutions (EU)

ExternĂ­ odkaz Martinková

LS

0/1

KZ

4

JPM646

ExternĂ­ odkaz Member States and EU Policy-Making [ES] (EU)

ExternĂ­ odkaz Karlas

LS

0/1

KZ

4

JPM728

ExternĂ­ odkaz The European Common Security and Defence Policy: History, Theory, and Strategy

ExternĂ­ odkaz Csernatoni

LS

0/1

KZ

4

Minimální počet kreditů : 4


Poznámka: garant předmětu JPM665 bude požadovat souběžné zapsání jednoho předmětu ze skupiny #011818


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPM410

Theories of European Integration and their Application [ES] (EU)
JPM183Povinně volitelné předměty J#0119 (International Organization)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM428

ExternĂ­ odkaz Global Economic Governance (II)

ExternĂ­ odkaz Parízek

LS

0/1

KZ

4

JPM543

ExternĂ­ odkaz International Institutions: Design and Performance (IO)

ExternĂ­ odkaz Karlas

LS

0/1

KZ

4

JPM606

ExternĂ­ odkaz Global Governance and Global Cooperation (II)

ExternĂ­ odkaz Makariusová

LS

0/1

KZ

4

JPM770

ExternĂ­ odkaz NGOs in International Relations (II)

ExternĂ­ odkaz Martinková

LS

0/1

KZ

4

JPM937

ExternĂ­ odkaz Problems of Global Cooperation: Causes and Solutions (II)

ExternĂ­ odkaz Karlas

LS

0/1

KZ

4

Minimální počet kreditů : 4


Poznámka: garant předmětu JPM667 bude požadovat souběžné zapsání jednoho předmětu ze skupiny #0119


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPM543

International Institutions: Design and Performance (IO)JPM416

JPM937

JPM937

Problems of Global Cooperation: Causes and Solutions (II)
JPM543Povinně volitelné předměty J#003218:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLM001

ExternĂ­ odkaz Academic English I

ExternĂ­ odkaz Goodall

ZS/LS

0/2

Z

3

JLM002

ExternĂ­ odkaz Academic English II

ExternĂ­ odkaz Goodall

LS

0/2

Z

3

JPM033

ExternĂ­ odkaz Economic Dimensions of Great Power Competition

ExternĂ­ odkaz Kramer

LS

1/1

Zk

6

JPM088

ExternĂ­ odkaz Úloha státu v hospodářství

ExternĂ­ odkaz Kučerová

LS

2/0

Zk

6

JPM099

ExternĂ­ odkaz Baltic regional cooperation and Russia

ExternĂ­ odkaz Zájedová

ZS

2/0

Zk

6

JPM130

ExternĂ­ odkaz Rozvojové ekonomiky

ExternĂ­ odkaz Kučerová

ZS

2/0

Zk

6

JPM185

ExternĂ­ odkaz Evropská integrace - teorie a příklady

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

1/1

Zk

6

JPM191

ExternĂ­ odkaz Geopolitics of Great Powers: Russia

ExternĂ­ odkaz Leichtová

LS

1/1

Zk

6

JPM260

ExternĂ­ odkaz Vybrané problémy britské zahraniční politiky v 19. a 20. století, ES

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

Zk

6

JPM432

ExternĂ­ odkaz European Public Sphere: Interest Representation and Public Debate

ExternĂ­ odkaz Martinková

ZS

1/1

KZ

6

JPM526

ExternĂ­ odkaz Justice and Reconciliation in Post-Conflict Societies

ExternĂ­ odkaz Werkman

LS

0/2

Zk

6

JPM586

ExternĂ­ odkaz NGOs in International Relations

ExternĂ­ odkaz Martinková

LS

1/1

Zk

6

JPM589

ExternĂ­ odkaz Applied Political Game Theory

ExternĂ­ odkaz Parízek

LS

1/1

Zk

6

JPM607

ExternĂ­ odkaz International Negotiations

ExternĂ­ odkaz Parízek

ZS

0/1

KZ

4

JPM634

ExternĂ­ odkaz Crisis Games

ExternĂ­ odkaz Kučera ExternĂ­ odkaz Parízek

LS

0/2

Zk

6

JPM644

ExternĂ­ odkaz Contemporary International Relations in East Asia

ExternĂ­ odkaz Kolmaš

ZS

2/0

Zk

6

JPM657

ExternĂ­ odkaz Territorial Violent Non-State Actors within the International System

ExternĂ­ odkaz Ludvík

ZS/LS

0/1

Zk

4

JPM670

ExternĂ­ odkaz Odborná stáž A - Professional internship A

ExternĂ­ odkaz Karlas

ZS/LS

0/4

Z

6

JPM671

ExternĂ­ odkaz Odborná stáž B - Professional internship B

ExternĂ­ odkaz Karlas

ZS/LS

0/4

Z

4

JPM692

ExternĂ­ odkaz Internal Security of the EU

ExternĂ­ odkaz Hokovský

LS

2/0

Zk

6

JPM719

ExternĂ­ odkaz Diplomacy of the European Union

ExternĂ­ odkaz Pajtinka

ZS

2/0

Zk

6

JPM720

ExternĂ­ odkaz German European Policy

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

1/1

Zk

6

JPM721

ExternĂ­ odkaz Komparace ekonomik zemí EU

ExternĂ­ odkaz Kučerová

LS

2/0

Zk

6

JPM726

ExternĂ­ odkaz Globální problémy světové ekonomiky

ExternĂ­ odkaz Kučerová

ZS

2/0

Zk

6

JPM730

ExternĂ­ odkaz Critical Approaches to International Politics and Security

ExternĂ­ odkaz Daniel ExternĂ­ odkaz Záhora

ZS

0/2

Zk

6

JPM731

ExternĂ­ odkaz European Policies of Visegrad Countries

ExternĂ­ odkaz Martinková

ZS

1/1

KZ

6

JPM771

ExternĂ­ odkaz Politics of Nuclear (Non-)Proliferation

ExternĂ­ odkaz Smetana

ZS

1/1

Zk

6

JPM800

ExternĂ­ odkaz The Politics of Multinational Military Operations

ExternĂ­ odkaz Parízek

ZS

1/1

KZ

4

JPM801

ExternĂ­ odkaz Quantitative methods

ExternĂ­ odkaz Perottino

ZS

2/0

Zk

5

JPM806

ExternĂ­ odkaz Understanding Israeli Security Policy: Territory, Occupations and Withdrawals

ExternĂ­ odkaz Kalhousová

ZS

2/0

Zk

6

JPM811

ExternĂ­ odkaz Evidences from the EU polycrisis: any lessons learned?

ExternĂ­ odkaz Martinková

LS

2/1

Zk

4

JPM815

ExternĂ­ odkaz America, China and global order: The rising powers debate

ExternĂ­ odkaz Parízek

ZS

1/1

KZ

4

JPM821

ExternĂ­ odkaz How Does the European Union Work? A Look at the Legal Framework of EU Policies

ExternĂ­ odkaz Plechanovová

ZS

1/1

Zk

4

JPM912

ExternĂ­ odkaz Spaces of security and insecurity: new geographical perspectives

ExternĂ­ odkaz Kubátová

LS

1/1

Z

4

JPM931

ExternĂ­ odkaz The Politics of Terrorism (MV, MAIN)

ExternĂ­ odkaz Franěk

ZS

1/1

Zk

4

JPM932

ExternĂ­ odkaz Policy-making processes in the EU

ExternĂ­ odkaz Karlas

ZS

1/1

Zk

4

JPM933

ExternĂ­ odkaz European Integration of Non-Member Countries

ExternĂ­ odkaz Karlas

ZS

1/1

Zk

4

JPM934

ExternĂ­ odkaz Regional Architecture in South Pacific

ExternĂ­ odkaz Krausz Hladká

ZS

1/1

Zk

4

JPM936

ExternĂ­ odkaz Text-mining international politics

ExternĂ­ odkaz Parízek

LS

1/1

KZ

4

Minimální počet kreditů : 30


Podmínky uznávání povinně volitelných předmětů: Studentovi může být uznáno maximálně 10 kreditů jako povinně volitelné předměty z nabídky předmětů oboru Bezpečnostní studia (mimo předměty již zařazené do seznamu povinně volitelných předmětů).


Poznámka: Nabídka povinně volitelných předmětů může být v průběhu ak. roku ještě doplňována, sledujte informace na webu KMV.


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLM001

Academic English I

ExternĂ­ odkaz J#LM30
JLM002

Academic English II

JLM001
JPM185

Evropská integrace - teorie a příkladyJMM548


JPM191

Geopolitics of Great Powers: Russia
JPM739

JPM670

Odborná stáž A - Professional internship A
JPM671

JPM671

Odborná stáž B - Professional internship B
JPM670Povinně volitelné předměty J#005615 (Jazykové předměty)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

Zk

3

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/2

Zk

3

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

Zk

3

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

Zk

3

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

Zk

3

JLB034

ExternĂ­ odkaz Němčina pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

KZ

3

JLB036

ExternĂ­ odkaz Francouzština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

LS

0/2

KZ

3

JLB038

ExternĂ­ odkaz Italština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

KZ

3

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

KZ

3

JLB042

ExternĂ­ odkaz Španělština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

KZ

3

JLB048

ExternĂ­ odkaz Ruština - příprava pro JLB039 II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

Z

3

JPM683

ExternĂ­ odkaz Jiná jazyková znalost I

ExternĂ­ odkaz Karlas

ZS/LS

0/3

Z

3

Minimální počet kreditů: 3


Student musí získat Zk nebo KZ minimálně z jednoho z některých uvedených předmětů. V případě, že student nezíská Zk nebo KZ z jednoho z uvedených předmětů, mohou mu být garantem oboru na základě předchozího absolvování vysokoškolského studijního oboru v cizím jazyce uznány kredity za "Jinou jazykovou znalost" (za cizí jazyk není považována slovenština).

Jazykové kurzy označené II se konají v LS a mají vždy prerekvizitu (označení I, kód pak o číslo nižší, konají se v ZS). Pro zapsání do těchto kurzů je třeba buď si zapsat i příslušnou prerekvizitu, nebo požádat proděkana pro studium o prominutí prerekvizity. Kredity získané za prerekvizitu mohou být započteny jen v kategorii volitelných předmětů.


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLB014

Němčina odborná II

JLB013
JLB020

Francouzština odborná II

JLB019
JLB024

Italština odborná II

JLB023
JLB028

Ruština odborná II

JLB027
JLB030

Španělština odborná II

JLB029
JLB034

Němčina pro sociální vědy II

JLB033
JLB036

Francouzština pro sociální vědy II

JLB035
JLB038

Italština pro sociální vědy II

JLB037
JLB040

Ruština pro sociální vědy II

JLB039
JLB042

Španělština pro sociální vědy II

JLB041
JLB048

Ruština - příprava pro JLB039 II

JLB047


Kód plánu:

J18MV997Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

23.červen 2024 00:16

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 23.06 2024 00:53, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz