Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6701T008: Politologie - navazující magisterské studium (P)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
NÁVOD: malé skupiny a dotaz do erudia
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6701T008: Politologie - navazující magisterské studium


Katedra politologie IPS se v rámci magisterského dvouletého studijního oboru POLITOLOGIE zaměřuje především na rozšíření a prohloubení znalostí studentů v oblasti metodologie a komparativní politologie. Zvláštní důraz se klade na problematiku analýzy politických stran a stranických systémů, decentralizaci (s důrazem na problematiku zemí EU), analýzu konfliktů v demokracii, komunální politiku a politickou geografii.


Absolventi magisterského oboru Politologie mají možnost pokračovat v navazujícím postgraduálním studiu Politologie, a to buď v rámci rigorózního řízení, nebo doktorského studia, které katedra zajišťuje v prezenční i kombinované formě.


Garantkou oboru Politologie je ExternĂ­ odkaz prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., dr. h. c., koordinátorem oboru je Mgr. Jakub Stauber.Celkové studijní povinnosti:

120 kreditů

Povinné předměty:

73 kreditů

Povinně volitelné

minimálně: 35 kreditů

Volitelné předměty:

maximálně 12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )Magisterská státní zkouška se skládá z následujících částí:


1) (JDIP01) Obhajoba diplomové práce


2) Ústní zkouška:


a) (JSZ515) Teorie a analýza demokracie


b) Jedna otázka z oborových specializací (oborovou specializaci si volí student):

(JSZ516) Komunální politika

(JSZ517) Konflikty v demokracii a problematika identity
Povinné předměty J#015816

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM005

ExternĂ­ odkaz Koalice a koaliční vazby v parlament.systémech

ExternĂ­ odkaz Stauber

LS

2/0

Zk

5

JPM010

ExternĂ­ odkaz Diplomní seminář I.

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS/LS

0/2

Z

3

JPM146

ExternĂ­ odkaz Přechody k demokracii v teorii a praxi

ExternĂ­ odkaz Mlejnek

ZS

2/0

Zk

5

JPM147

ExternĂ­ odkaz Přechody k demokracii v teorii a praxi II

ExternĂ­ odkaz Mlejnek

LS

2/2

Zk

5

JPM160

ExternĂ­ odkaz Česká komunální politika

ExternĂ­ odkaz Jüptner

ZS

1/1

Zk

5

JPM272

ExternĂ­ odkaz Evropská komunální politika

ExternĂ­ odkaz Jüptner

LS

1/1

Zk

5

JPM342

ExternĂ­ odkaz Konflikty v demokracii a národní identita: teoretické problémy analýzy

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS

1/1

Zk

5

JPM343

ExternĂ­ odkaz Decentralizace - region - identita

ExternĂ­ odkaz Říchová

LS

1/1

Zk

5

JPM344

ExternĂ­ odkaz Diplomní seminář II.

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS/LS

0/2

Z

6

JPM345

ExternĂ­ odkaz Diplomní seminář III.

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS/LS

0/2

Z

9

JPM579

ExternĂ­ odkaz Teorie politických stran

ExternĂ­ odkaz Perottino

ZS

1/2

Zk

5

JPM580

ExternĂ­ odkaz Stranické systémy

ExternĂ­ odkaz Brunclík

LS

1/1

Zk

5

JPM638

ExternĂ­ odkaz České politické strany

ExternĂ­ odkaz Perottino

LS

1/1

Zk

5

JPM639

ExternĂ­ odkaz Problémy ústavního inženýrství

ExternĂ­ odkaz Brunclík

ZS

1/1

Zk

5

Celkový počet kreditů za povinné kurzy je 73


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPM010

Diplomní seminář I.
JPM023

JPM147

Přechody k demokracii v teorii a praxi II

JPM146
JPM343

Decentralizace - region - identita
JPM024

JPM344

Diplomní seminář II.

JPM010JPM025

JPM345

Diplomní seminář III.

JPM344JPM026

JPM579

Teorie politických stran
JPM027

JPM580

Stranické systémy
JPM028

JPM639

Problémy ústavního inženýrství
JPM029Povinně volitelné předměty


Minimální počet splněných kreditů celkem:  35


Z této kategorie (tj. PV kurzů) si každý student zapíše:

a) Minimálně 10 kreditů z tematického okruhu Problematika demokracie a její analýzy.

b) Minimálně 10 kreditů volí student dle svého výběru v jedné ze dvou podoborových specializací, a to ze specializace Komunální politika, respektive Identita a konflikty v demokracii a jejich řešení. Volba specializace se řídí tematikou diplomové práce studenta.

c) Další kredity do minimálního počtu kreditů za oborové povinně volitelné kurzy, tj. 15, si student volí dle svého uvážení z celkové nabídky kurzů v kategorii Povinně volitelných kurzů.

d) Volbu ve všech výše uvedených třech tematických okruzích, resp. specializacích lze kombinovat s přednáškami hostujících profesorů, které katedra nabízí v rámci jednotlivých semestrů dle aktuální nabídky.


Problematika demokracie a její analýza – skupina J#0159118

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM036

ExternĂ­ odkaz Geopolitika a geostrategie 1945-2000

ExternĂ­ odkaz Romancov

LS

2/0

Zk

5

JPM118

ExternĂ­ odkaz Volby v USA

ExternĂ­ odkaz Kotábová

ZS

1/1

Z

5

JPM127

ExternĂ­ odkaz Geopolitika a geostrategie 1815-1945

ExternĂ­ odkaz Romancov

ZS

2/0

Zk

5

JPM150

ExternĂ­ odkaz Poloprezidentské režimy v postkomunistické Evropě

ExternĂ­ odkaz Mlejnek

ZS

2/0

Zk

5

JPM158

ExternĂ­ odkaz Opozice v totalitním režimu

ExternĂ­ odkaz Mlejnek

LS

2/0

Zk

5

JPM198

ExternĂ­ odkaz Contemporary Latin America

ExternĂ­ odkaz Krausz Hladká

ZS

1/1

Zk

6

JPM311

ExternĂ­ odkaz Sociologie politické strany

ExternĂ­ odkaz Perottino

LS

0/2

Z

5

JPM548

ExternĂ­ odkaz Public International Law

ExternĂ­ odkaz Landovský

LS

1/1

Zk

7

JPM574

ExternĂ­ odkaz Moderní strany v Evropě

ExternĂ­ odkaz Brunclík

ZS

2/0

Z

5

JPM581

ExternĂ­ odkaz Le système politique tchèque

ExternĂ­ odkaz Perottino

LS

2/0

Zk

7

JPM589

ExternĂ­ odkaz Applied Political Game Theory

ExternĂ­ odkaz Parízek

LS

1/1

Zk

6

JPM649

ExternĂ­ odkaz European Political Philosophy: Freedom, Equality, Solidarity

ExternĂ­ odkaz Salamon

LS

2/0

Zk

6

JPM653

ExternĂ­ odkaz Politika a média

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS

1/1

Z

5

JPM682

ExternĂ­ odkaz Pokročilé nástroje kvantitativního výzkumu

ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS

0/2

Zk

5

JPM685

ExternĂ­ odkaz Politická filozofie Hannah Arendtové

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

2/0

Z

5

JPM686

ExternĂ­ odkaz Vybrané problémy současného politického myšlení

ExternĂ­ odkaz Franěk

ZS

0/2

Z

6

JPM729

ExternĂ­ odkaz Český parlament a parlamentarismus

ExternĂ­ odkaz Perottino

LS

2/0

Zk

5

JPM911

ExternĂ­ odkaz The Rise of Asia: Interdisciplinary Perspectives

ExternĂ­ odkaz Salamon

LS

2/0

Zk

6

Minimální počet kreditů: 10


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPM036

Geopolitika a geostrategie 1945-2000

JPM127
JPM548

Public International Law
JPM742 JPM675

JPM574

Moderní strany v Evropě
JPM056

JPM581

Le système politique tchèque
JPB560

JPM682

Pokročilé nástroje kvantitativního výzkumu

JPM031
JPM911

The Rise of Asia: Interdisciplinary Perspectives
JPM902Komunální politika - skupina J#01592

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM348

ExternĂ­ odkaz Nové přístupy k místní správě a přímá volba starostů

ExternĂ­ odkaz Jüptner

LS

0/2

Z

5

JPM349

ExternĂ­ odkaz Politické aspekty slučování obcí

ExternĂ­ odkaz Jüptner

ZS

0/2

Z

5

JPM582

ExternĂ­ odkaz Stáž v praxi

ExternĂ­ odkaz Stauber

ZS/LS

0/2

Z

5

JPM596

ExternĂ­ odkaz Workshop Politický marketing

ExternĂ­ odkaz Shavit

ZS

0/2

Z

5

Minimální počet kreditů: 10


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

NeslučitelnostiIdentita a konflikty v demokracii a jejich řešení – skupina J#0159315

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM317

ExternĂ­ odkaz Terorismus v Evropě

ExternĂ­ odkaz Charvát

LS

2/0

Z

5

JPM547

ExternĂ­ odkaz Národ a nacionalismus

ExternĂ­ odkaz Říchová

LS

1/1

Z

5

JPM550

ExternĂ­ odkaz History, Politics and Culture of Central European Jewry

ExternĂ­ odkaz Kubátová

LS

1/1

Zk

7

JPM553

ExternĂ­ odkaz From Anti-Semitism to Anti-Zionism

ExternĂ­ odkaz Kubátová

ZS

1/1

Z

6

JPM641

ExternĂ­ odkaz Světový regionalismus

ExternĂ­ odkaz Riegl

ZS

2/0

Zk

5

Minimální počet kreditů: 10


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPM641

Světový regionalismus
JPM142Přednášky hostujících profesorů a zahraniční výjezdy – skupina J#0159418

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLM006

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro politology II

ExternĂ­ odkaz Panešová

ZS

0/2

Zk

3

JMMZ254

ExternĂ­ odkaz Israel: Politics and Society

ExternĂ­ odkaz Králová ExternĂ­ odkaz Kubátová ExternĂ­ odkaz Kalhousová

ZS

1/1

Zk

6

JPM104

ExternĂ­ odkaz China after the Treaty of Nanjing (1842)

ExternĂ­ odkaz Krausz Hladká

LS

2/0

Zk

6

JPM801

ExternĂ­ odkaz Quantitative methods

ExternĂ­ odkaz Perottino

ZS

2/0

Zk

5

JPM805

ExternĂ­ odkaz Democracy - Current Challenges and Innovations

ExternĂ­ odkaz Guasti

ZS

2/0

Zk

5

JPM812

ExternĂ­ odkaz Democratic backsliding

ExternĂ­ odkaz Perottino

ZS

1/2

Zk

6

JPM813

ExternĂ­ odkaz Populism and Democracy

ExternĂ­ odkaz Guasti

LS

1/2

Zk

6

JPM816

ExternĂ­ odkaz Secessionist Conflicts and Their Management

ExternĂ­ odkaz Riegl

ZS

1/1

Zk

4

JPM817

ExternĂ­ odkaz African jihad

ExternĂ­ odkaz Doboš

ZS

1/1

Zk

4

JPM888

ExternĂ­ odkaz Comparative Democratization

ExternĂ­ odkaz Guasti

LS

1/1

Zk

6

JPM906

ExternĂ­ odkaz Surveys and Polling Workshop

ExternĂ­ odkaz Kotábová

LS

0/2

Z

5

JPM907

ExternĂ­ odkaz The U.S. Presidency

ExternĂ­ odkaz Kotábová

LS

2/0

Zk

5

JPM912

ExternĂ­ odkaz Spaces of security and insecurity: new geographical perspectives

ExternĂ­ odkaz Kubátová

LS

1/1

Z

4

JPM917

ExternĂ­ odkaz Semi-Presidentialism: Theory and Practice

ExternĂ­ odkaz Brunclík

ZS

1/1

Zk

5

JPM940

ExternĂ­ odkaz Hungary and V4 amidst the migration crisis

ExternĂ­ odkaz Riegl

LS

2/0

Zk

5

JPM941

ExternĂ­ odkaz Introduction to Comparative Presidential Studies

ExternĂ­ odkaz Brunclík

LS

2/0

Zk

5

JPM942

ExternĂ­ odkaz British Politics since the 1980s

ExternĂ­ odkaz Krausz Hladká

LS

2/0

Zk

4

JSM703

ExternĂ­ odkaz Current Issues in Public Policy

ExternĂ­ odkaz Veselý

ZS

1/0

Z

4


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLM006

Angličtina pro politology IIJLB006Kurzy hostujících profesorů se vypisují v příslušném semestru vždy podle aktuální nabídky přednášek. Zařazení kurzu do aktuální nabídky příslušného semestru stejně jako tematické upřesnění obsahu kurzu bude oznámeno garantkou oboru vždy na počátku příslušného semestru zvláštní vyhláškou.Kód plánu:

J18P996Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

23.červen 2024 00:16

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 23.06 2024 00:53, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz