Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6701R032: Politologie a veřejná politika - bakalářské studium (PVP)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
NÁVOD: malé skupiny a dotaz do erudia
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6701R032: Politologie a veřejná politika - bakalářské studium


Studium je určeno těm absolventům středoškolského studia, respektive absolventům vysokoškolského studia jiného společenskovědního oboru, kteří se zajímají o tvorbu a realizaci veřejné politiky v jejím politickém kontextu. Absolventi oboru najdou uplatnění v oblasti státní správy, ve veřejných institucích či neziskových organizacích, ale i v komerční sféře, a to v pozicích jako jsou: výzkumník, politický analytik, expert/analytik, poradce, programový ředitel, projektový manažer, odborný referent, nižší a střední manažer komerčních firem nebo politický aktivista. Mohou také pokračovat ve studiu v některém z magisterských oborů přednášených na FSV (zejména Politologie nebo Veřejná a sociální politika) nebo na jiné vysoké škole v České republice či v zahraničí.


Studijní program nabízí komplexní pohled na politický proces a tvorbu veřejné politiky. Specifikou oboru je, že připravuje studenty na to, aby se stali odborníky (experty) v konkrétních věcných veřejných politikách (např. vzdělávací, zdravotní, sociální atd.). Z tohoto důvodu obsahuje studium předměty jak z oblasti politologie, tak předměty, zaměřené na jednotlivé věcné oblasti (zdravotnictví, školství, sociální věci, kriminalitu atd.). Kromě toho je velká pozornost věnována rozvoji metodologických kompetencí, nezbytných pro analýzu politiky.


Garantem oboru Politologie a veřejná politika je prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., koordinátorem je Mgr. Jakub Franěk, Ph.D.Celkové studijní povinnosti:

180 kreditů


Povinné předměty:

111 kreditů

Povinně volitelné předměty celkem:

minimálně 42 kreditů

z toho

Povinně volitelné oborové předměty

minimálně 36 kreditů

z toho

Povinně volitelné předměty - cizí jazyk

maximálně 6 kreditů

Volitelné předměty:

maximálně 27 kreditů


(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK)Bakalářská státní zkouška se skládá z následujících částí:


1) Obhajoba bakalářské práce (JBAK01)


2) Ústní zkouška:

a) Politologie (JSZ027)

b) Veřejná a sociální politika (JSZ634)

c) Metodologie výzkumu politologie a veřejné politiky (JSZ598)Povinné předměty - J#20017

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomie

ExternĂ­ odkaz Cahlík

ZS

2/0

Zk

5

JPB198

ExternĂ­ odkaz Úvod do politologie

ExternĂ­ odkaz Brunclík

LS

2/0

Zk

5

JPB579

ExternĂ­ odkaz Bc. seminář Politologie a veřejná politika I

ExternĂ­ odkaz Novotný ExternĂ­ odkaz Krausz Hladká ExternĂ­ odkaz Angelovská

ZS/LS

0/2

Z

4

JPB580

ExternĂ­ odkaz Bc. seminář Politologie a veřejná politika II

ExternĂ­ odkaz Mouralová ExternĂ­ odkaz Angelovská ExternĂ­ odkaz Krausz Hladká

LS

0/2

Z

4

JPB581

ExternĂ­ odkaz Média a politika

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

1/1

Zk

5

JPB582

ExternĂ­ odkaz Politický systém ČR I. (celostátní úroveň)

ExternĂ­ odkaz Stauber

LS

2/1

Zk

5

JPB583

ExternĂ­ odkaz Politický systém ČR II. (regionální a lokální úroveň)

ExternĂ­ odkaz Jüptner

ZS

1/1

Zk

5

JPB584

ExternĂ­ odkaz Politický systém EU

ExternĂ­ odkaz Martinková

ZS

1/1

Zk

5

JPB585

ExternĂ­ odkaz Stáž v praxi

ExternĂ­ odkaz Stauber ExternĂ­ odkaz Malý

ZS/LS

0/6

Z

4

JPB586

ExternĂ­ odkaz Úvod do politického myšlení

ExternĂ­ odkaz Halamka

LS

1/1

Zk

5

JPB587

ExternĂ­ odkaz Víceúrovňové vládnutí (stát, region, občan)

ExternĂ­ odkaz Perottino

ZS

2/0

Zk

5

JSB012

ExternĂ­ odkaz Úvod do empirického výzkumu ve společenských vědách

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

2/1

Zk

6

JSB073

ExternĂ­ odkaz Veřejné politiky v trojdimenzionálním pojetí politiky

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/1

Zk

5

JSB513

ExternĂ­ odkaz Úvod do akademické práce

ExternĂ­ odkaz Mouralová

ZS

0/2

Z

3

JSB514

ExternĂ­ odkaz Kvalitativní výzkum

ExternĂ­ odkaz Hejzlarová

ZS/LS

2/1

KZ

5

JSB521

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální politiky

ExternĂ­ odkaz Angelovská

LS

1/1

Zk

5

JSB522

ExternĂ­ odkaz Sociální politika jako společenská praxe

ExternĂ­ odkaz Dobiášová

ZS

1/1

Zk

5

JSB523

ExternĂ­ odkaz Úvod do veřejné politiky

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

2/1

Zk

5

JSB524

ExternĂ­ odkaz Vzdělávací politika

ExternĂ­ odkaz Mouralová

LS

1/1

KZ

4

JSB535

ExternĂ­ odkaz Úvod do statistiky

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Petrúšek

LS

3/2

Zk

5

JSB538

ExternĂ­ odkaz Analýza dat v SPSS

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

3/2

Z

5

JSB601

ExternĂ­ odkaz Veřejný sektor a veřejná správa

ExternĂ­ odkaz Witz

ZS

2/1

Zk

6

JSB604

ExternĂ­ odkaz Úvod do komparativního výzkumu

ExternĂ­ odkaz Císař

LS

2/1

Zk

5

Celkový počet kreditů: 111


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEB998

Úvod do ekonomieJJB998

JEB003 JEB004 JEB101 JEB102 JJB998

JPB580

Bc. seminář Politologie a veřejná politika II

JPB579
JPB582

Politický systém ČR I. (celostátní úroveň)
JPB040

JPB584

Politický systém EU
JPB268

JSB012

Úvod do empirického výzkumu ve společenských vědách
JSB529

JSB073

Veřejné politiky v trojdimenzionálním pojetí politiky
JSB042

JSB521

Úvod do sociální politiky
JSB026

JSB522

Sociální politika jako společenská praxe

JSB521JSB027

JSB523

Úvod do veřejné politiky
JSB061 JSB043

JSB524

Vzdělávací politika
JSB781 JSB039

JSB535

Úvod do statistiky
JSB017

JSB538

Analýza dat v SPSSJSB018

JSB018 JSB029 JSB537

JSB601

Veřejný sektor a veřejná správa
JSB571

JSB604

Úvod do komparativního výzkumuJPB284
Povinně volitelné oborové předměty - J#20218

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPB062

ExternĂ­ odkaz Aspekty prezidentského systému USA

ExternĂ­ odkaz Kotábová

ZS

1/1

Z

4

JPB094

ExternĂ­ odkaz Francouzský politický systém

ExternĂ­ odkaz Perottino

LS

1/1

Z

4

JPB193

ExternĂ­ odkaz Politická modernita: Teoretická reflexe a analýza

ExternĂ­ odkaz Tesař

LS

1/1

Zk

5

JPB202

ExternĂ­ odkaz Politické strany v Evropě

ExternĂ­ odkaz Perottino

ZS

2/0

Zk

5

JPB216

ExternĂ­ odkaz British Parliamentarism

ExternĂ­ odkaz Brunclík

LS

2/1

Zk

6

JPB218

ExternĂ­ odkaz Dějiny novověké Evropy I

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

2/0

Z

4

JPB219

ExternĂ­ odkaz Dějiny novověké Evropy II

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

2/0

Zk

5

JPB228

ExternĂ­ odkaz Mírové smlouvy a konference v mez. systému

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

2/0

Zk

5

JPB229

ExternĂ­ odkaz Regionální politické systémy: Skotsko, Wales

ExternĂ­ odkaz Říchová

LS

1/1

Zk

5

JPB242

ExternĂ­ odkaz Geografie vnitropolitických konfliktů

ExternĂ­ odkaz Riegl ExternĂ­ odkaz Doboš

ZS

1/1

Z

4

JPB247

ExternĂ­ odkaz Demokracie: autorita a totalita

ExternĂ­ odkaz Charvát

LS

1/1

Z

4

JPB249

ExternĂ­ odkaz Vznik a vývoj české krajní levice

ExternĂ­ odkaz Charvát

LS

2/0

Z

4

JPB251

ExternĂ­ odkaz Aktuální otázky evropské integrace

ExternĂ­ odkaz Martinková

LS

1/1

Z

4

JPB265

ExternĂ­ odkaz Geopolitical Threats in the Contemporary World

ExternĂ­ odkaz Riegl ExternĂ­ odkaz Doboš

LS

1/1

Z

5

JPB271

ExternĂ­ odkaz Vznik a vývoj české krajní pravice

ExternĂ­ odkaz Charvát

ZS

1/1

Z

4

JPB276

ExternĂ­ odkaz České ženské hnutí od poloviny 19. století do současnosti

ExternĂ­ odkaz Gelnarová

LS

1/1

Z

4

JPB278

ExternĂ­ odkaz Občanská společnost

ExternĂ­ odkaz Franěk

LS

2/0

Zk

5

JPB279

ExternĂ­ odkaz Politics and Society in Central Europe 1933-1945

ExternĂ­ odkaz Kubátová

LS

1/1

Zk

6

JPB281

ExternĂ­ odkaz Local Politics in the EU

ExternĂ­ odkaz Jüptner

LS

2/0

Zk

6

JPB366

ExternĂ­ odkaz Current Political Extremism

ExternĂ­ odkaz Charvát

ZS

1/1

Z

5

JPB367

ExternĂ­ odkaz US Government and Politics

ExternĂ­ odkaz Kotábová

ZS

1/1

Z

5

JPB369

ExternĂ­ odkaz Political Philosophy of Republicanism

ExternĂ­ odkaz Halamka

LS

1/1

Zk

6

JPB372

ExternĂ­ odkaz Contemporary Political Ideologies

ExternĂ­ odkaz Halamka

ZS

1/1

Zk

6

JPB373

ExternĂ­ odkaz Demokracie a volby - praktické aspekty voleb

ExternĂ­ odkaz Jágr

LS

1/1

Z

4

JPB553

ExternĂ­ odkaz Political Theory and Practice of Neoliberalism

ExternĂ­ odkaz Franěk

ZS

1/1

Zk

6

JPB554

ExternĂ­ odkaz Výběrový seminář: Gender a politika v Evropě

ExternĂ­ odkaz Gelnarová

LS

0/2

Z

4

JPB555

ExternĂ­ odkaz Výběrový seminář: Teorie komunikace

ExternĂ­ odkaz Váňa

LS

1/1

Z

4

JPB556

ExternĂ­ odkaz American Political Institutions

ExternĂ­ odkaz Kotábová

LS

2/0

Zk

6

JPB557

ExternĂ­ odkaz American Legal System

ExternĂ­ odkaz Kubátová

LS

2/0

Zk

5

JPB558

ExternĂ­ odkaz Political communication I

ExternĂ­ odkaz Váňa

ZS

1/1

Zk

5

JPB559

ExternĂ­ odkaz Výběrový seminář: Územní samospráva

ExternĂ­ odkaz Masopustová

LS

1/1

Zk

5

JPB560

ExternĂ­ odkaz Le système politique tchèque

ExternĂ­ odkaz Perottino

LS

2/0

Zk

6

JPB566

ExternĂ­ odkaz Politická píseň

ExternĂ­ odkaz Gelnarová

LS

0/2

Z

4

JPB567

ExternĂ­ odkaz Analýza politiky

ExternĂ­ odkaz Jüptner ExternĂ­ odkaz Riegl ExternĂ­ odkaz Stauber

LS

1/1

Zk

4

JPB568

ExternĂ­ odkaz Současný politický extremismus

ExternĂ­ odkaz Charvát

ZS

1/1

Z

4

JPB569

ExternĂ­ odkaz Workshop Politické a státní instituce v praxi

ExternĂ­ odkaz Brunclík

ZS/LS

0/2

Z

5

JPB573

ExternĂ­ odkaz Výběrový seminář: Utopie a dystopie v politickém myšlení a literatuře

ExternĂ­ odkaz Franěk

ZS

1/1

Zk

4

JPB574

ExternĂ­ odkaz Národní identita: teorie a praxe ve východoevropském prostoru

ExternĂ­ odkaz Váňová

ZS

1/1

Zk

4

JPB575

ExternĂ­ odkaz Proměny americké identity a jejich dopad na politiku

ExternĂ­ odkaz Kotábová

LS

1/1

Z

4

JPB576

ExternĂ­ odkaz Irská problematika v britských dějinách

ExternĂ­ odkaz Říchová

LS

1/1

Zk

5

JPB578

ExternĂ­ odkaz Classics of Political Philosophy

ExternĂ­ odkaz Salamon

LS

2/1

Zk

6

JPB592

ExternĂ­ odkaz US Government and Politics

ExternĂ­ odkaz Kotábová

ZS

1/1

Z

6

JPB597

ExternĂ­ odkaz Current Political Extremism

ExternĂ­ odkaz Charvát

ZS

1/1

Z

6

JPB816

ExternĂ­ odkaz Nothing remains the same? Changes in Party Systems of European Countries: New Cleavages, New Political Parties, New Party Systems?

ExternĂ­ odkaz Perottino

LS

1/1

Zk

4

JSB004

ExternĂ­ odkaz Sociální nerovnosti

ExternĂ­ odkaz Šanderová

ZS

2/0

Zk

8

JSB025

ExternĂ­ odkaz Sociální problémy

ExternĂ­ odkaz Jelínková

ZS

2/0

Zk

5

JSB028

ExternĂ­ odkaz Informační gramotnost

ExternĂ­ odkaz Tomandlová

ZS

1/1

Z

2

JSB030

ExternĂ­ odkaz Zpracování dat pomocí ATLAS

ExternĂ­ odkaz Pospíšilová

ZS

0/2

Z

2

JSB069

ExternĂ­ odkaz Úvod do práva

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

2/0

Zk

6

JSB070

ExternĂ­ odkaz Theory and Practice of the Policy Process, Political Parties, and the Welfare State

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/0

KZ

4

JSB071

ExternĂ­ odkaz Introduction into Policy Studies: Multiple Streams Framework

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/1

KZ

4

JSB072

ExternĂ­ odkaz Zdravotní politika

ExternĂ­ odkaz Kotherová

LS

1/1

Zk

5

JSB144

ExternĂ­ odkaz Pojmy v sociálních vědách

ExternĂ­ odkaz Balon

LS

2/0

Zk

4

JSB148

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální psychologie pro sociol.

ExternĂ­ odkaz Fajmonová ExternĂ­ odkaz Osuský

LS

2/1

Zk

4

JSB157

ExternĂ­ odkaz Workshop Prague-Constance (Konstanz) Study Days

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

0/2

Zk

7

JSB407

ExternĂ­ odkaz Globální problémy životního prostředí a udržitelný rozvoj

ExternĂ­ odkaz Drhová

ZS

1/1

Zk

5

JSB452

ExternĂ­ odkaz Social media: Marketing, Communications Strategy

ExternĂ­ odkaz Růžička ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

1/1

Zk

7

JSB455

ExternĂ­ odkaz Economic Sociology and European Capitalism

ExternĂ­ odkaz Sorg ExternĂ­ odkaz Šrám

ZS

2/0

Zk

7

JSB456

ExternĂ­ odkaz Sociology of European Integration

ExternĂ­ odkaz Smith

LS

2/0

Zk

7

JSB490

ExternĂ­ odkaz Úvod do politické sociologie

ExternĂ­ odkaz Císař

ZS

1/1

Zk

6

JSB515

ExternĂ­ odkaz Vysokoškolská vzdělávací politika I

ExternĂ­ odkaz Vlk

ZS

1/1

Zk

5

JSB531

ExternĂ­ odkaz Theory and Practice of Policy Process

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/0

Z

4

JSB589

ExternĂ­ odkaz Discovering Policy Studies: Narrative Policy Framework

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS/LS

1/1

KZ

4

JSB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

Zk

5

JSM609

ExternĂ­ odkaz Rodinná politika

ExternĂ­ odkaz Dobiášová

LS

1/1

KZ

4

JSM723

ExternĂ­ odkaz Problematika bydlení v kontextu sociální politiky ČR

ExternĂ­ odkaz Pergl Buřičová

LS

1/2

Z

4

Minimální počet splněných kreditů v této kategorii: 36


Poznámka: 50% kapacity kurzů nabízených Katedrou politologie (kurzy JPBXXX) je určeno přednostně pro studenty oboru Politologie a mezinárodní vztahy.


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPB202

Politické strany v Evropě

ExternĂ­ odkaz J#R093
JPB219

Dějiny novověké Evropy II

JPB218
JPB366

Current Political Extremism
JPB568 JPB597

JPB367

US Government and Politics
JPB592

JPB560

Le système politique tchèque
JPM581

JPB567

Analýza politiky
JPB032

JPB578

Classics of Political Philosophy
JPB195

JPB592

US Government and Politics
JPB367

JPB597

Current Political Extremism
JPB366 JPB568

JSB004

Sociální nerovnosti

ExternĂ­ odkaz J#SOSPR14
JSB028

Informační gramotnost
JSM514

JSB069

Úvod do práva

ExternĂ­ odkaz J#SOSPR14
JSB072

Zdravotní politika

ExternĂ­ odkaz J#R072 JSB025
JSB148

Úvod do sociální psychologie pro sociol.

ExternĂ­ odkaz J#SOSPR14
JSB490

Úvod do politické sociologie
JSB593

JSB998

Úvod do sociologieJSB990

ExternĂ­ odkaz J#SOSPR14 JSB990

JSM609

Rodinná politika
JSB547Povinně volitelné předměty - cizí jazyk - J#20316

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB005

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro politology I

ExternĂ­ odkaz Panešová

ZS

0/2

Z

3

JLB006

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro politology II

ExternĂ­ odkaz Panešová

LS

0/2

Zk

3

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/2

Z

3

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

Zk

3

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/2

Z

3

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/2

Zk

3

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/2

Z

3

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

Zk

3

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

Zk

3

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/2

Z

3

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

Zk

3

JLB033

ExternĂ­ odkaz Němčina pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS/LS

0/2

Z

3

JLB034

ExternĂ­ odkaz Němčina pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

KZ

3

JLB035

ExternĂ­ odkaz Francouzština pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

ZS

0/2

Z

3

JLB036

ExternĂ­ odkaz Francouzština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

LS

0/2

KZ

3

JLB037

ExternĂ­ odkaz Italština pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/2

Z

3

JLB038

ExternĂ­ odkaz Italština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

KZ

3

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

KZ

3

JLB041

ExternĂ­ odkaz Španělština pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/2

Z

3

JLB042

ExternĂ­ odkaz Španělština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

KZ

3

JLB053

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Prošková

ZS

0/2

Z

3

JLB054

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Prošková

LS

0/2

KZ

3


Viz nabídka Kabinetu jazykové přípravy FSV UK. Poznámka: Studenti mohou absolvovat nejvýše jeden jazykový kurs s ukončením Zk nebo KZ (3 kredity) a jeden jazykový kurs s ukončením pouze Z.


Maximální počet splněných kreditů v této kategorii: 6


Poznámka: Splněné kredity z této kategorie se započítávají do požadovaného minimálního počtu splněných kreditů za povinně volitelné předměty. Kredity nad rámec 6 kreditů z této skupiny se počítají za volitelné kredity.


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLB006

Angličtina pro politology II

JLB005
JLB014

Němčina odborná II

JLB013
JLB020

Francouzština odborná II

JLB019
JLB024

Italština odborná II

JLB023
JLB028

Ruština odborná II

JLB027
JLB030

Španělština odborná II

JLB029
JLB031

Angličtina IJLB053

ExternĂ­ odkaz J#LM30 ExternĂ­ odkaz J#LM31

JLB032

Angličtina II

JLB031


JLB054


JLB034

Němčina pro sociální vědy II

JLB033
JLB036

Francouzština pro sociální vědy II

JLB035
JLB038

Italština pro sociální vědy II

JLB037
JLB040

Ruština pro sociální vědy II

JLB039
JLB042

Španělština pro sociální vědy II

JLB041


Kód plánu:

J18PVP995Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

23.červen 2024 00:16

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 23.06 2024 00:53, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz