Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6701R011: Politologie a mezinárodní vztahy - bakalářské studium (PMV)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
NÁVOD: malé skupiny a dotaz do erudia
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6701R011: Politologie a mezinárodní vztahy - bakalářské studium


Studium bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy je určeno absolventům středoškolského studia (případně absolventům vysokoškolského studia jiného společenskovědního oboru), kteří chtějí své vzdělání rozšířit o základní znalosti z oboru politologie, respektive mezinárodní vztahy a bezpečnostní studia.


Studium bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy na IPS FSV UK poskytuje studentům základní znalosti týkající se jednak geneze oboru (s důrazem na vývoj politické vědy ve 20. století), jednak problematiky komparace politických systémů (přednostně demokratických politických systémů včetně důrazu na genezi československého a českého politického systému a hlavní trendy vývoje postkomunistických zemí), teorii demokracie a problematiku politického myšlení novověku, vývoj mezinárodních vztahů včetně analýzy hlavních aspektů vývoje Evropské unie a základy bezpečnostních studií.


Absolventi oboru jsou připraveni působit v oblasti státní správy, ve veřejných organizacích a v neziskové sféře. Mohou rovněž pokračovat ve studiu v některém z magisterských oborů přednášených na FSV (zejména politologie, mezinárodní vztahy, bezpečnostní studia) nebo na zahraničních vysokých školách.


Garantem oboru Politologie a mezinárodní vztahy je ExternĂ­ odkaz doc. PhDr. Michel Perottino, Ph.D., koordinátorem je ExternĂ­ odkaz  RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.


Celkové studijní povinnosti:

180 kreditů

Povinné předměty:

114 kreditů

Povinně volitelné předměty - cizí jazyk

6 kreditů

Povinně volitelné oborové předměty

minimálně 43 kreditů

Celofakultní povinně volitelné předměty 

minimálně 5 kreditů

Volitelné předměty

maximálně 18 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK)Bakalářská státní zkouška se skládá z následujících částí:


1) (JBAK01) Obhajoba bakalářské práce

2) Ústní zkouška:

a) (JSZ027) Politologie

b) (JSZ028) Dějiny politického myšlení

c) (JSZ029) Mezinárodní vztahy
Povinné předměty


Základní ustanovení:

1) Studentům bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy NENÍ DOVOLENO plnit studijní povinnosti z magisterských oborů Politologie, Geopolitical Studies, Mezinárodní vztahy a Bezpečnostní studia.

2) Povinné předměty uvedené v následujícím přehledu jsou závazné pro studenty, kteří nastoupili do prvního ročníku studia oboru Politologie a mezinárodní vztahy v akademickém roce 2017/2018.

3) Pro studenty, kteří nastoupili ke studiu před akademickým rokem 2017/2018 platí závazně skladba povinných kurzů dle Karolinky z roku, kdy nastoupili do prvního ročníku studia. Údaje o záměnnosti kurzů, tj. obsahová shoda povinných předmětů z předchozí akreditace, jsou uvedeny v přehledu „Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti“.


Povinné předměty J#016118

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPB001

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář I

ExternĂ­ odkaz Perottino

ZS/LS

0/2

Z

4

JPB011

ExternĂ­ odkaz Politická geografie I

ExternĂ­ odkaz Romancov

ZS

2/0

Z

3

JPB012

ExternĂ­ odkaz Politická geografie II

ExternĂ­ odkaz Romancov

LS

2/0

Zk

4

JPB018

ExternĂ­ odkaz Dějiny mezinárodních vztahů I

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

Z

3

JPB019

ExternĂ­ odkaz Dějiny mezinárodních vztahů II

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

2/0

Zk

4

JPB020

ExternĂ­ odkaz Úvod do mezinárodních vztahů

ExternĂ­ odkaz Karlas

ZS

2/0

Zk

4

JPB225

ExternĂ­ odkaz Československý politický systém I

ExternĂ­ odkaz Charvát ExternĂ­ odkaz Prokůpková

ZS

2/0

Zk

4

JPB226

ExternĂ­ odkaz Československý politický systém II

ExternĂ­ odkaz Charvát

LS

2/0

Zk

4

JPB227

ExternĂ­ odkaz Politický system ČR

ExternĂ­ odkaz Charvát

ZS

2/0

Zk

4

JPB252

ExternĂ­ odkaz České novověké dějiny I

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

2/0

Z

3

JPB253

ExternĂ­ odkaz České novověké dějiny II

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

2/0

Zk

3

JPB254

ExternĂ­ odkaz Politická věda ve 20. století: geneze a proměny oboru I.

ExternĂ­ odkaz Stauber

ZS

1/1

Zk

4

JPB255

ExternĂ­ odkaz Politická věda ve 20. století: geneze a proměny oboru II

ExternĂ­ odkaz Stauber

LS

1/1

Zk

4

JPB256

ExternĂ­ odkaz Politické systémy I

ExternĂ­ odkaz Říchová ExternĂ­ odkaz Perottino

ZS

2/0

Zk

4

JPB257

ExternĂ­ odkaz Politické systémy II

ExternĂ­ odkaz Brunclík ExternĂ­ odkaz Kotábová ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

2/0

Zk

4

JPB258

ExternĂ­ odkaz Politické myšlení novověku I

ExternĂ­ odkaz Franěk ExternĂ­ odkaz Halamka

ZS

2/0

Zk

3

JPB259

ExternĂ­ odkaz Politické myšlení novověku II

ExternĂ­ odkaz Kučera ExternĂ­ odkaz Franěk ExternĂ­ odkaz Halamka

LS

2/0

Zk

3

JPB260

ExternĂ­ odkaz Politické myšlení novověku III

ExternĂ­ odkaz Franěk ExternĂ­ odkaz Halamka

ZS

2/0

Zk

3

JPB261

ExternĂ­ odkaz Politické myšlení novověku IV

ExternĂ­ odkaz Franěk ExternĂ­ odkaz Halamka

LS

2/0

Zk

3

JPB262

ExternĂ­ odkaz Politické systémy střední Evropy

ExternĂ­ odkaz Stauber

ZS

2/2

Zk

4

JPB263

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář II

ExternĂ­ odkaz Perottino

ZS/LS

0/2

Z

5

JPB264

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář III

ExternĂ­ odkaz Perottino

ZS/LS

0/2

Z

7

JPB267

ExternĂ­ odkaz Úvod do bezpečnostních a konfliktních studií

ExternĂ­ odkaz Karásek

LS

2/0

Zk

4

JPB268

ExternĂ­ odkaz Evropská integrace

ExternĂ­ odkaz Martinková

ZS

2/0

Zk

4

JPB269

ExternĂ­ odkaz Současné problémy mezinárodních vztahů

ExternĂ­ odkaz Martinková ExternĂ­ odkaz Karlas

ZS

2/0

Zk

4

JPB283

ExternĂ­ odkaz Kvantitativní metody zkoumání politiky

ExternĂ­ odkaz Parízek

LS

2/1

Zk

7

JPB284

ExternĂ­ odkaz Kvalitativní metody zkoumání politiky

ExternĂ­ odkaz Kofroň

ZS

2/1

Zk

7

JPB567

ExternĂ­ odkaz Analýza politiky

ExternĂ­ odkaz Jüptner ExternĂ­ odkaz Riegl ExternĂ­ odkaz Stauber

LS

1/1

Zk

4

Celkový počet kreditů za povinné kurzy: 114


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPB011

Politická geografie I
JPB355

JPB012

Politická geografie II

JPB011JPB356

JPB018

Dějiny mezinárodních vztahů I
JPB365

JPB019

Dějiny mezinárodních vztahů II

JPB018JPB170

JPB020

Úvod do mezinárodních vztahů
JPB171

JPB225

Československý politický systém I

JPB253JPB172

JPB226

Československý politický systém II

JPB225JPB173

JPB227

Politický system ČR

JPB226JPB174

JPB252

České novověké dějiny I

JPB256
JPB253

České novověké dějiny II

JPB252
JPB254

Politická věda ve 20. století: geneze a proměny oboru I.JPB168

JPB168

JPB256

Politické systémy I
JPB176

JPB257

Politické systémy II

JPB256JPB185

JPB258

Politické myšlení novověku I
JPB186

JPB259

Politické myšlení novověku II

JPB258JPB187

JPB260

Politické myšlení novověku III

JPB259


JPB188

JPB188

JPB261

Politické myšlení novověku IV

JPB260


JPB188

JPB188

JPB262

Politické systémy střední Evropy

JPB252
JPB263

Bakalářský seminář II

JPB001
JPB264

Bakalářský seminář III

JPB263
JPB267

Úvod do bezpečnostních a konfliktních studií
JPB189

JPB268

Evropská integrace

JPB019JPB190 JPB584

JPB269

Současné problémy mezinárodních vztahů
JPB191

JPB284

Kvalitativní metody zkoumání politiky

ExternĂ­ odkaz J#R087JSB604

JPB567

Analýza politiky
JPB032Povinně volitelné předměty


Základní ustanovení:

Student plní kredity ze všech skupin povinně volitelných předmětů, tj. a) povinně volitelné předměty – cizí jazyk, b) povinně volitelné oborové předměty, c) celofakultní povinně volitelné předměty.


a) Povinně volitelné předměty - cizí jazyk

Ke splnění studijních povinností v rámci této skupiny je zapotřebí absolvovat jeden cizí jazyk označený číslem I s ukončením Z (3 kredity) a v návaznosti jeden cizí jazyk označený číslem II s ukončením Zk (3 kredity). Výběr jazyka není stanoven. Po překročení 6 kreditů v této skupině budou další kredity započteny do skupiny volitelných předmětů.


a) Povinně volitelné předměty - cizí jazyk J#010815

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB005

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro politology I

ExternĂ­ odkaz Panešová

ZS

0/2

Z

3

JLB006

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro politology II

ExternĂ­ odkaz Panešová

LS

0/2

Zk

3

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/2

Z

3

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

Zk

3

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/2

Z

3

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/2

Zk

3

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/2

Z

3

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

Zk

3

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

Zk

3

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/2

Z

3

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

Zk

3

Minimální počet splněných kreditů v této kategorii: 6


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLB006

Angličtina pro politology II

JLB005
JLB014

Němčina odborná II

JLB013
JLB020

Francouzština odborná II

JLB019
JLB024

Italština odborná II

JLB023
JLB028

Ruština odborná II

JLB027
JLB030

Španělština odborná II

JLB029
Poznámka: Kredity z jazykových kurzů splněných nad rámec předepsaných 6 kreditů budou započítány jako kredity volitelné.


b) Povinně volitelné oborové předměty J#0162018

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPB062

ExternĂ­ odkaz Aspekty prezidentského systému USA

ExternĂ­ odkaz Kotábová

ZS

1/1

Z

4

JPB094

ExternĂ­ odkaz Francouzský politický systém

ExternĂ­ odkaz Perottino

LS

1/1

Z

4

JPB096

ExternĂ­ odkaz Evolution of International Relations on the Map

ExternĂ­ odkaz Romancov

LS

2/0

Zk

6

JPB124

ExternĂ­ odkaz The Jews of Central Europe

ExternĂ­ odkaz Kubátová

LS

1/1

Zk

5

JPB125

ExternĂ­ odkaz Reportéři v demokracii

ExternĂ­ odkaz Mikule

LS

1/1

Zk

4

JPB165

ExternĂ­ odkaz Advanced Seminar in Political Theory

ExternĂ­ odkaz Franěk

ZS

1/1

Zk

6

JPB193

ExternĂ­ odkaz Politická modernita: Teoretická reflexe a analýza

ExternĂ­ odkaz Tesař

LS

1/1

Zk

5

JPB194

ExternĂ­ odkaz Contemporary Political Philosophy

ExternĂ­ odkaz Franěk

ZS

2/1

Zk

6

JPB202

ExternĂ­ odkaz Politické strany v Evropě

ExternĂ­ odkaz Perottino

ZS

2/0

Zk

5

JPB209

ExternĂ­ odkaz Jaderné soupeření supervelmocí v bipolárním světě

ExternĂ­ odkaz Bříza

LS

1/1

Zk

5

JPB216

ExternĂ­ odkaz British Parliamentarism

ExternĂ­ odkaz Brunclík

LS

2/1

Zk

6

JPB218

ExternĂ­ odkaz Dějiny novověké Evropy I

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

2/0

Z

4

JPB219

ExternĂ­ odkaz Dějiny novověké Evropy II

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

2/0

Zk

5

JPB228

ExternĂ­ odkaz Mírové smlouvy a konference v mez. systému

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

2/0

Zk

5

JPB229

ExternĂ­ odkaz Regionální politické systémy: Skotsko, Wales

ExternĂ­ odkaz Říchová

LS

1/1

Zk

5

JPB232

ExternĂ­ odkaz Britské impérium v 18. - 20. století

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

1/1

Zk

5

JPB242

ExternĂ­ odkaz Geografie vnitropolitických konfliktů

ExternĂ­ odkaz Riegl ExternĂ­ odkaz Doboš

ZS

1/1

Z

4

JPB247

ExternĂ­ odkaz Demokracie: autorita a totalita

ExternĂ­ odkaz Charvát

LS

1/1

Z

4

JPB249

ExternĂ­ odkaz Vznik a vývoj české krajní levice

ExternĂ­ odkaz Charvát

LS

2/0

Z

4

JPB251

ExternĂ­ odkaz Aktuální otázky evropské integrace

ExternĂ­ odkaz Martinková

LS

1/1

Z

4

JPB265

ExternĂ­ odkaz Geopolitical Threats in the Contemporary World

ExternĂ­ odkaz Riegl ExternĂ­ odkaz Doboš

LS

1/1

Z

5

JPB266

ExternĂ­ odkaz Politika a kultura

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

1/1

Z

4

JPB271

ExternĂ­ odkaz Vznik a vývoj české krajní pravice

ExternĂ­ odkaz Charvát

ZS

1/1

Z

4

JPB276

ExternĂ­ odkaz České ženské hnutí od poloviny 19. století do současnosti

ExternĂ­ odkaz Gelnarová

LS

1/1

Z

4

JPB278

ExternĂ­ odkaz Občanská společnost

ExternĂ­ odkaz Franěk

LS

2/0

Zk

5

JPB279

ExternĂ­ odkaz Politics and Society in Central Europe 1933-1945

ExternĂ­ odkaz Kubátová

LS

1/1

Zk

6

JPB281

ExternĂ­ odkaz Local Politics in the EU

ExternĂ­ odkaz Jüptner

LS

2/0

Zk

6

JPB282

ExternĂ­ odkaz Russian Foreign Policy

ExternĂ­ odkaz Ananyeva

LS

2/0

Zk

6

JPB366

ExternĂ­ odkaz Current Political Extremism

ExternĂ­ odkaz Charvát

ZS

1/1

Z

5

JPB367

ExternĂ­ odkaz US Government and Politics

ExternĂ­ odkaz Kotábová

ZS

1/1

Z

5

JPB369

ExternĂ­ odkaz Political Philosophy of Republicanism

ExternĂ­ odkaz Halamka

LS

1/1

Zk

6

JPB374

ExternĂ­ odkaz Political Psychology in International Relations

ExternĂ­ odkaz Smetana

LS

1/1

Zk

5

JPB375

ExternĂ­ odkaz Stáž v praxi II

ExternĂ­ odkaz Stauber

ZS/LS

0/2

Z

4

JPB376

ExternĂ­ odkaz The Israeli-Arab/Palestinian Conflict

ExternĂ­ odkaz Kalhousová

ZS/LS

1/1

Zk

6

JPB377

ExternĂ­ odkaz České dějiny XX. století

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

2/0

Zk

4

JPB553

ExternĂ­ odkaz Political Theory and Practice of Neoliberalism

ExternĂ­ odkaz Franěk

ZS

1/1

Zk

6

JPB554

ExternĂ­ odkaz Výběrový seminář: Gender a politika v Evropě

ExternĂ­ odkaz Gelnarová

LS

0/2

Z

4

JPB555

ExternĂ­ odkaz Výběrový seminář: Teorie komunikace

ExternĂ­ odkaz Váňa

LS

1/1

Z

4

JPB556

ExternĂ­ odkaz American Political Institutions

ExternĂ­ odkaz Kotábová

LS

2/0

Zk

6

JPB557

ExternĂ­ odkaz American Legal System

ExternĂ­ odkaz Kubátová

LS

2/0

Zk

5

JPB558

ExternĂ­ odkaz Political communication I

ExternĂ­ odkaz Váňa

ZS

1/1

Zk

5

JPB559

ExternĂ­ odkaz Výběrový seminář: Územní samospráva

ExternĂ­ odkaz Masopustová

LS

1/1

Zk

5

JPB560

ExternĂ­ odkaz Le système politique tchèque

ExternĂ­ odkaz Perottino

LS

2/0

Zk

6

JPB561

ExternĂ­ odkaz Topics in Geopolitics and Political Geography

ExternĂ­ odkaz Kofroň

LS

1/1

Zk

6

JPB562

ExternĂ­ odkaz Výběrový seminář: Vybrané problémy geopolitiky a politické geografie II.

ExternĂ­ odkaz Romancov ExternĂ­ odkaz Kofroň

LS

1/1

Zk

5

JPB565

ExternĂ­ odkaz Stáž v praxi

ExternĂ­ odkaz Stauber

ZS/LS

0/2

Z

4

JPB566

ExternĂ­ odkaz Politická píseň

ExternĂ­ odkaz Gelnarová

LS

0/2

Z

4

JPB568

ExternĂ­ odkaz Současný politický extremismus

ExternĂ­ odkaz Charvát

ZS

1/1

Z

4

JPB569

ExternĂ­ odkaz Workshop Politické a státní instituce v praxi

ExternĂ­ odkaz Brunclík

ZS/LS

0/2

Z

5

JPB572

ExternĂ­ odkaz Z Waterloo do Compiegne: příčiny první světové války

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

1/1

Z

4

JPB573

ExternĂ­ odkaz Výběrový seminář: Utopie a dystopie v politickém myšlení a literatuře

ExternĂ­ odkaz Franěk

ZS

1/1

Zk

4

JPB574

ExternĂ­ odkaz Národní identita: teorie a praxe ve východoevropském prostoru

ExternĂ­ odkaz Váňová

ZS

1/1

Zk

4

JPB575

ExternĂ­ odkaz Proměny americké identity a jejich dopad na politiku

ExternĂ­ odkaz Kotábová

LS

1/1

Z

4

JPB576

ExternĂ­ odkaz Irská problematika v britských dějinách

ExternĂ­ odkaz Říchová

LS

1/1

Zk

5

JPB577

ExternĂ­ odkaz Inter-War Europe (1918 - 1938) in the International context

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

1/1

Zk

6

JPB578

ExternĂ­ odkaz Classics of Political Philosophy

ExternĂ­ odkaz Salamon

LS

2/1

Zk

6

JPB588

ExternĂ­ odkaz Seminář k politickému myšlení: Antika

ExternĂ­ odkaz Franěk

ZS

0/2

Z

5

JPB589

ExternĂ­ odkaz Seminář k politickému myšlení: 19. století

ExternĂ­ odkaz Franěk

ZS

1/1

Z

5

JPB590

ExternĂ­ odkaz Seminář k politickému myšlení: 15. - 18. století

ExternĂ­ odkaz Halamka

ZS

1/1

Z

5

JPB591

ExternĂ­ odkaz Seminář k současnému politickému myšlení

ExternĂ­ odkaz Franěk ExternĂ­ odkaz Halamka

ZS

0/2

Z

5

JPB592

ExternĂ­ odkaz US Government and Politics

ExternĂ­ odkaz Kotábová

ZS

1/1

Z

6

JPB593

ExternĂ­ odkaz Political Economy of Regionalism

ExternĂ­ odkaz Miková

ZS

1/1

Zk

6

JPB594

ExternĂ­ odkaz Realism in International Relations

ExternĂ­ odkaz Odintsov

ZS

1/1

Zk

6

JPB595

ExternĂ­ odkaz Justice in Politics and International Relations

ExternĂ­ odkaz Salamon

LS

2/0

Zk

6

JPB596

ExternĂ­ odkaz Čínská zahraniční a bezpečnostní politika

ExternĂ­ odkaz Karmazin

ZS

1/1

Zk

5

JPB597

ExternĂ­ odkaz Current Political Extremism

ExternĂ­ odkaz Charvát

ZS

1/1

Z

6

JPB598

ExternĂ­ odkaz Nová hedvábná stezka: čínský globální projekt

ExternĂ­ odkaz Balabán

LS

1/1

Z

6

JPB630

ExternĂ­ odkaz The Israeli-Palestinian Conflict

ExternĂ­ odkaz Záhora

LS

1/1

Zk

6

JPB700

ExternĂ­ odkaz Ústavní systém ČR

ExternĂ­ odkaz Preuss

ZS

2/0

Zk

5

JPB730

ExternĂ­ odkaz Nonviolent Conflict: Application and Theory

ExternĂ­ odkaz Anisin

ZS

1/1

Zk

6

JPB800

ExternĂ­ odkaz Democracy within the Polish political parties. A 'secret garden' of politics

ExternĂ­ odkaz Perottino

LS

1/1

Zk

4

JPB806

ExternĂ­ odkaz Politics and Society in Modern China

ExternĂ­ odkaz Krausz Hladká

ZS

2/0

Zk

4

JPB807

ExternĂ­ odkaz The Relationship Between Sport and Politics

ExternĂ­ odkaz Perottino

ZS

2/0

Zk

4

JPB808

ExternĂ­ odkaz American National Institutions

ExternĂ­ odkaz Franěk

LS

2/1

Zk

6

JPB816

ExternĂ­ odkaz Nothing remains the same? Changes in Party Systems of European Countries: New Cleavages, New Political Parties, New Party Systems?

ExternĂ­ odkaz Perottino

LS

1/1

Zk

4

JPB905

ExternĂ­ odkaz Tensions Between Politics and Ethics: A Glance From the Realistic Standpoint

ExternĂ­ odkaz Kubátová

LS

2/0

Z

4

JPB920

ExternĂ­ odkaz Religions and Society in East Asia

ExternĂ­ odkaz Krausz Hladká

LS

2/0

Zk

6

JPB922

ExternĂ­ odkaz The Relationship Between Sport and Politic

ExternĂ­ odkaz Krausz Hladká

ZS

2/0

Zk

6

JPB923

ExternĂ­ odkaz Brexit

ExternĂ­ odkaz Krausz Hladká

LS

2/0

Zk

6

JPM812

ExternĂ­ odkaz Democratic backsliding

ExternĂ­ odkaz Perottino

ZS

1/2

Zk

6

JPM909

ExternĂ­ odkaz Rousseau and Nationalism: On the Government of Poland

ExternĂ­ odkaz Franěk

ZS

0/2

Zk

6

JPM910

ExternĂ­ odkaz The Nature and Function of the State

ExternĂ­ odkaz Franěk

ZS

1/1

Z

5

JPM913

ExternĂ­ odkaz Europeanization Research Agenda. Between Theory and Practice

ExternĂ­ odkaz Kuľková

LS

2/0

Zk

6

JPM939

ExternĂ­ odkaz The United States Congress in the Separation of Powers System

ExternĂ­ odkaz Dopieralla

LS

1/1

Z

5

Minimální počet splněných kreditů v této kategorii: 43


Poznámka: Kurzy hostujících profesorů se vypisují v příslušném semestru vždy podle aktuální nabídky přednášek. Zařazení kurzu do aktuální nabídky příslušného semestru stejně jako tematické upřesnění obsahu kurzu bude oznámeno garantkou oboru vždy na počátku příslušného semestru zvláštní vyhláškou.


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPB096

Evolution of International Relations on the Map
JPB132

JPB202

Politické strany v Evropě

ExternĂ­ odkaz J#R093
JPB219

Dějiny novověké Evropy II

JPB218
JPB366

Current Political Extremism
JPB568 JPB597

JPB367

US Government and Politics
JPB592

JPB375

Stáž v praxi II

ExternĂ­ odkaz J#R086
JPB377

České dějiny XX. století
JPB357 JPB358

JPB560

Le système politique tchèque
JPM581

JPB578

Classics of Political Philosophy
JPB195

JPB592

US Government and Politics
JPB367

JPB595

Justice in Politics and International Relations
JPM769

JPB596

Čínská zahraniční a bezpečnostní politika

ExternĂ­ odkaz J#R055
JPB597

Current Political Extremism
JPB366 JPB568

JPB807

The Relationship Between Sport and Politics
JPB922

JPB922

The Relationship Between Sport and Politic
JPB807


c) Celofakultní povinně volitelné předměty J#0163

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomie

ExternĂ­ odkaz Cahlík

ZS

2/0

Zk

5

JSB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

Zk

5

Celkový počet nabízených kreditů v této sklupině: 10

Minimální počet kreditů z celofakultních povinně volitelných předmětů 5

Poznámka: kredity z celofakultních kurzů splněných nad rámec předepsaných 5 kreditů budou započítány jako kredity volitelné


Nabídka pro ostatní instituty FSV UK J#0081

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPB198

ExternĂ­ odkaz Úvod do politologie

ExternĂ­ odkaz Brunclík

LS

2/0

Zk

5

Kurz Úvod do Politologie je určen studentům jiných studijních oborů. Studentům oboru Politologie a mezinárodní vztahy budou kredity započítány jako kredity volitelné.Kód plánu:

J18PMV994Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

23.červen 2024 00:16

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 23.06 2024 00:53, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz