Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6201R009: Ekonomie a finance - bakalářské studium (EF)
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
NÁVOD: malé skupiny a dotaz do erudia
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6201R009: Ekonomie a finance - bakalářské studium


Bakalářské studium Ekonomie a financí je orientováno na teoretickou ekonomii, ekonometrii, aplikovanou ekonomii a finance.

Cílem studia je především rozvoj abstraktního myšlení a osvojení základních technik v oboru, což vyžaduje kvalitní matematické

základy. Proto je věnován značný prostor výuce matematiky, statistiky a ekonometrie. Studium je ukončeno bakalářskou

zkouškou z mikroekonomie, makroekonomie, evropské ekonomické integrace a z obhajoby bakalářské práce.


Garantem bakalářského studijního programu Ekonomie a finance je doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.Celkové studijní povinnosti:


180 kreditů


A) Povinné předměty (J#000116)

Student musí absolvovat všechny povinné předměty ze skupiny

117 kreditů

B) Povinně volitelné předměty - skupina 1 (J#00003)

min. 5 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina 2 (J#000217)

min. 31 kreditů

C) Volitelné předměty

max. 27 kreditů

Student absolvuje povinně volitelné předměty tak, aby spolu s povinnými předměty a volitelnými předměty dosáhl 180 kreditů. Za předměty volitelné se považují ostatní předměty vyučované na univerzitě a předměty vyučované na jiných vysokých školách nebo jejich součástech anebo dalších vzdělávacích nebo vědeckých institucích, stanoví-li tak smlouva uzavřená mezi fakultou nebo univerzitou a touto vysokou školou nebo institucí.  (Viz čl. 4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK).

Státní zkouška:

Obhajoba bakalářské práce


Povinné předměty J#000116


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB001

ExternĂ­ odkaz Bachelor's Thesis Seminar I

ExternĂ­ odkaz Chytilová

LS

0/2

Z

4

JEB002

ExternĂ­ odkaz Bachelor's Thesis Seminar II

ExternĂ­ odkaz Chytilová

ZS/LS

0/2

Z

4

JEB003

ExternĂ­ odkaz Ekonomie I

ExternĂ­ odkaz Havránková

ZS

2/2

Zk

6

JEB004

ExternĂ­ odkaz Ekonomie II

ExternĂ­ odkaz Havránek

LS

2/2

Zk

6

JEB007

ExternĂ­ odkaz Mikroekonomie I

ExternĂ­ odkaz Šťastná

LS

4/2

Zk

6

JEB008

ExternĂ­ odkaz Mikroekonomie II

ExternĂ­ odkaz Šťastná

ZS

4/2

Zk

6

JEB009

ExternĂ­ odkaz Makroekonomie I

ExternĂ­ odkaz Hlaváček

ZS

2/2

Zk

6

JEB010

ExternĂ­ odkaz Makroekonomie II

ExternĂ­ odkaz Hlaváček

LS

2/2

Zk

6

JEB023

ExternĂ­ odkaz Úvod do studia práva

ExternĂ­ odkaz Chmel

ZS

2/0

Z

2

JEB024

ExternĂ­ odkaz Základy soukromého práva

ExternĂ­ odkaz Horáček ExternĂ­ odkaz Pražák ExternĂ­ odkaz Bajura

LS

2/0

Zk

5

JEB026

ExternĂ­ odkaz European Economic Integration

ExternĂ­ odkaz Komárek

ZS

2/2

Zk

6

JEB027

ExternĂ­ odkaz Finanční ekonomie

ExternĂ­ odkaz Teplý

LS

4/0

Zk

6

JEB105

ExternĂ­ odkaz Statistics

ExternĂ­ odkaz Červinka

ZS

4/2

Zk

7

JEB109

ExternĂ­ odkaz Econometrics I

ExternĂ­ odkaz Krištoufek

LS

2/2

Zk

6

JEB110

ExternĂ­ odkaz Econometrics II

ExternĂ­ odkaz Pertold-Gebicka

ZS

2/2

Zk

6

JEB142

ExternĂ­ odkaz Introductory Statistics

ExternĂ­ odkaz Červinka

LS

1/1

Zk

3

JLB003

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro ekonomy I

ExternĂ­ odkaz Poslušná ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná

ZS

0/2

Z

3

JLB004

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro ekonomy II

ExternĂ­ odkaz Poslušná

LS

0/2

Zk

3

NMMA701

ExternĂ­ odkaz Matematika 1


ZS

4/4

Z+Zk

7

NMMA702

ExternĂ­ odkaz Matematika 2


LS

4/4

Z+Zk

7

NMMA703

ExternĂ­ odkaz Matematika 3


ZS

2/2

Zk

6

NMMA704

ExternĂ­ odkaz Matematika 4


LS

2/2

Zk

6


Zaměnitelné varianty k předmětum JEB003, JEB004, JEB007, JEB008, JEB009, JEB010

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB101

ExternĂ­ odkaz Principles of Economics I

ExternĂ­ odkaz Janský

ZS

2/2

Zk

6

JEB102

ExternĂ­ odkaz Principles of Economics II

ExternĂ­ odkaz Janský

LS

2/2

Zk

6

JEB104

ExternĂ­ odkaz Microeconomics I

ExternĂ­ odkaz Šťastná

LS

4/2

Zk

6

JEB108

ExternĂ­ odkaz Microeconomics II

ExternĂ­ odkaz Chytilová

ZS

4/2

Zk

6

JEB114

ExternĂ­ odkaz Macroeconomics I

ExternĂ­ odkaz Horváth

ZS

2/2

Zk

6

JEB115

ExternĂ­ odkaz Macroeconomics II

ExternĂ­ odkaz Horváth

LS

2/2

Zk

6

Student si může splnit pouze jeden předmět (mezi předměty je záměnnost a neslučitelnost):

JEB003 - Ekonomie I nebo JEB101 - Principles of Economics I

JEB004 - Ekonomie II nebo JEB102 - Principles of Economics II

JEB007 - Mikroekonomie I nebo JEB104 - Microeconomics I

JEB008 - Mikroekonomie II nebo JEB108 - Microeconomics II

JEB009 - Makroekonomie I nebo JEB114 - Macroeconomics I

JEB010 - Makroekonomie II nebo JEB115 - Macroeconomics IIPrerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti k povinným předmětům

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEB002

Bachelor's Thesis Seminar II

JEB001
JEB003

Ekonomie IJEB101

JEB101 JPB362

JEB004

Ekonomie IIJEB102

JEB102 JPB330

JEB007

Mikroekonomie I

JEB003 NMMA701


JEB104

JEB104

JEB008

Mikroekonomie II

JEB007


JEB108

JEB108

JEB009

Makroekonomie I

JEB004


JEB114

JEB114

JEB010

Makroekonomie II

JEB009


JEB115

JEB115

JEB024

Základy soukromého práva

JEB023
JEB026

European Economic Integration

JEB004JPB336

JEB027

Finanční ekonomie

JEB004
JEB105

Statistics

ExternĂ­ odkaz J#R085 JEB142
JEB109

Econometrics I

JEB105
JEB110

Econometrics II

JEB109
JEB142

Introductory Statistics
JEB132

JLB004

Angličtina pro ekonomy II

JLB003
NMMA701

Matematika 1JEB005


NMMA702

Matematika 2

NMMA701


JEB006


NMMA703

Matematika 3

NMMA702


JEB028


NMMA704

Matematika 4

NMMA703


JEB029
Povinně volitelné předměty - skupina 1 J#00003


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJB008

ExternĂ­ odkaz Úvod do studia komunikace

ExternĂ­ odkaz Jirák

LS

2/0

Zk

5

JJB009

ExternĂ­ odkaz Úvod do psychologie

ExternĂ­ odkaz Vranka

ZS

2/0

Zk

5

JJB010

ExternĂ­ odkaz Základy filozofie a vzdělanosti

ExternĂ­ odkaz Halada

ZS

2/0

Zk

5

JKB004

ExternĂ­ odkaz Základy sociální komunikace

ExternĂ­ odkaz Jirák

LS

2/0

Zk

8

JPB198

ExternĂ­ odkaz Úvod do politologie

ExternĂ­ odkaz Brunclík

LS

2/0

Zk

5

JSB990

ExternĂ­ odkaz The Introduction to Sociology

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

2/0

Zk

5

JSB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

Zk

5

JSB998 Úvod do sociologie bude v ZS v češtině v Jinonicích, v LS obsahově stejný kurz v angličtině v Opletalově ulici.

Student si dle vlastní volby zapíše kurz buď v ZS nebo LS.Povinně volitelné předměty - skupina 2 J#000217


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB016

ExternĂ­ odkaz History of Economic Thought

ExternĂ­ odkaz Cahlík

LS

2/2

Zk

6

JEB020

ExternĂ­ odkaz Economic Policy

ExternĂ­ odkaz Dlouhý ExternĂ­ odkaz Janský

LS

2/0

Zk

5

JEB022

ExternĂ­ odkaz Institutional Economics

ExternĂ­ odkaz Schwarz

ZS

2/0

Zk

5

JEB025

ExternĂ­ odkaz Public Finance

ExternĂ­ odkaz Janský

LS

2/0

Zk

5

JEB035

ExternĂ­ odkaz Advanced Statistics

ExternĂ­ odkaz Víšek

ZS

2/2

Zk

6

JEB039

ExternĂ­ odkaz International Trade

ExternĂ­ odkaz Semerák

ZS

2/2

Zk

8

JEB044

ExternĂ­ odkaz Financial Accounting

ExternĂ­ odkaz Novák

ZS

2/2

Zk

6

JEB045

ExternĂ­ odkaz Financial Management

ExternĂ­ odkaz Mejstřík

LS

2/2

Z+Zk

6

JEB046

ExternĂ­ odkaz Účetnictví I

ExternĂ­ odkaz Kemény

LS

2/2

Zk

4

JEB047

ExternĂ­ odkaz Účetnictví II

ExternĂ­ odkaz Kemény

ZS

2/2

Zk

6

JEB050

ExternĂ­ odkaz International Finance

ExternĂ­ odkaz Semerák

LS

2/0

Zk

5

JEB053

ExternĂ­ odkaz Labour Economics

ExternĂ­ odkaz Mysíková

LS

2/0

Zk

5

JEB055

ExternĂ­ odkaz Seminář k aktualitám I

ExternĂ­ odkaz Vyhnánek

ZS

0/2

Z

2

JEB058

ExternĂ­ odkaz Seminář matematické analýzy I

ExternĂ­ odkaz Stráský

ZS

0/2

Z

3

JEB059

ExternĂ­ odkaz Seminář matematické analýzy a algebry II

ExternĂ­ odkaz Stráský

LS

0/2

Z

3

JEB060

ExternĂ­ odkaz Mikroekonomie a chování

ExternĂ­ odkaz Kameníček

LS

2/0

Zk

4

JEB063

ExternĂ­ odkaz Seminář k aktualitám II

ExternĂ­ odkaz Vyhnánek

LS

0/2

Z

2

JEB064

ExternĂ­ odkaz Game Theory and Applications

ExternĂ­ odkaz Gregor

LS

2/2

Zk

6

JEB103

ExternĂ­ odkaz Comparative Economics

ExternĂ­ odkaz Semerák

LS

2/2

Zk

6

JEB111

ExternĂ­ odkaz Advanced Data Analysis in MS Excel

ExternĂ­ odkaz Polák

ZS/LS

0/2

Zk

3

JEB112

ExternĂ­ odkaz Strategic Management

ExternĂ­ odkaz Balcar

LS

2/2

Zk

6

JEB117

ExternĂ­ odkaz Mathematics for Economists

ExternĂ­ odkaz Ba

LS

2/2

Zk

6

JEB129

ExternĂ­ odkaz Fiscal Policy, Public Debt and Sovereign Debt Ratings

ExternĂ­ odkaz Schneider

LS

3/1

KZ

2

JEB130

ExternĂ­ odkaz Introduction to Auctions

ExternĂ­ odkaz Kastl

ZS

3/0

Zk

2

JEB133

ExternĂ­ odkaz Economic History

ExternĂ­ odkaz Doležalová

LS

2/1

Zk

6

JEB134

ExternĂ­ odkaz Internship

ExternĂ­ odkaz Chytilová

ZS/LS

0/4

Z

3

JEB136

ExternĂ­ odkaz Topics in Industrial Organization

ExternĂ­ odkaz Schwarz

ZS

2/0

Zk

3

JEB141

ExternĂ­ odkaz Introduction to Market Design

ExternĂ­ odkaz Kastl ExternĂ­ odkaz Gregor

ZS

3/0

Zk

2

JEB143

ExternĂ­ odkaz Cambridge Lectures in Economic History

ExternĂ­ odkaz Doležalová

LS

1/1

Zk

5

JEB144

ExternĂ­ odkaz Introduction to Urban Economics

ExternĂ­ odkaz Šťastná ExternĂ­ odkaz Brueckner

ZS

6/0

Zk

2

JEB145

ExternĂ­ odkaz Global Financial Crisis: Responses and Real Effects

ExternĂ­ odkaz Mejstřík ExternĂ­ odkaz Suárez Suárez

ZS

4/0

KZ

2

JEB146

ExternĂ­ odkaz Elementary Chinese for Economists I

ExternĂ­ odkaz Wang

ZS

4/0

Zk

3

JEB147

ExternĂ­ odkaz Behavioral Economics and Finance

ExternĂ­ odkaz Chytilová

ZS

2/0

Zk

5

JEB148

ExternĂ­ odkaz Bayesian Data Analysis

ExternĂ­ odkaz Křehlík

ZS

2/0

Zk

5

JEB149

ExternĂ­ odkaz Elementary Chinese for Economists II

ExternĂ­ odkaz Wang

LS

4/0

Zk

3

JEB150

ExternĂ­ odkaz Intermediate Chinese for Economists I

ExternĂ­ odkaz Wang

ZS

4/0

Zk

3

JEB151

ExternĂ­ odkaz Intermediate Chinese for Economists II

ExternĂ­ odkaz Wang

LS

4/0

Zk

3

JEM020

ExternĂ­ odkaz Ethics and Economics

ExternĂ­ odkaz Cahlík

ZS

2/2

Zk

6

JEM101

ExternĂ­ odkaz Health Economics

ExternĂ­ odkaz Bertoli ExternĂ­ odkaz Votápková

LS

2/2

Zk

6

JEM140

ExternĂ­ odkaz Quantitative Multivariate Finance

ExternĂ­ odkaz Burda

LS

2/0

Zk

3

JEM141

ExternĂ­ odkaz Traditional and Alternative Risk Transfer in the Insurance Sector

ExternĂ­ odkaz Teplý ExternĂ­ odkaz Pompella

ZS

2/0

KZ

2

JEM165

ExternĂ­ odkaz International Political Economy

ExternĂ­ odkaz Benáček

LS

2/0

Zk

6

JEM174

ExternĂ­ odkaz Stata for Economists

ExternĂ­ odkaz Janhuba

LS

2/0

Zk

4

JEM179

ExternĂ­ odkaz History and Methodology of Economics

ExternĂ­ odkaz Benáček ExternĂ­ odkaz Baxa

ZS

2/0

Zk

5

JEM181

ExternĂ­ odkaz Data Science with R

ExternĂ­ odkaz Krištoufek

ZS

2/2

Zk

6

JEM182

ExternĂ­ odkaz Economics of Innovation

ExternĂ­ odkaz Sidorkin ExternĂ­ odkaz Srholec

ZS

2/2

Zk

6

JEM199

ExternĂ­ odkaz Financial Crisis and Risk Management

ExternĂ­ odkaz Horváth

ZS/LS

6/0

KZ

2

JEM204

ExternĂ­ odkaz Právo finančních služeb

ExternĂ­ odkaz Reiterman ExternĂ­ odkaz Chalupa

ZS

2/0

Zk

4

JEM205

ExternĂ­ odkaz FinTech and Blockchain

ExternĂ­ odkaz Gregor ExternĂ­ odkaz Colak

LS

6/0

KZ

2

JEM206

ExternĂ­ odkaz Introduction into Health Economics

ExternĂ­ odkaz Stavrunova

ZS

4/0

KZ

2

JEM207

ExternĂ­ odkaz Data Processing in Python

ExternĂ­ odkaz Čech ExternĂ­ odkaz Macháček ExternĂ­ odkaz Hronec

ZS/LS

2/0

Zk

5

JEM220

ExternĂ­ odkaz Data Science with R II

ExternĂ­ odkaz Krištoufek

LS

2/0

Zk

6

JEM221

ExternĂ­ odkaz Data Science with R I

ExternĂ­ odkaz Krištoufek

ZS

2/0

Zk

5

JEM224

ExternĂ­ odkaz Version Control with Git

ExternĂ­ odkaz Hronec

LS

5/2

KZ

2

JEM230

ExternĂ­ odkaz Advanced Topics in Corporate Finance

ExternĂ­ odkaz Geršl ExternĂ­ odkaz Curi

ZS

3/3

Z

3

JEM231

ExternĂ­ odkaz Mergers and Acquisitions

ExternĂ­ odkaz Fidrmuc ExternĂ­ odkaz Gregor

ZS

3/3

Z

3

JEM232

ExternĂ­ odkaz Financial Crisis and Risk Management

ExternĂ­ odkaz Horváth

ZS/LS

6/0

Z

3

JEM233

ExternĂ­ odkaz FinTech and Blockchain

ExternĂ­ odkaz Gregor ExternĂ­ odkaz Colak

LS

6/0

Z

3

JEM234

ExternĂ­ odkaz Version Control with Git

ExternĂ­ odkaz Hronec

ZS

5/2

Z

3

JLB011

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy - středně pokročilí I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

ZS

0/2

Z

3

JLB012

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy - středně pokročilí II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

LS

0/2

KZ

3

JLB017

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy - pokročilí I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

ZS

0/2

Z

3

JLB018

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy - pokročilí II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

LS

0/2

Zk

3

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/2

Z

3

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/2

Zk

3

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/2

Z

3

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

Zk

3

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

Zk

3

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/2

Z

3

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

Zk

3

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

KZ

3

JLB055

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy - mírně pokročilí I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

ZS

0/2

Z

3

JLB056

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy - mírně pokročilí II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

LS

0/2

KZ

3

JLM001

ExternĂ­ odkaz Academic English I

ExternĂ­ odkaz Jackson III

ZS/LS

0/2

Z

3

JLM002

ExternĂ­ odkaz Academic English II

ExternĂ­ odkaz Jackson III

LS

0/2

Z

3

NMMA705

ExternĂ­ odkaz Matematika 5


ZS

2/2

Z+Zk

6

JLB017 a JLB018 se budou otevírat vždy v akademickém roce začínajícím lichým číslem ( např. 2015/2016).


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti k povinně volitelným předmětům - skupina 2


Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEB016

History of Economic Thought

JEB009 JEB104 JEB114
JEB020

Economic Policy

ExternĂ­ odkaz J#R048JPB337

JEB022

Institutional Economics

ExternĂ­ odkaz J#R048JPB331

JEB025

Public Finance

JEB003JSM731

JEB035

Advanced Statistics

JEB105
JEB039

International Trade

ExternĂ­ odkaz J#R048JPB354

JEB046

Účetnictví I

JEB003
JEB047

Účetnictví II

JEB046
JEB050

International Finance
JPB335

JEB053

Labour Economics

ExternĂ­ odkaz J#R049
JEB060

Mikroekonomie a chování

JEB003
JEB064

Game Theory and Applications

JEB004
JEB103

Comparative Economics
JPB333

JEB133

Economic History
JPB332

JEB136

Topics in Industrial Organization

ExternĂ­ odkaz J#R048
JEB143

Cambridge Lectures in Economic History

JEB004
JEB146

Elementary Chinese for Economists I
JEB150 JEB151

JEB147

Behavioral Economics and Finance

JEB104
JEB149

Elementary Chinese for Economists II

JEB146
JEB151

Intermediate Chinese for Economists II

JEB150
JEM020

Ethics and Economics
JPB338

JEM165

International Political EconomyJPM325

JEM212 JPM325

JEM199

Financial Crisis and Risk Management
JEM232

JEM220

Data Science with R II

ExternĂ­ odkaz J#R073
JEM221

Data Science with R I
JEM181 JEM227

JEM232

Financial Crisis and Risk Management
JEM199

JEM233

FinTech and Blockchain
JEM205

JEM234

Version Control with Git
JEM224

JLB012

Němčina pro ekonomy - středně pokročilí II

JLB011
JLB018

Němčina pro ekonomy - pokročilí II

JLB017
JLB020

Francouzština odborná II

JLB019
JLB024

Italština odborná II

JLB023
JLB028

Ruština odborná II - vyšší

JLB027
JLB030

Španělština odborná II

JLB029
JLB040

Ruština odborná II - nižší

JLB039
JLB056

Němčina pro ekonomy - mírně pokročilí II

JLB055
JLM001

Academic English I

ExternĂ­ odkaz J#LM30
JLM002

Academic English II

JLM001
NMMA705

Matematika 5

NMMA704


JEB062Kód plánu:

J17EF954Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

6.prosinec 2022 00:18

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 6.12 2022 00:47, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz