Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6731T016: Veřejná a sociální politika - navazující magisterské studium (VERASP)
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
NÁVOD: malé skupiny a dotaz do erudia
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2020/21
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6731T016: Veřejná a sociální politika - navazující magisterské studium


Studium je určeno studentům, kteří hodlají nalézt své profesionální uplatnění ve veřejné správě, v neziskových organizacích i v politice v roli analytiků, konzultantů, pracovníků poskytujících služby, či profesionálních politiků. Studium je vhodné pro absolventy bakalářského studia všech oborů FSV, pro bakaláře sociálně vědních oborů jiných VŠ a pro absolventy jiných vysokých škol s dokončeným úplným vysokoškolským vzděláním.


Studenti tohoto nového, dynamicky se rozvíjejícího oboru s významnými přesahy do společenské praxe jsou vedeni k samostatné práci i práci v týmech při řešení problémů a při zpracování různých zadání. Prohlubují se jejich teoretické a metodologické kompetence, schopnosti kritické reflexe odborné literatury a sociální reality se zaměřením na identifikaci a analýzu veřejně politických problémů a chování aktérů v daných institucionálních rámcích, s vyústěním do analýz a návrhů diferencovaných veřejných a sociálních politik. Jsou podporovány praxe studentů ve vybraných organizacích veřejného i občanského sektoru, studijní pobyty a stáže v zahraničí. Výuka probíhá v návaznosti na empirické výzkumy a poradenské aktivity, realizované katedrou veřejné a sociální politiky při Institutu sociologických studií a Centrem pro sociální a ekonomické strategie UK FSV.


Studijní obor je akreditován jako čtyřsemestrální studium. Studenti bakalářského studijního oboru Sociologie a sociální politika a Politologie a veřejná politika, kteří složili bakalářskou zkoušku ve svém prvním termínu a uspěli z bakalářské zkoušky minimálně s průměrem 1,7, mohou požádat děkana UK FSV o přijetí do magisterského studia tohoto oboru bez přijímací zkoušky.


Garant: Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.Rozsah studijních povinností:


Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty

67 kreditů (8 Zk, 3 Z)

Povinně volitelné předměty

minimálně 31 kreditů

Volitelné předměty

maximálně 12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl. 4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu)Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří částí:

1. Obhajoba diplomové práce (JDIP01)

2. Veřejná politika a sociální politika - písemná část (řešení zadané úlohy) (JSZ625)

3. Veřejná a sociální politika - ústní zkouška (odpověď k zadanému tématickému okruhu) (JSZ626)


Úlohy i tematické okruhy jsou předem známy.Povinné předměty:


J#003914

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSM502

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář I

ExternĂ­ odkaz Kotrusová ExternĂ­ odkaz Dobiášová

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM504

ExternĂ­ odkaz Praxe ve veřejném nebo občanském sektoru

ExternĂ­ odkaz Potůček ExternĂ­ odkaz Tomandlová

ZS/LS

0/4

Z

3

JSM505

ExternĂ­ odkaz Ekonomie veřejného sektoru

ExternĂ­ odkaz Kotherová

LS

2/2

Zk

7

JSM506

ExternĂ­ odkaz Metody analýzy politik

ExternĂ­ odkaz Veselý ExternĂ­ odkaz Nekola

LS

2/2

Zk

7

JSM507

ExternĂ­ odkaz Metody tvorby politik

ExternĂ­ odkaz Veselý

ZS

2/2

Zk

7

JSM508

ExternĂ­ odkaz Psaní diplomové práce

ExternĂ­ odkaz Ochrana ExternĂ­ odkaz Dobiášová

ZS/LS

0/2

Z

3

JSM512

ExternĂ­ odkaz Teorie a praxe veřejné správy

ExternĂ­ odkaz Ochrana

LS

2/0

Zk

6

JSM515

ExternĂ­ odkaz Proces tvorby politik

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/1

Zk

6

JSM516

ExternĂ­ odkaz Sociální politika v perspektivě životního cyklu

ExternĂ­ odkaz Kotrusová ExternĂ­ odkaz Dobiášová

ZS

2/1

Zk

6

JSM518

ExternĂ­ odkaz Public Policy

ExternĂ­ odkaz Potůček

ZS

2/1

Zk

9

JSM519

ExternĂ­ odkaz Social Policy

ExternĂ­ odkaz Kotrusová ExternĂ­ odkaz Angelovská

LS

2/1

Zk

9

Celkový počet kreditů: 67 (8 Zk, 3 Z)


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSM502

Diplomový seminář IJSM006


JSM505

Ekonomie veřejného sektoru

JEB998
JSM507

Metody tvorby politik

JSM506
JSM508

Psaní diplomové práce

JSM406 JSM502
JSM518

Public Policy
JSM699


Povinně volitelné předměty: J#006917

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomie

ExternĂ­ odkaz Cahlík

ZS

2/0

Zk

5

JLM011

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro veřejnou a sociální politiku I

ExternĂ­ odkaz Klírová

ZS

0/3

Z

3

JLM012

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro veřejnou a sociální politiku II

ExternĂ­ odkaz Klírová

LS

0/3

Zk

4

JPM264

ExternĂ­ odkaz Bezpečnostní politika ČR

ExternĂ­ odkaz Balabán ExternĂ­ odkaz Ludvík ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS/LS

1/0

Zk

4

JPM418

ExternĂ­ odkaz Bezpečnostní politika ČR - seminář

ExternĂ­ odkaz Ludvík ExternĂ­ odkaz Stejskal ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS/LS

0/1

Z

4

JSB025

ExternĂ­ odkaz Sociální problémy

ExternĂ­ odkaz Frič

ZS

2/0

Zk

5

JSB072

ExternĂ­ odkaz Zdravotní politika

ExternĂ­ odkaz Kotherová

LS

1/1

Zk

5

JSB157

ExternĂ­ odkaz Workshop Prague-Constance (Konstanz) Study Days.

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

0/2

Zk

7

JSB407

ExternĂ­ odkaz Globální problémy životního prostředí a udržitelný rozvoj

ExternĂ­ odkaz Drhová

ZS

1/1

Zk

5

JSB455

ExternĂ­ odkaz Economic Sociology and European Capitalism

ExternĂ­ odkaz Blokker

ZS

2/0

Zk

7

JSB515

ExternĂ­ odkaz Vysokoškolská vzdělávací politika

ExternĂ­ odkaz Vlk

ZS

1/1

Zk

5

JSB519

ExternĂ­ odkaz Řízení veřejných výdajů, investiční strategie a veřejné zadávání

ExternĂ­ odkaz Witz

LS

1/1

Zk

4

JSB521

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální politiky

ExternĂ­ odkaz Dobiášová ExternĂ­ odkaz Kotrusová

LS

1/1

Zk

5

JSB522

ExternĂ­ odkaz Sociální politika jako společenská praxe

ExternĂ­ odkaz Dobiášová ExternĂ­ odkaz Kotrusová

ZS

1/1

Zk

5

JSB524

ExternĂ­ odkaz Úvod do vzdělávací politiky

ExternĂ­ odkaz Veselý ExternĂ­ odkaz Mouralová

LS

1/1

KZ

4

JSB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS/LS

2/0

Zk

5

JSM301

ExternĂ­ odkaz Elites in Society

ExternĂ­ odkaz Frič

LS

2/0

Zk

9

JSM406

ExternĂ­ odkaz Statistics in SPSS

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Petrúšek

ZS/LS

1/1

Zk

8

JSM437

ExternĂ­ odkaz Civil Society in Europe

ExternĂ­ odkaz Frič

LS

2/0

Zk

8

JSM476

ExternĂ­ odkaz Sociology of Human Rights in Contemporary Europe

ExternĂ­ odkaz Blokker

LS

2/0

Zk

8

JSM503

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář II

ExternĂ­ odkaz Dobiášová

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM514

ExternĂ­ odkaz Metody a techniky práce s informacemi

ExternĂ­ odkaz Tomandlová

ZS

1/1

Z

2

JSM602

ExternĂ­ odkaz Health Policy

ExternĂ­ odkaz Háva

LS

2/1

Zk

8

JSM609

ExternĂ­ odkaz Rodinná politika

ExternĂ­ odkaz Dobiášová

LS

1/1

KZ

4

JSM612

ExternĂ­ odkaz Kriminalita a současná česká společnost

ExternĂ­ odkaz Cejp

ZS

2/1

KZ

5

JSM617

ExternĂ­ odkaz Politika životního prostředí a udržitelní rozvoj

ExternĂ­ odkaz Drhová

LS

1/1

Zk

5

JSM620

ExternĂ­ odkaz Politologické aspekty tvorby politik: Veřejné politiky v kontextu politiky

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/1

Zk

5

JSM628

ExternĂ­ odkaz European policies and practice towards ethnic minorities

ExternĂ­ odkaz Bernard Thompson Mikes

ZS

1/1

Zk

9

JSM651

ExternĂ­ odkaz Politika výzkumu a vývoje

ExternĂ­ odkaz Vlk

LS

1/1

Zk

5

JSM653

ExternĂ­ odkaz Veřejné rozpočty jako nástroj řízení

ExternĂ­ odkaz Maaytova

LS

2/0

Zk

5

JSM657

ExternĂ­ odkaz Welfare State, Political Parties, and the Policy Process

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/1

Zk

8

JSM658

ExternĂ­ odkaz Sociální konstrukce, politické strany a welfare state

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

0/2

Zk

6

JSM662

ExternĂ­ odkaz Ageing and Pensions

ExternĂ­ odkaz Hedbávný

LS

6/0

Z

3

JSM683

ExternĂ­ odkaz Projektový management

ExternĂ­ odkaz Maaytova

LS

12/0

Zk

5

JSM685

ExternĂ­ odkaz Educational Policy

ExternĂ­ odkaz Kohoutek

LS

2/1

Zk

8

JSM689

ExternĂ­ odkaz International Migration

ExternĂ­ odkaz Jelínková

LS

1/1

Zk

7

JSM691

ExternĂ­ odkaz Policy Analysis

ExternĂ­ odkaz Nekola ExternĂ­ odkaz Veselý

LS

2/1

Zk

9

JSM699

ExternĂ­ odkaz Theory of Public Policy

ExternĂ­ odkaz Potůček

ZS

2/0

Zk

4

JSM700

ExternĂ­ odkaz Trh práce a politika zaměstnanosti: teoretické a praktické souvislosti

ExternĂ­ odkaz Kotrusová

ZS

1/1

Zk

4

JSM701

ExternĂ­ odkaz Government-business interactions

ExternĂ­ odkaz Witz

LS

7/2

Zk

4

JSM703

ExternĂ­ odkaz Current Issues in Public Policy

ExternĂ­ odkaz Veselý

LS

12/0

Z

4

JSM704

ExternĂ­ odkaz Theoretical Approaches to Policy Process

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/0

Zk

5

JSM706

ExternĂ­ odkaz Public Management for 21st Century

ExternĂ­ odkaz Kváča

LS

1/1

Zk

5

JSM707

ExternĂ­ odkaz Networks in Political Sciences, Management and Administration

ExternĂ­ odkaz Novotný ExternĂ­ odkaz Schneider

ZS

2/0

Zk

7

Minimální počet kreditů: 31


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEB998

Úvod do ekonomieJJB998

JEB003 JEB004 JEB101 JEB102

JLM011

Angličtina pro veřejnou a sociální politiku I
JLB031 JLB053

JLM012

Angličtina pro veřejnou a sociální politiku II
JLB032 JLB054

JPM418

Bezpečnostní politika ČR - seminář


JPM264JSB072

Zdravotní politika

JSB025 JSB026
JSB521

Úvod do sociální politikyJSB026

JSB026

JSB522

Sociální politika jako společenská praxe

JSB521


JSB027

JSB027

JSB524

Úvod do vzdělávací politikyJSB039

JSB039

JSB998

Úvod do sociologie
ExternĂ­ odkaz J#SOSPR14

JSM503

Diplomový seminář II

JSM406 JSM502
JSM514

Metody a techniky práce s informacemi
JSB028

JSM683

Projektový managementJSM656
Kód plánu:

J17VERASP946
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

12.květen 2020 14:05

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 13.08 2020 17:06, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz