Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6703R006: Sociologie a sociální politika - bakalářské studium (SOSP)
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
NÁVOD: malé skupiny a dotaz do erudia
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2020/21
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6703R006: Sociologie a sociální politika - bakalářské studium

Akademický rok 2017/2018


Studium bakalářského oboru „Sociologie a sociální politika“ obecně usiluje o posílení schopností logického a analytického myšlení v kontextu vědeckého výzkumu konkrétních problémů života společnosti. Poskytuje přehled základních směrů klasické a současné sociologie a veřejné a sociální politiky. Vede ke zvládnutí metodologie sociologických výzkumů (kvantitativní i kvalitativní), výzkumných technik i metod zpracování a analýzy dat, na pozadí specifických znalostí statistiky a logiky. Vybavuje studenty poznáním sociální praxe zkoumání společenských problémů, schopností kritické četby odborné literatury, diskuse poznatků a jejich písemné prezentace tak, aby se dokázali orientovat v síti sociálních vztahů, kterou sebou výzkumná situace přináší, a uměli se v ní chovat jako experti či analytici svého druhu a zároveň i plnohodnotní občané. Systematicky podporuje schopnosti studentů kriticky posoudit význam společenských jevů, procesů a událostí v širších souvislostech, odkrývat a analyzovat síť vztahů a chování celých skupin obyvatelstva, organizací a společenských institucí. Seznamuje studenty s konkrétními sociálními problémy (nezaměstnanost, deviace, korupce, …), oborovými sociologiemi (organizace, kultury, genderu, města, venkova, …) a politikou organizací veřejné správy v jednotlivých oblastech péče o blaho občanů (rodina, zdraví, vzdělání, …). Studium oboru zajišťuje studentům vstup do vědeckých obcí dvou oborů, které jsou špičkově pěstovány a rozvíjeny na UK. Vytváří vhodné předpoklady pro navazující magisterské studium na katedrách Sociologie a Veřejné a sociální politiky, ale i na katedrách příbuzného zaměření mimo Fakultu sociálních věd i mimo UK.


Absolvent studia je schopen samostatně provádět analýzy sociálních problémů a jevů s přihlédnutím k historii a současným vývojovým trendům moderních společností a zároveň i k etice sociologického výzkumu. Má přehled o nejvýznamnějších teoriích v oblasti sociologie a veřejné a sociální politiky a rozumí jejich významu pro interpretaci procesů sociální praxe. Pro své analýzy dokáže vybrat a aplikovat vhodnou teorii, navrhnout a realizovat odpovídající výzkumný projekt (design), sociologicky interpretovat získaná data a navrhovat řešení aktuálních sociálních problémů. Rozumí komplexu sociální politiky u nás, jeho logice a mechanismům působení. Je schopen vykonávat analytické a koncepční práce při přípravě opatření v různých oblastech sociální politiky - politiky zaměstnanosti, rozvoje lidských zdrojů, politiky sociálních služeb, sociální práce, personálního řízení na různých úrovních - a může se podílet na zavádění těchto opatření v praxi


Garant: Doc. PhDr. Pavol Frič, CSc.

Celkové studijní povinnosti:180 kreditůPovinné předměty:123 kreditůPovinně volitelné předměty 1:minimálně 36 kreditůPovinně volitelné předměty 2 (jazyky):minimálně 3 kredity


Volitelné předměty

maximálně 18 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )
Bakalářská státní zkouška


  1. (JBAK01) Obhajoba bakalářské práce (1 otázka)

  2. (JSZ542) Sociologie (1 otázka)

  3. (JSZ033) Sociální politika (1 otázka)

  4. (JSZ034) Metody a techniky výzkumu

  5. (JSZ035) Státní zkouška z analýzy dat
Povinné předměty: J#003517


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomie

ExternĂ­ odkaz Cahlík

ZS

2/0

Zk

5

JLB002

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociology II

ExternĂ­ odkaz Štěpánková ExternĂ­ odkaz Klírová

LS

0/3

Zk

3

JPB198

ExternĂ­ odkaz Úvod do politologie

ExternĂ­ odkaz Brunclík

LS

2/0

Zk

5

JSB003

ExternĂ­ odkaz Oborová sociologie

ExternĂ­ odkaz Numerato

ZS

2/0

Zk

5

JSB007

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociologie I

ExternĂ­ odkaz Šanderová

ZS

2/1

Z

5

JSB008

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociologie II

ExternĂ­ odkaz Šanderová ExternĂ­ odkaz Balon

LS

2/1

Zk

5

JSB010

ExternĂ­ odkaz Současná sociologie

ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

2/0

Zk

5

JSB014

ExternĂ­ odkaz Kvalitativní metodologie

ExternĂ­ odkaz Hájek ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Spalová

LS

2/0

Zk

5

JSB015

ExternĂ­ odkaz Kvantitativní metodologie

ExternĂ­ odkaz Remr

LS

2/2

Zk

5

JSB023

ExternĂ­ odkaz Praktika z kvantitativního výzkumu I

ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS

0/2

Z

3

JSB024

ExternĂ­ odkaz Praktika z kvantitativního výzkumu II

ExternĂ­ odkaz Tuček

LS

0/1

Z

4

JSB025

ExternĂ­ odkaz Sociální problémy

ExternĂ­ odkaz Frič

ZS

2/0

Zk

5

JSB026

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální politiky

ExternĂ­ odkaz Dobiášová ExternĂ­ odkaz Kotrusová

LS

2/1

Zk

5

JSB027

ExternĂ­ odkaz Sociální politika jako společenská praxe

ExternĂ­ odkaz Dobiášová ExternĂ­ odkaz Kotrusová

ZS

1/1

Zk

5

JSB031

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář I - diskuse projektů

ExternĂ­ odkaz Numerato ExternĂ­ odkaz Mouralová ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS

0/2

Z

3

JSB039

ExternĂ­ odkaz Úvod do vzdělávací politiky

ExternĂ­ odkaz Veselý ExternĂ­ odkaz Mouralová

LS

1/1

KZ

4

JSB060

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář II - prezentace částí prací

ExternĂ­ odkaz Hájek ExternĂ­ odkaz Mouralová ExternĂ­ odkaz Spalová

LS

0/2

Z

3

JSB061

ExternĂ­ odkaz Úvod do veřejné politiky

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

2/1

Zk

5

JSB062

ExternĂ­ odkaz Současná česká společnost

ExternĂ­ odkaz Tuček

LS

2/0

Zk

5

JSB072

ExternĂ­ odkaz Zdravotní politika

ExternĂ­ odkaz Kotherová

LS

1/1

Zk

5

JSB529

ExternĂ­ odkaz Úvod do empirického výzkumu pro sociology

ExternĂ­ odkaz Jeřábek ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS

3/1

Zk

8

JSB530

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologického myšlení

ExternĂ­ odkaz Numerato ExternĂ­ odkaz Bureš

ZS

1/2

Z

6

JSB535

ExternĂ­ odkaz Úvod do statistiky

ExternĂ­ odkaz Hendl ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

3/2

Zk

5

JSB536

ExternĂ­ odkaz Základy logiky a matematiky

ExternĂ­ odkaz Hendl

ZS

2/2

Zk

4

JSB537

ExternĂ­ odkaz Analýza dat v SPSS

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

3/2

Zk

6

JSM609

ExternĂ­ odkaz Rodinná politika

ExternĂ­ odkaz Dobiášová

LS

1/1

KZ

4

Celkem kreditů za povinné předměty: 123


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEB998

Úvod do ekonomieJJB998

JEB003 JEB004 JEB101 JEB102

JLB002

Angličtina pro sociology II

JLB001
JSB003

Oborová sociologie

JSB530
JSB008

Dějiny sociologie II

JSB007
JSB010

Současná sociologie

JSB008
JSB014

Kvalitativní metodologie

ExternĂ­ odkaz J#R039
JSB015

Kvantitativní metodologie

ExternĂ­ odkaz J#R039
JSB023

Praktika z kvantitativního výzkumu I

ExternĂ­ odkaz J#R039 JSB001
JSB024

Praktika z kvantitativního výzkumu II

JSB023
JSB026

Úvod do sociální politiky

JSB025


JSB521

JSB521

JSB027

Sociální politika jako společenská praxe

JSB026
JSB039

Úvod do vzdělávací politiky

JSB025 JSB026
JSB060

Bakalářský seminář II - prezentace částí prací

JSB031
JSB061

Úvod do veřejné politiky

JSB025
JSB072

Zdravotní politika

JSB025 JSB026
JSB529

Úvod do empirického výzkumu pro sociology
JSB012

JSB530

Úvod do sociologického myšleníJSB001

JSB001

JSB535

Úvod do statistikyJSB017

JSB017

JSB536

Základy logiky a matematikyJSB035

JSB035

JSB537

Analýza dat v SPSS
JSB538
Předměty povinně volitelné - Skupina 1: J#003617


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB001

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociology I

ExternĂ­ odkaz Štěpánková ExternĂ­ odkaz Klírová

ZS

0/3

Z

3

JLB059

ExternĂ­ odkaz Sociological Cinema

ExternĂ­ odkaz Štěpánková

ZS

0/2

Z

3

JSB004

ExternĂ­ odkaz Sociální nerovnosti

ExternĂ­ odkaz Šanderová

ZS

2/0

Zk

8

JSB021

ExternĂ­ odkaz Základy demografie

ExternĂ­ odkaz Šídlo

ZS

2/0

Zk

4

JSB028

ExternĂ­ odkaz Informační gramotnost

ExternĂ­ odkaz Tomandlová

ZS/LS

1/1

Z

2

JSB032

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Hrešanová ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

2/0

Zk

4

JSB033

ExternĂ­ odkaz Praktika z kvalitativního výzkumu

ExternĂ­ odkaz Hájek ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS/LS

0/2

Z

3

JSB051

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Hrešanová ExternĂ­ odkaz Uherek

ZS

2/1

Zk

4

JSB053

ExternĂ­ odkaz Antropologický seminář

ExternĂ­ odkaz Spalová ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

0/2

Z

4

JSB054

ExternĂ­ odkaz Výzkumný seminář

ExternĂ­ odkaz Hrešanová

ZS

0/2

Z

5

JSB055

ExternĂ­ odkaz Současná sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Hrešanová

ZS

2/0

Zk

4

JSB056

ExternĂ­ odkaz Základy analýzy kvalitativních dat pomocí počítače

ExternĂ­ odkaz Hájek ExternĂ­ odkaz Pospíšilová

LS

0/2

Z

4

JSB067

ExternĂ­ odkaz Filmový seminář

ExternĂ­ odkaz Kandert ExternĂ­ odkaz Kotík

ZS

0/2

KZ

3

JSB069

ExternĂ­ odkaz Úvod do práva

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

2/0

Zk

6

JSB070

ExternĂ­ odkaz Theory and Practice of the Welfare State, Political Parties, and the Policy Process

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/1

KZ

4

JSB071

ExternĂ­ odkaz Úvod do zkoumání veřejných politik, politických stran a sociálních kontrukcí v kontextu welfare state

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/1

KZ

4

JSB073

ExternĂ­ odkaz Veřejné politiky v trojdimenzionálním pojetí politiky

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/1

Zk

5

JSB080

ExternĂ­ odkaz New religious practices in/and new media.

ExternĂ­ odkaz Testa ExternĂ­ odkaz Spalová

LS

1/1

Zk

6

JSB104

ExternĂ­ odkaz Klasické sociologické výzkumy

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

2/0

Zk

4

JSB110

ExternĂ­ odkaz Antropologie ekonomických a politických systémů

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

2/0

Zk

4

JSB131

ExternĂ­ odkaz Velké empirické výzkumy ČR

ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS

2/0

Zk

4

JSB133

ExternĂ­ odkaz Zemědělství a rozvoj venkova (vybraná témata z rurální sociologie)

ExternĂ­ odkaz Zagata

ZS

2/0

Zk

4

JSB144

ExternĂ­ odkaz Pojmy v sociálních vědách

ExternĂ­ odkaz Balon

LS

2/0

Zk

4

JSB148

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální psychologie pro sociol.

ExternĂ­ odkaz Fajmonová ExternĂ­ odkaz Osuský

LS

2/1

Zk

4

JSB157

ExternĂ­ odkaz Workshop Prague-Constance (Konstanz) Study Days.

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

0/2

Zk

7

JSB311

ExternĂ­ odkaz Antropologie náboženství

ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS

2/0

Zk

4

JSB401

ExternĂ­ odkaz Proměny intimity a lásky v moderní společnosti a sociologie

ExternĂ­ odkaz Kotík

LS

2/0

Zk

4

JSB407

ExternĂ­ odkaz Globální problémy životního prostředí a udržitelný rozvoj

ExternĂ­ odkaz Drhová

ZS

1/1

Zk

5

JSB454

ExternĂ­ odkaz Social Web: (Big) Data Mining

ExternĂ­ odkaz Růžička

ZS

1/1

Zk

7

JSB455

ExternĂ­ odkaz Economic Sociology and European Capitalism

ExternĂ­ odkaz Blokker

ZS

2/0

Zk

7

JSB456

ExternĂ­ odkaz Sociology of European Integration

ExternĂ­ odkaz Blokker

LS

2/0

Zk

7

JSB490

ExternĂ­ odkaz Úvod do politické sociologie

ExternĂ­ odkaz Císař

ZS

2/0

Zk

6

JSB502

ExternĂ­ odkaz Antropologie rodu a příbuzenství

ExternĂ­ odkaz Hrešanová

LS

2/0

Zk

5

JSB515

ExternĂ­ odkaz Vysokoškolská vzdělávací politika

ExternĂ­ odkaz Vlk

ZS

1/1

Zk

5

JSB516

ExternĂ­ odkaz Sociology of Sport

ExternĂ­ odkaz Numerato

LS

1/1

Zk

7

JSB517

ExternĂ­ odkaz Hudební subkultury mládeže

ExternĂ­ odkaz Oravcová

ZS

2/0

Zk

6

JSB525

ExternĂ­ odkaz Možnosti studia a dlouhodobého uplatnění v zahraničí

ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS

0/2

KZ

3

JSB526

ExternĂ­ odkaz Advanced Statistics in SPSS and AMOS

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

1/1

Z

6

JSB527

ExternĂ­ odkaz Urban Change and Grassroots Movements

ExternĂ­ odkaz Pixová

ZS

2/0

KZ

5

JSB528

ExternĂ­ odkaz Sociologie sportu

ExternĂ­ odkaz Numerato

LS

1/1

Zk

6

JSB531

ExternĂ­ odkaz Theory and Practice of Policy Process

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/0

Z

4

JSB532

ExternĂ­ odkaz Digital Sociology

ExternĂ­ odkaz Numerato

LS

1/1

Zk

7

JSB533

ExternĂ­ odkaz Média a dokument

ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS

0/1

Z

2

JSB534

ExternĂ­ odkaz Introduction to Visual Sociology

ExternĂ­ odkaz Wladyniak

ZS

1/1

Zk

7

JSB539

ExternĂ­ odkaz Anthropology of East - Central Europe

ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Uherek

LS

1/1

Zk

6

JSB540

ExternĂ­ odkaz Techniky kvalitativního dotazování

ExternĂ­ odkaz Morávková ExternĂ­ odkaz Voleková

LS

0/2

Zk

4

JSB541

ExternĂ­ odkaz Anthropology of globalization

ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Kuřík

LS

2/0

Zk

7

JSB542

ExternĂ­ odkaz A Constitutional Sociology of Europe: Law, Politics, and Society

ExternĂ­ odkaz Blokker

LS

2/0

Zk

7

JSB543

ExternĂ­ odkaz Digitální etnografie

ExternĂ­ odkaz Hrešanová

ZS

0/2

Zk

4

JSB544

ExternĂ­ odkaz Vybrané kapitoly středoškolské matematiky

ExternĂ­ odkaz Hendl

ZS

0/2

Zk

2

JSB545

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociálních studií genderu

ExternĂ­ odkaz Hrešanová

LS

1/1

Zk

5

JSB546

ExternĂ­ odkaz Urban Change and Grassroots Movements

ExternĂ­ odkaz Pixová

ZS

3/0

Zk

7

JSM700

ExternĂ­ odkaz Trh práce a politika zaměstnanosti: teoretické a praktické souvislosti

ExternĂ­ odkaz Kotrusová

ZS

1/1

Zk

4

Minimální počet kreditů ze skupiny 1: 36   


Kurzy, které nepatří mezi povinné na dvojoboru sociologie a sociální politika a sociologie a sociální antropologie se otevírají obvykle jednou za dva roky


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSB004

Sociální nerovnosti

ExternĂ­ odkaz J#SOSPR14
JSB028

Informační gramotnost
JSM514

JSB032

Dějiny sociální antropologie

JSB051
JSB033

Praktika z kvalitativního výzkumu

JSB014
JSB055

Současná sociální antropologie

JSB032
JSB056

Základy analýzy kvalitativních dat pomocí počítače

JSB014
JSB067

Filmový seminář

ExternĂ­ odkaz J#SOSPR14
JSB069

Úvod do práva

ExternĂ­ odkaz J#SOSPR14
JSB104

Klasické sociologické výzkumy

ExternĂ­ odkaz J#SOSPR14
JSB110

Antropologie ekonomických a politických systémů

JSB051
JSB131

Velké empirické výzkumy ČR

ExternĂ­ odkaz J#SOSPR14
JSB133

Zemědělství a rozvoj venkova (vybraná témata z rurální sociologie)

ExternĂ­ odkaz J#SOSPR14
JSB148

Úvod do sociální psychologie pro sociol.

ExternĂ­ odkaz J#SOSPR14
JSB311

Antropologie náboženství

JSB032 JSB051
JSB401

Proměny intimity a lásky v moderní společnosti a sociologie

JSB008
JSB502

Antropologie rodu a příbuzenství

JSB032 JSB051
JSB516

Sociology of Sport

JSB008JSB528 JSM009

JSB528

Sociologie sportu

JSB008JSB516 JSM009

JSB532

Digital Sociology

JSB008
JSB539

Anthropology of East - Central EuropeJSB052Skupina prerekvizit J#SOSPR14

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

J#R039

ExternĂ­ odkaz skupina "Skupina prerekvizit - pro JSB014, JSB015, JSB023 (JSB012 nebo JSB529)"


JSB008

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociologie II

ExternĂ­ odkaz Šanderová ExternĂ­ odkaz Balon

LS

2/1

Zk

5

JSB015

ExternĂ­ odkaz Kvantitativní metodologie

ExternĂ­ odkaz Remr

LS

2/2

Zk

5

JSB018

ExternĂ­ odkaz Statistika II

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Hendl

LS

3/2

Zk

5
Předměty povinně volitelné - Skupina 2 (jazyky): J#0011017


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/3

Z

3

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

Zk

3

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/3

Z

3

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/3

Zk

3

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/3

Z

3

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/3

Zk

3

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

3

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

Zk

3

JLB033

ExternĂ­ odkaz Němčina I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS/LS

0/3

Z

3

JLB034

ExternĂ­ odkaz Němčina II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

KZ

3

JLB035

ExternĂ­ odkaz Francouzština I

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

ZS

0/3

Z

3

JLB036

ExternĂ­ odkaz Francouzština II

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

LS

0/3

KZ

3

JLB037

ExternĂ­ odkaz Italština I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/3

Z

3

JLB038

ExternĂ­ odkaz Italština II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/3

KZ

3

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

3

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

3

JLB041

ExternĂ­ odkaz Španělština I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

3

JLB042

ExternĂ­ odkaz Španělština II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

KZ

3

JLB047

ExternĂ­ odkaz Ruština obecná I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

3

JLB048

ExternĂ­ odkaz Ruština obecná II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

3

JLB053

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Prošková ExternĂ­ odkaz Štěpánková

ZS

0/3

Z

3

JLB054

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Prošková ExternĂ­ odkaz Štěpánková

LS

0/3

KZ

3

Minimální počet kreditů ze skupiny 2: 3


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLB014

Němčina odborná II

JLB013
JLB020

Francouzština odborná II

JLB019
JLB024

Italština odborná II

JLB023
JLB030

Španělština odborná II

JLB029
JLB034

Němčina II

JLB033
JLB036

Francouzština II

JLB035
JLB038

Italština II

JLB037
JLB040

Ruština odborná II - nižší

JLB039
JLB042

Španělština II

JLB041
JLB048

Ruština obecná II

JLB047
JLB053

Angličtina pro sociální vědy IJLB031

ExternĂ­ odkaz J#LM30 ExternĂ­ odkaz J#LM31

JLB054

Angličtina pro sociální vědy II

JLB053


JLB032
Kód plánu:

J17SOSP943Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

11.březen 2020 22:31

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 13.08 2020 17:06, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz