Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6702V005: Mezinárodní teritoriální studia (XXMTS)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
NÁVOD: malé skupiny a dotaz do erudia
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6702V005: Mezinárodní teritoriální studia

Doktorský studijní obor P6702 Mezinárodní teritoriální studia se standardní dobou studia čtyři roky je v souladu s doktorskými studijními programy uskutečňovanými na Institutu mezinárodních studií FSV UK zaměřen na zkoumání soudobého vývoje regionů, států a oblastí střední, východní, západní Evropy a severní Ameriky, a to včetně České republiky. Zkoumá politický vývoj jmenovaných regionů, států a oblastí, jejich hospodářské, sociální a národnostní problémy, vývoj právního systému a kultury i vztahy těchto regionů a států navzájem v jejich zahraničně politické i transnacionální dimenzi.


Obor je určen absolventům magisterského studia, rozhodující pro přijetí ke studiu je kvalita projektu disertační práce předloženého při přijímacím pohovoru.


Garantem oboru a předsedou oborové rady je Mail 


Obor vychovává teoreticky, metodologicky i jazykově špičkově vybavené odborníky, kteří nacházejí uplatnění jak v akademické sféře, tak i ve státní správě, diplomacii, mezinárodních organizacích, v orgánech a institucích EU, případně v soukromé sféře a v médiích.Studijní plán (J#0175)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMD001

ExternĂ­ odkaz Doktorandský seminář I

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS/LS

0/2

Z

5

JMD002

ExternĂ­ odkaz Doktorandský seminář II

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS/LS

0/2

Z

6

JMD003

ExternĂ­ odkaz Doktorandský seminář III

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS/LS

0/2

Z

5

JMD004

ExternĂ­ odkaz Doktorandský seminář IV

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS/LS

0/2

Z

6

JMD005

ExternĂ­ odkaz Teoreticko-metodologický seminář I

ExternĂ­ odkaz Ochrana ExternĂ­ odkaz Kubát ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS/LS

0/2

Z

5

JMD007

ExternĂ­ odkaz Teoreticko-metodologický seminář III

ExternĂ­ odkaz Weiss ExternĂ­ odkaz Kubát ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

0/2

Z

5

JMD008

ExternĂ­ odkaz Publikační činnost

ExternĂ­ odkaz Kubát ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS/LS

0/0

Z

1

JMD009

ExternĂ­ odkaz Třetí jazyk

ExternĂ­ odkaz Kubát ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS/LS

0/0

Z

1

JMD011

ExternĂ­ odkaz Doktorské semináře I

ExternĂ­ odkaz Kubát ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

0/2

Z

5

JMD015

ExternĂ­ odkaz Mezinárodní konference

ExternĂ­ odkaz Kubát ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS/LS

0/0

Z

1

JMD016

ExternĂ­ odkaz Stáž

ExternĂ­ odkaz Kubát ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS/LS

0/0

Z

1

JMD017

ExternĂ­ odkaz Teorie a praxe akademické práce

ExternĂ­ odkaz Weiss

ZS

1/1

Z

5

JMD018

ExternĂ­ odkaz Metodologie sociálních věd

ExternĂ­ odkaz Aslan

ZS

1/1

Z

5

JMD019

ExternĂ­ odkaz Metodologie moderních a soudobých dějin

ExternĂ­ odkaz Konrád

LS

1/1

Z

5

JMD020

ExternĂ­ odkaz Metodologie mezinárodních teritoriálních studií

ExternĂ­ odkaz Weiss

LS

1/1

Z

5

JMD021

ExternĂ­ odkaz Doktorandský seminář I

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS/LS

0/2

Z

5

JMD022

ExternĂ­ odkaz Doktorandský seminář II

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS/LS

0/2

Z

6

JSZTS1

ExternĂ­ odkaz Státní doktorská zkouška


ZS/LS

0/0

SZ

0


Státní doktorská zkouška se skládá ze tří částí:

- první část se týká bezprostředně tématu disertační práce. Student v ní stručně představí svoji práci, vymezí její téma, zformuluje její cíle, základní pracovní tezi i metodologii. V rozhovoru dokazuje svoji schopnost vysvětlit jednotlivé aspekty svého vědeckého postupu.

- druhá část se týká širšího časového i věcného kontextu disertační práce. V rozhovoru student dokládá svojí schopnost zasadit zkoumaný fenomén do širšího kontextu a aktuální odborné debaty.

- třetí část je zaměřena na metodologické otázky oboru v rozsahu vymezeném teoreticko-metodologickým seminářem.

Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

23.duben 2024 00:20

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 23.04 2024 00:53, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz