Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6702T032: Středoevropská komparativní studia (SKS)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
NÁVOD: malé skupiny a dotaz do erudia
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Středoevropská komparativní studia (SKS)


Obor Středoevropská komparativní studia (kombinovaná forma studia) nabízí prvotřídní odborné znalosti a analyticko-syntetické dovednosti zaměřené na moderní dějiny a současný vývoj střední Evropy. Obor svým komparativním zaměřením přispívá k překonání úzce národního pohledu na současnost i minulost regionu a pomáhá identifikovat shody a rozdíly v jeho vývoji. Studium oboru vyžaduje znalost anglického, německého a dalšího středoevropského jazyka.


Absolvent je schopen analytické aplikace základních teorií z oblasti sociálních věd (především moderní dějiny, politologie a mezinárodní vztahy) a zároveň široké komparace vývoje a trendů ve středoevropském regionu. Na tomto odborném základě je schopen samostatně a tvůrčím způsobem řešit komplexní problémy spojené s analýzou historické a současné situace v regionu. Absolventi tohoto studijního oboru jako součásti programu Mezinárodní teritoriální studia jsou svými znalostmi a dovednostmi připraveni k vysoce kvalifikované práci v nejrůznějších sektorech státní administrativy, v nevládních i vládních organizacích stejně tak jako k pokračování v akademické kariéře na úrovni české i mezinárodní.


Garantem oboru je doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.Mail 

Celkové studijní povinnosti120 kreditůPevný studijní plán108 kreditůVolitelné předměty12 kreditů(Volitelné předměty viz čl. 5 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu UK)Státní závěrečná zkouška


1. (JDIP01) Obhajoba diplomové práce

2. (JSZ620) Moderní dějiny a kultura středoevropského regionu

3. (JSZ621) Politické systémy a aktuální vývoj středoevropského regionu


(skupina J#05016)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMM800

ExternĂ­ odkaz Komparace středoevropských politických systémů

ExternĂ­ odkaz Kubát

ZS

4/0

Zk

9

JMM801

ExternĂ­ odkaz Metodologie komparativních studií a akademické psaní

ExternĂ­ odkaz Mikulová

ZS

4/0

Zk

5

JMM802

ExternĂ­ odkaz Středoevropské dějiny ve srování

ExternĂ­ odkaz Šmidrkal

ZS

4/0

Zk

9

JMM803

ExternĂ­ odkaz Politická geografie

ExternĂ­ odkaz Baštová

ZS

4/0

Zk

9

JMM804

ExternĂ­ odkaz Koncepce a interpretace dějin středovýchodní Evropy

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

4/0

Zk

9

JMM805

ExternĂ­ odkaz Dějiny středoevropské kultury I

ExternĂ­ odkaz Emler

LS

4/0

Zk

9

JMM806

ExternĂ­ odkaz Dějiny středoevropské kultury II

ExternĂ­ odkaz Emler

ZS

4/0

Zk

9

JMM807

ExternĂ­ odkaz Dějiny, politika a kultura středoevropského židovského obyvatelstva

ExternĂ­ odkaz Kocián

LS

4/0

Zk

8

JMM808

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář I

ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS

0/3

KZ

4

JMM809

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář II

ExternĂ­ odkaz Nigrin

LS

0/3

KZ

4

JMM810

ExternĂ­ odkaz Německo a Rakousko a země Visegrádu

ExternĂ­ odkaz Handl

LS

4/0

Zk

9

JMM811

ExternĂ­ odkaz Ústavní transformace zemí středovýchodní Evropy

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

LS

4/0

Zk

8

JMM812

ExternĂ­ odkaz Češi, Němci, Židé. Praha a její kultury v 19. a 20. století

ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS

2/0

Zk

7

JMM813

ExternĂ­ odkaz Etnické a národnostní problémy středovýchodní Evropy

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

4/0

Zk

9


Kód studijního plánu:

J17SKS931Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

23.duben 2024 00:20

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 23.04 2024 00:53, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz