Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6702R005: Mezinárodní teritoriální studia - bakaláři (MTS)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
NÁVOD: malé skupiny a dotaz do erudia
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6702R005: Mezinárodní teritoriální studia - bakaláři

Studijní obor Mezinárodní teritoriální studia usiluje o shrnutí obecné problematiky politických, kulturně-historických a socioekonomických souvislostí vývoje Severní Ameriky, Evropy a Eurasie.

Během třetího, resp. čtvrtého ročníku studia se doporučuje výjezd na studijní pobyt nebo na pracovní stáž do zahraničí v rámci výměnných pobytů Erasmus+ nebo meziuniverzitních výměn.

Absolvent oboru disponuje multidisciplinárně založenou znalostí dějin a současnosti teritorií severní polokoule. Umí získat a klasifikovat data a s jejich pomocí řešit praktické i výzkumné úkoly doma i v zahraničí minimálně ve dvou světových jazycích. Umí řídit tým zabývající se oborovou i příbuznou problematikou, a to na různých úrovních odbornosti. Je připraven se dále vzdělávat a pokračovat v navazujícím magisterském studiu, uplatnit se v domácích i zahraničních vládních i nevládních organizacích institucích a organizacích a pracovat v soukromém i veřejném sektoru.


Garantem oboru je doc. PhDr. Jiří VYKOUKAL, CSc.

Mail Celkové studijní povinnosti

180 kreditů

Povinné předměty

120 kreditů

Povinně volitelné předměty - jazyky

15 kreditů

Povinně volitelné předměty - semináře

6 kreditů

Další povinně volitelné předměty

21 kreditů (minimálně)

Volitelné předměty

18 kreditů (maximálně)

ExternĂ­ odkaz (Volitelné předměty viz čl.4 Studijního a zkušebního řádu UK)Bakalářská státní zkouška (ExternĂ­ odkaz  viz adresa):

  1. (JBAK01) Obhajoba bakalářské práce, více viz ExternĂ­ odkaz  Pravidla pro zpracování bakalářské práce)

  2. (JSZ101) Moderní dějiny

  3. (JSZ630) Teritoriální specializacePovinné předměty (J#001516)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomie

ExternĂ­ odkaz Cahlík

ZS

2/0

Zk

5

JMB022

ExternĂ­ odkaz Úvod do historie

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

2/0

Zk

5

JMB023

ExternĂ­ odkaz Dějiny evropského myšlení

ExternĂ­ odkaz Zelená

ZS

2/0

Zk

5

JMB024

ExternĂ­ odkaz Teorie ve společenských vědách

ExternĂ­ odkaz Konrád

LS

2/0

Zk

5

JMB025

ExternĂ­ odkaz Úvod do státu a politiky

ExternĂ­ odkaz Kubát

LS

2/0

Zk

5

JMB113

ExternĂ­ odkaz Úvod do teritoriálních studií

ExternĂ­ odkaz Kozák

ZS

2/0

Zk

5

JMB119

ExternĂ­ odkaz Úvod do geografie

ExternĂ­ odkaz Kozák

LS

1/1

Zk

5

JMB401

ExternĂ­ odkaz Úvod do společenských věd I

ExternĂ­ odkaz Kubát

ZS

2/0

Zk

5

JMB402

ExternĂ­ odkaz Úvod do společenských věd II

ExternĂ­ odkaz Kolenovská ExternĂ­ odkaz Fiřtová ExternĂ­ odkaz Tomalová

ZS

0/2

Z

5

JMB403

ExternĂ­ odkaz Dvě století střední Evropy I

ExternĂ­ odkaz Velek

ZS

4/2

Z

2

JMB404

ExternĂ­ odkaz Dvě století střední Evropy II

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

4/2

Zk

7

JMB405

ExternĂ­ odkaz Přehled moderních světových dějin I

ExternĂ­ odkaz Pečenka ExternĂ­ odkaz Smetana ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS

4/2

Z

2

JMB406

ExternĂ­ odkaz Přehled moderních světových dějin II

ExternĂ­ odkaz Smetana ExternĂ­ odkaz Konrád

LS

4/2

Zk

7

JMB407

ExternĂ­ odkaz Dějiny německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Kučera ExternĂ­ odkaz Nigrin

LS

4/0

Zk

6

JMB408

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Ruska

ExternĂ­ odkaz Pečenka ExternĂ­ odkaz Litera

ZS

4/0

Zk

6

JMB409

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy

ExternĂ­ odkaz Švec ExternĂ­ odkaz Balla

ZS

4/0

Zk

6

JMB410

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny západní Evropy

ExternĂ­ odkaz Matějka ExternĂ­ odkaz Váška

ZS

4/0

Zk

6

JMB411

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Severní Ameriky

ExternĂ­ odkaz Pondělíček ExternĂ­ odkaz Sehnálková

LS

4/0

Zk

6

JMB412

ExternĂ­ odkaz Evropská integrace

ExternĂ­ odkaz Kasáková ExternĂ­ odkaz Váška

LS

2/0

Zk

4

JMB413

ExternĂ­ odkaz Ročníková práce

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

0/2

Zk

4

JMB414

ExternĂ­ odkaz Seminář k aktualitám I

ExternĂ­ odkaz Šír

ZS/LS

0/2

Zk

4

JMB415

ExternĂ­ odkaz Seminář k aktualitám II

ExternĂ­ odkaz Šír ExternĂ­ odkaz Emler

ZS/LS

0/2

Zk

4

JMB416

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář I

ExternĂ­ odkaz Smetana ExternĂ­ odkaz Kubát ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

0/2

Z

2

JMB417

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář II

ExternĂ­ odkaz Smetana ExternĂ­ odkaz Kubát ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

0/2

Z

4

JSB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS/LS

2/0

Zk

5

Celkový počet kreditů: 120


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEB998

Úvod do ekonomieJJB998

JEB004 JEB003 JEB101 JEB102

JMB401

Úvod do společenských věd I
JMB001 JMB002

JMB402

Úvod do společenských věd II
JMB001 JMB002

JMB403

Dvě století střední Evropy I
JMB003

JMB404

Dvě století střední Evropy II

JMB403JMB004

JMB405

Přehled moderních světových dějin I
JMB005

JMB406

Přehled moderních světových dějin II

JMB405JMB006

JMB407

Dějiny německy mluvících zemí

JMB113 JMB119 JMB406 JMB404 JMB402 JMB401JMB009

JMB408

Moderní dějiny Ruska

JMB113 JMB119 JMB401 JMB402 JMB404 JMB406JMB011

JMB409

Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy

JMB113 JMB404 JMB402 JMB401 JMB119 JMB406JMB013

JMB410

Moderní dějiny západní Evropy

JMB113 JMB119 JMB401 JMB402 JMB404 JMB406JMB015

JMB411

Moderní dějiny Severní Ameriky

JMB113 JMB119 JMB401 JMB402 JMB404 JMB406JMB017

JMB412

Evropská integrace

JMB113 JMB119 JMB401 JMB402 JMB404 JMB406JMB029

JMB413

Ročníková práce

JMB022 JMB023 JMB406 JMB404 JMB402 JMB401 JMB119 JMB113 JMB025 JMB024JMB052

JMB414

Seminář k aktualitám I

JMB404 JMB406JMB020

JMB415

Seminář k aktualitám II
JMB021

JMB416

Bakalářský seminář I

JMB413JMB018

JMB417

Bakalářský seminář II

JMB416JMB019

JSB998

Úvod do sociologie
ExternĂ­ odkaz J#SOSPR14Povinně volitelné předměty:

Student plní všechny skupiny povinně volitelných předmětů: J#001616, J#007216, J#036016!Povinně volitelné předměty - průvodní semináře k předmětům JMB407-JMB412 (J#036016)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMB247

ExternĂ­ odkaz Seminář k dějinám NMZ

ExternĂ­ odkaz Kučera ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

0/2

Z

2

JMB248

ExternĂ­ odkaz Seminář k dějinám Ruska

ExternĂ­ odkaz Pečenka ExternĂ­ odkaz Litera ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

0/2

Z

2

JMB249

ExternĂ­ odkaz Seminář k dějinám středo- a jihovýchodní Evropy

ExternĂ­ odkaz Švec ExternĂ­ odkaz Balla ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

0/2

Z

2

JMB250

ExternĂ­ odkaz Seminář k dějinám západní Evropy

ExternĂ­ odkaz Matějka ExternĂ­ odkaz Váška ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

0/2

Z

2

JMB251

ExternĂ­ odkaz Seminář k dějinám Severní Ameriky

ExternĂ­ odkaz Kýrová ExternĂ­ odkaz Sehnálková ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

0/2

Z

2

JMB252

ExternĂ­ odkaz Seminář k evropské integraci

ExternĂ­ odkaz Matějka ExternĂ­ odkaz Váška ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

0/2

Z

2

Minimální počet kreditů: 6


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMB247

Seminář k dějinám NMZ
JMB009

JMB248

Seminář k dějinám Ruska
JMB011

JMB249

Seminář k dějinám středo- a jihovýchodní Evropy
JMB013

JMB250

Seminář k dějinám západní Evropy
JMB015

JMB251

Seminář k dějinám Severní Ameriky
JMB017

JMB252

Seminář k evropské integraci
JMB029


Povinně volitelné předměty J#007216 - jazyky pro IMS

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB007

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro IMS I

ExternĂ­ odkaz Kunzová

ZS

0/3

Z

3

JLB008

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro IMS II

ExternĂ­ odkaz Kunzová

LS

0/3

Zk

3

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/3

Z

3

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

Zk

3

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/3

Z

3

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/3

Zk

3

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/3

Z

3

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/3

Zk

3

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

3

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

Zk

3

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

3

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

Zk

3

JLB033

ExternĂ­ odkaz Němčina I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS/LS

0/3

Z

3

JLB034

ExternĂ­ odkaz Němčina II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

KZ

3

JLB035

ExternĂ­ odkaz Francouzština I

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

ZS

0/3

Z

3

JLB036

ExternĂ­ odkaz Francouzština II

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

LS

0/3

KZ

3

JLB037

ExternĂ­ odkaz Italština I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/3

Z

3

JLB038

ExternĂ­ odkaz Italština II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/3

KZ

3

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

3

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

3

JLB041

ExternĂ­ odkaz Španělština I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

3

JLB042

ExternĂ­ odkaz Španělština II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

KZ

3

JLB047

ExternĂ­ odkaz Ruština obecná I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

3

JLB048

ExternĂ­ odkaz Ruština obecná II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

3

JLB053

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Prošková ExternĂ­ odkaz Štěpánková

ZS

0/3

Z

3

JLB054

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Prošková ExternĂ­ odkaz Štěpánková

LS

0/3

KZ

3

JMB156

ExternĂ­ odkaz Greek Language I

ExternĂ­ odkaz Maniati

ZS/LS

0/2

Z

3

JMB157

ExternĂ­ odkaz Greek Language II

ExternĂ­ odkaz Maniati

ZS/LS

0/2

Z

3

JMB158

ExternĂ­ odkaz Greek Language III

ExternĂ­ odkaz Maniati

ZS/LS

0/2

Zk

3

JMB159

ExternĂ­ odkaz Greek Language IV

ExternĂ­ odkaz Maniati

ZS/LS

0/2

Zk

3

JMB211

ExternĂ­ odkaz Rozšíření jazykových kompetencí pro studenty MTS

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

1/1

Z

3

Minimální počet kreditů: 15


Ke splnění studijních povinností v rámci této skupiny je zapotřebí absolvovat tři různé cizí jazyky: dva jazyky s ukončením ZK nebo KZ ( možnost zapsat si tyto kurzy je podmíněna získáním zápočtu z prvního dílu anebo úspěšným absolvováním testu) a třetí cizí jazyk minimálně s ukončením Z. Pokud studenti zápočtový jazyk absolvují v Kabinetu jazykové přípravy UK FSV, zapisují si do SIS daný předmět z nabídky KJP UK FSV, pokud jde o jazyk absolvovaný mimo UK FSV, zapisují si jej postředictvím předmětu JMB211. Zápočet za třetí jazyk lze tedy udělit buď za jeho absolvování na KJP UK FSV a složení zápočtu nebo přímo složením zápočtového testu na KJP UK FSV nebo absolvováním ročního kursu na relevantní jazykové škole nebo jiné důvěryhodné instituci (Goethe Institut, British Council, Institut Français de Prague, Instituto Cervantes; v takovém případě je vždy třeba se předem dohodnout s garantem oboru!!! Další jazyky absolvované nad stanovený počet 15 kreditů lze uznat jako volitelné předměty v rámci přidělené kvóty 18 kreditů.


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLB008

Angličtina pro IMS II

JLB007
JLB014

Němčina odborná II

JLB013
JLB020

Francouzština odborná II

JLB019
JLB024

Italština odborná II

JLB023
JLB028

Ruština odborná II - vyšší

JLB027
JLB030

Španělština odborná II

JLB029
JLB031

Angličtina IJLB053

ExternĂ­ odkaz J#LM30 ExternĂ­ odkaz J#LM31

JLB032

Angličtina II

JLB031


JLB054


JLB034

Němčina II

JLB033
JLB036

Francouzština II

JLB035
JLB038

Italština II

JLB037
JLB040

Ruština odborná II - nižší

JLB039
JLB042

Španělština II

JLB041
JMB211

Rozšíření jazykových kompetencí pro studenty MTSExternĂ­ odkaz J#JMB211JZ


JMB315

Greek Language I
JMB156 JMM147

JMB316

Greek Language II

JMB315JMB157 JMM148

JMB317

Greek Language III

JMB316JMB158 JMM149

JMB318

Greek Language IV

JMB317JMB159 JMM150Povinně volitelné předměty J#001616

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMBZ192

ExternĂ­ odkaz Europe's Postcolonial Legacies

ExternĂ­ odkaz Flather ExternĂ­ odkaz Kłusek

LS

1/1

Zk

6

JMBZ193

ExternĂ­ odkaz American Media, Culture and Globalization

ExternĂ­ odkaz Klvaňa

ZS

1/1

Zk

6

JMBZ194

ExternĂ­ odkaz Global Migration

ExternĂ­ odkaz Klípa

ZS

1/1

Zk

6

JMBZ195

ExternĂ­ odkaz The Story of the Western Psyche: From Ensouled Cosmos to Disenchanted Space

ExternĂ­ odkaz Lobotka

LS

1/1

Zk

6

JMBZ197

ExternĂ­ odkaz Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium I

ExternĂ­ odkaz Hiller

ZS/LS

0/2

Z

4

JMBZ198

ExternĂ­ odkaz Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium II

ExternĂ­ odkaz Hiller

ZS/LS

0/2

Z

4

JMBZ199

ExternĂ­ odkaz Migration in Europe after 1945

ExternĂ­ odkaz Barth

ZS

1/1

Zk

6

JMBZ266

ExternĂ­ odkaz Německy mluvící země v zrcadle kinematografie

ExternĂ­ odkaz Šafařík

ZS

1/1

Zk

4

JMBZ289

ExternĂ­ odkaz Central European Culture from the 19th Century to 1945

ExternĂ­ odkaz Emler

ZS

1/1

Zk

6

JMB026

ExternĂ­ odkaz Církve a náboženství v německy mluvících zemích.

ExternĂ­ odkaz Kunštát

LS

1/1

Zk

4

JMB027

ExternĂ­ odkaz Nacismus ve 20. století

ExternĂ­ odkaz Kyncl

LS

1/1

Zk

5

JMB028

ExternĂ­ odkaz Česká historická reflexe 19. a 20. století

ExternĂ­ odkaz Rak

LS

2/0

Zk

4

JMB030

ExternĂ­ odkaz Strategická simulace diplomacie a geopolitiky

ExternĂ­ odkaz Kozák

ZS

1/1

Z

3

JMB031

ExternĂ­ odkaz Redakce odborných textů

ExternĂ­ odkaz Pečenka

LS

0/2

Z

3

JMB032

ExternĂ­ odkaz Dějiny Mexika

ExternĂ­ odkaz Bernkopfová

LS

1/1

Zk

4

JMB034

ExternĂ­ odkaz Dějiny Kanady

ExternĂ­ odkaz Fiřtová

LS

1/1

Zk

4

JMB036

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Běloruska

ExternĂ­ odkaz Zilynskyj

ZS

1/1

Zk

4

JMB037

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Polska

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

1/1

KZ

4

JMB038

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Kavkazu

ExternĂ­ odkaz Aslan

ZS

1/1

Zk

4

JMB039

ExternĂ­ odkaz Moderni dějiny Estonska a Lotyšska

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS

1/1

Zk

4

JMB040

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Litvy

ExternĂ­ odkaz Švec

LS

1/1

Zk

4

JMB041

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Ukrajiny

ExternĂ­ odkaz Zilynskyj

LS

1/1

Zk

4

JMB042

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Turecka

ExternĂ­ odkaz Aslan

LS

1/1

Zk

4

JMB043

ExternĂ­ odkaz Úvod do lingvistické analýzy

ExternĂ­ odkaz Skálová

LS

1/1

Zk

5

JMB046

ExternĂ­ odkaz Komunistické systémy ve východní Evropě

ExternĂ­ odkaz Cuhra

LS

2/0

Zk

4

JMB047

ExternĂ­ odkaz Vybrané problémy mezinárodních konfliktů.

ExternĂ­ odkaz Čížek

ZS

1/1

Zk

5

JMB048

ExternĂ­ odkaz Německo a Balkán

ExternĂ­ odkaz Králová

LS

1/1

KZ

4

JMB050

ExternĂ­ odkaz Úvod do mezinárodní politické ekonomie

ExternĂ­ odkaz Fiřtová

LS

2/2

Zk

6

JMB051

ExternĂ­ odkaz Řecko a jihovýchodní Balkán – dějiny a současnost.

ExternĂ­ odkaz Králová

LS

1/1

Zk

3

JMB053

ExternĂ­ odkaz Okupace - odsun - smíření. Sudetoněmecká otázka v česko-německých vztazích.

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

2/0

Zk

5

JMB055

ExternĂ­ odkaz Dlouhé stíny války: Mírové uspořádání ve střední Evropě po 2. světové válce

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

2/0

KZ

4

JMB056

ExternĂ­ odkaz Reflexe velkých debat v sociálních vědách ve filmu

ExternĂ­ odkaz Kozák ExternĂ­ odkaz Šafařík ExternĂ­ odkaz Králová

ZS

0/4

Zk

4

JMB057

ExternĂ­ odkaz Cultural Legacies and Developments in the Balkans: Modern and Traditional Entanglements

ExternĂ­ odkaz Asavei

ZS

1/1

Zk

6

JMB058

ExternĂ­ odkaz Československá a česká zahraniční politika po r. 1989 I.

ExternĂ­ odkaz Handl ExternĂ­ odkaz Kunštát

ZS

1/1

Zk

4

JMB059

ExternĂ­ odkaz Socio-ekonomická geografie Balkánu

ExternĂ­ odkaz Žíla

LS

1/1

Zk

6

JMB060

ExternĂ­ odkaz Balkán v české/československé zahraniční politice.

ExternĂ­ odkaz Kuděla

ZS/LS

1/1

Z

3

JMB061

ExternĂ­ odkaz Postsovětský prostor v české zahraniční politice

ExternĂ­ odkaz Veselý

LS

1/1

Z

3

JMB062

ExternĂ­ odkaz Socio-economic geography of the Post-Soviet Area

ExternĂ­ odkaz Lídl

LS

1/1

Zk

6

JMB063

ExternĂ­ odkaz Úvod do dějin výtvarného úmění 19. stol.

ExternĂ­ odkaz Pelánová

ZS

2/0

Zk

5

JMB064

ExternĂ­ odkaz Úvod do dějin výtvarného úmění 20.stol.

ExternĂ­ odkaz Pelánová

LS

2/0

Zk

5

JMB065

ExternĂ­ odkaz Úvod do mezinárodního a evropského práva

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS

2/0

Zk

5

JMB066

ExternĂ­ odkaz Německé umění v Čechách v 19. a 20. století

ExternĂ­ odkaz Pelánová

LS

1/1

Zk

4

JMB067

ExternĂ­ odkaz Historical Geography in Western European Countries

ExternĂ­ odkaz Bauer

LS

1/1

Zk

4

JMB068

ExternĂ­ odkaz Komunistické vládnutí v Československu: prosazování, podoba a společenská reflexe (1945 až dodnes)

ExternĂ­ odkaz Cuhra

ZS

1/1

Z

3

JMB069

ExternĂ­ odkaz Transatlantic Security Cooperation

ExternĂ­ odkaz Weiss

ZS

1/1

Zk

6

JMB070

ExternĂ­ odkaz Základy práce v archivu

ExternĂ­ odkaz Pondělíček

LS

0/2

Z

3

JMB078

ExternĂ­ odkaz Seminář k současné hovorové ruštině

ExternĂ­ odkaz Smirnova

ZS

0/2

Z

3

JMB079

ExternĂ­ odkaz The Geography of North America

ExternĂ­ odkaz Pitoňák

ZS

1/1

Zk

6

JMB080

ExternĂ­ odkaz Minulost, která nechce odejít. Politiky paměti ve Francii a v Německu.

ExternĂ­ odkaz Emler

LS

1/1

Zk

6

JMB081

ExternĂ­ odkaz Nacionálně socialistický experiment. Struktury, kontexty a diskurzy Protektorátu Čechy a Morava.

ExternĂ­ odkaz Kopeček Šustrová

LS

1/1

Zk

6

JMB082

ExternĂ­ odkaz Uměni a diktatura. Německo a Itálie 1918-1945.

ExternĂ­ odkaz Mikulová

ZS

1/1

Zk

6

JMB083

ExternĂ­ odkaz Berlín. Evropská metropole v proměnách 20. a 21. století.

ExternĂ­ odkaz Mikulová

LS

1/1

Zk

4

JMB084

ExternĂ­ odkaz Rok 1968 v západním Německu a v Evropě.

ExternĂ­ odkaz Valenta

LS

1/1

Zk

6

JMB086

ExternĂ­ odkaz Nationale Identitäten in Deutschland, Polen und Tschechien im Transnationalen Kontext (BLOCKVERANSTALTUNG)

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Nekula

LS

0/2

Zk

2

JMB087

ExternĂ­ odkaz Introduction to International Political Economy

ExternĂ­ odkaz Fiřtová

LS

1/1

Zk

6

JMB088

ExternĂ­ odkaz Central Europe and China: Economic and Political Relations

ExternĂ­ odkaz Kopecký

LS

1/1

Zk

6

JMB089

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Moldávie

ExternĂ­ odkaz Zilynskyj ExternĂ­ odkaz Šisler

LS

1/1

Zk

4

JMB090

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Střední Asie

ExternĂ­ odkaz Horák

LS

1/1

Zk

4

JMB091

ExternĂ­ odkaz Religion, secularity and laicity in Europe (19th-21th centuries)

ExternĂ­ odkaz Bauer

ZS

1/1

Zk

6

JMB092

ExternĂ­ odkaz Politická kultura v českých zemích a habsburské monarchii 1848-1918.

ExternĂ­ odkaz Velek

LS

1/1

Zk

6

JMB093

ExternĂ­ odkaz Jugoslávské války 90. let v dokumentaristice: svědectví, reflexe a interpretace

ExternĂ­ odkaz Žíla

ZS

1/1

KZ

4

JMB094

ExternĂ­ odkaz Západní Evropa po roce 1989

ExternĂ­ odkaz Váška

LS

1/1

Zk

5

JMB096

ExternĂ­ odkaz Prezidentské volby v USA

ExternĂ­ odkaz El-Ahmadieh

ZS

1/1

Z

4

JMB097

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny pobaltských zemí

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS

1/1

Zk

6

JMB099

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Finska

ExternĂ­ odkaz Švec ExternĂ­ odkaz Skálová

LS

1/1

Zk

4

JMB100

ExternĂ­ odkaz Stáž

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

0/2

Z

3

JMB101

ExternĂ­ odkaz Internship

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

0/2

Z

3

JMB102

ExternĂ­ odkaz Ideje a ideologie 20. století

ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS

1/1

Zk

5

JMB114

ExternĂ­ odkaz Média a žurnalistika v Evropě a Severní Americe

ExternĂ­ odkaz Šafařík

LS

1/1

Zk

5

JMB115

ExternĂ­ odkaz Masmédia německy mluvících zemí po roce 1945

ExternĂ­ odkaz Šafařík

LS

1/1

Zk

4

JMB118

ExternĂ­ odkaz Geografie německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Baštová

ZS

1/1

Zk

4

JMB120

ExternĂ­ odkaz Historická geografie pro ZES

ExternĂ­ odkaz Bauer ExternĂ­ odkaz Mynaříková

LS

1/1

Zk

4

JMB121

ExternĂ­ odkaz Historická geografie pro AS

ExternĂ­ odkaz Anděl

LS

1/1

Zk

4

JMB122

ExternĂ­ odkaz Historická geografie pro RVS

ExternĂ­ odkaz Pečenka

LS

1/1

Zk

4

JMB123

ExternĂ­ odkaz Nationalism, Ethnic Conflict and Genocide in the Late-Twentieth Century

ExternĂ­ odkaz Kralj

ZS

1/1

Zk

6

JMB124

ExternĂ­ odkaz Moderní Rakousko. Politika, společnost a kultura 1900-2016

ExternĂ­ odkaz Konrád

LS

1/1

Zk

6

JMB125

ExternĂ­ odkaz Švýcarská konfederace v minulosti a současnosti: vzorový model či evropská anomálie?

ExternĂ­ odkaz Kunštát

LS

1/1

Zk

6

JMB128

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Francie

ExternĂ­ odkaz Matějka

LS

1/1

Zk

4

JMB130

ExternĂ­ odkaz Společnost za ostnatým drátem. Koncentrační tábory ve 20. století.

ExternĂ­ odkaz Šmidrkal

LS

1/1

Zk

6

JMB131

ExternĂ­ odkaz Diplomatický protokol

ExternĂ­ odkaz Lexa

LS

1/1

Zk

4

JMB147

ExternĂ­ odkaz Střední Evropa v revolučním období

ExternĂ­ odkaz Rak

LS

2/0

Zk

4

JMB149

ExternĂ­ odkaz Kapitoly z dějin Beneluxu

ExternĂ­ odkaz Drulák

LS

2/0

Zk

4

JMB151

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Skandinávie

ExternĂ­ odkaz Svobodný

LS

2/0

Zk

4

JMB165

ExternĂ­ odkaz Bezpečnostní aspekty vztahů EU-USA

ExternĂ­ odkaz Weiss

ZS

1/1

Zk

4

JMB166

ExternĂ­ odkaz Stalinismus jako fenomén sovětských dějin

ExternĂ­ odkaz Reiman

LS

2/0

Zk

4

JMB170

ExternĂ­ odkaz Stalinismus a SSSR: zrození supervelmoci

ExternĂ­ odkaz Reiman ExternĂ­ odkaz Kolenovská

LS

2/0

Zk

4

JMB171

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Maďarska

ExternĂ­ odkaz Irmanová

ZS

1/1

Zk

4

JMB172

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Slovenska

ExternĂ­ odkaz Irmanová

LS

1/1

Zk

4

JMB173

ExternĂ­ odkaz Vnitřní dějiny Balkánu do roku 1914

ExternĂ­ odkaz Šesták

ZS

1/1

Zk

4

JMB174

ExternĂ­ odkaz Vnitřní dějiny Balkánu po roce 1914

ExternĂ­ odkaz Tejchman

LS

1/1

Zk

4

JMB175

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Chorvatska

ExternĂ­ odkaz Šesták

ZS

1/1

Zk

4

JMB176

ExternĂ­ odkaz Dějiny Jugoslávie

ExternĂ­ odkaz Tejchman

LS

1/1

Zk

4

JMB177

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Rumunska

ExternĂ­ odkaz Tejchman

ZS

1/1

Zk

4

JMB178

ExternĂ­ odkaz U.S. in the 1960s and 1970s

ExternĂ­ odkaz Raška

ZS

1/1

Zk

5

JMB179

ExternĂ­ odkaz U.S. in the 1980s and 1990s

ExternĂ­ odkaz Raška

LS

1/1

Zk

5

JMB180

ExternĂ­ odkaz History of U.S. - Latin American Relations

ExternĂ­ odkaz Raška

LS

1/1

Zk

4

JMB186

ExternĂ­ odkaz Britská zahraniční politika po roce 1945

ExternĂ­ odkaz Váška

ZS

1/1

Zk

4

JMB187

ExternĂ­ odkaz Kulturní politiky západoevropských států

ExternĂ­ odkaz Tomalová

LS

1/1

Z

3

JMB197

ExternĂ­ odkaz Kapitoly z moderních dějin Itálie

ExternĂ­ odkaz Mejstřík

ZS

1/1

Zk

4

JMB203

ExternĂ­ odkaz Moderní britské dějiny

ExternĂ­ odkaz Rovná

LS

1/1

Zk

4

JMB204

ExternĂ­ odkaz Skotsko, Wales a Severní Irsko v kontextu moderních britských dějin

ExternĂ­ odkaz Kasáková

ZS

1/1

Zk

4

JMB205

ExternĂ­ odkaz Transformace komunistických stran ve středni Evropě a vliv západoevropské levice

ExternĂ­ odkaz Mejstřík

ZS

1/1

Zk

4

JMB206

ExternĂ­ odkaz Církve a náboženství v německy mluvících zemích

ExternĂ­ odkaz Kunštát

LS

1/1

Zk

4

JMB207

ExternĂ­ odkaz Hospodářské dějiny německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Mlsna

ZS

1/1

Zk

4

JMB208

ExternĂ­ odkaz Dějiny státu a práva v německy mluvících zemích

ExternĂ­ odkaz Mlsna

ZS

1/1

Zk

4

JMB212

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Japonska

ExternĂ­ odkaz Labus

ZS

1/1

Zk

5

JMB213

ExternĂ­ odkaz Demokratické strany zemí střední Evropy po roce 1945

ExternĂ­ odkaz Kocian

LS

1/1

Z

3

JMB215

ExternĂ­ odkaz Major Problems in North America Since the End of the Cold War

ExternĂ­ odkaz Pondělíček

ZS

2/0

Zk

5

JMB216

ExternĂ­ odkaz Postsovětský prostor v 90. letech

ExternĂ­ odkaz Šír ExternĂ­ odkaz Lídl

ZS

2/0

Zk

5

JMB217

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Řecka

ExternĂ­ odkaz Králová

LS

1/1

Zk

4

JMB218

ExternĂ­ odkaz Německo a Rakousko po roce 1989

ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS

2/0

Zk

5

JMB219

ExternĂ­ odkaz Západní Evropa 1989-2010

ExternĂ­ odkaz Váška

LS

1/1

Zk

5

JMB222

ExternĂ­ odkaz Vztahy Československa, resp. České republiky k NMZ (Německo)

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Handl

ZS

1/1

Zk

4

JMB223

ExternĂ­ odkaz Vztahy Československa, resp. České republiky k NMZ II. (Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko)

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Handl

LS

1/1

Zk

4

JMB226

ExternĂ­ odkaz Rakousko ve 20. století

ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS

2/0

Zk

4

JMB227

ExternĂ­ odkaz Integrace NMZ do Evropské unie

ExternĂ­ odkaz Mlsna

LS

2/0

Zk

4

JMB235

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Portugalska a Španělska

ExternĂ­ odkaz Menclová

LS

1/1

Zk

6

JMB237

ExternĂ­ odkaz The Civil Rights Movement in the United States

ExternĂ­ odkaz Raška

ZS

1/1

Zk

4

JMB242

ExternĂ­ odkaz Balkans after 1989

ExternĂ­ odkaz Kocián ExternĂ­ odkaz Roginer Hofmeister ExternĂ­ odkaz Králová

ZS

1/1

Zk

5

JMB243

ExternĂ­ odkaz Umělci - společnost - politika v německy mluvících zemích

ExternĂ­ odkaz Šafařík

LS

1/1

Zk

4

JMB244

ExternĂ­ odkaz Transformační procesy ve střední Evropě 1985-1993

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

0/2

Zk

4

JMB245

ExternĂ­ odkaz Euroregiony a přeshraniční spolupráce v Evropě

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/1

Zk

4

JMB314

ExternĂ­ odkaz International Criminal Justice

ExternĂ­ odkaz Černá

LS

1/1

Zk

4

JMB325

ExternĂ­ odkaz Německy mluvící země v zrcadle kinematografie

ExternĂ­ odkaz Šafařík

ZS

1/1

Zk

4

JMB326

ExternĂ­ odkaz Pražská německá literatura

ExternĂ­ odkaz Zelená

LS

1/1

Zk

4

JMB327

ExternĂ­ odkaz Krajní pravice v Německu a v Evropě

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/1

Zk

4

JMB328

ExternĂ­ odkaz Československá a česká zahraniční politika po roce 1989 II.

ExternĂ­ odkaz Handl ExternĂ­ odkaz Kunštát

LS

1/1

Zk

4

JMB395

ExternĂ­ odkaz Německá literatura ve 20. století

ExternĂ­ odkaz Zelená

LS

1/1

Zk

4

JMB539

ExternĂ­ odkaz Menschenrechtsschutz in Europa

ExternĂ­ odkaz Černá

ZS

2/0

Zk

5

JMB545

ExternĂ­ odkaz The Globalization of U.S. Culture

ExternĂ­ odkaz Toth

ZS

1/1

Zk

6

Minimální počet kreditů: 21, pokud student vyčerpá všech 18 volitelných kreditů, nebo 39 kreditů, pokud student nebude čerpat žádné volitelné předměty


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMBZ197

Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium IJMBZ261

JMBZ261

JMBZ198

Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium II

JMBZ197
JMB094

Západní Evropa po roce 1989
JMB219

JMB165

Bezpečnostní aspekty vztahů EU-USA

JMB006
JMB219

Západní Evropa 1989-2010
JMB094


Jiná než poslední část státní zkoušky:

Pro skládání jakékoliv části státní závěrečné zkoušky je nutné absolvovat všechny předepsané povinné předměty a dosáhnout požadovaného počtu kreditů.


Celkový počet kreditů za povinné předměty plus minimální počty kreditů za povinně volitelné předměty: 162

Tato hodnota činí 90% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní zkoušky (obvykle 90%)Kód plánu:

J17MTS921
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

23.duben 2024 00:20

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 23.04 2024 00:53, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz