Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6201R009: Ekonomie a finance - bakalářské studium (EF)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Návod-dotaz do Erudia
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6201R009: Ekonomie a finance - bakalářské studium


Bakalářské studium Ekonomie a financí je orientováno na teoretickou ekonomii, ekonometrii, aplikovanou ekonomii a finance.

Cílem studia je především rozvoj abstraktního myšlení a osvojení základních technik v oboru, což vyžaduje kvalitní matematické

základy. Proto je věnován značný prostor výuce matematiky, statistiky a ekonometrie. Studium je ukončeno bakalářskou

zkouškou z mikroekonomie, makroekonomie, evropské ekonomické integrace a z obhajoby bakalářské práce.


Garantem bakalářského studijního programu Ekonomie a finance je doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.Celkové studijní povinnosti:


180 kreditů


A) Povinné předměty (J#000116)

Student musí absolvovat všechny povinné předměty ze skupiny

117 kreditů

B) Povinně volitelné předměty - skupina 1 (J#00003)

min. 5 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina 2 (J#000216)

min. 31 kreditů

C) Volitelné předměty

max. 27 kreditů

Student absolvuje povinně volitelné předměty tak, aby spolu s povinnými předměty a volitelnými předměty dosáhl 180 kreditů. Za předměty volitelné se považují ostatní předměty vyučované na univerzitě a předměty vyučované na jiných vysokých školách nebo jejich součástech anebo dalších vzdělávacích nebo vědeckých institucích, stanoví-li tak smlouva uzavřená mezi fakultou nebo univerzitou a touto vysokou školou nebo institucí.  (Viz čl. 4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK).

Státní zkouška:

Obhajoba bakalářské práce


Povinné předměty J#000116


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB001

ExternĂ­ odkaz Bachelor's Thesis Seminar I

ExternĂ­ odkaz Chytilová

LS

0/2

Z

4

JEB002

ExternĂ­ odkaz Bachelor's Thesis Seminar II

ExternĂ­ odkaz Chytilová

ZS/LS

0/2

Z

4

JEB003

ExternĂ­ odkaz Ekonomie I

ExternĂ­ odkaz Švarcová ExternĂ­ odkaz Hollmannová

ZS

2/2

Zk

6

JEB004

ExternĂ­ odkaz Ekonomie II

ExternĂ­ odkaz Havránek

LS

2/2

Zk

6

JEB007

ExternĂ­ odkaz Mikroekonomie I

ExternĂ­ odkaz Koubek ExternĂ­ odkaz Šťastná

LS

4/2

Zk

6

JEB008

ExternĂ­ odkaz Mikroekonomie II

ExternĂ­ odkaz Koubek ExternĂ­ odkaz Šťastná

ZS

4/2

Zk

6

JEB009

ExternĂ­ odkaz Makroekonomie I

ExternĂ­ odkaz Hlaváček

ZS

2/2

Zk

6

JEB010

ExternĂ­ odkaz Makroekonomie II

ExternĂ­ odkaz Hlaváček

LS

2/2

Zk

6

JEB023

ExternĂ­ odkaz Úvod do studia práva

ExternĂ­ odkaz Wintr ExternĂ­ odkaz Pražák

ZS

2/0

Z

2

JEB024

ExternĂ­ odkaz Základy soukromého práva

ExternĂ­ odkaz Horáček ExternĂ­ odkaz Bajura ExternĂ­ odkaz Pražák

LS

2/0

Zk

5

JEB026

ExternĂ­ odkaz European Economic Integration

ExternĂ­ odkaz Dědek

ZS

2/2

Zk

6

JEB027

ExternĂ­ odkaz Finanční ekonomie

ExternĂ­ odkaz Teplý

LS

4/0

Zk

6

JEB105

ExternĂ­ odkaz Statistics

ExternĂ­ odkaz Červinka

ZS

4/2

Zk

7

JEB109

ExternĂ­ odkaz Econometrics I

ExternĂ­ odkaz Krištoufek

LS

2/2

Zk

6

JEB110

ExternĂ­ odkaz Econometrics II

ExternĂ­ odkaz Pertold-Gebicka ExternĂ­ odkaz Hradil

ZS

2/2

Zk

6

JEB142

ExternĂ­ odkaz Introductory Statistics

ExternĂ­ odkaz Červinka

LS

1/1

Zk

3

JLB003

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro ekonomy I

ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Poslušná

ZS

0/3

Z

3

JLB004

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro ekonomy II

ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Poslušná

LS

0/3

Zk

3

NMMA701

ExternĂ­ odkaz Matematika 1


ZS

4/4

Z+Zk

7

NMMA702

ExternĂ­ odkaz Matematika 2


LS

4/4

Z+Zk

7

NMMA703

ExternĂ­ odkaz Matematika 3


ZS

2/2

Zk

6

NMMA704

ExternĂ­ odkaz Matematika 4


LS

2/2

Zk

6


Zaměnitelné varianty k předmětum JEB003, JEB004, JEB007, JEB008, JEB009, JEB010

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB101

ExternĂ­ odkaz Principles of Economics I

ExternĂ­ odkaz Janský

ZS

2/2

Zk

6

JEB102

ExternĂ­ odkaz Principles of Economics II

ExternĂ­ odkaz Janský

LS

2/2

Zk

6

JEB104

ExternĂ­ odkaz Microeconomics I

ExternĂ­ odkaz Šťastná ExternĂ­ odkaz Janhuba

LS

4/2

Zk

6

JEB108

ExternĂ­ odkaz Microeconomics II

ExternĂ­ odkaz Chytilová

ZS

4/2

Zk

6

JEB114

ExternĂ­ odkaz Macroeconomics I

ExternĂ­ odkaz Horváth ExternĂ­ odkaz Todua

ZS

2/2

Zk

6

JEB115

ExternĂ­ odkaz Macroeconomics II

ExternĂ­ odkaz Horváth ExternĂ­ odkaz Lichard

LS

2/2

Zk

6

Student si může splnit pouze jeden předmět (mezi předměty je záměnnost a neslučitelnost):

JEB003 - Ekonomie I nebo JEB101 - Principles of Economics I

JEB004 - Ekonomie II nebo JEB102 - Principles of Economics II

JEB007 - Mikroekonomie I nebo JEB104 - Microeconomics I

JEB008 - Mikroekonomie II nebo JEB108 - Microeconomics II

JEB009 - Makroekonomie I nebo JEB114 - Macroeconomics I

JEB010 - Makroekonomie II nebo JEB115 - Macroeconomics IIPrerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti k povinným předmětům

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEB002

Bachelor's Thesis Seminar II

JEB001
JEB003

Ekonomie IJEB101

JEB101

JEB004

Ekonomie II

JEB003


JEB102

JEB102

JEB007

Mikroekonomie I

JEB003 NMMA701


JEB104

JEB104

JEB008

Mikroekonomie II

JEB007


JEB108

JEB108

JEB009

Makroekonomie I

JEB004


JEB114

JEB114

JEB010

Makroekonomie II

JEB009


JEB115

JEB115

JEB024

Základy soukromého práva

JEB023
JEB026

European Economic Integration

JEB004
JEB027

Finanční ekonomie

JEB004
JEB105

Statistics

JEB132 NMMA702
JEB109

Econometrics I

JEB105
JEB110

Econometrics II

JEB109
JEB142

Introductory Statistics
JEB132

JLB004

Angličtina pro ekonomy II

JLB003
NMMA701

Matematika 1JEB005


NMMA702

Matematika 2

NMMA701


JEB006


NMMA703

Matematika 3

NMMA702


JEB028


NMMA704

Matematika 4

NMMA703


JEB029
Povinně volitelné předměty - skupina 1 J#00003


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPB198

ExternĂ­ odkaz Úvod do politologie

ExternĂ­ odkaz Brunclík

LS

2/0

Zk

5

JSB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS/LS

2/0

Zk

5

JSB998 Úvod do sociologie bude v ZS v češtině v Jinonicích, v LS obsahově stejný kurz v angličtině v Opletalově ulici.

Student si dle vlastní volby zapíše kurz buď v ZS nebo LS.Povinně volitelné předměty - skupina 2 J#000216


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB016

ExternĂ­ odkaz History of Economic Thought

ExternĂ­ odkaz Horvath

ZS

2/2

Zk

6

JEB020

ExternĂ­ odkaz Economic Policy

ExternĂ­ odkaz Dlouhý ExternĂ­ odkaz Janský

LS

2/0

Zk

5

JEB022

ExternĂ­ odkaz Institutional Economics

ExternĂ­ odkaz Schwarz

ZS

2/0

Zk

5

JEB025

ExternĂ­ odkaz Public Finance

ExternĂ­ odkaz Švarcová

LS

2/0

Zk

5

JEB035

ExternĂ­ odkaz Advanced Statistics

ExternĂ­ odkaz Víšek

ZS

2/2

Zk

6

JEB039

ExternĂ­ odkaz International Trade

ExternĂ­ odkaz Semerák

ZS

2/2

Zk

8

JEB044

ExternĂ­ odkaz Financial Accounting

ExternĂ­ odkaz Novák

ZS

2/2

Zk

6

JEB045

ExternĂ­ odkaz Financial Management

ExternĂ­ odkaz Mejstřík

LS

2/2

Z+Zk

6

JEB046

ExternĂ­ odkaz Účetnictví I

ExternĂ­ odkaz Kemény

LS

2/2

Zk

4

JEB047

ExternĂ­ odkaz Účetnictví II

ExternĂ­ odkaz Kemény

ZS

2/2

Zk

6

JEB050

ExternĂ­ odkaz International Finance

ExternĂ­ odkaz Semerák

LS

2/0

Zk

5

JEB053

ExternĂ­ odkaz Labour Economics

ExternĂ­ odkaz Flek

LS

2/0

Zk

5

JEB055

ExternĂ­ odkaz Seminář k aktualitám I

ExternĂ­ odkaz Vyhnánek

ZS

0/2

Z

2

JEB058

ExternĂ­ odkaz Seminář matematické analýzy I

ExternĂ­ odkaz Svoboda

ZS

0/2

Z

3

JEB059

ExternĂ­ odkaz Seminář matematické analýzy a algebry II

ExternĂ­ odkaz Svoboda

LS

0/2

Z

3

JEB060

ExternĂ­ odkaz Mikroekonomie a chování

ExternĂ­ odkaz Kameníček

LS

2/0

Zk

4

JEB063

ExternĂ­ odkaz Seminář k aktualitám II

ExternĂ­ odkaz Vyhnánek

LS

0/2

Z

2

JEB064

ExternĂ­ odkaz Game Theory and Political Economy

ExternĂ­ odkaz Gregor

LS

2/2

Zk

6

JEB065

ExternĂ­ odkaz Lidský faktor a personální management

ExternĂ­ odkaz Kameníček ExternĂ­ odkaz Koubek

ZS

2/2

Zk

6

JEB071

ExternĂ­ odkaz Strukturální reformy

ExternĂ­ odkaz Mertlík

ZS

2/0

Zk

5

JEB103

ExternĂ­ odkaz Comparative Economics

ExternĂ­ odkaz Cahlík

LS

2/2

Zk

6

JEB111

ExternĂ­ odkaz Advanced Data Analysis in MS Excel

ExternĂ­ odkaz Polák

ZS/LS

0/2

Zk

3

JEB112

ExternĂ­ odkaz Strategic Management

ExternĂ­ odkaz Balcar

LS

2/2

Zk

6

JEB117

ExternĂ­ odkaz Mathematics for Economists

ExternĂ­ odkaz Ba

LS

2/2

Zk

6

JEB128

ExternĂ­ odkaz Visual Basic for Applications

ExternĂ­ odkaz Doležel

LS

0/2

Zk

3

JEB129

ExternĂ­ odkaz Fiscal Policy, Public Debt and Sovereign Debt Ratings

ExternĂ­ odkaz Schneider

LS

3/1

Zk

2

JEB130

ExternĂ­ odkaz Introduction to Auctions

ExternĂ­ odkaz Kastl

ZS

3/0

Zk

2

JEB133

ExternĂ­ odkaz Economic History

ExternĂ­ odkaz Doležalová

ZS

2/2

Zk

6

JEB134

ExternĂ­ odkaz Internship

ExternĂ­ odkaz Chytilová

ZS/LS

0/4

Z

3

JEB136

ExternĂ­ odkaz Topics in Industrial Organization

ExternĂ­ odkaz Schwarz

ZS

2/0

Zk

3

JEB141

ExternĂ­ odkaz Introduction to Market Design

ExternĂ­ odkaz Kastl ExternĂ­ odkaz Gregor

ZS

3/0

Zk

2

JEM020

ExternĂ­ odkaz Ethics and Economics

ExternĂ­ odkaz Cahlík

ZS

2/2

Zk

6

JEM140

ExternĂ­ odkaz Quantitative Multivariate Finance

ExternĂ­ odkaz Burda

LS

2/0

Zk

3

JEM162

ExternĂ­ odkaz Energy Markets & Economics

ExternĂ­ odkaz Valíčková ExternĂ­ odkaz Elms

ZS

2/2

Zk

4

JEM174

ExternĂ­ odkaz Stata for Economists

ExternĂ­ odkaz Janhuba

LS

2/0

Zk

4

JEM181

ExternĂ­ odkaz Data Science with R

ExternĂ­ odkaz Krištoufek

ZS

2/2

Zk

6

JEM182

ExternĂ­ odkaz Economics of Innovation

ExternĂ­ odkaz Sidorkin

ZS

2/2

Zk

6

JLB011

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy nižší I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

ZS

0/3

Z

3

JLB012

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy nižší II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

LS

0/3

KZ

3

JLB017

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy vyšší I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

ZS

0/3

Z

3

JLB018

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy vyšší II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

LS

0/3

Zk

3

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/3

Z

3

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/3

Zk

3

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

3

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

Zk

3

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

3

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

Zk

3

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

3

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

Zk

3

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

3

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

3

JLB055

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomické němčiny I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

ZS

0/3

Z

3

JLB056

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomické němčiny II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

LS

0/3

KZ

3

JLM001

ExternĂ­ odkaz Academic English I

ExternĂ­ odkaz Poslušná

ZS/LS

0/3

Z

3

JLM002

ExternĂ­ odkaz Academic English II

ExternĂ­ odkaz Poslušná

LS

0/2

Z

3

NMMA705

ExternĂ­ odkaz Matematika 5


ZS

2/2

Z+Zk

6

JLB017 a JLB018 se budou otevírat vždy v akademickém roce začínajícím lichým číslem ( např. 2015/2016).


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti k povinně volitelným předmětům - skupina 2


Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEB020

Economic Policy

JEB004
JEB022

Institutional Economics

JEB004
JEB025

Public Finance

JEB003
JEB035

Advanced Statistics

JEB105
JEB039

International Trade

JEB004
JEB046

Účetnictví I

JEB003
JEB047

Účetnictví II

JEB046
JEB053

Labour Economics

JEB007
JEB060

Mikroekonomie a chování

JEB003
JEB064

Game Theory and Political Economy

JEB004
JEB128

Visual Basic for Applications

JEB111
JEB136

Topics in Industrial Organization

JEB004
JLB012

Němčina pro ekonomy nižší II

JLB011
JLB018

Němčina pro ekonomy vyšší II

JLB017
JLB020

Francouzština odborná II

JLB019
JLB024

Italština odborná II

JLB023
JLB028

Ruština odborná II - vyšší

JLB027
JLB030

Španělština odborná II

JLB029
JLB040

Ruština odborná II - nižší

JLB039
JLM001

Academic English I

ExternĂ­ odkaz J#LM30
JLM002

Academic English II

JLM001
NMMA705

Matematika 5

NMMA704


JEB062Kód plánu:

J16EF827Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

27.květen 2024 00:25

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 27.05 2024 00:55, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz