Fakulta sociálních věd UK
CENTRUM PRO SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÉ STRATEGIE CESES UK FSV
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Návody a pomůcky
 

CENTRUM PRO SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÉ STRATEGIE CESES UK FSV

Celetná 20, 116 36 Praha 1

telefon: 224 210 505, fax: 224 227 950

webová stránka ExternĂ­ odkaz http://ceses.cuni.cz


Centrum pro sociální a ekonomické strategie je interdisciplinární výzkumné a vý­u­ko­vé pracoviště rozvíjející teorii, metodologii a praxi zkoumání možných budoucností a uplat­nění prognóz v řídící praxi.


CESES identifikuje klíčové problémy a rozvojové priority ČR. Zpracovává dílčí i sou­hrnné analýzy, scénáře, vize a strategie sociálního, ekonomického, environmen­tál­ního a politického vývoje ČR v globálním kontextu. Rozvíjí dialog s odborníky, po­li­tiky, představiteli veřejné správy, občanského sektoru i se samotnými občany. Vy­tvá­ří tím poznávací a metodické předpoklady pro zkvalitňování strategického řízení země. Na práci CESES se podílejí studenti magisterských a doktorandských programů FSV UK.


Publikační činnost:

 • Vize rozvoje České republiky do roku 2015, Praha, Gutenberg 2001

 • Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku, Praha, Gutenberg 2002

 • Putování českou budoucností, Praha, Gutenberg 2003

 • Zpráva o lidském rozvoji 2003 – Česká republika (The National Human Development Report for the Czech Republic) ve spolupráci s UNDP a ILO, Praha 2003

 • Češi na cestě za svojí budoucností, Praha, GplusG 2003

 • Mechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role sociálního státu, Praha, MPSV 2003

 • Rozvojové cíle tisíciletí – cesta ke snižování chudoby a sociálního vyloučení, Bra­ti­sla­va, UNDP 2004

 • Česká soda v Evropské unii, scénáře strategického chování ČR v EU, Praha, GplusG 2004

 • Ekonomika České republiky v novém prostoru Evropské unie, Praha, GplusG 2004

 • Jak jsme na tom. A co dál? Strategický audit České republiky, Praha, SLON 2005

 • Veřejná politika, Praha, SLON 2005     

                       


Vedoucí:

Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.

Zástupce vedoucího

RNDr. Miroslava Mašková, CSc.

Sekretariát:

Marie Emanovská

Dagmar Lovečková

Bc. Irena Karlová

Odborní pracovníci:

Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, M.A

PhDr. Miloš Balabán, PhD.

Doc. Ing. Vladimír Benáček, CSc.

Ing. Zuzana Drhová, PhD.

Doc. PhDr. Pavol Frič, PhD.

Mgr. Hana Hloušková

PhDr. Petr Just

Doc. Jaroslav Kalous, PhD.

Ing. Mirka Kortusová

Ing. Eva Kučerová

Prof. PhDr. Jiří Musil, CSc.

Mgr. Marta Nachtmannová

Mgr. Martin Nekola

Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

Ing. Libor Prudký

PhDr. Antonín Rašek

Mgr. Natálie Reichlová

PhDr. Libor Stejskal

Mgr. Michaela Šmídová

Mgr. Arnošt Veselý, PhD.
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

29.září 2020 19:12

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 30.09 2020 23:16, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz