Fakulta sociálních věd UK
CENTRUM INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Návody a pomůcky
 

CENTRUM INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Praha 1, Smetanovo nábř. 995/6, telefon: 222 112 271/272/242/264, fax: 224 235 644,

e-mail: Mail Centrum informatiky a výpočetní techniky (CIVT) na UK v Praze FSV zajišťuje pro­voz výpočetní techniky a podílí se na jejím rozvoji v několika místně oddělených pra­co­vištích: budova Hollar, budova Opletalova a příslušná část areálu Jinonice.

Mezi základní činnosti centra patří:

  • koncepce a rozvoj informačních technologií na FSV;

  • správa počítačové sítě;

  • uživatelská podpora vyučujícím, zaměstnancům a studentům;

  • správa učeben VT (učebny v areálu Jinonice spravuje ÚVT RUK);

  • správa softwarového a hardwarového vybavení;

  • nákup výpočetní techniky.


Vedoucí:

Karel Janko

Zástupce vedoucího:

Jiří Zamazal

WWW: 

Pavel Kot

Správa sítě:

Jiří Zamazal

Petr Macejko

Uživatelská podpora:

Patrik Gottfried

Jan Števko


Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

29.září 2020 19:12

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 30.09 2020 23:16, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz