Fakulta sociálních věd UK
Výuka cizích jazyků
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Výuka cizích jazyků

Bakalářský cyklus

Kabinet jazykové přípravy zajišťuje jeden odborně zaměřený jazyk. Do těchto kurzů jsou studenti zařazováni na základě výsledků písemných přijímacích zkoušek na fakultu nebo na základě vstupního testu, případně po dohodě s vyučujícím. Předpokládá se středně pokročilá znalost, úroveň B2 podle Evropského referenčního jazykového rámce. Zimní semestr je ukončen zápočtem, letní zkouškou. Podmínky pro zapsání kurzu zakončeného zkouškou stanoví KJP.

V akademickém roce 2012/2013 bude KJP poskytovat kurzy v těchto jazycích: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština a italština. Výběr jazyka se řídí přednostně požadavky příslušného institutu.

Výuka hlavního jazyka je zaměřena na prohlubování jazykových znalostí studentů s důrazem na rozvíjení jejich schopností komunikovat na odborné úrovni ve svém oboru. Striktně dělené podle oborů jsou pouze kurzy angličtiny, kde je zaručen dostatečný počet studentů v kurzech. Němčina je rozdělena do kurzů pro ekonomy a ostatní obory. V ostatních jazycích jsou studenti několika oborů vždy spojeni v jednom kurzu.

Dále si budou studenti moci v KJP vybrat jeden další jazyk. Kurzy jsou obecně zaměřené, na středně pokročilé úrovni (A2-B2), ukončené v zimním semestru zápočtem, v letním semestru klasifikovaným zápočtem. Studenti budou zapisováni do kurzů na základě testu požadované úrovně jazykové znalosti v prvních hodinách výuky nebo po dohodě s učitelem. Pokud kapacita kurzu dovolí, studenti si mohou zapsat další jazyky. Do obecných kurzů angličtiny budou přednostně přijímáni studenti IMS, kteří mají ve studijních povinnostech klasifikovaný zápočet z angličtiny.

Začátečnické a nízké kurzy druhého jazyka a kurzy třetího jazyka nejsou v kompetenci KJP. Zápočty za „třetí jazyk“ v programu IMS udílí garant oboru, nicméně ve sporných případech kabinet posuzuje pro IMS jazykové znalosti A1-A2, případně přezkušuje.

Magisterský cyklus

Studenti přicházející z jiných fakult a mající odpovídající jazykovou úroveň se budou zařazovat do odborných kurzů jazyků. Studenti přicházející na fakultu s nízkými znalostmi si budou muset obecný jazyk zlepšit na příslušnou úroveň v obecných kurzech během prvního roku studia.

KJP bude jako zkoušky z odborného jazyka uznávat:1) jazykovou zkoušku vykonanou na FSV v bakalářském cyklu;2) jiné jazykové zkoušky odpovídající úrovně a příslušného zaměření po dohodě s KJP nebo písemně doložené studium oboru v daném jazyce v cizině.

Studentům, kteří si rozšiřují studium o další obor v rámci FSV UK, se uznávají veškeré zkoušky a klasifikované zápočty vykonané na FSV.

KJP zajišťuje pro všechny studenty jednu zkoušku z jazyka a pro část studentů (kteří mají druhý jazyk ve studijních plánech nebo si jej zvolí jako alternativní předmět) jeden klasifikovaný zápočet. Zápočet za zimní semestr obecného kurzu je uznáván IMS jako tzv. třetí jazyk.


Organizace výuky:
Kurzy odborné J#000010

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB001

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociology I

ExternĂ­ odkaz Štěpánková

ZS

0/3

Z

2

JLB002

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociology II

ExternĂ­ odkaz Štěpánková

LS

0/3

Zk

4

JLB003

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro ekonomy I

ExternĂ­ odkaz Staňková ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Poslušná

ZS

0/3

Z

2

JLB004

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro ekonomy II

ExternĂ­ odkaz Staňková ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Poslušná

LS

0/3

Zk

4

JLB005

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro politology I

ExternĂ­ odkaz Panešová

ZS

0/3

Z

2

JLB006

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro politology II

ExternĂ­ odkaz Panešová

LS

0/3

Zk

4

JLB007

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro IMS I

ExternĂ­ odkaz Kunzová

ZS

0/3

Z

2

JLB008

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro IMS II

ExternĂ­ odkaz Kunzová

LS

0/3

Zk

4

JLB009

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro žur. a masovou komunikaci I

ExternĂ­ odkaz Prošková

ZS

0/3

Z

2

JLB010

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro žur. a masovou komunikaci II

ExternĂ­ odkaz Prošková

LS

0/3

Zk

4

JLB011

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy nižší I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

ZS

0/3

Z

2

JLB012

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy nižší II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

LS

0/3

KZ

4

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/3

Z

2

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

Zk

4

JLB017

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy vyšší I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

ZS

0/3

Z

2

JLB018

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy vyšší II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

LS

0/3

Zk

4

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

ZS

0/3

Z

2

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

LS

0/3

Zk

4

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

Zk

4

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

Zk

4

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

Zk

4

JLB045

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro marketing I

ExternĂ­ odkaz Cotte

ZS

0/3

Z

2

JLB046

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro marketing II

ExternĂ­ odkaz Cotte

LS

0/3

Zk

4

JLM011

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro VSP I

ExternĂ­ odkaz Klírová

ZS

0/3

Z

2

JLM012

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro VSP II

ExternĂ­ odkaz Klírová

LS

0/3

Zk

4
Kurzy obecné a mírně specializované J#000011

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB031

ExternĂ­ odkaz Angličtina I

ExternĂ­ odkaz Prošková ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Klírová

ZS

0/3

Z

2

JLB032

ExternĂ­ odkaz Angličtina II

ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Prošková ExternĂ­ odkaz Klírová

LS

0/3

KZ

4

JLB033

ExternĂ­ odkaz Němčina I

ExternĂ­ odkaz Křenková ExternĂ­ odkaz Faltýnová

ZS

0/3

Z

2

JLB034

ExternĂ­ odkaz Němčina II

ExternĂ­ odkaz Křenková ExternĂ­ odkaz Marková

LS

0/3

KZ

4

JLB035

ExternĂ­ odkaz Francouzština I

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/3

Z

2

JLB036

ExternĂ­ odkaz Francouzština II

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/3

KZ

4

JLB037

ExternĂ­ odkaz Italština I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB038

ExternĂ­ odkaz Italština II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

KZ

4

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

4

JLB041

ExternĂ­ odkaz Španělština I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB042

ExternĂ­ odkaz Španělština II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

KZ

4

JLB047

ExternĂ­ odkaz Ruština obecná I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB048

ExternĂ­ odkaz Ruština obecná II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

4Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

5.březen 2024 00:32

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 5.03 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz