Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6703R Sociologie a sociální antropologie - bakalářské studium_copy
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6703R Sociologie a sociální antropologie - bakalářské studium

Rok 2012/2013


Garant: Prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.


Studijní obor je tvořen dvěma příbuznými společenskými vědami: Studium sociologie zahrnuje dějiny klasické sociologie, přehled směrů a osobnosti současné sociologie, seznámení s oborovými sociologiemi a se sociologickým pohledem na současnou společnost. Sociální antropologie klade důraz na důsledný anti-evropocentrismus a v důsledku toho vysvětluje, co je variabilní a co je universální v jednotlivých společnostech a kulturách. Zvláštní pozornost je pak věnována dichotomii společnost – kultura. Velká pozornost je věnována metodologii sociologických a antropologických výzkumů (kvantitativní i kvalitativní), výzkumným technikám i metodám zpracování a analýzy dat , dále potřebným znalostem ze statistiky a matematiky


Absolventi mohou samostatně provádět dílčí sociální analýzy politického, hospodářského a kulturního života naší společnosti. Budou připraveni pro výzkumnou činnost jak ve středoevropském (českém) prostředí, tak v prostředí zámořských kultur a společností. Najdou uplatnění v institucích řešících jakýmkoliv způsobem většinu současných společenských problémů sjednocující se Evropy i globalizovaného světa. Mohou mj. působit v oblasti poradenství, výzkumu veřejného mínění, výzkumu trhu, v neziskovém sektoru a pod.


Prominutí přijímacích zkoušek do navazujícího magisterského studia sociologie - viz informace o magisterském studiu.Celkové studijní povinnosti:180 kreditůPovinné předměty :122 kreditůPovinně volitelné předměty:2 (jazyky)minimálně: 4 kreditůPovinně volitelné předměty 1minimálně 36 kreditůVolitelné předmětymaximálně 18 kreditůBakalářská státní zkouška


  1. (JBAK01) Obhajoba bakalářské práce (1 otázka)

  2. (JSZ542) Sociologie (1 otázka)

  3. (JSZ354) Sociální antropologie (1 otázka)

  4. (JSZ034) Metody a techniky výzkumu

  5. (JSZ035) Státní zkouška z analýzy datPovinné předměty J#0037

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomie

ExternĂ­ odkaz Kameníček

ZS

2/0

Zk

5

JPB198

ExternĂ­ odkaz Úvod do politologie

ExternĂ­ odkaz Šušlíková

LS

2/0

Zk

5

JSB001

ExternĂ­ odkaz Základy sociologického myšlení

ExternĂ­ odkaz Šanderová

ZS

2/0

Zk

6

JSB003

ExternĂ­ odkaz Oborová sociologie

ExternĂ­ odkaz Kabele

ZS/LS

2/0

Zk

5

JSB007

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociologie I

ExternĂ­ odkaz Šanderová

ZS

2/1

Z

5

JSB008

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociologie II

ExternĂ­ odkaz Šanderová ExternĂ­ odkaz Balon

LS

2/1

Zk

5

JSB010

ExternĂ­ odkaz Současná sociologie

ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

2/0

Zk

5

JSB012

ExternĂ­ odkaz Úvod do empirického výzkumu ve společenských vědách

ExternĂ­ odkaz Jeřábek ExternĂ­ odkaz Buchtík

ZS

2/1

Zk

6

JSB014

ExternĂ­ odkaz Kvalitativní metodologie

ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS

2/0

Zk

5

JSB015

ExternĂ­ odkaz Kvantitativní metodologie

ExternĂ­ odkaz Remr

LS

2/2

Zk

5

JSB017

ExternĂ­ odkaz Statistika I

ExternĂ­ odkaz Hendl

ZS

2/2

Zk

5

JSB018

ExternĂ­ odkaz Statistika II

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

2/2

Zk

5

JSB023

ExternĂ­ odkaz Praktika z kvantitativního výzkumu I

ExternĂ­ odkaz Kuchař ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS

0/2

Z

3

JSB024

ExternĂ­ odkaz Praktika z kvantitativního výzkumu II

ExternĂ­ odkaz Kuchař ExternĂ­ odkaz Tuček

LS

0/1

Z

4

JSB029

ExternĂ­ odkaz Základy analýzy kvantitativních dat a SPSS

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

2/2

Zk

6

JSB031

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář I - diskuse projektů

ExternĂ­ odkaz Hájek ExternĂ­ odkaz Kandert ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

0/2

Z

3

JSB032

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Kandert

LS

2/1

Zk

4

JSB033

ExternĂ­ odkaz Praktika z kvalitativního výzkumu

ExternĂ­ odkaz Hájek ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Bauer

LS

0/2

Z

3

JSB035

ExternĂ­ odkaz Základy logiky a matematiky

ExternĂ­ odkaz Hendl

LS

2/2

Zk

4

JSB051

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Kandert

ZS

1/1

Zk

4

JSB052

ExternĂ­ odkaz Kulturní systémy

ExternĂ­ odkaz Kandert

LS

2/0

Zk

4

JSB053

ExternĂ­ odkaz Antropologický seminář I.

ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Řezáčová

LS

0/2

Z

4

JSB054

ExternĂ­ odkaz Výzkumný seminář

ExternĂ­ odkaz Kandert ExternĂ­ odkaz Řezáčová

LS

0/2

Z

5

JSB055

ExternĂ­ odkaz Současná sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Řezáčová

LS

0/2

Zk

4

JSB060

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář II - prezentace částí prací

ExternĂ­ odkaz Hájek ExternĂ­ odkaz Balon ExternĂ­ odkaz Kandert

LS

0/2

Z

3

JSB062

ExternĂ­ odkaz Současná česká společnost

ExternĂ­ odkaz Tuček

LS

2/0

Zk

5

JSB311

ExternĂ­ odkaz Antropologie náboženství

ExternĂ­ odkaz Řezáčová ExternĂ­ odkaz Cirklová

LS

2/0

Zk

4

Celkový počet kreditů: 122


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEB998

Úvod do ekonomie
JEB003 JEB004 JEB101 JEB102

JSB008

Dějiny sociologie II

JSB007
JSB010

Současná sociologie

JSB008
JSB014

Kvalitativní metodologie

JSB012
JSB015

Kvantitativní metodologie

JSB012
JSB018

Statistika II

JSB017
JSB023

Praktika z kvantitativního výzkumu I

JSB015
JSB024

Praktika z kvantitativního výzkumu II

JSB023
JSB032

Dějiny sociální antropologie

JSB051
JSB033

Praktika z kvalitativního výzkumu

JSB014
JSB060

Bakalářský seminář II - prezentace částí prací

JSB031
Skupina prerekvizit J#R039 obsahuje povinné kurzy JSB012 a JSB529


Předměty povinně volitelné

Skupina 1 J#0038

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSB004

ExternĂ­ odkaz Sociální nerovnosti

ExternĂ­ odkaz Šanderová

LS

2/0

Zk

5

JSB011

ExternĂ­ odkaz Současná sociologie II

ExternĂ­ odkaz Balon

LS

2/0

KZ

4

JSB013

ExternĂ­ odkaz Metody a metodologie sociologického výzkumu

ExternĂ­ odkaz Kuchař

LS

2/0

Zk

4

JSB021

ExternĂ­ odkaz Základy demografie

ExternĂ­ odkaz Bartoňová

ZS

2/0

Zk

4

JSB025

ExternĂ­ odkaz Sociální problémy

ExternĂ­ odkaz Frič

ZS

2/0

Zk

6

JSB026

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální politiky

ExternĂ­ odkaz Kotrusová

LS

2/1

Zk

5

JSB027

ExternĂ­ odkaz Sociální politika jako společen. praxe

ExternĂ­ odkaz Kotrusová

ZS

2/1

Zk

6

JSB028

ExternĂ­ odkaz Informatika

ExternĂ­ odkaz Tomandlová

ZS

1/1

Z

3

JSB029

ExternĂ­ odkaz Základy analýzy kvantitativních dat a SPSS

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

2/2

Zk

6

JSB030

ExternĂ­ odkaz Zpracování dat pomocí ATLAS

ExternĂ­ odkaz Čížek

ZS/LS

0/2

Z

2

JSB034

ExternĂ­ odkaz Data management pro bakaláře

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Simonová

ZS

0/1

Z

2

JSB039

ExternĂ­ odkaz Úvod do vzdělávací politiky

ExternĂ­ odkaz Kalous

LS

1/1

Zk

3

JSB061

ExternĂ­ odkaz Úvod do veřejné politiky

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

2/1

Zk

5

JSB063

ExternĂ­ odkaz Úvod do hospodářské politiky

ExternĂ­ odkaz Háva ExternĂ­ odkaz Mašková

LS

2/0

Zk

4

JSB064

ExternĂ­ odkaz Drogy a společnost

ExternĂ­ odkaz Nekola ExternĂ­ odkaz Morávek

ZS

2/0

Zk

4

JSB065

ExternĂ­ odkaz Vizuální sociologie (fotografie v sociologii)

ExternĂ­ odkaz Tuček ExternĂ­ odkaz Buchtík

ZS

1/1

Zk

4

JSB066

ExternĂ­ odkaz Historický seminař

ExternĂ­ odkaz Křen

ZS

0/2

Z

4

JSB067

ExternĂ­ odkaz Filmový seminář

ExternĂ­ odkaz Kandert ExternĂ­ odkaz Kotík

ZS

0/2

KZ

3

JSB070

ExternĂ­ odkaz Theory and Practice of the Welfare State in the Age of Retrenchment.

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/1

KZ

3

JSB071

ExternĂ­ odkaz Teorie a praxe welfare state: expertíza a politické strany.

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/1

KZ

3

JSB072

ExternĂ­ odkaz Zdravotní politika

ExternĂ­ odkaz Háva

ZS

1/1

Zk

5

JSB104

ExternĂ­ odkaz Klasické sociologické výzkumy

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

2/0

Zk

4

JSB110

ExternĂ­ odkaz Antropologie ekonomických a politických systémů

ExternĂ­ odkaz Kandert

ZS

2/0

Zk

4

JSB118

ExternĂ­ odkaz Trh práce

ExternĂ­ odkaz Kuchař

LS

2/0

Zk

3

JSB119

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie práce

ExternĂ­ odkaz Kuchař

ZS

2/0

Zk

3

JSB120

ExternĂ­ odkaz Teorie pracovních vztahů

ExternĂ­ odkaz Kuchař

LS

2/0

Zk

5

JSB131

ExternĂ­ odkaz Velké empirické výzkumy ČR

ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS

2/0

Zk

4

JSB133

ExternĂ­ odkaz Transf. a možnosti rozvoje čs. venkova

ExternĂ­ odkaz Lošťák

ZS

2/0

Zk

4

JSB139

ExternĂ­ odkaz Obecné postupy při psaní analytických studií

ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS

0/2

Z

4

JSB144

ExternĂ­ odkaz Pojmy v sociálních vědách

ExternĂ­ odkaz Balon

LS

2/0

Zk

4

JSB146

ExternĂ­ odkaz Občanská společnost v sociologické perspektivě

ExternĂ­ odkaz Stachová

ZS

2/0

Zk

4

JSB148

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální psychologie pro sociol.

ExternĂ­ odkaz Fajmonová ExternĂ­ odkaz Osuský

ZS

2/1

Zk

4

JSB154

ExternĂ­ odkaz Praktika z kvalitativního výzkumu II

ExternĂ­ odkaz Hájek ExternĂ­ odkaz Šmídová

ZS

0/2

Z

3

JSB400

ExternĂ­ odkaz Prezentace v angličtině

ExternĂ­ odkaz Nyklová

ZS/LS

1/1

Zk

4

JSB401

ExternĂ­ odkaz Proměny intimity a lásky v moderní společnosti a sociologie

ExternĂ­ odkaz Martinová ExternĂ­ odkaz Kotík

ZS

2/0

Zk

4

JSB402

ExternĂ­ odkaz Sociologické aspekty kulturního vývoje euroatlantické civilizace

ExternĂ­ odkaz Paulíček ExternĂ­ odkaz Kotík

LS

2/0

Zk

4

JSB403

ExternĂ­ odkaz Kapitoly z kulturních dějin euroatlantické civilizace

ExternĂ­ odkaz Paulíček ExternĂ­ odkaz Kotík

ZS

2/0

Zk

4

JSB405

ExternĂ­ odkaz Antropologie hry

ExternĂ­ odkaz Uhl ExternĂ­ odkaz Tuček

LS

2/0

Zk

5

JSB475

ExternĂ­ odkaz Vybrané aspekty české společnosti ve světle sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Cviklová

ZS

2/0

Zk

5

JSB500

ExternĂ­ odkaz Antropologický seminář II

ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Řezáčová

ZS

2/0

Z

5

JSB501

ExternĂ­ odkaz Antropologie hranic, stereotypů a globalizace

ExternĂ­ odkaz Spalová

LS

0/2

Z

4

JSB502

ExternĂ­ odkaz Antropologie rodu a příbuzenství

ExternĂ­ odkaz Kandert

ZS

2/0

Zk

5

JSB503

ExternĂ­ odkaz Klíčové antropologické výzkumy v Evropě a ve světě

ExternĂ­ odkaz Kandert

LS

2/0

Zk

5

JSB505

ExternĂ­ odkaz Texty, teorie a osobnosti kulturní antropologie

ExternĂ­ odkaz Cirklová

ZS

2/0

Zk

5

JSB506

ExternĂ­ odkaz Antropologie globalizace a migrací

ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Řezáčová

ZS

1/1

Zk

5

JSB507

ExternĂ­ odkaz Antropologie komiksu

ExternĂ­ odkaz Uhl

ZS

1/1

Zk

5

JSB508

ExternĂ­ odkaz Sociology of Mass Media

ExternĂ­ odkaz Sumser

ZS

2/0

Zk

8

minimální počet kreditů ze skupiny 1:                                                            37

předměty JSB067,JSB104,JSB118,JSB119,JSB131,JSB133,JSB148,JSB403 se otvírají jednou za dva roky – viz rozvrh na příslušný rok


JSM1001 A Sociology of Law and Economics (Sabine Frerichs, Ph.D.) 6kr - předmět je počítán jako PV


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSB004

Sociální nerovnosti

JSB001
JSB011

Současná sociologie II

JSB010
JSB013

Metody a metodologie sociologického výzkumu

JSB012
JSB026

Úvod do sociální politiky

JSB025
JSB027

Sociální politika jako společen. praxe

JSB026
JSB061

Úvod do veřejné politiky

JSB025
JSB154

Praktika z kvalitativního výzkumu II

JSB033

Skupina 2 J#0111

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB001

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociology I

ExternĂ­ odkaz Štěpánková

ZS

0/3

Z

2

JLB002

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociology II

ExternĂ­ odkaz Štěpánková

LS

0/3

Zk

4

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/3

Z

2

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

Zk

4

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

ZS

0/3

Z

2

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

LS

0/3

Zk

4

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

Zk

4

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

Zk

4

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

Zk

4

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

4

minimální počet kreditů ze skupiny 2: 4
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:33

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz