Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6703R Sociologie a sociální politika - bakalářské studium_copy
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6703R Sociologie a sociální politika - bakalářské studium

Studium bakalářského oboru „Sociologie a sociální politika“ obecně usiluje o posílení schopností logického a analytického myšlení v kontextu vědeckého výzkumu konkrétních problémů života společnosti. Poskytuje přehled základních směrů klasické a současné sociologie a veřejné a sociální politiky. Vede ke zvládnutí metodologie sociologických výzkumů (kvantitativní i kvalitativní), výzkumných technik i metod zpracování a analýzy dat, na pozadí specifických znalostí statistiky a logiky. Vybavuje studenty poznáním sociální praxe zkoumání společenských problémů, schopností kritické četby odborné literatury, diskuse poznatků a jejich písemné prezentace tak, aby se dokázali orientovat v síti sociálních vztahů, kterou sebou výzkumná situace přináší, a uměli se v ní chovat jako experti či analytici svého druhu a zároveň i plnohodnotní občané. Systematicky podporuje schopnosti studentů kriticky posoudit význam společenských jevů, procesů a událostí v širších souvislostech, odkrývat a analyzovat síť vztahů a chování celých skupin obyvatelstva, organizací a společenských institucí. Seznamuje studenty s konkrétními sociálními problémy (nezaměstnanost, deviace, korupce, …), oborovými sociologiemi (organizace, kultury, genderu, města, venkova, …) a politikou organizací veřejné správy v jednotlivých oblastech péče o blaho občanů (rodina, zdraví, vzdělání, …). Studium oboru zajišťuje studentům vstup do vědeckých obcí dvou oborů, které jsou špičkově pěstovány a rozvíjeny na UK. Vytváří vhodné předpoklady pro navazující magisterské studium na katedrách Sociologie a Veřejné a sociální politiky, ale i na katedrách příbuzného zaměření mimo Fakultu sociálních věd i mimo UK.


Absolvent studia je schopen samostatně provádět analýzy sociálních problémů a jevů s přihlédnutím k historii a současným vývojovým trendům moderních společností a zároveň i k etice sociologického výzkumu. Má přehled o nejvýznamnějších teoriích v oblasti sociologie a veřejné a sociální politiky a rozumí jejich významu pro interpretaci procesů sociální praxe. Pro své analýzy dokáže vybrat a aplikovat vhodnou teorii, navrhnout a realizovat odpovídající výzkumný projekt (design), sociologicky interpretovat získaná data a navrhovat řešení aktuálních sociálních problémů. Rozumí komplexu sociální politiky u nás, jeho logice a mechanismům působení. Je schopen vykonávat analytické a koncepční práce při přípravě opatření v různých oblastech sociální politiky - politiky zaměstnanosti, rozvoje lidských zdrojů, politiky sociálních služeb, sociální práce, personálního řízení na různých úrovních - a může se podílet na zavádění těchto opatření v praxi


Garant: Doc. PhDr. Pavol Frič, CSc.
Celkové studijní povinnosti:180 kreditůPovinné předměty:123 kreditůPovinně volitelné předměty 2 (jazyky):minimálně 4 kreditůPovinně volitelné předměty 1:minimálně 35 kreditů


Volitelné předměty

18 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )Bakalářská státní zkouška


  1. JBAK01 (Obhajoba bakalářské práce)

  2. JSZ542 (Sociologie)

  3. JSZ033 (Sociální politika)

  4. JSZ034 (Metody a techniky výzkumu)

  5. JSZ035 (Státní zkouška z analýzy dat)
Povinné předměty: (J#0035)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomie

ExternĂ­ odkaz Kameníček

ZS

2/0

Zk

5

JPB198

ExternĂ­ odkaz Úvod do politologie

ExternĂ­ odkaz Šušlíková

LS

2/0

Zk

5

JSB001

ExternĂ­ odkaz Základy sociologického myšlení

ExternĂ­ odkaz Šanderová

ZS

2/0

Zk

6

JSB002

ExternĂ­ odkaz Sociologie I (mikrosociologie)

ExternĂ­ odkaz Kabele

ZS/LS

2/0

Zk

5

JSB003

ExternĂ­ odkaz Oborová sociologie

ExternĂ­ odkaz Kabele

ZS/LS

2/0

Zk

5

JSB007

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociologie I

ExternĂ­ odkaz Šanderová

ZS

2/1

Z

5

JSB008

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociologie II

ExternĂ­ odkaz Šanderová ExternĂ­ odkaz Balon

LS

2/1

Zk

5

JSB010

ExternĂ­ odkaz Současná sociologie

ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

2/0

Zk

5

JSB012

ExternĂ­ odkaz Úvod do empirického výzkumu ve společenských vědách

ExternĂ­ odkaz Jeřábek ExternĂ­ odkaz Buchtík

ZS

2/1

Zk

6

JSB014

ExternĂ­ odkaz Kvalitativní metodologie

ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS

2/0

Zk

5

JSB015

ExternĂ­ odkaz Kvantitativní metodologie

ExternĂ­ odkaz Remr

LS

2/2

Zk

5

JSB017

ExternĂ­ odkaz Statistika I

ExternĂ­ odkaz Hendl

ZS

2/2

Zk

5

JSB018

ExternĂ­ odkaz Statistika II

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

2/2

Zk

5

JSB023

ExternĂ­ odkaz Praktika z kvantitativního výzkumu I

ExternĂ­ odkaz Kuchař ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS

0/2

Z

3

JSB024

ExternĂ­ odkaz Praktika z kvantitativního výzkumu II

ExternĂ­ odkaz Kuchař ExternĂ­ odkaz Tuček

LS

0/1

Z

4

JSB025

ExternĂ­ odkaz Sociální problémy

ExternĂ­ odkaz Frič

ZS

2/0

Zk

6

JSB026

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální politiky

ExternĂ­ odkaz Kotrusová

LS

2/1

Zk

5

JSB027

ExternĂ­ odkaz Sociální politika jako společen. praxe

ExternĂ­ odkaz Kotrusová

ZS

2/1

Zk

6

JSB029

ExternĂ­ odkaz Základy analýzy kvantitativních dat a SPSS

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

2/2

Zk

6

JSB031

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář I - diskuse projektů

ExternĂ­ odkaz Hájek ExternĂ­ odkaz Kandert ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

0/2

Z

3

JSB035

ExternĂ­ odkaz Základy logiky a matematiky

ExternĂ­ odkaz Hendl

LS

2/2

Zk

4

JSB039

ExternĂ­ odkaz Úvod do vzdělávací politiky

ExternĂ­ odkaz Kalous

LS

1/1

Zk

3

JSB060

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář II - prezentace částí prací

ExternĂ­ odkaz Hájek ExternĂ­ odkaz Balon ExternĂ­ odkaz Kandert

LS

0/2

Z

3

JSB061

ExternĂ­ odkaz Úvod do veřejné politiky

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

2/1

Zk

5

JSB062

ExternĂ­ odkaz Současná česká společnost

ExternĂ­ odkaz Tuček

LS

2/0

Zk

5

JSB072

ExternĂ­ odkaz Zdravotní politika

ExternĂ­ odkaz Háva

ZS

1/1

Zk

5

JSM609

ExternĂ­ odkaz Rodinná politika

ExternĂ­ odkaz Dobiášová

LS

1/1

KZ

3

Celkem kreditů za povinné předměty 123


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEB998

Úvod do ekonomie
JEB003 JEB004 JEB101 JEB102

JSB002

Sociologie I (mikrosociologie)

JSB001
JSB008

Dějiny sociologie II

JSB007
JSB010

Současná sociologie

JSB008
JSB014

Kvalitativní metodologie

JSB012
JSB015

Kvantitativní metodologie

JSB012
JSB018

Statistika II

JSB017
JSB023

Praktika z kvantitativního výzkumu I

JSB015
JSB024

Praktika z kvantitativního výzkumu II

JSB023
JSB026

Úvod do sociální politiky

JSB025
JSB027

Sociální politika jako společen. praxe

JSB026
JSB060

Bakalářský seminář II - prezentace částí prací

JSB031
JSB061

Úvod do veřejné politiky

JSB025
Skupina prerekvizit J#R039 obsahuje povinné kurzy JSB012 a JSB529


Předměty povinně volitelné                                                                                                                                                           

Skupina 1 J#0036

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB023

ExternĂ­ odkaz Úvod do studia práva

ExternĂ­ odkaz Wintr ExternĂ­ odkaz Pražák

ZS

2/0

Z

2

JSB004

ExternĂ­ odkaz Sociální nerovnosti

ExternĂ­ odkaz Šanderová

LS

2/0

Zk

5

JSB021

ExternĂ­ odkaz Základy demografie

ExternĂ­ odkaz Bartoňová

ZS

2/0

Zk

4

JSB028

ExternĂ­ odkaz Informatika

ExternĂ­ odkaz Tomandlová

ZS

1/1

Z

3

JSB030

ExternĂ­ odkaz Zpracování dat pomocí ATLAS

ExternĂ­ odkaz Čížek

ZS/LS

0/2

Z

2

JSB033

ExternĂ­ odkaz Praktika z kvalitativního výzkumu

ExternĂ­ odkaz Hájek ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Bauer

LS

0/2

Z

3

JSB051

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Kandert

ZS

1/1

Zk

4

JSB052

ExternĂ­ odkaz Kulturní systémy

ExternĂ­ odkaz Kandert

LS

2/0

Zk

4

JSB055

ExternĂ­ odkaz Současná sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Řezáčová

LS

0/2

Zk

4

JSB063

ExternĂ­ odkaz Úvod do hospodářské politiky

ExternĂ­ odkaz Háva ExternĂ­ odkaz Mašková

LS

2/0

Zk

4

JSB064

ExternĂ­ odkaz Drogy a společnost

ExternĂ­ odkaz Nekola ExternĂ­ odkaz Morávek

ZS

2/0

Zk

4

JSB065

ExternĂ­ odkaz Vizuální sociologie (fotografie v sociologii)

ExternĂ­ odkaz Tuček ExternĂ­ odkaz Buchtík

ZS

1/1

Zk

4

JSB067

ExternĂ­ odkaz Filmový seminář

ExternĂ­ odkaz Kandert ExternĂ­ odkaz Kotík

ZS

0/2

KZ

3

JSB070

ExternĂ­ odkaz Theory and Practice of the Welfare State in the Age of Retrenchment.

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/1

KZ

3

JSB071

ExternĂ­ odkaz Teorie a praxe welfare state: expertíza a politické strany.

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/1

KZ

3

JSB104

ExternĂ­ odkaz Klasické sociologické výzkumy

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

2/0

Zk

4

JSB110

ExternĂ­ odkaz Antropologie ekonomických a politických systémů

ExternĂ­ odkaz Kandert

ZS

2/0

Zk

4

JSB118

ExternĂ­ odkaz Trh práce

ExternĂ­ odkaz Kuchař

LS

2/0

Zk

3

JSB119

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie práce

ExternĂ­ odkaz Kuchař

ZS

2/0

Zk

3

JSB131

ExternĂ­ odkaz Velké empirické výzkumy ČR

ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS

2/0

Zk

4

JSB139

ExternĂ­ odkaz Obecné postupy při psaní analytických studií

ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS

0/2

Z

4

JSB144

ExternĂ­ odkaz Pojmy v sociálních vědách

ExternĂ­ odkaz Balon

LS

2/0

Zk

4

JSB147

ExternĂ­ odkaz Sociální politika v zemích EU

ExternĂ­ odkaz Munková

LS

2/0

Zk

4

JSB148

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální psychologie pro sociol.

ExternĂ­ odkaz Fajmonová ExternĂ­ odkaz Osuský

ZS

2/1

Zk

4

JSB311

ExternĂ­ odkaz Antropologie náboženství

ExternĂ­ odkaz Řezáčová ExternĂ­ odkaz Cirklová

LS

2/0

Zk

4

JSB400

ExternĂ­ odkaz Prezentace v angličtině

ExternĂ­ odkaz Nyklová

ZS/LS

1/1

Zk

4

JSB401

ExternĂ­ odkaz Proměny intimity a lásky v moderní společnosti a sociologie

ExternĂ­ odkaz Martinová ExternĂ­ odkaz Kotík

ZS

2/0

Zk

4

JSB402

ExternĂ­ odkaz Sociologické aspekty kulturního vývoje euroatlantické civilizace

ExternĂ­ odkaz Paulíček ExternĂ­ odkaz Kotík

LS

2/0

Zk

4

JSB403

ExternĂ­ odkaz Kapitoly z kulturních dějin euroatlantické civilizace

ExternĂ­ odkaz Paulíček ExternĂ­ odkaz Kotík

ZS

2/0

Zk

4

minimální počet kreditů ze skupiny 1                                                                                   35                                                                 

předměty JSB104,JSB118,JSB119,JSB131,JSB133,JSB148,JSB403 se otvírájí jednou za dva roky – viz rozvrh


JSM1001 A Sociology of Law and Economics (Sabine Frerichs, Ph.D.) 6kr - předmět je počítán jako PV


Skupina 2 J#00110

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB001

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociology I

ExternĂ­ odkaz Štěpánková

ZS

0/3

Z

2

JLB002

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociology II

ExternĂ­ odkaz Štěpánková

LS

0/3

Zk

4

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/3

Z

2

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

Zk

4

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

ZS

0/3

Z

2

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

LS

0/3

Zk

4

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

Zk

4

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

Zk

4

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

4

minimální počet kreditů ze skupiny 2
Poznámka Správy SIS:

JVM05112


Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:33

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz