Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6702R: Česko-německá studia/ Deutsch-tschechische Studien - bakaláři
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6702R: Česko-německá studia/ Deutsch-tschechische Studien - bakaláři

Cílem oboru Česko-německá studia je poskytnout jeho studentům kvalifikované kontextuální (obecné) a regionální (odborné) znalosti a analyticko-syntetické (speciální) dovednosti v rámci uvedené specializace.Studium oboru předpokládá povinný výjezd na Univerzitu Řezno ve druhém či pozdějším roce studia (podmínkou pro výjezd jsou splněné studijní prerekvizity). Všichni absolventi oboru Česko-německá studia získají dvojí diplom (double-degree), s nímž budou oprávněni užívat tituly Bc. a BA. podle příslušných národních legislativ.


Studium oboru nezákládá nárok na získání stipendia na pobyt na Univerzitě Řezno ve třetím roce studia.


Garantem oboru je prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.


Koordinátorem oboru je PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. Mail 
Celkové studijní povinnosti

180 kreditů

Povinné předměty

33 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně: 120 kreditů

Volitelné předměty

27 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )


Bakalářská státní zkouška:


  1. Obhajoba bakalářské práce

  2. Obhajoba písemné práce

  3. Obhajoba písemné práce

  4. Obhajoba písemné práce

    Bakalářská práce je standardní (35 normostran á 1.800 znaků + přílohy),  ostatní práce jsou asi po 20 stranách. Bakalářská práce je samostatná komplexní práce, zbylé práce jsou interpretacemi dílčích problémů v rámci daných tematických okruhů.Dokument ke stáhnutĂ­  Příklady témat bakalářských prací

 


Téma bakalářské práce a tří písemných prací, které budou spolu s ní obhajovány, lze vybírat (na každé téma vždy jedna z uvedených prací) z následujících tematických okruhů, vycházejících ze stanovených skupin (modulů). Rozsah a základní požadavky na všechny písemné práce jsou každý školní rok definovány v rámci bakalářského diplomního semináře. Bakalářskou práci nelze psát v modulu jazykověda/literární věda.


 


1. Jazykověda/Literární věda


2. Vědy o kultuře


3. Interkulturní komunikace


4. Geopolitická historie


5. Společenské vědy


6. Ekonomické vědy


 


Povinné předměty: (J#020)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMBZ200

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář pro česko-německá studia I.

ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS

0/2

KZ

5

JMBZ201

ExternĂ­ odkaz Překlad z češtiny do němčiny (UR)

ExternĂ­ odkaz Nigrin

LS

0/2

KZ

3

JMBZ202

ExternĂ­ odkaz Praktikum/Praktický projekt/Praxe

ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS/LS

0/4

KZ

20

JMBZ231

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář pro česko-německá studia II.

ExternĂ­ odkaz Nigrin

LS

0/2

Zk

5

JMBZ270

ExternĂ­ odkaz Bachelor Modul

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/4

Zk

10

JMBZ280

ExternĂ­ odkaz DTS M 10 Aufbaumodul

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/8

Zk

13

JMBZ281

ExternĂ­ odkaz DTS M 11 Praktikumsmodul

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/20

Z

20

Celkový počet kreditů: 33


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Povinné předměty:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMBZ200

Bakalářský seminář pro česko-německá studia I.

JMB002 JMB001 JMBZ230JMB009

JMBZ201

Překlad z češtiny do němčiny (UR)

JMB001 JLB014 JLB013 JMB002 JMB118 JMB119 JMBZ230 JMBZ261 JMBZ291 JMM555
JMBZ231

Bakalářský seminář pro česko-německá studia II.

JMBZ200


Povinně volitelné předměty - Jazyk/Sprache: (J#021)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/3

Z

2

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

Zk

4

JLB031

ExternĂ­ odkaz Angličtina I

ExternĂ­ odkaz Prošková ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Klírová

ZS

0/3

Z

2

JLB032

ExternĂ­ odkaz Angličtina II

ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Prošková ExternĂ­ odkaz Klírová

LS

0/3

KZ

4

JMBZ261

ExternĂ­ odkaz Deutsche Fachtexte - lesen, verstehen, diskutieren

ExternĂ­ odkaz Tuczek

ZS/LS

0/2

Z

4

JMBZ264

ExternĂ­ odkaz Seminar zu den aktuellen Fragen

ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Renner

ZS/LS

0/2

KZ

3

JMBZ271

ExternĂ­ odkaz TSC M 01 Basismodul Tschechische Sprache

ExternĂ­ odkaz Nerlich

ZS/LS

0/8

Zk

12

JMBZ272

ExternĂ­ odkaz TSC M 02 Basismodul Tschechische Sprache II

ExternĂ­ odkaz Nerlich

ZS/LS

0/8

Zk

12

JMM555

ExternĂ­ odkaz Veranstaltung des deutschen Gastdozenten 1


ZS/LS

1/1

Zk

5

Minimální počet kreditů: 24


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Jazyk/Sprache:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLB014

Němčina odborná II

JLB013


JLB034
Povinně volitelné předměty - Jazykověda/Literární věda: (J#022)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMBZ278

ExternĂ­ odkaz TSC M 04 Basismodul Tschechische Sprachwissenschaft

ExternĂ­ odkaz Heinz

ZS/LS

0/12

Zk

18

JMBZ279

ExternĂ­ odkaz TSC M 05 Basismodul Tschechische Literaturwissenschaft

ExternĂ­ odkaz Koschmal

ZS/LS

0/12

Zk

18

JMBZ283

ExternĂ­ odkaz Einführung in die Sprachwissenschaft (UR)

ExternĂ­ odkaz Heinz

ZS

1/1

KZ

5

JMBZ284

ExternĂ­ odkaz Kontrastive Linquistik / Kontaktlinquistik (UR)

ExternĂ­ odkaz Heinz

LS

1/1

Zk

5

JMBZ285

ExternĂ­ odkaz Einführung in die Literaturwissenschaft (UR)

ExternĂ­ odkaz Koschmal

ZS

2/0

Zk

5

JMBZ286

ExternĂ­ odkaz Deutsch-tschechischer Literaturvergleich / deutsche Literaturwissenschaft (UR)

ExternĂ­ odkaz Koschmal

LS

1/1

Zk

5

Minimální počet kreditů: 18Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Jazykověda/Literární věda:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

NeslučitelnostiPovinně volitelné předměty - Vědy o kultuře: (J#023)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMBZ266

ExternĂ­ odkaz Německy mluvící země v zrcadle kinematografie

ExternĂ­ odkaz Šafařík

ZS

1/1

Zk

4

JMBZ273

ExternĂ­ odkaz TSC M 06 Basismodul Tschechische Kulturwissenschaft

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/10

Zk

18

JMBZ289

ExternĂ­ odkaz Mitteleuropäische Kultur vom 19. Jahrhundert bis zum Jahre 1945

ExternĂ­ odkaz Mikulová ExternĂ­ odkaz Emler

ZS

1/1

Zk

6

JMBZ290

ExternĂ­ odkaz Konversatorium zu den aktuellen Fragen

ExternĂ­ odkaz Dimitrov ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS/LS

0/2

Z

3

JMBZ291

ExternĂ­ odkaz Středoevropská kultura po roce 1945

ExternĂ­ odkaz Šafařík

LS

0/4

Zk

5

JMB058

ExternĂ­ odkaz Československá a česká zahraniční politika po r. 1989

ExternĂ­ odkaz Handl ExternĂ­ odkaz Kunštát

LS

1/1

KZ

4

JMB066

ExternĂ­ odkaz Německé umění v Čechách v 19. a 20. století

ExternĂ­ odkaz Pelánová

LS

1/1

Zk

4

JMB115

ExternĂ­ odkaz Masmédia německy mluvících zemí po roce 1945

ExternĂ­ odkaz Šafařík

LS

1/1

Zk

4

JMB206

ExternĂ­ odkaz Církve a náboženství v německy mluvících zemích

ExternĂ­ odkaz Kunštát

LS

1/1

KZ

4

JMB222

ExternĂ­ odkaz Vztahy Československa, resp. České republiky k NMZ (Německo)

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Handl

ZS

1/1

KZ

4

JMB223

ExternĂ­ odkaz Vztahy Československa, resp. České republiky k NMZ II. (Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko)

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Handl

LS

1/1

KZ

4

JMB325

ExternĂ­ odkaz Německy mluvící země v zrcadle kinematografie

ExternĂ­ odkaz Šafařík

ZS

1/1

KZ

4

Minimální počet kreditů: 18Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Vědy o kultuře:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMBZ291

Středoevropská kultura po roce 1945

JMBZ289Povinně volitelné předměty - Interkulturní komunikace: (J#024)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMBZ274

ExternĂ­ odkaz IKS M 01 Interkulturelle Kommunikation

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/10

Zk

14

JMBZ287

ExternĂ­ odkaz Kulturvergleich Deutschland und Tschechien (UR)

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS

2/0

Zk

7

JMBZ288

ExternĂ­ odkaz Interkulturelle Kommunikation (UR)

ExternĂ­ odkaz Nekula

LS

1/1

Zk

7

Minimální počet kreditů: 14Povinně volitelné předměty - Geopolitická historie: (J#025)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMBZ230

ExternĂ­ odkaz Německé dějiny

ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

4/2

Zk

8

JMBZ275

ExternĂ­ odkaz IKS M 20 Geschichte, Geographie, Politik im Internationalen Kontext

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/10

Zk

14

JMB118

ExternĂ­ odkaz Geografie německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Baštová

LS

1/1

KZ

4

JMB119

ExternĂ­ odkaz Úvod do geografie

ExternĂ­ odkaz Kozák

LS

1/1

Zk

5

Minimální počet kreditů: 14Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Geopolitická historie:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

NeslučitelnostiPovinně volitelné předměty - Společenské vědy: (J#026)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMBZ276

ExternĂ­ odkaz IKS M 21 Gesellschaft, Wirtschaft, Recht im internationalen Kontext

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/10

Zk

14

JMBZ292

ExternĂ­ odkaz Blokový seminář

ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS/LS

0/2

Zk

4

JMB001

ExternĂ­ odkaz Úvod do společenských věd I

ExternĂ­ odkaz Kubát

ZS

2/0

KZ

4

JMB002

ExternĂ­ odkaz Úvod do společenských věd II

ExternĂ­ odkaz Svoboda ExternĂ­ odkaz Anděl ExternĂ­ odkaz Králová

ZS

0/2

KZ

5

JMB023

ExternĂ­ odkaz Dějiny evropského myšlení

ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS

2/0

Zk

5

JMB024

ExternĂ­ odkaz Teorie ve společenských vědách

ExternĂ­ odkaz Konrád

LS

2/0

Zk

5

JMB055

ExternĂ­ odkaz Dlouhé stíny války: Mírové uspořádání ve střední Evropě po 2. světové válce

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

2/0

KZ

4

JMB113

ExternĂ­ odkaz Úvod do teritoriálních studií

ExternĂ­ odkaz Kozák

ZS

2/0

Zk

5

JMB205

ExternĂ­ odkaz Transformace komunistických stran ve středni Evropě a vliv západoevropské levice

ExternĂ­ odkaz Handl ExternĂ­ odkaz Mejstřík

ZS

1/1

Zk

4

JMB218

ExternĂ­ odkaz Německo a Rakousko po roce 1989

ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

2/0

Zk

5

JMB243

ExternĂ­ odkaz Umělci - společnost - politika v německy mluvících zemích

ExternĂ­ odkaz Šafařík

LS

1/1

Zk

4

JMM556

ExternĂ­ odkaz Veranstaltung des deutschen Gastdozenten 2


ZS/LS

1/1

Zk

5

JSB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS/LS

2/0

Zk

5

Minimální počet kreditů: 14Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Společenské vědy:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMB023

Dějiny evropského myšleníJMB007


JMB024

Teorie ve společenských vědáchJMB167


JMB113

Úvod do teritoriálních studiíJMB117

JMB117
Povinně volitelné předměty - Ekonomické vědy: (J#027)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomie

ExternĂ­ odkaz Kameníček

ZS

2/0

Zk

5

JMBZ277

ExternĂ­ odkaz DTS M 01 Wirtschaftswissenschaften I für DTS

ExternĂ­ odkaz Möller

ZS/LS

0/12

Zk

18

JMBZ282

ExternĂ­ odkaz DTS M 12 Freies Modul

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/10

Z

18

JMB025

ExternĂ­ odkaz Úvod do státu a politiky

ExternĂ­ odkaz Kubát

LS

2/0

Zk

5

JMB065

ExternĂ­ odkaz Úvod do mezinárodního a evropského práva

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS

2/0

Zk

5

JMB104

ExternĂ­ odkaz Technická modernizace a evropská společnost

ExternĂ­ odkaz Pešek

LS

2/0

Zk

5

JMB194

ExternĂ­ odkaz Aktuální problémy Evropské unie

ExternĂ­ odkaz Hauser

ZS

0/2

Z

3

JMB196

ExternĂ­ odkaz Evropský integrační proces

ExternĂ­ odkaz Škrábalová

LS

1/1

KZ

4

JMB207

ExternĂ­ odkaz Hospodářské dějiny německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Mlsna

ZS

1/1

KZ

4

JMB208

ExternĂ­ odkaz Dějiny státu a práva v německy mluvících zemích

ExternĂ­ odkaz Mlsna

ZS

1/1

KZ

4

Minimální počet kreditů: 18Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Ekonomické vědy:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEB998

Úvod do ekonomie
JEB003 JEB004 JEB101 JEB102

JMB025

Úvod do státu a politikyJMB142

JMB142


Poznámka:

Student je povinen splnit všechny skupiny povinně volitelných předmětů, získání minimálního počtu kreditů z každé skupiny je podmínkou k připuštění k SZZk.


Předměty, které jsou doplněny v názvu závorkou "(UR)", si studenti zapisují na Univerzitě Řezno v rámci povinného zahraničního výjezdu.Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:34

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz