Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6702T: Americká studia
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6702T: Americká studia


Studijní obor 6207T americká studia pokrývá problematiku historie, sociálně politického vývoje, ústavně právního a politického systému, ekonomie a kultury severoamerického teritoria a jeho vztahů k Evropě a oblasti Pacifiku a Dálného Východu. Interdisciplinární program amerických studií je určen absolventům bakalářských či magisterských studijních oborů.

Absolventům bakalářských studijních oborů 6702R Mezinárodní teritoriální studia, 6702K Soudobé dějiny a 6702K Teritoriální studia uskutečňovaných na UK FSV, a to počínaje studenty školního roku 2007/2008, může děkan prominout přijímací zkoušku, jestliže během studia bakalářského cyklu má uchazeč průměrný prospěch do 1,50 včetně, bakalářskou zkoušku složí v prvním termínu, na který se přihlásil, a dosáhne při ní prospěchu do 1,50 včetně, přičemž žádná z částí bakalářské zkoušky není hodnocena stupněm dobře.


Studenti jiných bakalářských oborů na UK FSV, kteří chtějí studovat magisterský obor Americká studia, jsou povinni před nástupem do tohoto oboru úspěšně absolvovat předmět MB017 Dějiny USA. Studenti, kteří přicházejí z jiných vysokých škol a jsou přijati na tento magisterský obor, jsou také povinni absolvovat tento kurs, zapisují si jej však pod magisterským kódem JMM509 Dějiny USA; kredity za tento předmět se počítají v rámci kvóty předmětů povinně volitelných.


Poznámky:

  1. Zájemci o studium na Katedře amerických studií, kteří přicházejí z bakalářského programu IMS, jsou povinni v jeho průběhu absolvovat kurz anglického jazyka s minimálním ukončením Zk. Ostatní zájemci musí k přihlášce přiložit osvědčení o znalosti anglického jazyka na úrovni Zk.

  2. Kurzy, které se v daném akademickém roce nevypisují nebo vypisují mimořádně, oznamuje vyhláška IMS před začátkem semestru.

  3. Bez ukončení kurzu resp. semináře označeného nižší římskou číslicí nelze postoupit do kurzu v pořadí vyššího.


Garantem oboru je Doc. PhDr. Miloš Calda.


e-mail: Mail 


Vedoucím katedry je PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, PhD.


email: Mail 


www stránka: ExternĂ­ odkaz http://kas.fsv.cuni.cz


Celkové studijní povinnost

120 kreditů

Povinné předměty

75 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně: 33 kreditů

Volitelné předměty

12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )


Součásti státní závěrečné zkoušky:

  1. Dějiny USA a Kanady (1 otázka),

  2. USA a Kanada v současném světě (1 otázka),

  3. Specializace (politický systém, právo, sociálně ekonomické problémy, kultura)

  4. Obhajoba diplomové práce.Povinné předměty (J#0017):

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMM003

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář I

ExternĂ­ odkaz Calda ExternĂ­ odkaz Raková

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM004

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář II

ExternĂ­ odkaz Calda ExternĂ­ odkaz Raková

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM005

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář III

ExternĂ­ odkaz Calda ExternĂ­ odkaz Raková ExternĂ­ odkaz Bečka

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM009

ExternĂ­ odkaz Dokumenty amerických dějin I

ExternĂ­ odkaz Raková

ZS

0/2

Z

4

JMM010

ExternĂ­ odkaz American History Documents II

ExternĂ­ odkaz Hervey

LS

0/2

KZ

4

JMM011

ExternĂ­ odkaz Koncepce a interpretace amerických dějin 1620-1877

ExternĂ­ odkaz Raková

LS

0/2

Z

3

JMM012

ExternĂ­ odkaz Interpretations of U.S. History 1877-1989

ExternĂ­ odkaz Calda

ZS

0/2

Zk

6

JMM016

ExternĂ­ odkaz Introduction to the US Legal System: European Perspective

ExternĂ­ odkaz Kozák

LS

1/1

Zk

6

JMM020

ExternĂ­ odkaz Academic Writing

ExternĂ­ odkaz Raška

ZS

0/2

KZ

3

JMM337

ExternĂ­ odkaz USA Today I

ExternĂ­ odkaz Sehnálková ExternĂ­ odkaz Christensen

ZS

1/1

KZ

4

JMM338

ExternĂ­ odkaz USA Today II

ExternĂ­ odkaz Anděl

LS

1/1

KZ

4

JMM340

ExternĂ­ odkaz American Thoughts and Thinkers

ExternĂ­ odkaz Calda

LS

2/0

Zk

6

JMM345

ExternĂ­ odkaz Government in United States

ExternĂ­ odkaz Sehnálková

ZS

1/1

Zk

5

JMM488

ExternĂ­ odkaz Government in North America II: Canada and Mexico

ExternĂ­ odkaz Fiřtová ExternĂ­ odkaz Kozák

ZS

1/1

Zk

4

JMM509

ExternĂ­ odkaz Dějiny USA

ExternĂ­ odkaz Raková ExternĂ­ odkaz Sehnálková

LS

4/2

Zk

1

JMM526

ExternĂ­ odkaz North America Since WW2: Chronology

ExternĂ­ odkaz Anděl ExternĂ­ odkaz Fiřtová ExternĂ­ odkaz Kozák

ZS

1/1

KZ

4

JMM527

ExternĂ­ odkaz United States Since WW2: Issues

ExternĂ­ odkaz Calda

LS

1/1

Zk

4

JMM529

ExternĂ­ odkaz Economic Issues in North America

ExternĂ­ odkaz Fiřtová ExternĂ­ odkaz Kozák

LS

2/2

Zk

8

JMM591

ExternĂ­ odkaz Government and Politics in Mexico

ExternĂ­ odkaz Kozák

ZS

1/1

Zk

4

JMM592

ExternĂ­ odkaz Government and Politics in Canada

ExternĂ­ odkaz Fiřtová

ZS

1/1

Zk

4

Celkový počet kreditů: 75


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMM004

Diplomový seminář II

JMM003
JMM005

Diplomový seminář III

JMM004
JMM010

American History Documents II

JMM009
JMM338

USA Today II

JMM337
JMM345

Government in United StatesJMM014


JMM509

Dějiny USA
JMB017

JMM591

Government and Politics in MexicoJMM488


JMM592

Government and Politics in CanadaJMM488
Student plní všechny skupiny povinně volitelných předmětů: J#0101, J#0018Povinně volitelné předměty (J#0101) - jazyky pro IMS

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

Zk

4

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

LS

0/3

Zk

4

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

Zk

4

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

Zk

4

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

Zk

4

Minimální počet kreditů: 4


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLB014

Němčina odborná II

JLB013


JLB034


JLB020

Francouzština odborná II

JLB019


JLB036


JLB024

Italština odborná II

JLB023
JLB028

Ruština odborná II - vyšší

JLB027
JLB030

Španělština odborná II

JLB029


Ke splnění studijních povinností v rámci této skupiny je zapotřebí absolvovat jeden cizí jazyk mimo angličtinu (španělština, němčina, francouzština, ruština, italština) s ukončením ZK, možnost zapsat si tento jazykový kurz je podmíněna získáním zápočtu anebo úspěšným absolvováním rozřazovacího testu. Garant oboru může na základě odpovídajícího potvrzení či vysvědčení nebo po vlastním přezkoušení uznat jazykové schopnosti.
Povinně volitelné předměty (J#0018)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJMM622

ExternĂ­ odkaz Key Trends in American Film

ExternĂ­ odkaz Nowell

LS

1/1

Zk

5

JMMZ068

ExternĂ­ odkaz Transatlantic Issues - U.S. and British Security Policies Compared

ExternĂ­ odkaz Pick

LS

0/4

KZ

6

JMMZ186

ExternĂ­ odkaz Contemporary Issues in Transatlantic Security

ExternĂ­ odkaz Ulík

ZS

1/1

Zk

6

JMM032

ExternĂ­ odkaz Americké výtvarné umění

ExternĂ­ odkaz Pelánová

LS

2/0

Z

3

JMM033

ExternĂ­ odkaz Jazz in Czech Culture

ExternĂ­ odkaz Calda

LS

1/1

Z

4

JMM198

ExternĂ­ odkaz Hostující vyučující E


ZS/LS

1/1

Zk

6

JMM200

ExternĂ­ odkaz Roots of American Music - Folklore, Blues, Jazz

ExternĂ­ odkaz Calda

ZS

1/1

Z

4

JMM205

ExternĂ­ odkaz Historická geografie Severní Ameriky

ExternĂ­ odkaz Anděl

LS

1/1

Zk

5

JMM206

ExternĂ­ odkaz Evolution of Sino-American Relations

ExternĂ­ odkaz Lepš ExternĂ­ odkaz Sehnálková

ZS

1/1

Zk

4

JMM283

ExternĂ­ odkaz Splendor and Misery of Détente

ExternĂ­ odkaz Fojtek

ZS

2/0

Zk

6

JMM294

ExternĂ­ odkaz Issues in United States National Security Policy

ExternĂ­ odkaz Raška

LS

2/0

Zk

4

JMM339

ExternĂ­ odkaz American National Security Policy

ExternĂ­ odkaz Raška

ZS

1/1

Zk

6

JMM340

ExternĂ­ odkaz American Thoughts and Thinkers

ExternĂ­ odkaz Calda

LS

2/0

Zk

6

JMM346

ExternĂ­ odkaz U.S. Foreign Policy during the Cold War

ExternĂ­ odkaz Raška

LS

1/1

Zk

5

JMM348

ExternĂ­ odkaz 20th-Century American Literature I

ExternĂ­ odkaz Hanuš

ZS

1/1

Z

3

JMM349

ExternĂ­ odkaz 20th-Century American Literature II

ExternĂ­ odkaz Hanuš

LS

1/1

Zk

5

JMM384

ExternĂ­ odkaz Cold War in Documents 1945-1962

ExternĂ­ odkaz Smetana

ZS

1/1

Zk

6

JMM401

ExternĂ­ odkaz Religion in Modern American History in a Transatlantic Context

ExternĂ­ odkaz Anděl

ZS

1/1

KZ

4

JMM410

ExternĂ­ odkaz Ekonomika a politika v Japonsku po druhé světové válce

ExternĂ­ odkaz Sýkora

LS

1/1

Zk

6

JMM458

ExternĂ­ odkaz Kulturně-politická reflexe ozbrojených konfliktů

ExternĂ­ odkaz Rak ExternĂ­ odkaz Čížek

LS

2/2

Zk

5

JMM461

ExternĂ­ odkaz Security Issues in Japan and the Far East Asia

ExternĂ­ odkaz Hosoda

LS

1/1

Zk

6

JMM509

ExternĂ­ odkaz Dějiny USA

ExternĂ­ odkaz Raková ExternĂ­ odkaz Sehnálková

LS

4/2

Zk

1

JMM593

ExternĂ­ odkaz The US and Europe after the Cold War

ExternĂ­ odkaz Anděl

ZS

1/1

Zk

6

JMM595

ExternĂ­ odkaz U.S. Policy in Southeast Asia after WWII

ExternĂ­ odkaz Bečka

LS

1/1

Zk

6

JMM596

ExternĂ­ odkaz Cold War in Documents 1963-1991

ExternĂ­ odkaz Smetana

LS

1/1

Zk

6

JMM597

ExternĂ­ odkaz Stáž pro studenty amerických studií

ExternĂ­ odkaz Anděl ExternĂ­ odkaz Kozák

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM598

ExternĂ­ odkaz Internship Report

ExternĂ­ odkaz Anděl ExternĂ­ odkaz Kozák

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM599

ExternĂ­ odkaz Contemporary American Cinema

ExternĂ­ odkaz Nowell

ZS

1/1

Zk

5

JMM600

ExternĂ­ odkaz Critical Issues in U.S. - Chinese Relations

ExternĂ­ odkaz Lepš ExternĂ­ odkaz Sehnálková

LS

1/1

Zk

6

JMM601

ExternĂ­ odkaz U.S. and Human Rights

ExternĂ­ odkaz Raška

ZS

1/1

Zk

6

JMM606

ExternĂ­ odkaz Struggle for Civil Rights 1877-1964

ExternĂ­ odkaz Hervey

ZS

1/1

Zk

5

JMM621

ExternĂ­ odkaz The Contemporary Role of the US in World Affairs

ExternĂ­ odkaz Christensen

LS

1/1

Z

5

JMM623

ExternĂ­ odkaz Individual Study Project A

ExternĂ­ odkaz Hervey

ZS

0/4

Zk

4

JMM624

ExternĂ­ odkaz Individual Study Project B

ExternĂ­ odkaz Hervey

LS

0/4

Zk

4

JMM625

ExternĂ­ odkaz Dissent in America

ExternĂ­ odkaz Young

ZS

1/1

Zk

4

JMM626

ExternĂ­ odkaz Transatlantic Cultural History

ExternĂ­ odkaz Toth

ZS

1/1

Zk

5

JMM627

ExternĂ­ odkaz American Indian History and Policy

ExternĂ­ odkaz Toth

LS

1/1

Z

5

JMM701

ExternĂ­ odkaz American Folklore

ExternĂ­ odkaz Giarelli

LS

1/1

Zk

5

Minimální počet kreditů: 29


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMM349

20th-Century American Literature II

JMM348
JMM509

Dějiny USA
JMB017

JMM597

Stáž pro studenty amerických studií
JMM598

JMM598

Internship Report
JMM597Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:34

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz