Fakulta sociálních věd UK
INSTITUT MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Návody a pomůcky
 

INSTITUT MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ

Praha 5-Jinonice, U kříže 8, PSČ 158 00, telefon: 251 080 111IMS zodpovídá za bakalářský studijní obor Mezinárodní teritoriální studia, magister­ské studijní obory Mezinárodní teritoriální studia v zaměřeních na americká studia, ev­rop­ská studia, německá a rakouská studia, ruská a východoevropská studia a zápa­do­evropská studia a za doktorandské studijní obory Mezinárodní teritoriální studia a Mo­derní dějiny. Tyto obory jsou akreditovány v rámci studijního programu 6702 Me­zinárodní teritoriální studia.


IMS rozvíjí vědeckou činnost v oblasti teritoriálních studií s akcentem na sféru historiogra­fickou, politicko-právní, sociálně-kulturní a ekonomickou.


Ředitel institutu:

Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

Mail 

Zástupce ředitele:

Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.              

Mail 

Tajemník:

PhDr. Michal Kubát

Mail 

Sekretariát:

Marcela Bílková

Růžena Černá

Eva Myšková

Katedra amerických studií


Vedoucí:

Doc. PhDr. Miloš Calda

Mail 

Členové katedry:

Mgr. Petr Anděl

Mail 

PhDr. Vít Fojtek

Mail 

Mgr. Štěpánka Korytová-Magstadt, Csc.

Mail 

Mgr. Kryštof Kozák

Mail 

Prof. PhDr. Svatava Raková, Csc.

Mail 

PhDr. Francis D. Raška PhD.

Mail 

Externí vyučující:

Ing.Mgr.Magdalena Fiřtová

Mail 

PhDr.Jiří Hanuš      

Mail 

JUDr.Radomír Jungbauer  

Mail 

Prof.Joseph D.Lewandowski

Mail 

Prof. Otto Pick

Mgr.Jan Růžička, M.A.

Mail 

PhDr. Vít Smetana, PhD.

Mail 

Interní doktorandi:

PhDr. Dana Beladová

Mail 

William French, B.A., J.D.

Mail 

Mgr. Milan Hroníček

Mail 

Mgr. Martin Jonáš

Mail 

Mgr. Igor Mrkajl

Mail 

Mgr. Jana Sehnálková

Mail 

PhDr. Petr Skalský

Mail Katedra německých a rakouských studií


Vedoucí:

Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.

Mail 

Členové katedry:

JUDr. Vladimír Handl, CSc.

Mail 

PhDr. Ota Konrád

Mail 

Mgr. Kateřina Králová

Mail 

Prof. PhDr. Jan Křen, DrSc.

Mail 

Doc. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.

Mail 

PhDr. Miroslav Kunštáti, PhD.

Mail 

PhDr. Anita Pelánová, PhD.

Mail 

PhDr. Petr Šafařík    

Mail 

Externí vyučující:

Prof. Dr. Dr. h.c. Detlef Brandes

Dr. Inés Kohnen-Trawny

JUDr. PhDr. Petr Mlsna

Mail 

PhDr. Miloš Pojar                  

Mail 

Dr. Clemens Vollnhals M.A.

Interní doktorandi:

PhDr. Lucie Filipová           

Mail 

PhDr.Zuzana Mandysová

Mail 

Mgr. František Novák

Mail 

Mgr. Teťjana Pavluš

Mail 

Mgr. Monika Prácheňská

Mail 

PhDr.. Jan Ryjáček

Mail 

Mgr. Jan Růžička

Mail 

Mgr. Vítězslav Sommer  

Mail 


Katedra ruských a východoevropských studií

Vedoucí:

Doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.

Mail 

Členové katedry:

PhDr. Slavomír Horák

Mail 

PhDr. Michal Kubát

Mail 

PhDr. Bohuslav Litera, CSc.

Mail 

PhDr. Marek Pečenka

Mail 

Prof. PhDr. Michal Reiman, DrSc.

Mail 

Mgr. Karel Svoboda

Mail 

PhDr. Jan Šír

Mail 

Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

Mail 

PhDr. Bohdan Zilynskyj

Mail 

Externí vyučující:

PhDr. Dmitrij Běloševský

Mail 

PhDr. Jaroslav Cuhra

Mail 

PhDr. Jiří Kocián

Mail 

PhDr. Oldřich Tůma

Mail 

Interní doktorandi:

Mgr. Shalva Amiranashvili

Mail 

Mgr. Martin Čížek

Mail 

Mgr. Arutjun Kirakosjan

Mail 

Mgr. Ondřej Klípa

Mail 

Mgr. Daniela Kolenovská

Mail 

Mgr. Denis Kovinski

Mail 

Mgr. Hana Klamková

Mail 

Mgr. Petr Novák             

Mail 

PhDr. Štěpán Pellar

Mail 


Katedra západoevropských studií

Vedoucí:

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

Mail 

Členové katedry:

Doc.Ing. Petr Drulák, Ph.D

Mail 

PhDr. Zuzana Kasáková

Mail 

PhDr. Ondřej Matějka

Mail 

PhDr. Michel Perottino,PhD. 

Mail 

PhDr. Jiří Rak

Mail 

PhDr. Lenka Škrábalová

Mail 

Doc. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.

Mail 

Mgr. Eliška Tomalová

Mail 

Mgr. Jan Váška

Mail 

Externí vyučující:

PhDr. Miloš Balabán

Mail 

JUDr. Igor Harár

Mail 

PhDr. Petr Janyška

Mail 

Otomar Krejča, Ph.D.

Mail 

Doc. PhDr. Jiří Kunc, CSc.

Mail 

PhDr. Laura Laubeová

Mail 

PhDr. David Müller

Mail 

PhDr. Petra Novotná

Mail 

PhDr. Klára Polednová Ph.D.

Mail 

PhDr. Traian Urban

Mail 

Ing. Štěpánka Zemanová

Prof. Christian Lequesne

Mail 

Prof. Antoine Mares

Prof. M. Reznikow

Interní doktorandi:

Mgr. Vladimír Bartovic

Mail 

Mgr. Markéta Brüstlová

Mail 

Mgr. Daniel Hnízdo

Mail 

Mgr. Tereza Hořejšová

Mail 

PhDr. Magdalena Kopicová

Mail 

Mgr. Jan Látal

Mail 

Mgr. Irena Podlipná

Mail 

PhDr. Zuzana Kunská

Mail 

Mgr. Tomáš Weiss

Mail Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

29.září 2020 19:12

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 30.09 2020 23:16, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz