Fakulta sociálních věd UK
Studijní program 7202T Mediální studia - bakalářské studium
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní program 7202T Mediální studia - bakalářské studium v kombinované formě

Bakalářský studijní obor 7202 Mediální studia je určen zájemcům o studium oboru mediální studia ve formě kombinující prezenční výuku a distanční studium. Koncepce oboru je zacílena na zájemce, kteří již vykonávají pracovní činnost a při vykonávání profese přicházejí do častého kontaktu s médii, popřípadě studují obsahově blízký obor.


Studiem oboru se uchazeči seznámí s principy fungování médií, s předpokládanými účinky mediálních sdělení, historickým kontextem existence médií, současnou podobou české mediální krajiny a mediální legislativy. Absolventi získají vhled do základů teorie mediální komunikace, obeznámí se základními oblastmi mediálních studií, osvojí si základní nástroje odborné analýzy mediálních obsahů a schopnost kriticky vyhodnocovat mediované informace. Koncepce oboru je zaměřena především na pracovníky tiskových a komunikačních oddělení státních úřadů, neziskových či rozpočtových organizací, ale i zaměstnance soukromé sféry. Absolvování oboru jim umožní kvalifikovanější práci s médii a mediovanými informacemi.


Studium je na základě platné akreditace organizováno jako šestisemestrální opírající se organizačně o kreditní systém. Studijní plán je pevný, studenti každý rok absolvují předepsané předměty a musí každý semestr dosáhnout nejméně 30 kreditů. Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou bakalářskou zkouškou. Na bakalářské studium oboru Mediální studia v kombinované formě navazuje navazující magisterské studium oboru Mediální studia v prezenční i kombinované formě.


Garantem studijního programu je doc. PhDr. Barbara KÖPPLOVÁ, CSc.


Celkové studijní povinnosti

180 kreditů

Povinné předměty

150 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně: 12 kreditů

Volitelné předměty

18 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK )


Bakalářská státní zkouška:

  1. (JDIP01) Obhajoba bakalářské práce

  2. (JSZ011) Dějiny médií 20. století a současné trendy médií (2 otázky)

  3. (JSZ012) Základy mediálních studií (2 otázky)Povinné předměty J#0000011

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJB301

ExternĂ­ odkaz Úvod do studia médií

ExternĂ­ odkaz Nečas

ZS

2/0

Zk

9

JJB302

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie

ExternĂ­ odkaz Duffková

ZS

2/0

Zk

9

JJB303

ExternĂ­ odkaz Úvod do lingvistiky a sémiotiky

ExternĂ­ odkaz Šoltys

LS

2/0

Zk

10

JJB304

ExternĂ­ odkaz Úvod do politologie

ExternĂ­ odkaz Švec

LS

2/0

Zk

9

JJB305

ExternĂ­ odkaz Vývoj médií do konce 1. pol. 20. st.

ExternĂ­ odkaz Köpplová

ZS

2/0

Zk

9

JJB306

ExternĂ­ odkaz Novodobá historie médií

ExternĂ­ odkaz Bednařík ExternĂ­ odkaz Končelík

LS

2/0

Zk

8

JJB307

ExternĂ­ odkaz Česká média po roce 1990

ExternĂ­ odkaz Köpplová ExternĂ­ odkaz Jirák

ZS

2/0

Zk

7

JJB321

ExternĂ­ odkaz Úvod do metod zkoumání médií

ExternĂ­ odkaz Remr

LS

2/0

Zk

9

JJB323

ExternĂ­ odkaz Analýza mediálních obsahů

ExternĂ­ odkaz Křeček

ZS

2/0

Zk

8

JJB324

ExternĂ­ odkaz Rozbor mediálních textů

ExternĂ­ odkaz Klabíková Rábová

ZS

2/0

Zk

10

JJB325

ExternĂ­ odkaz Publikum a výzkum jeho chování

ExternĂ­ odkaz Reifová

ZS

2/0

Zk

8

JJB326

ExternĂ­ odkaz Veřejné mínění a jeho výzkum

ExternĂ­ odkaz Gerbery

LS

2/0

Zk

9

JJB327

ExternĂ­ odkaz Rozbor právního prostředí českých médií

ExternĂ­ odkaz Benda

ZS

2/0

Zk

8

JJB328

ExternĂ­ odkaz Sociologie zpravodajství

ExternĂ­ odkaz Trampota

LS

2/0

Zk

9

JJB331

ExternĂ­ odkaz Bakalářský diplomový seminář

ExternĂ­ odkaz Köpplová

ZS/LS

2/0

Z

10

JJB340

ExternĂ­ odkaz Základy marketingové komunikace

ExternĂ­ odkaz Köppl

ZS

2/0

Zk

8

JJB341

ExternĂ­ odkaz Nová média a společnost

ExternĂ­ odkaz Švelch

ZS

2/0

Zk

10

JJB342

ExternĂ­ odkaz Propagandistické působení médií v 1 polovině 20. století

ExternĂ­ odkaz Suk

ZS

2/0

Zk

8

Počet kreditů za povinné předměty: 150


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

NeslučitelnostiPovinně volitelné předměty J#0000012

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJB309

ExternĂ­ odkaz Bakalářský státnicový seminář

ExternĂ­ odkaz Köpplová ExternĂ­ odkaz Bednařík

ZS/LS

2/0

Z

8

JJB332

ExternĂ­ odkaz Mediální produkce - workshop I

ExternĂ­ odkaz Osvaldová

ZS

0/6

Z

6

JJB333

ExternĂ­ odkaz Mediální produkce - workshop II

ExternĂ­ odkaz Osvaldová

LS

0/6

Z

6

JJB334

ExternĂ­ odkaz Zábava v médiích

ExternĂ­ odkaz Kruml

LS

2/0

Zk

6

JJB336

ExternĂ­ odkaz Média a gender

ExternĂ­ odkaz Vochocová

LS

3/0

Zk

6

JJB337

ExternĂ­ odkaz Vybrané osobnosti českého novinářství 19. st.

ExternĂ­ odkaz Sekera

LS

2/0

Zk

6

JJB338

ExternĂ­ odkaz Mediální výchova: Projekt

ExternĂ­ odkaz Wolák

LS

1/1

Zk

8

JJB343

ExternĂ­ odkaz Mediální gramotnost v evropském kontextu

ExternĂ­ odkaz Wolák

ZS

2/0

Zk

8

JJB350

ExternĂ­ odkaz Media a lidská práva

ExternĂ­ odkaz Korbel Macků

LS

1/1

Z

6

Minimální počet kreditů: 12


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinně volitelných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

NeslučitelnostiTento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:33

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz