Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6201R Ekonomie - bakalářské studium
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6201R Ekonomie a finance - bakalářské studium


Bakalářské studium Ekonomie a financí je orientováno na teoretickou ekonomii, ekonometrii, aplikovanou ekonomii a finance.

Cílem studia je především rozvoj abstraktního myšlení a osvojení základních technik v oboru, což vyžaduje kvalitní matematické

základy. Proto je věnován značný prostor výuce matematiky, statistiky a ekonometrie. Studium je ukončeno bakalářskou

zkouškou z mikroekonomie, makroekonomie, evropské ekonomické integrace a z obhajoby bakalářské práce.


Garantem bakalářského studijního programu Ekonomie a finance je doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.


Celkové studijní povinnosti:

180 kreditů

A) Povinné předměty

Student musí absolvovat všechny povinné předměty ze skupiny J#0001

B) Povinně volitelné předmětyC) Volitelné předměty

max. 27 kreditů

Student absolvuje povinně volitelné předměty (J#0067 a J#0002) a volitelné předměty tak, aby spolu s povinnými předměty dosáhl 180 kreditů. Za předměty volitelné se považují ostatní předměty vyučované na univerzitě a předměty vyučované na jiných vysokých školách nebo jejich součástech anebo dalších vzdělávacích nebo vědeckých institucích, stanoví-li tak smlouva uzavřená mezi fakultou nebo univerzitou a touto vysokou školou nebo institucí.  (Viz čl. 4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK).

Pozn.: Jako povinně volitelný předmět si student může zapsat i předmět, který institut nabízí mimořádně v daném akademickém roce a označí jej zkratkou: bsA


Státní zkouška:

Části:

1. Mikroekonomie

2. Makroekonomie

3. Evropská ekonomická integrace

4. Obhajoba bakalářské prácePovinné předměty J#0001

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB001

ExternĂ­ odkaz Bachelor´s Thesis Seminar I

ExternĂ­ odkaz Cahlík

ZS/LS

0/2

Z

4

JEB002

ExternĂ­ odkaz Bachelor´s Thesis Seminar II

ExternĂ­ odkaz Cahlík

ZS/LS

0/2

Z

4

JEB003

ExternĂ­ odkaz Ekonomie I

ExternĂ­ odkaz Hlaváček ExternĂ­ odkaz Švarcová ExternĂ­ odkaz Hollmannová

ZS

2/2

Zk

6

JEB004

ExternĂ­ odkaz Ekonomie II

ExternĂ­ odkaz Horváth ExternĂ­ odkaz Kuncl

LS

2/2

Zk

6

JEB005

ExternĂ­ odkaz Matematika I

ExternĂ­ odkaz Bárta

ZS

4/4

Z+Zk

7

JEB006

ExternĂ­ odkaz Matematika II

ExternĂ­ odkaz Bárta

LS

4/4

Z+Zk

7

JEB007

ExternĂ­ odkaz Mikroekonomie I

ExternĂ­ odkaz Koubek

LS

4/2

Zk

6

JEB008

ExternĂ­ odkaz Mikroekonomie II

ExternĂ­ odkaz Koubek

ZS

4/2

Zk

6

JEB009

ExternĂ­ odkaz Makroekonomie I

ExternĂ­ odkaz Hlaváček

ZS

2/2

Zk

6

JEB010

ExternĂ­ odkaz Makroekonomie II

ExternĂ­ odkaz Hlaváček

LS

2/2

Zk

6

JEB023

ExternĂ­ odkaz Úvod do studia práva

ExternĂ­ odkaz Wintr ExternĂ­ odkaz Pražák

ZS

2/0

Z

2

JEB024

ExternĂ­ odkaz Obchodní právo

ExternĂ­ odkaz Horáček ExternĂ­ odkaz Bajura

LS

2/0

Zk

5

JEB026

ExternĂ­ odkaz European Economic Integration

ExternĂ­ odkaz Dědek

ZS

2/2

Zk

6

JEB027

ExternĂ­ odkaz Finanční ekonomie

ExternĂ­ odkaz Havel ExternĂ­ odkaz Teplý

LS

4/0

Zk

6

JEB028

ExternĂ­ odkaz Matematika III

ExternĂ­ odkaz Johanis

ZS

2/2

Zk

6

JEB029

ExternĂ­ odkaz Matematika IV

ExternĂ­ odkaz Johanis

LS

2/2

Zk

6

JEB105

ExternĂ­ odkaz Statistics

ExternĂ­ odkaz Červinka

ZS

4/2

Zk

7

JEB109

ExternĂ­ odkaz Econometrics I

ExternĂ­ odkaz Víšek ExternĂ­ odkaz Krištoufek

LS

2/2

Zk

6

JEB110

ExternĂ­ odkaz Econometrics II

ExternĂ­ odkaz Baruník

ZS

2/2

Zk

6

JEB127

ExternĂ­ odkaz Topics in Statistics

ExternĂ­ odkaz Červinka

ZS

1/1

Z

2

JLB003

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro ekonomy I

ExternĂ­ odkaz Staňková ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Poslušná

ZS

0/3

Z

2

JLB004

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro ekonomy II

ExternĂ­ odkaz Staňková ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Poslušná

LS

0/3

Zk

4

JPB198

ExternĂ­ odkaz Úvod do politologie

ExternĂ­ odkaz Šušlíková

LS

2/0

Zk

5

JSB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS/LS

2/0

Zk

5

JSB998 Úvod do sociologie bude v ZS v češtině v Jinonicích, v LS obsahově stejný kurz v angličtině v Opletalově ulici.

Student si dle vlastní volby zapíše kurz buď v ZS nebo LS.Zaměnitelné varianty k předmětum JEB003, JEB004, JEB007, JEB009, JEB010


Student si může splnit pouze jeden předmět (mezi předměty je záměnnost a neslučitelnost):

JEB003 - Ekonomie I nebo JEB101 - Principles of Economics I

JEB004 - Ekonomie II nebo JEB102 - Principles of Economics II

JEB007 - Mikroekonomie I nebo JEB104 - Microeconomics I

JEB009 - Makroekonomie I nebo JEB114 - Macroeconomics I

JEB010 - Makroekonomie II nebo JEB115 - Macroeconomics II
Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti k povinným předmětům

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB001

ExternĂ­ odkaz Bachelor´s Thesis Seminar I

ExternĂ­ odkaz Cahlík

ZS/LS

0/2

Z

4

JEB002

ExternĂ­ odkaz Bachelor´s Thesis Seminar II

ExternĂ­ odkaz Cahlík

ZS/LS

0/2

Z

4

JEB003

ExternĂ­ odkaz Ekonomie I

ExternĂ­ odkaz Hlaváček ExternĂ­ odkaz Švarcová ExternĂ­ odkaz Hollmannová

ZS

2/2

Zk

6

JEB004

ExternĂ­ odkaz Ekonomie II

ExternĂ­ odkaz Horváth ExternĂ­ odkaz Kuncl

LS

2/2

Zk

6

JEB005

ExternĂ­ odkaz Matematika I

ExternĂ­ odkaz Bárta

ZS

4/4

Z+Zk

7

JEB006

ExternĂ­ odkaz Matematika II

ExternĂ­ odkaz Bárta

LS

4/4

Z+Zk

7

JEB007

ExternĂ­ odkaz Mikroekonomie I

ExternĂ­ odkaz Koubek

LS

4/2

Zk

6

JEB008

ExternĂ­ odkaz Mikroekonomie II

ExternĂ­ odkaz Koubek

ZS

4/2

Zk

6

JEB009

ExternĂ­ odkaz Makroekonomie I

ExternĂ­ odkaz Hlaváček

ZS

2/2

Zk

6

JEB010

ExternĂ­ odkaz Makroekonomie II

ExternĂ­ odkaz Hlaváček

LS

2/2

Zk

6

JEB023

ExternĂ­ odkaz Úvod do studia práva

ExternĂ­ odkaz Wintr ExternĂ­ odkaz Pražák

ZS

2/0

Z

2

JEB024

ExternĂ­ odkaz Obchodní právo

ExternĂ­ odkaz Horáček ExternĂ­ odkaz Bajura

LS

2/0

Zk

5

JEB026

ExternĂ­ odkaz European Economic Integration

ExternĂ­ odkaz Dědek

ZS

2/2

Zk

6

JEB027

ExternĂ­ odkaz Finanční ekonomie

ExternĂ­ odkaz Havel ExternĂ­ odkaz Teplý

LS

4/0

Zk

6

JEB028

ExternĂ­ odkaz Matematika III

ExternĂ­ odkaz Johanis

ZS

2/2

Zk

6

JEB029

ExternĂ­ odkaz Matematika IV

ExternĂ­ odkaz Johanis

LS

2/2

Zk

6

JEB105

ExternĂ­ odkaz Statistics

ExternĂ­ odkaz Červinka

ZS

4/2

Zk

7

JEB109

ExternĂ­ odkaz Econometrics I

ExternĂ­ odkaz Víšek ExternĂ­ odkaz Krištoufek

LS

2/2

Zk

6

JEB110

ExternĂ­ odkaz Econometrics II

ExternĂ­ odkaz Baruník

ZS

2/2

Zk

6

JEB127

ExternĂ­ odkaz Topics in Statistics

ExternĂ­ odkaz Červinka

ZS

1/1

Z

2

JLB003

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro ekonomy I

ExternĂ­ odkaz Staňková ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Poslušná

ZS

0/3

Z

2

JLB004

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro ekonomy II

ExternĂ­ odkaz Staňková ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Poslušná

LS

0/3

Zk

4

JPB198

ExternĂ­ odkaz Úvod do politologie

ExternĂ­ odkaz Šušlíková

LS

2/0

Zk

5

JSB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS/LS

2/0

Zk

5Povinně volitelné předměty J#0067 - nabídka jazyků pro ekonomy


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB011

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy nižší I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

ZS

0/3

Z

2

JLB012

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy nižší II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

LS

0/3

KZ

4

JLB017

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy vyšší I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

ZS

0/3

Z

2

JLB018

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy vyšší II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

LS

0/3

Zk

4

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

ZS

0/3

Z

2

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

LS

0/3

Zk

4

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

Zk

4

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

Zk

4

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

Zk

4

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

4Povinně volitelné předměty J#0002

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB016

ExternĂ­ odkaz History of Economic Thought

ExternĂ­ odkaz Horvath

ZS

2/2

Zk

6

JEB020

ExternĂ­ odkaz Economic Policy I

ExternĂ­ odkaz Dlouhý ExternĂ­ odkaz Janský

ZS

2/0

Z

2

JEB021

ExternĂ­ odkaz Economic Policy II

ExternĂ­ odkaz Dlouhý ExternĂ­ odkaz Janský

LS

2/0

Zk

5

JEB022

ExternĂ­ odkaz Institutional Economics

ExternĂ­ odkaz Schwarz

LS

2/0

Zk

5

JEB025

ExternĂ­ odkaz Public Finance

ExternĂ­ odkaz Švarcová

LS

2/0

Zk

5

JEB035

ExternĂ­ odkaz Advanced Statistics

ExternĂ­ odkaz Víšek

ZS

2/2

Zk

6

JEB038

ExternĂ­ odkaz Teorie regulace a ochrana hospodářské soutěže

ExternĂ­ odkaz Hrubý

ZS

2/0

Zk

5

JEB039

ExternĂ­ odkaz International Trade

ExternĂ­ odkaz Benáček ExternĂ­ odkaz Semerák

ZS

2/2

Zk

6

JEB044

ExternĂ­ odkaz Financial Accounting

ExternĂ­ odkaz Novák ExternĂ­ odkaz Sokolová

ZS

2/2

Zk

6

JEB045

ExternĂ­ odkaz Financial Management

ExternĂ­ odkaz Mejstřík ExternĂ­ odkaz Novák

LS

2/2

Z+Zk

6

JEB046

ExternĂ­ odkaz Účetnictví I

ExternĂ­ odkaz Kemény

LS

2/2

Z

2

JEB047

ExternĂ­ odkaz Účetnictví II

ExternĂ­ odkaz Kemény

ZS

2/2

Zk

6

JEB050

ExternĂ­ odkaz International Finance

ExternĂ­ odkaz Benáček

LS

2/0

Zk

5

JEB053

ExternĂ­ odkaz Labour Economics

ExternĂ­ odkaz Flek ExternĂ­ odkaz Mysíková

LS

2/0

Zk

5

JEB055

ExternĂ­ odkaz Seminář k aktualitám I

ExternĂ­ odkaz Vyhnánek

ZS

0/2

Z

2

JEB058

ExternĂ­ odkaz Seminář matematické analýzy I

ExternĂ­ odkaz Svoboda

ZS

0/2

Z

3

JEB059

ExternĂ­ odkaz Seminář matematické analýzy a algebry II

ExternĂ­ odkaz Svoboda

LS

0/2

Z

3

JEB060

ExternĂ­ odkaz Mikroekonomie a chování

ExternĂ­ odkaz Kameníček

LS

2/2

Zk

6

JEB062

ExternĂ­ odkaz Matematika V

ExternĂ­ odkaz Stará

ZS

2/2

Z+Zk

7

JEB063

ExternĂ­ odkaz Seminář k aktualitám II

ExternĂ­ odkaz Vyhnánek

LS

0/2

Z

2

JEB064

ExternĂ­ odkaz Game Theory and Political Economy

ExternĂ­ odkaz Gregor

ZS

2/0

Zk

5

JEB065

ExternĂ­ odkaz Lidský faktor a personální management

ExternĂ­ odkaz Kameníček ExternĂ­ odkaz Koubek

ZS

2/2

Zk

6

JEB066

ExternĂ­ odkaz Economic Policy of the Czech Republic

ExternĂ­ odkaz Zámečník

ZS

2/2

Zk

6

JEB071

ExternĂ­ odkaz Strukturální reformy

ExternĂ­ odkaz Mertlík

ZS

2/0

Zk

5

JEB075

ExternĂ­ odkaz Development Economics

ExternĂ­ odkaz Chytilová

LS

2/2

Zk

6

JEB103

ExternĂ­ odkaz Comparative Economics

ExternĂ­ odkaz Cahlík

LS

2/0

Zk

5

JEB108

ExternĂ­ odkaz Microeconomics II

ExternĂ­ odkaz Chytilová

ZS

2/2

Zk

6

JEB111

ExternĂ­ odkaz Advanced Data Analysis in MS Excel

ExternĂ­ odkaz Mikolášek

ZS/LS

0/2

Zk

3

JEB112

ExternĂ­ odkaz Strategic Management

ExternĂ­ odkaz Balcar

LS

2/2

Zk

6

JEB116

ExternĂ­ odkaz Economics of Transition

ExternĂ­ odkaz Alimukhamedova

LS

2/2

Zk

6

JEB117

ExternĂ­ odkaz Mathematics for Economists

ExternĂ­ odkaz Vovchak

LS

2/2

Zk

6

JEB120

ExternĂ­ odkaz Financial Economics

ExternĂ­ odkaz Brushko

LS

2/2

Zk

6

JEB124

ExternĂ­ odkaz Global Financial Crisis

ExternĂ­ odkaz Libich

ZS

1/1

Zk

3

JEB125

ExternĂ­ odkaz Econometrics III

ExternĂ­ odkaz Pertold-Gebicka

LS

2/2

Zk

6

JEB128

ExternĂ­ odkaz Visual Basic for Applications

ExternĂ­ odkaz Mikolášek

ZS

0/2

Zk

3

JEM141

ExternĂ­ odkaz Traditional and Alternative Risk Transfer in the Insurance Sector

ExternĂ­ odkaz Teplý ExternĂ­ odkaz Pompella

ZS

5/0

Zk

3Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti k povinně volitelným předmětům

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB016

ExternĂ­ odkaz History of Economic Thought

ExternĂ­ odkaz Horvath

ZS

2/2

Zk

6

JEB020

ExternĂ­ odkaz Economic Policy I

ExternĂ­ odkaz Dlouhý ExternĂ­ odkaz Janský

ZS

2/0

Z

2

JEB021

ExternĂ­ odkaz Economic Policy II

ExternĂ­ odkaz Dlouhý ExternĂ­ odkaz Janský

LS

2/0

Zk

5

JEB022

ExternĂ­ odkaz Institutional Economics

ExternĂ­ odkaz Schwarz

LS

2/0

Zk

5

JEB025

ExternĂ­ odkaz Public Finance

ExternĂ­ odkaz Švarcová

LS

2/0

Zk

5

JEB035

ExternĂ­ odkaz Advanced Statistics

ExternĂ­ odkaz Víšek

ZS

2/2

Zk

6

JEB038

ExternĂ­ odkaz Teorie regulace a ochrana hospodářské soutěže

ExternĂ­ odkaz Hrubý

ZS

2/0

Zk

5

JEB039

ExternĂ­ odkaz International Trade

ExternĂ­ odkaz Benáček ExternĂ­ odkaz Semerák

ZS

2/2

Zk

6

JEB044

ExternĂ­ odkaz Financial Accounting

ExternĂ­ odkaz Novák ExternĂ­ odkaz Sokolová

ZS

2/2

Zk

6

JEB045

ExternĂ­ odkaz Financial Management

ExternĂ­ odkaz Mejstřík ExternĂ­ odkaz Novák

LS

2/2

Z+Zk

6

JEB046

ExternĂ­ odkaz Účetnictví I

ExternĂ­ odkaz Kemény

LS

2/2

Z

2

JEB047

ExternĂ­ odkaz Účetnictví II

ExternĂ­ odkaz Kemény

ZS

2/2

Zk

6

JEB050

ExternĂ­ odkaz International Finance

ExternĂ­ odkaz Benáček

LS

2/0

Zk

5

JEB053

ExternĂ­ odkaz Labour Economics

ExternĂ­ odkaz Flek ExternĂ­ odkaz Mysíková

LS

2/0

Zk

5

JEB055

ExternĂ­ odkaz Seminář k aktualitám I

ExternĂ­ odkaz Vyhnánek

ZS

0/2

Z

2

JEB058

ExternĂ­ odkaz Seminář matematické analýzy I

ExternĂ­ odkaz Svoboda

ZS

0/2

Z

3

JEB059

ExternĂ­ odkaz Seminář matematické analýzy a algebry II

ExternĂ­ odkaz Svoboda

LS

0/2

Z

3

JEB060

ExternĂ­ odkaz Mikroekonomie a chování

ExternĂ­ odkaz Kameníček

LS

2/2

Zk

6

JEB062

ExternĂ­ odkaz Matematika V

ExternĂ­ odkaz Stará

ZS

2/2

Z+Zk

7

JEB063

ExternĂ­ odkaz Seminář k aktualitám II

ExternĂ­ odkaz Vyhnánek

LS

0/2

Z

2

JEB064

ExternĂ­ odkaz Game Theory and Political Economy

ExternĂ­ odkaz Gregor

ZS

2/0

Zk

5

JEB065

ExternĂ­ odkaz Lidský faktor a personální management

ExternĂ­ odkaz Kameníček ExternĂ­ odkaz Koubek

ZS

2/2

Zk

6

JEB066

ExternĂ­ odkaz Economic Policy of the Czech Republic

ExternĂ­ odkaz Zámečník

ZS

2/2

Zk

6

JEB071

ExternĂ­ odkaz Strukturální reformy

ExternĂ­ odkaz Mertlík

ZS

2/0

Zk

5

JEB075

ExternĂ­ odkaz Development Economics

ExternĂ­ odkaz Chytilová

LS

2/2

Zk

6

JEB103

ExternĂ­ odkaz Comparative Economics

ExternĂ­ odkaz Cahlík

LS

2/0

Zk

5

JEB108

ExternĂ­ odkaz Microeconomics II

ExternĂ­ odkaz Chytilová

ZS

2/2

Zk

6

JEB111

ExternĂ­ odkaz Advanced Data Analysis in MS Excel

ExternĂ­ odkaz Mikolášek

ZS/LS

0/2

Zk

3

JEB112

ExternĂ­ odkaz Strategic Management

ExternĂ­ odkaz Balcar

LS

2/2

Zk

6

JEB116

ExternĂ­ odkaz Economics of Transition

ExternĂ­ odkaz Alimukhamedova

LS

2/2

Zk

6

JEB117

ExternĂ­ odkaz Mathematics for Economists

ExternĂ­ odkaz Vovchak

LS

2/2

Zk

6

JEB120

ExternĂ­ odkaz Financial Economics

ExternĂ­ odkaz Brushko

LS

2/2

Zk

6

JEB124

ExternĂ­ odkaz Global Financial Crisis

ExternĂ­ odkaz Libich

ZS

1/1

Zk

3

JEB125

ExternĂ­ odkaz Econometrics III

ExternĂ­ odkaz Pertold-Gebicka

LS

2/2

Zk

6

JEB128

ExternĂ­ odkaz Visual Basic for Applications

ExternĂ­ odkaz Mikolášek

ZS

0/2

Zk

3

JEM141

ExternĂ­ odkaz Traditional and Alternative Risk Transfer in the Insurance Sector

ExternĂ­ odkaz Teplý ExternĂ­ odkaz Pompella

ZS

5/0

Zk

3
Nabídka společného základu pro všechny instituty FSV UK

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomie

ExternĂ­ odkaz Kameníček

ZS

2/0

Zk

5
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:33

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz