Fakulta sociálních věd UK
Institut mezinárodních studií
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Institut mezinárodních studií

Institut mezinárodních studií
Kontakt:
Praha 5-Jinonice, U Kříže 8, PSČ 158 00


telefon: 251 080 111


fax: 251 620 294


ExternĂ­ odkaz website
Ředitel institutu

ExternĂ­ odkaz Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

Mail 

Zástupce ředitele

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

Mail 

Tajemník ústavu

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

Mail 

Sekretariát - Jinonice

Marcela Bílková

Mail 

PhDr. Lucie Jůzová

Mail 

PhDr. Petr Novák

Mail 

Sekretariát - Rytířská

Mgr. Adéla Jiroudková

Mail 

Studijní referentka

ExternĂ­ odkaz Jana Vokatá

Mail 

Výuka jazyků

ExternĂ­ odkaz  Kabinet jazykové přípravy

Mail 

SIMS

ExternĂ­ odkaz  Studentská samospráva IMS

Mail 
Základní charakteristiky Institutu mezinárodních studií
  • Institut mezinárodních studií (dále jen IMS) zodpovídá za studijní obory a programy bakalářské, magisterské a postgraduální vyučované v českém stejně tak jako v anglickém a německém jazyce.  • V magisterském cyklu provozuje IMS v denním studiu obory  Americká studia,  Evropská studia,  Německá a rakouská studia,  Ruská a východoevropská studia a  Západoevropská studia; v rámci těchto magisterských studijních oborů je také možné ucházet se o získání tzv. malého doktorátu neboli titulu PhDr.


  • V rámci cizojazyčného, školným hrazeného studia IMS garantuje ve spolupráci s University College of London studijní obor Central and Eastern European Studies, který je součástí prestižního mezinárodního programu  ExternĂ­ odkaz IMESS - ERASMUS MUNDUS, a dále školným anglojazyčné studijní obory Balkan, Eurasian and Central European Studies (BECES), Central European Comparative Studies (CECS) a European Studies (ES); IMS také ve dvou cyklech nabízí každoročně letní školu Central Europe Between Germany and Russia; bližší informace na ExternĂ­ odkaz PRAREAS.


  • V postgraduálním cyklu IMS garantuje dva studijní programy, a to Mezinárodní teritoriální studia a Moderní dějiny v interním/stipendijním i kombinovaném modelu.


  • IMS je oprávněn k habilitačnímu a profesorskému řízení v oborech Moderní dějiny a Mezinárodní teritoriální studia.


  • IMS rozvíjí intenzivní vědeckou a publikační činnost v oblasti moderních dějin a teritoriálních studií, je vydavatelem odborného časopisu  Studia Territorialia vycházejícího v rámci řady Acta Universitatis Carolinae.


  • Absolventi studijních oborů vyučovaných na IMS jsou příznační kontextuálně, teritoriálně a metodologicky fundovanou znalostí moderních dějin, právně-politického, ekonomického a socio-kulturního zázemí dění v těch teritoriích, která jsou náplní vědecké a pedagogické práce institutu; vybaveni základními analyticko-interpretačními dovednostmi orientují se v praktických důsledcích nedávných historických dějů a podstatných současných problémech. Absolventi těchto oborů jsou uplatnitelní ve všech typech vládních i nevládních institucí, které se soustřeďují na problematiku příslušných teritorií v jejím historickém i současném kontextu, a to jak domácích, tak zahraničních.
KatedryKatedra amerických studiíExternĂ­ odkaz Katedra amerických studiíVedoucí:

PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, PhD.

Mail 

Členové katedry:

Mgr. Petr Anděl, PhD.

Mail 

PhDr. Jan Bečka, PhD.

Mail 

Doc. PhDr. Miloš Calda (garant oboru)

Mail 

Ing. Mgr. Magdalena Fiřtová, PhD.

Mail 

Prof. PhDr. Svatava Raková, CSc.

Mail 

Doc. PhDr. Francis D. Raška PhD

Mail 

Mgr. Jana Sehnálková

Mail 

Externí vyučující:

PhDr. Vít Fojtek, PhD.

Mail 

PhDr. Jiří Hanuš

Mail 

Mgr. Jakub Lepš, M.A.

Mail 

Prof. Otto Pick

PhDr. Vít Smetana, PhD.

Mail 

Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.

Mail 

Dr. Stephen Christensen

Mail 

Dr. Norma Hervey

Mail 

Dr. Richard Nowell

Mail 

Doktorandi:

Mgr. Anna Krausová

Mail 

Mgr. Karel Ulík

Mail 

Mgr. Andrea Papoušková

Mail 

Mgr. Barbora Capinská

Mail 

Mgr. Jan Mikulík

Mail 

Mgr. Helena Schulzová

Mail 

Mgr. Stanislav Sýkora

Mail 

Mgr. Tomáš Rezek

Mail 
Katedra německých a rakouských studií


ExternĂ­ odkaz Katedra německých a rakouských studiíVedoucí:


PhDr. Ota Konrád, PhD.

Mail 

Členové katedry:

PhDr. David Emler

Mail 

PhDr. Lucie Filipová, Ph.D.

Mail 

JUDr. Vladimír Handl, CSc.

Mail 

Prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.

Mail 

PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.

Mail 

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

Mail 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

Mail 

PhDr. Anita Pelánová, Ph.D.

Mail 

Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.

Mail 

PhDr. Petr Šafařík

Mail 

Externí vyučující:


JUDr. PhDr. Dagmar Černá, Ph.D., LL.M.

Mail 

Prof. Dr. Susanne Hilger

Mail 

Prof. PhDr. Jan Křen, DrSc.

Mail 

Pd. Dr. Sabine Mecking

Mail 

Prof. Dr. Falk Wiesemann

Mail 

Interní doktorandi:

PhDr. Monika Březinová

Mail 

PhDr. Michal Dimitrov

Mail 

PhDr.Zuzana Lizcová, Ph.D.

Mail 

Nina Lohmann, M.A.

Mail 

PhDr. Soňa Mikulová

Mail 

Mgr. Tomáš Renner

Mail 

PhDr. Václav Šmidrkal

Mail 


Katedra ruských a východoevropských studií


ExternĂ­ odkaz Katedra ruských a východoevropských studiíVedoucí:

Doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

Mail 

Členové katedry:

PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.

Mail 

PhDr. Eva Irmanová, CSc.

Mail 

PhDr. Daniela Kolenovská, Ph.D.

Mail 

PhDr. Kateřina Králová, M.A., Ph.D.

Mail 

PhDr. Bohuslav Litera, CSc.

Mail 

PhDr. Marek Pečenka

Mail 

Mgr. Kristina Pellarová

Mail 

Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.

Mail 

PhDr. Emil Souleimanov, Ph.D.

Mail 

PhDr. Jan Šír, Ph.D.

Mail 

František Šístek, Ph.D.

Mail 

Doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.

Mail 

PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.

Mail 

Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

Mail 

PhDr. Bohdan Zilynskyj, Ph.D.

Mail 

Externí vyučující:

Ing. Mgr. Petra Cibulková

Mail 

PhDr. Jaroslav Cuhra, Ph.D.

Mail 

Mgr. Martin Čížek

Mail 

Dan Mircea Duţă

Mail 

Mgr. Ondřej Klípa

Mail 

Doc. PhDr. Jiří Kocian, CSc.

Mail 

PhDr. Miroslav Kouba

Mail 

Mgr. Hana Kubátová, Ph.D.

Mail 

PhDr. Petr Novák

Mail 

Mgr. Daniel Putík

Mail 

Prof. PhDr. Michal Reiman, DrSc.

Mail 

PhDr. Miroslav Šesták, CSc.

PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D.

Mail 

PhDr. Tomáš Vojta

Mail 

Interní doktorandi:

Mgr. Jakub Andrle

Mail 

PhDr. Petr Balla

Mail 

Mgr. Darima Batorová

Mail 

Mgr. Olga Brabcová

Mail 

Mgr. Vladimír Kadlec

Mail 

Mgr.Lenka Kopřivová

Mail 

Mgr. Michaela Kůželová

Mail 

Mgr. Francesca Mazzali

Mail 

Mgr. Elena Pavleeva

Mail 

PhDr. Štěpán Pellar

Mail 

Mgr. Kamil Pikal

Mail 

Mgr. Petr Pojman

Mail 

Mgr. Barbora Skálová

Mail 

Mgr. Jan ŠIndelář

Mail 

Mgr. Barbora Umancová

Mail 

Mgr. Tereza Vorlová

Mail 

Mgr. Ewelina Wilczyńska

Mail 
Katedra západoevropských studií


ExternĂ­ odkaz Katedra západoevropských studiíVedoucí:

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

Mail 

Členové katedry:

Doc. Ing. Petr Drulák, Ph.D.

Mail 


PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.

Mail 

PhDr. Ondřej Matějka

Mail 

Doc. PhDr. Michel Perottino,Ph.D.

Mail 

PhDr. Jiří Rak

Mail 

Doc. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.

Mail 

Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.

Mail 

Mgr. Jan Váška

Mail 

Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.

Mail 

Externí vyučující:

Dr. Alan Butt-Philip

Mail 

Pauli Bauer, Ph.D.

Mail 

Mgr. Jan Fischer

Mail 

PhDr. Jan Hauser

Mail 

Mail 

Mgr. Tereza Hořejšová, Ph.D.

Mail 

JUDr. Marie Chatardová

Mail 

PhDr. Martin Jeřábek, PhD.

Mail 

PhDr. Lucie Jůzová

Mail 

Prof. Iain McLean

Mail 

Prof. Jacques Rupnik, M.A., Ph.D.

Mail 

Ing. Tereza Svačinová

Mail 

Mail 

Prof. Ing. Luděk Urban, CSc.

Mail 

Interní doktorandi:

Ing. Ľubica Debnárová

Mail 

Mgr. Kateřina Miklošová

Mail 

Mgr. Adéla Jiroudková

Mail 


Mgr. Martin Synkule

Mail 

PhDr. Traian Urban

Mail 

Mgr. Andrea Votavová

Mail 

PhDr. Petr Witz

Mail 

Mitchell Young, MA

Mail 


Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:33

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz