Fakulta sociálních věd UK
INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Návody a pomůcky
 

INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ

Praha 1, Opletalova ulice č. 26, Telefon: 222 112 330, Fax: 222 112 304


IES odpovídá za bakalářské, magisterské a doktorské studijní obory studijního programu 6201 Ekonomická teorie se zaměřením na teoretickou (univerzitní) ekonomii a aplikovanou ekonomii (konkrétně na  evropskou  ekonomickou  integraci, hospodářskou politiku, bankovnictví a kapitálové trhy).Ve vědecké práci se IES zaměřuje na problematiku makroekonomie a mikroekonomie, ekonometrie, institucionální ekonomie, hospodářských dějin, dějin ekonomických teorií, finančních trhů, veřejných financí a transformace ekonomiky k tržnímu uspořádání.Při IES působí Ekonomický klub (E-klub), sdružení studentů IES a příznivců ekonomické vědy. Jeho cílem je zvyšovat zájem o domácí i světové ekonomické dění, především prostřednictvím vzdělávacích aktivit. Navíc E-klub funguje jako zprostředkovatel mezi vedením institutu a studenty. Více informací na ExternĂ­ odkaz www.e-klub.org


Ředitel institutu:

Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.

Zástupce:

Doc. MPhil. Ondřej Schneider, Ph.D.

Tajemník:

PhDr. Jiří Kameníček, CSc.

Sekretariát:

Ing. Dagmar Schnellerová

Ing. Edita Kiššová
Katedra mikroekonomie a matematických metod

Vedoucí:

Prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc.

Členové katedry: 

Doc. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.

PhDr. Jiří Kameníček, CSc.

Ing. Ivo Koubek

Externí členové katedry:

Doc. RNDr. Oldřich John, CSc.

Doc. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D

RNDr. Vlasta Kaňková, CSc.

RNDr. Miroslav Zelený, Dr.

Mgr. Michal Skořepa, Ph.D
Katedra makroekonomie a ekonometrie

Vedoucí:

Doc. Ing. Oldřich Dědek, CSc.

Členové katedry: 

Doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.

Doc. Ing. Jiří Havel, CSc.

PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D.

Ing. Monika Hollmannová

PhDr. Tomáš Holub, Ph.D.

PhDr. Martin Netuka

Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

Roman Horváth, M.A.

Externí členové katedry:

Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.

Ing. Karel Sladký, CSc.

Prof. George J. Staller

Mgr. Kateřina Šmídková, Ph.D., M.A.
Katedra financí a kapitálových trhů

Vedoucí:

Doc. Ing. Karel Půlpán, CSc.

Členové katedry: 

Ing. Zdenek S. Blaha, M.A.

RNDr. Alex Derviz, CSc.

Ing. Irena Jindřichovská, CSc.

Ing. Irena Keményová

Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.

Doc. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.

PhDr. Filip Žikeš

Externí členové katedry:

Ing. Marie Kučerová

PhDr. Pavel Körner

Mgr. Magda Pečená, Ph.D.

PhDr. Petr Teplý

Mgr. Radovan Chalupka
Katedra institucionální ekonomie

Vedoucí:

Prof. Ing. Milan Sojka, CSc.

Členové katedry: 

Ing. Zdeněk Hrubý, CSc.

Prof. Ing. Karel Kouba, DrSc.

Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.

Mgr. Roman Pazderník

Externí členové katedry:

PhDr. Adam Geršl, Ph.D.

Mgr. Libor Dušek, Ph.D.

PhDr. Zdeněk Kudrna, M.A.

JUDr. Tomáš Richter, LL.M.,Ph.D.

PhDr. Tomáš Sedláček

JUDr. Jiří Zoubek

Katedra evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky

Vedoucí:

Doc. MPhil. Ondřej Schneider, Ph.D.

Členové katedry: 

Doc. Ing. Vladimír Benáček, CSc.

PhDr. Martin Gregor

PhDr. Petr Hedbávný  

Doc. Ing. Pavel  Mertlík, CSc.

Ing. Mgr. Vilém Semerák, Ph.D.

RNDr. Miron Tegze, CSc.

Prof. RNDr. Ing. František Turnovec, CSc.

Prof. Ing. Luděk Urban, CSc.

Externí členové katedry:

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.

Ing. Michaela Erbenová, Ph.D.

Ing. Vladislav Flek, CSc.

JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.

Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

29.září 2020 19:12

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 30.09 2020 23:16, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz