Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6701 T Bezpečnostní studia - navazující magisterský
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6701 T Bezpečnostní studia - navazující magisterský program
garantka oboru doc. PhDr.Běla Plechanovová, CSc.Studijní obor je zajišťován s podporou Prague Security Studies Institute
Studijní program je zaměřen na problematiku bezpečnosti, s důrazem na její mezinárodní dimenzi. Prohlubuje znalosti vývoje mezinárodních vztahů a rozvíjí schopnosti analyzovat současné bezpečnostní hrozby a řešit s tím spojené politické a společenské otázky. Během studia se studenti seznámí s vývojem strategického myšlení a s přístupy k řešení bezpečnostních rizik. Získají přehled o historickém pozadí současné mezinárodně bezpečnostní situace i o bezpečnostních souvislostech globalizovaného mezinárodního systému s důrazem na evropskou a transatlantickou problematiku. Absolventi oboru se budou orientovat v širokém spektru otázek spojených s bezpečnostními studiemi. Budou připraveni pro práci jak ve veřejné sféře, tak i v soukromém sektoru. Své znalosti a poznatky budou následně schopni uplatnit zejména v mezinárodních institucích, ve státní správě a diplomacii, v nevládních organizacích, v médiích a ve vzdělávací sféře a akademické oblasti.

Celkové studijní povinnosti120 kreditůPovinné předměty:67 kreditůPovinně volitelné předměty:minimálně: 41 kreditůVolitelné předměty:12 kreditů


(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )

Student plní všechny skupiny povinně volitelných předmětů: J#0055, J#00951, J#00952, J#00953, J#00954Magisterská státní zkouška se skládá z následujících částí:


1. (JDIP01) Obhajoba diplomové práce


2. Ústní zkouška  

a) (JSZ263) Teorie bezpečnosti (1 otázka)

b) (JSZ264) Soudobé bezpečnostní hrozby (1 otázka)

c) (JSZ265) Problematika související s tématem diplomové práce (1 otázka)Podmínky uznávání povinně volitelných předmětů: studentovi může být uznáno maximálně 10 kreditů jako povinně volitelné předměty z nabídky předmětů oboru Mezinárodní vztahy a magisterských oborů Institutu mezinárodních studií (mimo předměty již zařazené do povinně volitelných předmětů J#0095).

Studenti magisterského cyklu maji dovoleno zapisovat si kurzy bakalářského cyklu jen s písemným souhlasem garanta oboru.


Povinné předměty: J#00950

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM012

ExternĂ­ odkaz Výzkumný projekt

ExternĂ­ odkaz Střítecký ExternĂ­ odkaz Karlas ExternĂ­ odkaz Plechanovová

LS

1/0

Z

2

JPM013

ExternĂ­ odkaz Výzkumný projekt

ExternĂ­ odkaz Střítecký ExternĂ­ odkaz Karlas ExternĂ­ odkaz Plechanovová

LS

0/4

KZ

4

JPM043

ExternĂ­ odkaz Theories of International Relations - TMV

ExternĂ­ odkaz Drulák ExternĂ­ odkaz Plechanovová

ZS

2/0

Zk

8

JPM264

ExternĂ­ odkaz Bezpečnostní politika ČR

ExternĂ­ odkaz Balabán ExternĂ­ odkaz Stejskal

LS

1/0

Zk

4

JPM267

ExternĂ­ odkaz Introduction to Strategic Studies

ExternĂ­ odkaz Hynek

ZS

1/1

Zk

5

JPM285

ExternĂ­ odkaz Metody výzkumu BS

ExternĂ­ odkaz Drulák ExternĂ­ odkaz Plechanovová

ZS

1/0

Z

2

JPM301

ExternĂ­ odkaz Ozbrojené konflikty a mezinárodní bezpečnost

ExternĂ­ odkaz Karásek

ZS

2/0

Zk

7

JPM418

ExternĂ­ odkaz Bezpečnostní politika ČR - seminář

ExternĂ­ odkaz Ludvík ExternĂ­ odkaz Stejskal

LS

0/1

Z

4

JPM557

ExternĂ­ odkaz Applying Security Concepts in International Politics

ExternĂ­ odkaz Střítecký

LS

2/0

Zk

7

JPM558

ExternĂ­ odkaz Seminar in Security Concepts

ExternĂ­ odkaz Střítecký

LS

0/1

KZ

4

JPM559

ExternĂ­ odkaz Human Security

ExternĂ­ odkaz Hynek

ZS

1/1

Zk

7

JPM560

ExternĂ­ odkaz Comparative Counterterrorism

ExternĂ­ odkaz Bureš

ZS

1/1

Zk

7

JPM561

ExternĂ­ odkaz Regional Security Studies

ExternĂ­ odkaz Karásek

ZS

1/1

Zk

6

Celkový počet kreditů: 67


Poznámka:

JPM043 se zapisuje současně s jedním předmětem ze skupiny J#00951

JPM301 se zapisuje současně s jedním předmětem ze skupiny J#00952

JPM267 se zapisuje současně s jedním předmětem ze skupiny J#00953


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPM012

Výzkumný projektJPM009 JPM269 JPM556

JPM269

JPM013

Výzkumný projekt


JPM012JPM043

Theories of International Relations - TMV


ExternĂ­ odkaz J#0116JPM301

Ozbrojené konflikty a mezinárodní bezpečnost


ExternĂ­ odkaz J#0117JPM418

Bezpečnostní politika ČR - seminář


JPM264JPM557

Applying Security Concepts in International PoliticsJPM304


JPM558

Seminar in Security ConceptsJPM401


JPM559

Human Security
JPM302

JPM560

Comparative CounterterrorismJPM288

JPM288

JPM561

Regional Security Studies
JPM403 JPM404
Povinně volitelné předměty J#0055 - nabídka jazyků pro Bezpečnostní studia

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB005

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro politology I

ExternĂ­ odkaz Panešová

ZS

0/3

Z

2

JLB006

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro politology II

ExternĂ­ odkaz Panešová

LS

0/3

Zk

4

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/3

Z

2

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

Zk

4

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

ZS

0/3

Z

2

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

LS

0/3

Zk

4

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

Zk

4

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

Zk

4

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

Zk

4

JLB031

ExternĂ­ odkaz Angličtina I

ExternĂ­ odkaz Prošková ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Klírová

ZS

0/3

Z

2

JLB032

ExternĂ­ odkaz Angličtina II

ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Prošková ExternĂ­ odkaz Klírová

LS

0/3

KZ

4

JLB033

ExternĂ­ odkaz Němčina I

ExternĂ­ odkaz Křenková ExternĂ­ odkaz Faltýnová

ZS

0/3

Z

2

JLB034

ExternĂ­ odkaz Němčina II

ExternĂ­ odkaz Křenková ExternĂ­ odkaz Marková

LS

0/3

KZ

4

JLB035

ExternĂ­ odkaz Francouzština I

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/3

Z

2

JLB036

ExternĂ­ odkaz Francouzština II

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/3

KZ

4

JLB037

ExternĂ­ odkaz Italština I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB038

ExternĂ­ odkaz Italština II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

KZ

4

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

4

JLB041

ExternĂ­ odkaz Španělština I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB042

ExternĂ­ odkaz Španělština II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

KZ

4

Minimální počet kreditů: 6


Ke splnění studijních povinností v rámci této skupiny je zapotřebí absolvovat dva různé cizí jazyky:

nejméně jeden z jazyků musí být ukončen zkouškou z odborného jazyka.
Povinně volitelné předměty J#00951

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM407

ExternĂ­ odkaz Feminism in International Relations (TMV)

ExternĂ­ odkaz Plechanovová

ZS

0/1

KZ

4

JPM408

ExternĂ­ odkaz War Studies (TMV)

ExternĂ­ odkaz Drulák

ZS

0/1

KZ

4

JPM430

ExternĂ­ odkaz Marxism in International Relations

ExternĂ­ odkaz Střítecký

ZS

0/1

KZ

4

JPM542

ExternĂ­ odkaz Rationalism in International Relations (TMV)

ExternĂ­ odkaz Karlas

ZS

0/1

KZ

4

Minimální počet kreditů: 4


Poznámka: garant předmětu JPM043 bude požadovat souběžné zapsání alespoň jednoho předmětu ze skupiny J#00951. Pokud student absolvuje kurz ze skupiny J#00951 jako volitelný, lze tento kurz následně uznat jako povinně volitelný, nikoli však jako součást povinností k povinnému předmětu JPM043.
Povinně volitelné předměty J#00952

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM402

ExternĂ­ odkaz United Nations Peacekeeping (OKMB)

ExternĂ­ odkaz Bureš

ZS

0/1

KZ

4

JPM429

ExternĂ­ odkaz Global terrorism

ExternĂ­ odkaz Makariusová

ZS

0/1

KZ

4

JPM563

ExternĂ­ odkaz Common Security and Defence Policy: Concepts and Practice

ExternĂ­ odkaz Karásek

ZS

0/1

KZ

4

JPM564

ExternĂ­ odkaz Euroatlantic Community in Action: NATO Operations after Cold War

ExternĂ­ odkaz Karásek

ZS

0/1

KZ

4

Minimální počet kreditů: 4

Poznámka: garant předmětu JPM301 bude požadovat souběžné zapsání alespoň jednoho předmětu ze skupiny J#00952. Pokud student absolvuje kurz ze skupiny J#00952 jako volitelný, lze tento kurz následně uznat jako povinně volitelný, nikoli však jako součást povinností k povinnému předmětu JPM301.
Povinně volitelné předměty J#00953

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM566

ExternĂ­ odkaz Deterrence as Theory and Strategy

ExternĂ­ odkaz Hynek ExternĂ­ odkaz Ludvík

ZS

0/1

KZ

4

JPM567

ExternĂ­ odkaz Theory and Practice of Arms Control and Disarmament

ExternĂ­ odkaz Ludvík ExternĂ­ odkaz Hynek

ZS

0/1

KZ

4

Minimální počet kreditů: 4


Poznámka: garant předmětu JPM267 bude požadovat souběžné zapsání alespoň jednoho předmětu ze skupiny J#00953. Pokud student absolvuje kurz ze skupiny J#00953 jako volitelný, lze tento kurz následně uznat jako povinně volitelný, nikoli však jako součást povinností k povinnému předmětu JPM301.
Povinně volitelné předměty J#00954

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMM294

ExternĂ­ odkaz Issues in United States National Security Policy

ExternĂ­ odkaz Raška

LS

2/0

Zk

4

JMM339

ExternĂ­ odkaz American National Security Policy

ExternĂ­ odkaz Raška

ZS

1/1

Zk

6

JMM449

ExternĂ­ odkaz Vnitřní a vnější bezpečnostní politika Evropské unie

ExternĂ­ odkaz Weiss

LS

1/1

Zk

6

JPM046

ExternĂ­ odkaz Mezinárodní organizace - MO

ExternĂ­ odkaz Karlas

LS

2/0

Zk

6

JPM127

ExternĂ­ odkaz Geopolitika a geostrategie 1815-1945

ExternĂ­ odkaz Romancov

ZS

2/0

Z

3

JPM162

ExternĂ­ odkaz Úvod do problematiky migrace

ExternĂ­ odkaz Šánová

LS

2/0

Z

3

JPM175

ExternĂ­ odkaz Security and Integration in Europe I

ExternĂ­ odkaz Karásek

ZS

1/1

Zk

6

JPM281

ExternĂ­ odkaz National Security and Asymmetric Threats

ExternĂ­ odkaz Aslan

LS

1/1

Zk

6

JPM292

ExternĂ­ odkaz Baltic Region Security Prospects at the turn of the 21st Century

ExternĂ­ odkaz Zájedová

LS

2/0

Zk

6

JPM306

ExternĂ­ odkaz Security in Africa

ExternĂ­ odkaz Werkman

LS

1/1

Zk

5

JPM428

ExternĂ­ odkaz International Institutions - Governing Global Economy

ExternĂ­ odkaz Parízek

LS

0/1

KZ

4

JPM501

ExternĂ­ odkaz James Q. Whitaker Lectures

ExternĂ­ odkaz Plechanovová ExternĂ­ odkaz Karásek ExternĂ­ odkaz Střítecký

ZS/LS

0/1

Z

3

JPM505

ExternĂ­ odkaz Critical Security Studies

ExternĂ­ odkaz Střítecký ExternĂ­ odkaz Hynek

LS

2/0

Zk

6

JPM506

ExternĂ­ odkaz Právo mezinárodní bezpečnosti

ExternĂ­ odkaz Kittrich

LS

2/0

Zk

5

JPM507

ExternĂ­ odkaz Obranná politika

ExternĂ­ odkaz Karásek ExternĂ­ odkaz Plechanovová

LS

2/0

Z

3

JPM509

ExternĂ­ odkaz Critical Studies - seminar

ExternĂ­ odkaz Střítecký ExternĂ­ odkaz Hynek

LS

0/1

KZ

4

JPM510

ExternĂ­ odkaz James Q. Whitaker Special Course I

ExternĂ­ odkaz Plechanovová ExternĂ­ odkaz Střítecký ExternĂ­ odkaz Binhack

ZS/LS

1/1

Zk

7

JPM520

ExternĂ­ odkaz Causes of Political Violence: Theory and Empirics

ExternĂ­ odkaz Plechanovová ExternĂ­ odkaz Schneider ExternĂ­ odkaz Binhack

ZS

1/0

KZ

4

JPM523

ExternĂ­ odkaz James Q. Whitaker Special Course II

ExternĂ­ odkaz Plechanovová ExternĂ­ odkaz Haglund ExternĂ­ odkaz Parízek

ZS/LS

1/1

Zk

7

JPM524

ExternĂ­ odkaz Energetická bezpečnost

ExternĂ­ odkaz Kučerová ExternĂ­ odkaz Binhack

ZS

1/1

Zk

6

JPM526

ExternĂ­ odkaz Justice and Reconciliation in Post-Conflict Societies

ExternĂ­ odkaz Werkman

ZS

0/2

Zk

6

JPM528

ExternĂ­ odkaz Management bezpečnosti a obrany

ExternĂ­ odkaz Štalmach ExternĂ­ odkaz Binhack

ZS

1/1

Z

5

JPM543

ExternĂ­ odkaz International Institutions: Design and Performance (MO)

ExternĂ­ odkaz Karlas

LS

0/1

KZ

4

JPM565

ExternĂ­ odkaz Critical Perspectives on Terrorism

ExternĂ­ odkaz Ditrych

LS

1/1

Zk

4

JPM568

ExternĂ­ odkaz Transition to Democracy through Revolution

ExternĂ­ odkaz Grimm ExternĂ­ odkaz Střítecký

ZS

0/1

KZ

4

JPM569

ExternĂ­ odkaz Contemporary Theory and Analysis of Security

ExternĂ­ odkaz Rychnovská

ZS

0/1

KZ

4

JPM570

ExternĂ­ odkaz Euroatlantic Community and Strategic Culture

ExternĂ­ odkaz Karásek

ZS

1/1

Zk

6

JPM578

ExternĂ­ odkaz Přednáška hostujícího profesora:Issues in European Energy and Climate Security

ExternĂ­ odkaz Kubátová

LS

2/0

Z

3

Minimální počet kreditů: 23Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPM046

Mezinárodní organizace - MO


ExternĂ­ odkaz J#0119


JPM073

JPM175

Security and Integration in Europe I
JPM555 JPM570

JPM505

Critical Security Studies


JPM509JPM509

Critical Studies - seminar


JPM505JPM523

James Q. Whitaker Special Course II

JPM510
JPM524

Energetická bezpečnost
JPM571

JPM543

International Institutions: Design and Performance (MO)JPM416


JPM570

Euroatlantic Community and Strategic Culture
JPM175Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:32

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz