Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6701 T Mezinárodní vztahy - navazující magisterské
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6701 T Mezinárodní vztahy - navazující magisterskégarant oboru je doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.
Studijní program je zaměřen na všeobecné otázky mezinárodní, resp. evropské politiky. Prohlubuje znalosti vývoje mezinárodních vztahů a rozvíjí schopnosti analyzovat současné mezinárodní politické problémy. Poskytuje hlubší základy v oblasti evropské integrace, bezpečnostních studií a mezinárodních ekonomických vztahů. Program umožňuje studium obecných otázek mezinárodní politiky, případně užší specializaci na evropská studia (ES).
Studium je základem pro uplatnění v nejširším okruhu mezinárodně orientované působnosti, zejm. v zahraniční (diplomatické) službě, mezinárodních organizacích, v zahraničních stycích veřejných i soukromých institucí, v zahraničně politické publicistice, příp. ve výzkumu či výuce oboru na vysokých školách. Studenti magisterského cyklu mají dovoleno zapisovat si kurzy bakalářského cyklu jen s písemným souhlasem garanta oboru.Podmínky uznávání povinně volitelných předmětů: studentovi může být uznáno maximálně 10 kreditů jako povinně volitelné předměty z nabídky předmětů oboru Bezpečnostní studia (mimo předměty již zařazené do povinně volitelných předmětů).
Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty 

57 kreditů

Povinně volitelné předměty 

minimálně 51 kreditů

Volitelné předměty

12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )

Student plní všechny skupiny povinně volitelných předmět: J#0116, J#0117, J#0118, J#0119, J#0032, J#0056


Magisterská státní zkouška se skládá z následujících částí:


1) (JDIP01) Obhajoba diplomové práce *)


2) Ústní zkouška:


a) (JSZ029) Mezinárodní vztahy (1 otázka)

b) (JSZ031) Evropská studia (1 otázka)

c) (JSZ037) Mezinárodní ekonomické vztahy nebo (JSZ038) Mezinárodní právo (student si volí v přihlášce ke SZZ, 1 otázka)


*) Student specializace evropských studií vypracuje diplomovou práci z evropské

problematiky, absolvuje alespoň 9 předmětů označených ES, z toho alespoň 6 Zk.Povinné předměty J#0172

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM012

ExternĂ­ odkaz Výzkumný projekt

ExternĂ­ odkaz Střítecký ExternĂ­ odkaz Karlas ExternĂ­ odkaz Plechanovová

LS

1/0

Z

2

JPM013

ExternĂ­ odkaz Výzkumný projekt

ExternĂ­ odkaz Střítecký ExternĂ­ odkaz Karlas ExternĂ­ odkaz Plechanovová

LS

0/4

KZ

4

JPM043

ExternĂ­ odkaz Theories of International Relations - TMV

ExternĂ­ odkaz Drulák ExternĂ­ odkaz Plechanovová

ZS

2/0

Zk

8

JPM045

ExternĂ­ odkaz Mezinárodní právo

ExternĂ­ odkaz Pulgret

ZS

2/0

Zk

6

JPM046

ExternĂ­ odkaz Mezinárodní organizace - MO

ExternĂ­ odkaz Karlas

LS

2/0

Zk

6

JPM050

ExternĂ­ odkaz EU - vývoj společenství , ES

ExternĂ­ odkaz Plechanovová ExternĂ­ odkaz Kučerová ExternĂ­ odkaz Karlas

LS

2/0

Zk

7

JPM052

ExternĂ­ odkaz Mezinárodní ekonomické vztahy

ExternĂ­ odkaz Kučerová

ZS

2/0

Zk

7

JPM301

ExternĂ­ odkaz Ozbrojené konflikty a mezinárodní bezpečnost

ExternĂ­ odkaz Karásek

ZS

2/0

Zk

7

JPM303

ExternĂ­ odkaz Metody výzkumu MV

ExternĂ­ odkaz Drulák

ZS

1/0

Z

2

JPM413

ExternĂ­ odkaz Mezinárodní právo

ExternĂ­ odkaz Pulgret

ZS

0/1

Z

4

JPM414

ExternĂ­ odkaz Mezinárodní ekonomické vztahy seminář

ExternĂ­ odkaz Kučerová

ZS

0/1

Z

4

Celkový počet kreditů: 57

Poznámka:

JPM043 se zapisuje současně s jedním předmětem ze skupiny #0116

JPM301 se zapisuje současně s jedním předmětem ze skupiny #0117

JPM050 se zapisuje současně s jedním předmětem ze skupiny #0118

JPM046 se zapisuje současně s jedním předmětem ze skupiny #0119


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPM012

Výzkumný projektJPM009 JPM269 JPM556

JPM269

JPM013

Výzkumný projekt


JPM012JPM043

Theories of International Relations - TMV


ExternĂ­ odkaz J#0116JPM046

Mezinárodní organizace - MO


ExternĂ­ odkaz J#0119


JPM073

JPM050

EU - vývoj společenství , ES


ExternĂ­ odkaz J#0118JPM301

Ozbrojené konflikty a mezinárodní bezpečnost


ExternĂ­ odkaz J#0117

Povinně volitelné předměty J#0116:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM406

ExternĂ­ odkaz Realism and liberalism (TMV)

ExternĂ­ odkaz Karlas

ZS

0/1

KZ

4

JPM407

ExternĂ­ odkaz Feminism in International Relations (TMV)

ExternĂ­ odkaz Plechanovová

ZS

0/1

KZ

4

JPM408

ExternĂ­ odkaz War Studies (TMV)

ExternĂ­ odkaz Drulák

ZS

0/1

KZ

4

JPM430

ExternĂ­ odkaz Marxism in International Relations

ExternĂ­ odkaz Střítecký

ZS

0/1

KZ

4

JPM542

ExternĂ­ odkaz Rationalism in International Relations (TMV)

ExternĂ­ odkaz Karlas

ZS

0/1

KZ

4

Minimální počet kreditů : 4

Poznámka: garant předmětu JPM043 bude požadovat souběžné zapsání jednoho předmětu ze skupiny #000116Povinně volitelné předměty J#0117:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM402

ExternĂ­ odkaz United Nations Peacekeeping (OKMB)

ExternĂ­ odkaz Bureš

ZS

0/1

KZ

4

JPM403

ExternĂ­ odkaz Regionální aspekty mezinárodní bezpečnosti (OKMB)

ExternĂ­ odkaz Karásek

ZS

0/1

KZ

4

JPM404

ExternĂ­ odkaz Regionální aspekty mezinárodní bezpečnosti OKMB

ExternĂ­ odkaz Karásek

ZS

0/1

KZ

4

JPM429

ExternĂ­ odkaz Global terrorism

ExternĂ­ odkaz Makariusová

ZS

0/1

KZ

4

JPM563

ExternĂ­ odkaz Common Security and Defence Policy: Concepts and Practice

ExternĂ­ odkaz Karásek

ZS

0/1

KZ

4

JPM564

ExternĂ­ odkaz Euroatlantic Community in Action: NATO Operations after Cold War

ExternĂ­ odkaz Karásek

ZS

0/1

KZ

4

JPM569

ExternĂ­ odkaz Contemporary Theory and Analysis of Security

ExternĂ­ odkaz Rychnovská

ZS

0/1

KZ

4

Minimální počet kreditů : 4

Poznámka: garant předmětu JPM301 bude požadovat souběžné zapsání jednoho předmětu ze skupiny #000117Povinně volitelné předměty J#0118:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM409

ExternĂ­ odkaz EU Institutions and Decision-making

ExternĂ­ odkaz Plechanovová

LS

0/1

KZ

4

JPM410

ExternĂ­ odkaz Theories of European Integration and their Application

ExternĂ­ odkaz Karlas

LS

0/1

KZ

4

JPM411

ExternĂ­ odkaz Ekonomická integrace

ExternĂ­ odkaz Kučerová

LS

0/1

KZ

4

JPM433

ExternĂ­ odkaz Interinstitutional Relations: European vs. Domestic Institutions

ExternĂ­ odkaz Martinková

LS

0/1

KZ

4

Minimální počet kreditů : 4

Poznámka: garant předmětu JPM050 bude požadovat souběžné zapsání jednoho předmětu ze skupiny #000118Povinně volitelné předměty J#0119:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM416

ExternĂ­ odkaz International Institutions: Organizing Security (MO)

ExternĂ­ odkaz Karlas

LS

0/1

KZ

4

JPM428

ExternĂ­ odkaz International Institutions - Governing Global Economy

ExternĂ­ odkaz Parízek

LS

0/1

KZ

4

JPM543

ExternĂ­ odkaz International Institutions: Design and Performance (MO)

ExternĂ­ odkaz Karlas

LS

0/1

KZ

4

Minimální počet kreditů : 4

Poznámka: garant předmětu JPM046 bude požadovat souběžné zapsání jednoho předmětu ze skupiny #000119Povinně volitelné předměty J#0032:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMM251

ExternĂ­ odkaz Právní rámec evropské integrace

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS

2/0

Zk

6

JPM058

ExternĂ­ odkaz Obecná ekonomie

ExternĂ­ odkaz Kučerová

LS

1/1

Z

3

JPM088

ExternĂ­ odkaz Úloha státu v hospodářství

ExternĂ­ odkaz Kučerová

LS

2/0

Zk

6

JPM099

ExternĂ­ odkaz Baltic regional cooperation, ES

ExternĂ­ odkaz Zájedová

ZS

2/0

Zk

6

JPM129

ExternĂ­ odkaz Vývoj ekonomik členských států EU, ES

ExternĂ­ odkaz Kučerová

ZS

2/0

Zk

6

JPM130

ExternĂ­ odkaz Rozvojové ekonomiky

ExternĂ­ odkaz Kučerová

LS

2/0

Zk

6

JPM178

ExternĂ­ odkaz Sjednocené Německo, ES

ExternĂ­ odkaz Moravcová

ZS

2/0

Zk

6

JPM181

ExternĂ­ odkaz Ethnopolitical Conflicts on Caucasus

ExternĂ­ odkaz Aslan

ZS

1/1

Zk

6

JPM185

ExternĂ­ odkaz Evropská integrace - teorie a příklady

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

1/1

Zk

6

JPM191

ExternĂ­ odkaz Russian Foreign Policy, ES

ExternĂ­ odkaz Žídková

LS

1/1

Zk

6

JPM203

ExternĂ­ odkaz ES, Deutschland und Zentraleuropa am Beispiel der Osterweiterung

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

1/1

Zk

6

JPM207

ExternĂ­ odkaz Public International Law in Theory and Practice, ES

ExternĂ­ odkaz Levrincová

ZS

1/1

Zk

6

JPM218

ExternĂ­ odkaz Refugee in International Law

ExternĂ­ odkaz Levrincová

LS

1/1

Zk

6

JPM241

ExternĂ­ odkaz Ekonomika v zahraniční politice státu

ExternĂ­ odkaz Hořovský

ZS

1/0

Zk

5

JPM260

ExternĂ­ odkaz Vybrané problémy britské zahraniční politiky v 19. a 20. století

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

Zk

6

JPM281

ExternĂ­ odkaz National Security and Asymmetric Threats

ExternĂ­ odkaz Aslan

LS

1/1

Zk

6

JPM429

ExternĂ­ odkaz Global terrorism

ExternĂ­ odkaz Makariusová

ZS

0/1

KZ

4

JPM432

ExternĂ­ odkaz European Public Space: Interest Representation and Public Debate

ExternĂ­ odkaz Martinková

ZS

1/1

Zk

6

JPM520

ExternĂ­ odkaz Causes of Political Violence: Theory and Empirics

ExternĂ­ odkaz Plechanovová ExternĂ­ odkaz Schneider ExternĂ­ odkaz Binhack

ZS

1/0

KZ

4

JPM525

ExternĂ­ odkaz The European Union and Crisis Management

ExternĂ­ odkaz Plechanovová ExternĂ­ odkaz Khol ExternĂ­ odkaz Binhack

ZS

1/1

Zk

6

JPM526

ExternĂ­ odkaz Justice and Reconciliation in Post-Conflict Societies

ExternĂ­ odkaz Werkman

ZS

0/2

Zk

6

JPM527

ExternĂ­ odkaz Political Parties in the EU System

ExternĂ­ odkaz Hokovský

ZS

1/1

Zk

6

JPM529

ExternĂ­ odkaz Teória a prax diplomacie

ExternĂ­ odkaz Pajtinka

ZS

2/0

Zk

4

JPM534

ExternĂ­ odkaz Introduction to Development Studies

ExternĂ­ odkaz Horký-Hlucháň

ZS

1/1

Zk

6

JPM572

ExternĂ­ odkaz Česká evropská politika

ExternĂ­ odkaz Martinková

LS

0/2

Zk

6

JPM578

ExternĂ­ odkaz Přednáška hostujícího profesora:Issues in European Energy and Climate Security

ExternĂ­ odkaz Kubátová

LS

2/0

Z

3

JZVZK1

ExternĂ­ odkaz Zahraniční výjezd


ZS/LS

2/2

Zk

0

JZVZK10

ExternĂ­ odkaz Zahraniční výjezd


ZS/LS

2/2

Zk

0

JZVZK2

ExternĂ­ odkaz Zahraniční výjezd


ZS/LS

2/2

Zk

0

JZVZK3

ExternĂ­ odkaz Zahraniční výjezd


ZS/LS

2/2

Zk

0

JZVZK4

ExternĂ­ odkaz Zahraniční výjezd


ZS/LS

2/2

Zk

0

JZVZK5

ExternĂ­ odkaz Zahraniční výjezd


ZS/LS

2/2

Zk

0

JZVZK6

ExternĂ­ odkaz Zahraniční výjezd


ZS/LS

2/2

Zk

0

JZVZK7

ExternĂ­ odkaz Zahraniční výjezd


ZS/LS

2/2

Zk

0

JZVZK8

ExternĂ­ odkaz Zahraniční výjezd


ZS/LS

2/2

Zk

0

JZVZK9

ExternĂ­ odkaz Zahraniční výjezd


ZS/LS

2/2

Zk

0

JZVZ1

ExternĂ­ odkaz Zahraniční výjezd


ZS/LS

1/0

Z

0

JZVZ10

ExternĂ­ odkaz Zahraniční výjezd


ZS/LS

1/0

Z

0

JZVZ2

ExternĂ­ odkaz Zahraniční výjezd


ZS/LS

1/0

Z

0

JZVZ3

ExternĂ­ odkaz Zahraniční výjezd


ZS/LS

1/0

Z

0

JZVZ4

ExternĂ­ odkaz Zahraniční výjezd


ZS/LS

1/0

Z

0

JZVZ5

ExternĂ­ odkaz Zahraniční výjezd


ZS/LS

1/0

Z

0

JZVZ6

ExternĂ­ odkaz Zahraniční výjezd


ZS/LS

1/0

Z

0

JZVZ7

ExternĂ­ odkaz Zahraniční výjezd


ZS/LS

1/0

Z

0

JZVZ8

ExternĂ­ odkaz Zahraniční výjezd


ZS/LS

1/0

Z

0

JZVZ9

ExternĂ­ odkaz Zahraniční výjezd


ZS/LS

1/0

Z

0

Minimální počet kreditů : 27


Podmínky uznávání povinně volitelných předmět: studentovi může být uznáno maximálně 10 kreditů jako povinně volitelné předměty z nabídky předmětů oboru Bezpečnostní studia (mimo předměty již zařazené do seznamu povinně volitelných předmětů).


Poznámka: Nabídka povinně voletelných předmětů může být v průběhu ak. roku ještě doplňována, sledujte informace na webu KMV.


Povinně volitelné předměty J#0056 - nabídka jazyků pro politology II:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB005

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro politology I

ExternĂ­ odkaz Panešová

ZS

0/3

Z

2

JLB006

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro politology II

ExternĂ­ odkaz Panešová

LS

0/3

Zk

4

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/3

Z

2

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

Zk

4

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

LS

0/3

Zk

4

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

Zk

4

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

Zk

4

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

Zk

4

JLB033

ExternĂ­ odkaz Němčina I

ExternĂ­ odkaz Křenková ExternĂ­ odkaz Faltýnová

ZS

0/3

Z

2

JLB034

ExternĂ­ odkaz Němčina II

ExternĂ­ odkaz Křenková ExternĂ­ odkaz Marková

LS

0/3

KZ

4

JLB035

ExternĂ­ odkaz Francouzština I

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/3

Z

2

JLB036

ExternĂ­ odkaz Francouzština II

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/3

KZ

4

JLB037

ExternĂ­ odkaz Italština I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB038

ExternĂ­ odkaz Italština II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

KZ

4

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

4

JLB041

ExternĂ­ odkaz Španělština I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB042

ExternĂ­ odkaz Španělština II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

KZ

4

Minimální počet kreditů: 8


Jeden z jazyků musí být Angličtina pro politology II (Zk). Druhý jazyk musí být zakončen Zk nebo KZ. Nelze uznat ani z předchozího studia Angličtinu odbornou jako druhý jazyk.


Jazykové kurzy označené II se konají v LS a mají vždy prerekvizitu (označení I, kód pak o číslo nižší, konají se v ZS). Pro zapsání do těchto kurzů je třeba buď si zapsat i příslušnou prerekvizitu, nebo požádat proděkna pro studium o prominutí prerekvizity. Kredity získané za prerekvizitu mohou být započteny jen v kategorii volitelných předmětů.


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLB006

Angličtina pro politology II

JLB005
JPM009

Diplomový seminář

JPM303


JPM012 JPM013


JPM043

Theories of International Relations - TMV


ExternĂ­ odkaz J#0116JPM046

Mezinárodní organizace - MO


ExternĂ­ odkaz J#0119


JPM073

JPM050

EU - vývoj společenství , ES


ExternĂ­ odkaz J#0118JPM301

Ozbrojené konflikty a mezinárodní bezpečnost


ExternĂ­ odkaz J#0117

Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMM251

Právní rámec evropské integrace
JMM385

JPM185

Evropská integrace - teorie a příkladyJMM548


JPM241

Ekonomika v zahraniční politice státu


JPM502

Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:32

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz