Fakulta sociálních věd UK
DĚKANÁT FAKULTY SOCIÁLNÍCH VĚD
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Návody a pomůcky
 

DĚKANÁT FAKULTY SOCIÁLNÍCH VĚD

Smetanovo nábř. 995/6, 110 01 Praha 1, telefon: 222 112 111, fax: 224 235 644


Tajemnice:

Ing. Zuzana Beníšková

Sekretariát:

Asistentka děkana:

Hana Krsová

Spisová evidence a archiv:

Eva Toušková


Studijní oddělení:

Vedoucí:

Alena Stará (pověřená vedením SO)

Pracovníci:

Mgr. Jana Běhalová

Mgr. Hana Hándlová

Pavlína Sochorová

Petra Chumanová

Jana Vokatá


Úřední hodiny pro bakalářské a magisterské studium

Po

14.00–17.00*)

Út

09.00–11.00

St

13.30–15.30

Čt

09.00–11.00

*) V průběhu výuky v semestru jsou úřední hodiny každé druhé pondělí pro obory IMS, IPS a ISS v Jinonicích

Oddělení pro postgraduální studium a další formy vzdělávání:

Pracovníci:Jana Bohuslavová - rigorózní řízení a celoživotní vzdělávání (studijní pobyty, Univerzita třetího věku – U3V), kombinovaná forma studia

Jarmila Hlaváčková – postgraduální studiumÚřední hodiny pro rigorózní řízení a celoživotní vzdělávání

(studijní pobyty, U3V)

Po

-

14.00–17.00

Út

-

-

St

09.00–12.00

13.30–15.30

Čt

-

13.30–15.30

09.00–12.00

-Ekonomické oddělení:

Vedoucí:

Jana Bludská

Finanční referát,hlavní účetní:


Zlata Vodenková

Účtárna:

Věra Adamová

Jana Sahulová

Mzdová účetní:

Ing. Eva Koutská

Práce a mzda:

Miloslava Maršálová

Rozpočet, veřejné zakázky:

Ludmila Myslivečková

Správa majetku:

Libuše Žáková

Pokladna:

Alena Baštová


Provozně technické oddělení:

Vedoucí:

Hana Hamarová

Pracovníci:

Jiří Kulhánek

Miroslav Vodička

Ing. Zdeněk Havelka


Oddělení zahraničních styků:

Vedoucí:

Cyril Šimsa, M.A.

Pracovníci:

Michael Adamec

Hana Šafránková

Mgr. Eva Gazíková

Mgr. Šárka Russo-Krátká


Oddělení vědy:

Vedoucí:

Mgr. Eva Horníčková

pracovníci:

Ing. Jitka Klimešová

Mgr. Tomáš Renner


Personální práce:

Jitka Kendíková

PO a BOZP:

Jan Rus

CO:

Ing. Bohumil Lasák
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

29.září 2020 19:12

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 30.09 2020 23:16, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz