Fakulta sociálních věd UK
DISCIPLINÁRNÍ KOMISE FAKULTY SOCIÁLNÍCH VĚD
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Návody a pomůcky
 

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE FAKULTY SOCIÁLNÍCH VĚD




Předsedkyně:

Doc. PhDr. Barbara Köpplová , CSc.

Členové:

PhDr. Petr Hedbávný

Ing. Monika Hollmannová

PhDr. Petr Jüptner

PhDr. Ota Konrád

Aleš Opatrný

Jan Svatoš

doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.

Václav Šmidrkal

Ing. Mgr. Olga Vyskočilová-Angelovská

Náhradníci:

Mgr. Pavel Karásek

PhDr. Ing. Pavel Mička

PhDr. Luboš Švec, CSc.

PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D.




    




Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

29.září 2020 19:12

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 30.09 2020 23:16, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz