Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6702T Americká studia - navazující magisterské studium
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
PŘÍPRAVA 2020/21
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6702T AMERICKÁ STUDIA - navazující magisterské studium


Studijní obor 6207T americká studia pokrývá problematiku historie, sociálně politického vývoje, ústavně právního a politického systému, ekonomie a kultury USA a Kanady. Interdisciplinární program amerických studií je určen absolventům bakalářských či magisterských studijních oborů. Absolventům bakalářského studijního oboru 6702R Mezinárodní teritoriální studia uskutečňovaného na UK FSV může děkan prominout přijímací zkoušku, jestliže během bakalářského studia má uchazeč průměrný prospěch  do 1,70 včetně, bakalářskou zkoušku složí v prvním termínu, na který se přihlásil, a dosáhne při ní prospěchu do 1,70 včetně, přičemž žádná z částí bakalářské zkoušky není hodnocena stupněm dobře.


Studenti jiných bakalářských oborů na UK FSV, kteří chtějí studovat magisterský obor Americká studia, jsou povinni před nástupem do tohoto oboru úspěšně absolvovat předměty MB016 Dějiny USA I a MB017 Dějiny USA II. Studenti, kteří přicházejí z jiných vysokých škol a jsou přijati na tento magisterský obor, jsou povinni absolvovat tyto kurzy v průběhu studia jako předměty povinně volitelné.


Poznámky:

  1. Zájemci o studium na Katedře amerických studií, kteří přicházejí z bakalářského programu IMS, jsou povinni v jeho průběhu absolvovat kurz anglického jazyka s minimálním ukončením KZ. V předmětech "Jazyk I" a "Jazyk II" si studenti zvolí dva z těchto (a žádných jiných!) jazyků: francouzština, italština, němčina, ruština, španělština.

  2. Kurzy, které se v daném akademickém roce nevypisují nebo vypisují mimořádně, oznamuje vyhláška IMS před začátkem semestru.

  3. Bez ukončení kurzu resp. semináře označeného nižší římskou číslicí nelze postoupit do kurzu v pořadí vyššího.

  4. Studenti, kteří nejsou absolventy bakalářského studia IMS, si mohou se souhlasem garanta oboru a vyučujícího příslušného kurzu zapsat i vybrané bakalářské kurzy.

  5. Kurzy MM003, MM004, MM005 vyučuje rovněž Mgr. Štěpánka Korytová-Magstadt, CSc. Není uvedena v tabulce kurzů vzhledem k omezené kapacitě užívaného softwaru.


Garantem oboru je Doc. PhDr. Miloš Calda.


www stránka: ExternĂ­ odkaz http://kas.fsv.cuni.cz


e-mail: Mail Celkové studijní povinnosti:

120 kreditů

Povinné předměty:

78 kreditů

Povinně volitelné předměty:

42 kreditů (z toho může být maximálně 10 kreditů za předměty vypisované mimo tento magisterský program)


Součásti státní závěrečné zkoušky:

  1. Dějiny USA a Kanady (1 otázka),

  2. USA a Kanada v současném světě (1 otázka),

  3. Specializace (politický systém, právo, sociálně ekonomické problémy, kultura, pokud tato oblast není předmětem diplomové práce

  4. Obhajoba diplomové práce.Povinné předměty:


Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JMM003

Diplomový seminář I

Calda, Raková

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM004

Diplomový seminář II

Calda, Raková

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM005

Diplomový seminář III

Calda, Raková

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM009

Dokumenty amerických dějin I

Raková

ZS

0/2

Z

3

JMM010

American History Documents II

Calda

LS

0/2

Zk

6

JMM011

Koncepce a interpretace dějin USA I

Raková

LS

0/2

Z

3

JMM012

Interpretations of American History II

Calda

ZS

0/2

Zk

6

JMM014

American Society Since WW2 I

Calda

ZS

1/1

Z

3

JMM015

American Society Since WW2 II

Calda

LS

1/1

Zk

6

JMM016

Introduction to the U.S. Legal System

Kozák

LS

2/0

Zk

6

JMM019

Metodologický seminář

Raška

ZS

0/2

KZ

4

JMM336

Race and Ethnicity in the U.S.

Korytová Magstadt

ZS

1/1

Z

3

JMM337

USA Today I

Calda, Kozák

ZS

1/1

Z

3

JMM338

USA Today II

Calda, Anděl

LS

1/1

Zk

6

JMM339

American National Security Policy

Raška

ZS

1/1

Zk

6

JMM340

American Thoughts and Thinkers

Calda

LS

1/1

Zk

6

J#0093

skupina "Jazyky pro magisterské obory IMS"
Povinně volitelné předměty:


Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JMM022

Horké krize studené války

Abrhám

ZS

1/1

Z

3

JMM032

Americké výtvarné umění

Pelánová

ZS

2/0

Z

3

JMM033

Jazz in Czech Culture

Calda

LS

1/1

Z

3

JMM041

Vybrané problémy mezinárodního práva I

Šlosarčík

ZS

1/1

Z

3

JMM116

Teorie nacionalismu

Vykoukal

LS

1/1

Z

3

JMM175

Conceptions and Interpretations of the History of Canada

Fiřtová

LS

1/1

Zk

5

JMM177

Economie appliquée des organisations: le protocole et les usages en France

Chatard

ZS/LS

2/0

Zk

6

JMM198

Vyhrazeno pro kurz hostujícího profesora


LS

1/1

KZ

6

JMM199

Meziamerický systém

Jungbauer

LS

2/0

Zk

5

JMM229

Euroatlantická bezpečnost v 90. letech

Pick

LS

2/2

Zk

5

JMM230

Americká politická rétorika od Wilsona po Reagana

Sobotková

LS

1/1

Zk

4

JMM244

U.S.-Taiwan-PRC Relations

Lepš, Sehnálková

LS

1/1

Zk

5

JMM283

Lesk a bída détente

Fojtek

ZS

2/0

Zk

4

JMM293

The Special Relationship between the United States and Great Brita

Raška

ZS

1/1

Zk

4

JMM294

Issues in United States National Security Policy

Raška

LS

1/1

Zk

4

JMM308

Role a politický kontext soudnictví v USA

Kozák

ZS

1/1

Z

3

JMM331

Canadian Political System

Rovná

LS

1/1

Zk

5

JMM341

Moderní americké prezidenství

Hroníček

LS

1/1

Zk

5

JMM342

Gender in the History of the U.S.

Korytová Magstadt

ZS/LS

1/1

Zk

5

JMM343

Gilded Age

Korytová Magstadt

LS

2/0

Zk

5

JMM344

Czech Immigration to the U.S. since 1860

Korytová Magstadt

ZS

2/0

Zk

5

JMM346

U.S. Foreign Policy during the Cold War

Raška

LS

1/1

Zk

5

JMM347

Question in U.S. Post-Cold-War Security Policy

Pick

LS

1/1

Zk

5

JMM348

20th-Century American Literature I

Hanuš

ZS

1/1

Z

3

JMM349

20th-Century American Literature II

Hanuš

LS

1/1

Zk

5

JMM380

European Migration to the U.S.

Korytová Magstadt

ZS

1/1

KZ

3

JMM384

Studená válka v dokumentech

Smetana

LS

0/2

Zk

5

JMM388

Geostrategic Importance of Central Europe

Pick

LS

1/1

Zk

6

JMM401

Religion in Modern American History

Anděl

ZS

1/1

KZ

4

JMM402

Euroatlantický bezpečnostní prostor a střední Evropa

Pick

LS

0/2

KZ

0

JMM409

The Prerequisites for Understanding the Japanese Society

Žebrakovská

ZS

1/1

Zk

6

JMM410

Ekonomika a politika v Japonsku po druhé světové válce

Sýkora

LS

1/1

Zk

6

JMM414

Contemporary Japanese Affairs

Sýkora

LS

2/0

Zk

7

JMM420

U.S. Ethnic Experience

Korytová Magstadt

LS

1/1

KZ

4

JMM432

United States in World Economy

Kozák

LS

1/1

Zk

5

JMM433

Aboriginals and Treaty Federalism in Canada

French

LS

1/1

KZ

4

JMM434

Die Amerikanisierung der deutschen Wirtschaft im 20. Jahrhundert

Hilger

ZS

2/0

Zk

5

JMM458

Kulturně-politická reflexe ozbrojených konfliktů

Rak, Čížek

LS

2/2

Zk

5

JMM461

Security Issues in Japan and the Far Eastern Area

Hosoda

ZS

1/1

Zk

6Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

31.leden 2020 18:29

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 13.08 2020 17:06, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz