Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6702R Mezinárodní teritoriální studia - bakalářské studium
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
PŘÍPRAVA 2020/21
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6702R Mezinárodní teritoriální studia – bakalářské studium


Program usiluje o shrnutí obecné problematiky politických, kulturně-historických, ekonomických a právních společenských souvislostí evropského a světového vývoje jako předpokladu studia regionálních, resp. teritoriálních magisterských specializací.Garantem oboru je Doc. PhDr. Jiří VYKOUKAL, CSc.

Mail Celkové studijní povinnosti

180 kreditů

Povinné předměty

130 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně 30 maximálně 50 kreditů

Volitelné předměty

maximálně 20 kreditů


(„Předměty volitelné“ viz Čl. 4, odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK FSV)Bakalářská státní zkouška (ExternĂ­ odkaz viz adresa):


  1. Otázka z moderních dějin

  2. Otázka z mezinárodních aktualit

  3. Otázka z širší problematiky bakalářské práce

  4. Obhajoba bakalářské práce (50 stran max., samostatný pramenný výzkum není podmínkou, viz ExternĂ­ odkaz Pravidla pro zpracování bakalářské diplomní práce)Povinné předměty

Kursy označené II, resp. III si student může zapsat teprve poté, co splnil studijní povinnost předepsanou pro díl I, resp. II.

Předměty EB998, MB001, MB002, MB003, MB005, MB112, MB117, MB119, MB140, MB142, SB998 si studenti povinně zapisují již v prvním ročníku studia.

Průvodní semináře k předmětům MB001, MB002, MB003, MB004, MB005, MB006, MB007 a MB167 budou určeny vyhláškou vždy na počátku příslušného semestru; předměty MB003, MB004, MB005, MB006, MB007 a MB167 jsou zakončeny soubornou třísemestrální zkouškou.

Průvodní semináře k předmětům MB008-MB017 budou určeny vyhláškou vždy na počátku příslušného semestru; tyto předměty jsou zakončeny soubornou dvousemestrální zkouškou, studenti si je mohou zapsat teprve ve druhém ročníku.

Kursy MB020, MB021 a MB169 si studenti mohou zapsat teprve ve druhém ročníku.


Jazyky pro IMS

Studenti jsou povinni v rámci bloku povinných předmětů absolvovat během studia tři jazyky, a to následujícím způsobem: Jazyk I (zkouška - 4 kredity), Jazyk II (klasifikovaný zápočet - 4 kredity), Jazyk III (zápočet - 2 kredity). Jazyky I a II se vybírají pouze z nabídky Kabinetu jazykové přípravy.

Uznat splnění povinností v rámci jazyka I a II je v kompetenci Kabinetu jazykové přípravy UK FSV, splnění povinnosti v rámci jazyka III je v kompetenci garanta bakalářského studia. Jazyk III je možné vybírat z teritoriálního okruhu, v jehož rámci je bakalářský program koncipován, o jakýchkoliv výjimkách rozhoduje na základě písemné žádosti garant oboru. Pokud jde o jazyk vyučovaný mimo UK FSV, studenti si jej zapisují do registru Tajemník pod kódem MB211.


Povinně volitelné předměty

Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

31.leden 2020 18:29

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 13.08 2020 17:06, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz