Fakulta sociálních věd UK
VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
PŘÍPRAVA 2020/21
Návody a pomůcky
 

Výuka cizích jazyků na FSV


Bakalářský cyklusKabinet jazykové přípravy zajišťuje jeden povinný jazyk, odborně zaměřený.  Do těchto kurzů jsou studenti zařazováni na základě výsledků písemných přijímacích zkoušek na fakultu nebo na základě vstupního testu. Zimní semestr je ukončen zápočtem, letní zkouškou. Možnost zapsat si kurz ukončený zkouškou je podmíněna získáním zápočtu, byt´ by tento  zápočet nebyl součástí studijního plánu příslušného studijního oboru a nebyl ohodnocen kredity, nebo úspěšným absolvováním rozřazovacího testu. Podmínky pro zapsání kurzu zakončeného zkouškou stanoví KJP.V akademickém roce 2006/2007 bude KJP poskytovat kurzy v těchto hlavních jazycích: angličtina, němčina,  francouzština, španělština, ruština a italština.


Výuka hlavního povinného jazyka je zaměřena na prohlubování jazykových znalostí studentů s důrazem na rozvíjení jejich schopností  komunikovat na odborné úrovni ve svém oboru. Striktně dělené podle oborů jsou pouze kurzy angličtiny, kde je zaručen dostatečný počet studentů v kurzech. Němčina je rovněž rozdělena do značné míry podle oborů. Na ostatních jazycích jsou vždy spojeni studenti několika oborů v jednom kurzu.


Dále si budou studenti moci v KJP vybrat  jeden další jazyk jako alternativní předmět.  Tyto kurzy jsou obecně zaměřené a na pokročilé úrovni, ukončené v zimním semestru zápočtem, v letním semestru klasifikovaným zápočtem. Studenti budou zapisováni  do kurzů na základě  testu  požadované úrovně jazykové znalosti v prvních hodinách výuky.


Tyto kurzy se budou v r. 2006/2007 otevírat na všech  výše uvedených jazycích.  Do obecných kurzů angličtiny budou přednostně přijímáni studenti IMS, kteří mají ve studijních povinnostech klasifikovaný zápočet z angličtiny.


Začátečnické a nízké kurzy druhého jazyka a kurzy třetího jazyka nejsou v kompetenci KJP.Magisterský cyklus


Studenti přicházející z jiných fakult a mající odpovídající jazykovou úroveň se budou zařazovat do odborných kurzů jazyků. Studenti přicházející na fakultu s nízkými znalostmi si budou muset obecný jazyk zlepšit na příslušnou úroveň v obecných kurzech  během prvního roku studia.


KJP bude jako zkoušky z hlavního jazyka uznávat:


1) jazykovou zkoušku vykonanou na FSV v bakalářském cyklu;

2) jiné jazykové zkoušky po dohodě s příslušným institutem.


Studentům, kteří si rozšiřují studium o další obor v rámci FSV UK, se uznávají veškeré zkoušky a klasifikované zápočty .


KJP zajišťuje pro všechny studenty jednu zkoušku z jazyka a pro část studentů (kteří si zvolí jazyk jako alternativní předmět) jeden klasifikovaný zápočet.


Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JLB001

Angličtina pro sociology I

Nováčková

ZS

0/3

Z

2

JLB002

Angličtina pro sociology II

Nováčková

LS

0/3

Zk

4

JLB003

Angličtina pro ekonomy I

Staňková, Kunzová

ZS

0/3

Z

2

JLB004

Angličtina pro ekonomy II

Staňková, Kunzová

LS

0/3

Zk

4

JLB005

Angličtina pro politology I

Panešová

ZS

0/3

Z

2

JLB006

Angličtina pro politology II

Panešová

LS

0/3

Zk

4

JLB007

Angličtina pro IMS I

Kunzová

ZS

0/3

Z

2

JLB008

Angličtina pro IMS II

Kunzová

LS

0/3

Zk

4

JLB009

Angličtina pro žur. a MK I


ZS

0/3

Z

2

JLB010

Angličtina pro žur. a MK II


LS

0/3

Zk

4

JLB011

Angličtina pro VSP I

Štěpánková

ZS

0/3

Z

3

JLB012

Angličtina pro VSP II

Štěpánková

LS

0/3

Zk

6

JLB013

Němčina pro polit. a IMS I


ZS

0/3

Z

2

JLB014

Němčina pro polit. a IMS II


LS

0/3

Zk

4

JLB015

Němčina pro soc., žur., MK I

Votavová

ZS

0/3

Z

2

JLB016

Němčina pro soc., žur., MK II

Votavová

LS

0/3

Zk

4

JLB017

Němčina pro ekonomy I

Votavová

ZS

0/3

Z

2

JLB018

Němčina pro ekonomy II

Votavová

LS

0/3

KZ

4

JLB019

Francouzština pro pol., IMS I


ZS

0/3

Z

2

JLB020

Francouzština pro pol., IMS II


LS

0/3

Zk

4

JLB021

Francouzština pro soc., ek., žur., MK I


ZS

0/3

Z

2

JLB022

Francouzština pro soc., ek., žur., MK II


LS

0/3

Zk

4

JLB023

Italština pro pol., IMS I

Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB024

Italština pro pol., IMS II

Bahníková

LS

0/3

Zk

4

JLB025

Italština pro soc., ek., žur., MK I

Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB026

Italština pro soc., ek., žur., MK II

Bahníková

LS

0/3

Zk

4

JLB027

Ruština odborná I - vyšší

Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB028

Ruština odborná II - vyšší

Mistrová

LS

0/3

Zk

4

JLB029

Španělština pro pol., IMS, soc., ek., žur., MK I

Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB030

Španělština pro pol., IMS, soc., ek., žur., MK II

Mlýnková

LS

0/3

Zk

4

JLB031

Angličtina I

Štěpánková

ZS

0/3

Z

2

JLB032

Angličtina II

Štěpánková

LS

0/3

KZ

4

JLB033

Němčina I


ZS

0/3

Z

2

JLB034

Němčina II


LS

0/3

KZ

4

JLB035

Francouzština I

Linhart Černá

ZS

0/3

Z

2

JLB036

Francouzština II

Linhart Černá

LS

0/3

KZ

4

JLB037

Italština I

Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB038

Italština II

Bahníková

LS

0/3

KZ

4

JLB039

Ruština odborná I - nižší

Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB040

Ruština odborná II - nižší

Mistrová

LS

0/3

KZ

4

JLB041

Španělština I

Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB042

Španělština II

Mlýnková

LS

0/3

KZ

4

Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

31.leden 2020 18:30

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 13.07 2020 11:49, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz