Fakulta sociálních věd UK
(Bc) Program: Sociologie - Studia současných společností (BP_SOCSS)
Akademický rok 2023/24
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní program B0314A250005: Sociologie - specializace Studia současných společností - bakalářský, prezenční

Akademický rok 2023/2024


Garant: doc. Jakub Grygar, Ph.D.


Absolvent bakalářského studia je schopen samostatně provádět analýzy sociálních problémů a jevů s přihlédnutím k historii a současným vývojovým trendům moderních společností a zároveň i k etice sociologického výzkumu. Má přehled o nejvýznamnějších teoriích v oblasti sociologie a rozumí jejich významu pro interpretaci procesů sociální praxe. Pro své analýzy dokáže vybrat a aplikovat vhodnou teorii, navrhnout a realizovat odpovídající výzkumný projekt (design), sociologicky interpretovat získaná data a navrhovat řešení aktuálních sociálních problémů. Bude připraven pro výzkumnou činnost jak ve středoevropském (českém) prostředí, tak v širším evropském a globálním kontextu.


Absolvent specializace Studia současných společností se orientuje v současné sociologické a sociálně-vědní akademické tvorbě a dokáže tak porozumět globálním, komplexním, stále rychleji se transformujícím a silně diversifikovaným pozdně moderním společnostem. Je připraven rozumět procesům, skrze něž dochází k reprodukci existujících a vynořování nových forem sociálních nerovností. Díky obeznámenosti s pestrou škálou kvalitativních a kvantitativních metodologických přístupů ke studiu sociální reality a díky solidnímu teoretickému vybavení dokáže analyzovat sociální jevy v kontextu významné společenské role médií, digitálních technologií a s přihlédnutím k politizaci sociálních sfér, jejichž povaha přesahuje tradiční pojetí politiky.


Studijní povinnosti:


Celkové studijní povinnosti:

180 kreditů

Povinné předměty - společná část

90 kreditů

Povinné předměty - specializační část

40 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina 1

minimálně 29 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina 2

minimálně 3 kredity

Volitelné předměty

maximálně 18 kreditůBakalářská státní zkouška:

SZZ 1:

Obhajoba bakalářské práce (JBAK01)

SZZ 2:

Tématický okruh 1 - Sociologie (1 otázka): ústní zkouška (JSZ542)

Tématický okruh 2 - Studia současných společností: kombinace písemné a ústní zkoušky (JSZ325)

Tématický okruh 3 - Metody a techniky výzkumu: ústní zkouška (JSZ034)

SZZ 3:

Státní zkouška z analýzy dat: písemná zkouška (JSZ035)Povinné předměty - společná část - J#030123


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomie

ExternĂ­ odkaz Cahlík

ZS

2/0

Zk

5

JLB002

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociology II

ExternĂ­ odkaz Klírová

LS

0/2

Zk

3

JPB198

ExternĂ­ odkaz Úvod do politologie

ExternĂ­ odkaz Brunclík

LS

2/0

Zk

5

JSB015

ExternĂ­ odkaz Metodologie kvantitativního výzkumu

ExternĂ­ odkaz Kudrnáč

LS

2/2

Zk

5

JSB529

ExternĂ­ odkaz Základy sociologického výzkumu

ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS

2/2

Zk

8

JSB535

ExternĂ­ odkaz Úvod do statistiky

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Petrúšek

LS

3/2

Zk

5

JSB536

ExternĂ­ odkaz Základy logiky a matematiky

ExternĂ­ odkaz Petrúšek

ZS

2/2

Zk

4

JSB537

ExternĂ­ odkaz Kvantitativní analýza dat

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

3/2

Zk

6

JSB556

ExternĂ­ odkaz Praktika z kvalitativního výzkumu

ExternĂ­ odkaz Grygar

ZS

0/2

Z

5

JSB580

ExternĂ­ odkaz Myslet a psát sociologicky

ExternĂ­ odkaz Wirthová

ZS

1/2

Zk

6

JSB582

ExternĂ­ odkaz Současné sociologické teorie

ExternĂ­ odkaz Balon

LS

2/0

Zk

5

JSB583

ExternĂ­ odkaz Základní oblasti sociologie

ExternĂ­ odkaz Numerato

ZS

2/0

Zk

5

JSB584

ExternĂ­ odkaz Metodologie kvalitativního výzkumu

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

2/2

Zk

5

JSB595

ExternĂ­ odkaz Klasické a moderní sociologické teorie

ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

2/1

Zk

6

JSB596

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Uherek

ZS

2/0

Zk

5

JSB597

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář I - diskuse projektů

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

ZS

0/2

Z

6

JSB598

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář II - diskuse projektů

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

LS

0/2

Z

6


Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEB998

Úvod do ekonomieJJB998

JEB003 JEB004 JEB101 JEB102 JJB998

JLB002

Angličtina pro sociology II

JLB001
JSB015

Metodologie kvantitativního výzkumu

ExternĂ­ odkaz J#R039
JSB529

Základy sociologického výzkumu
JSB012

JSB535

Úvod do statistiky
JSB017

JSB536

Základy logiky a matematiky
JSB035

JSB537

Kvantitativní analýza dat
JSB538

JSB556

Praktika z kvalitativního výzkumu

JSB014JSB033

JSB580

Myslet a psát sociologicky
JSB530

JSB582

Současné sociologické teorie

JSB595JSB010

JSB583

Základní oblasti sociologie
JSB003

JSB584

Metodologie kvalitativního výzkumu
JSB014

JSB595

Klasické a moderní sociologické teorie
JSB007 JSB008

JSB596

Úvod do sociální antropologie
JSB051 JSB557


Studia současných společností - povinné předměty - J#030423


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSB023

ExternĂ­ odkaz Praktika z kvantitativního výzkumu I

ExternĂ­ odkaz Dvořák

ZS/LS

0/2

Z

3

JSB562

ExternĂ­ odkaz Praktika z kvantitativního výzkumu II

ExternĂ­ odkaz Dvořák

ZS/LS

0/2

Z

3

JSB565

ExternĂ­ odkaz Média a společnost

ExternĂ­ odkaz Hrůzová

ZS

1/0

Zk

3

JSB567

ExternĂ­ odkaz Sociální stratifikace a nerovnosti

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

ZS

2/0

Zk

6

JSB591

ExternĂ­ odkaz Spotřeba a společnost

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

1/0

Zk

3

JSB592

ExternĂ­ odkaz Migrace a společnost

ExternĂ­ odkaz Uherek

ZS

1/0

Zk

3

JSB593

ExternĂ­ odkaz Sociologie politiky

ExternĂ­ odkaz Císař

ZS

2/0

Zk

6

JSB594

ExternĂ­ odkaz Gender a společnost

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

LS

2/0

Zk

6

JSB726

ExternĂ­ odkaz Digitalised Societies: A Socio-Technical Analysis

ExternĂ­ odkaz Hrůzová

LS

1/1

Zk

7


Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSB023

Praktika z kvantitativního výzkumu I

ExternĂ­ odkaz J#R053
JSB562

Praktika z kvantitativního výzkumu II
JSB024

JSB567

Sociální stratifikace a nerovnosti
JSB004

JSB591

Spotřeba a společnost
JSB564

JSB592

Migrace a společnost
JSB566

JSB593

Sociologie politiky
JSB490

JSB594

Gender a společnost
JSB365 JSB563

JSB726

Digitalised Societies: A Socio-Technical Analysis
JSB532


Studia současných společností - povinně volitelné předměty - J#030523


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

ASGV00154

ExternĂ­ odkaz Úvod do analýzy dat v R


ZS

0/2

Z

3

ASGV00404

ExternĂ­ odkaz Internet a společnost


ZS

1/1

Z

4

JLB001

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociology I

ExternĂ­ odkaz Klírová

ZS

0/2

Z

3

JSB025

ExternĂ­ odkaz Sociální problémy

ExternĂ­ odkaz Jelínková

ZS

2/0

Zk

5

JSB026

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální politiky

ExternĂ­ odkaz Jelínková

LS

2/1

Zk

5

JSB043

ExternĂ­ odkaz Úvod do veřejné politiky

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

2/1

Zk

6

JSB072

ExternĂ­ odkaz Zdravotní politika

ExternĂ­ odkaz Kotherová

LS

1/1

Zk

5

JSB144

ExternĂ­ odkaz Pojmy v sociálních vědách

ExternĂ­ odkaz Balon

LS

2/0

Zk

4

JSB455

ExternĂ­ odkaz Economic Sociology and European Capitalism

ExternĂ­ odkaz Sorg ExternĂ­ odkaz Šrám

ZS

2/0

Zk

7

JSB474

ExternĂ­ odkaz Sociology of Sport

ExternĂ­ odkaz Numerato

LS

1/1

Zk

6

JSB526

ExternĂ­ odkaz Advanced Statistics

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

1/1

Z

6

JSB539

ExternĂ­ odkaz Anthropology of East - Central Europe

ExternĂ­ odkaz Spalová

LS

1/1

Zk

6

JSB540

ExternĂ­ odkaz Techniky kvalitativního dotazování

ExternĂ­ odkaz Morávková ExternĂ­ odkaz Voleková

ZS

0/2

Zk

4

JSB543

ExternĂ­ odkaz Digitální etnografie

ExternĂ­ odkaz Hrešanová

ZS

0/2

Zk

4

JSB571

ExternĂ­ odkaz Veřejný sektor a veřejná správa

ExternĂ­ odkaz Kohoutek

ZS

2/1

Zk

5

JSB585

ExternĂ­ odkaz Ekonomická a politická antropologie

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

2/0

Zk

6

JSB586

ExternĂ­ odkaz Antropologie příbuzenství

ExternĂ­ odkaz Hrešanová

LS

2/0

Zk

6

JSB587

ExternĂ­ odkaz Etnografie

ExternĂ­ odkaz Grygar

ZS

0/2

Z

6

JSB599

ExternĂ­ odkaz Současná sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

2/0

Zk

6

JSB600

ExternĂ­ odkaz Antropologie náboženství

ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS

2/0

Zk

6

JSB602

ExternĂ­ odkaz Anthropological Seminar

ExternĂ­ odkaz Testa

ZS/LS

0/2

Z

6

JSB611

ExternĂ­ odkaz Famous sociological research studies

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

2/0

Zk

6

JSB744

ExternĂ­ odkaz Odborná stáž - Sociologie se specializacemi

ExternĂ­ odkaz Grygar

ZS/LS

0/2

Z

4

JSB751

ExternĂ­ odkaz Introduction to Population Studies: Exploring Societies and Demographic Dynamics

ExternĂ­ odkaz Šedovičová

LS

2/0

Zk

5

JSB762

ExternĂ­ odkaz Social Psychology of Inequality

ExternĂ­ odkaz Bagherianziarat

LS

1/1

Zk

6

JSB781

ExternĂ­ odkaz Vzdělávací politika

ExternĂ­ odkaz Mouralová

LS

1/1

KZ

5

JSB786

ExternĂ­ odkaz Innovative presentation of scientific knowledge

ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS/LS

0/2

Z

4

JSB799

ExternĂ­ odkaz Využití experimentu při zkoumání proenvironmentálního chování

ExternĂ­ odkaz Urban

LS

1/1

Zk

5


Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSB026

Úvod do sociální politiky

JSB025


JSB521

JSB521 JSB569

JSB043

Úvod do veřejné politiky
JSB061 JSB523

JSB072

Zdravotní politika

ExternĂ­ odkaz J#R072 JSB025
JSB474

Sociology of Sport
JSB516 JSB528

JSB539

Anthropology of East - Central EuropeJSB052


JSB571

Veřejný sektor a veřejná správa
JSB601

JSB585

Ekonomická a politická antropologie
JSB110

JSB586

Antropologie příbuzenství
JSB502

JSB587

Etnografie

JSB014 JSB596JSB054

JSB599

Současná sociální antropologie
JSB055 JSB559

JSB600

Antropologie náboženství
JSB311 JSB560

JSB602

Anthropological Seminar
JSB053 JSB561


Cizí jazyky - J#030623


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/2

Z

3

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

Zk

3

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/2

Z

3

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/2

Zk

3

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/2

Z

3

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

Zk

3

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

Zk

3

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/2

Z

3

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

Zk

3

JLB033

ExternĂ­ odkaz Němčina pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS/LS

0/2

Z

3

JLB034

ExternĂ­ odkaz Němčina pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

KZ

3

JLB035

ExternĂ­ odkaz Francouzština pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

ZS

0/2

Z

3

JLB036

ExternĂ­ odkaz Francouzština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

LS

0/2

KZ

3

JLB037

ExternĂ­ odkaz Italština pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/2

Z

3

JLB038

ExternĂ­ odkaz Italština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

KZ

3

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

KZ

3

JLB041

ExternĂ­ odkaz Španělština pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/2

Z

3

JLB042

ExternĂ­ odkaz Španělština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

KZ

3

JLB047

ExternĂ­ odkaz Ruština - příprava pro JLB039 I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS/LS

0/2

Z

3

JLB048

ExternĂ­ odkaz Ruština - příprava pro JLB039 II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

Z

3

JLB067

ExternĂ­ odkaz Základy německého jazyka I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

ZS

0/2

Z

3

JLB068

ExternĂ­ odkaz Základy německého jazyka II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

LS

0/2

Z

3

JLB069

ExternĂ­ odkaz Základy francouzského jazyka I

ExternĂ­ odkaz Dundrová ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/2

Z

3

JLB070

ExternĂ­ odkaz Základy francouzského jazyka II

ExternĂ­ odkaz Dundrová

LS

0/2

Z

3

JLB081

ExternĂ­ odkaz Základy italského jazyka I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/2

Z

3

JLB082

ExternĂ­ odkaz Základy italského jazyka II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

Z

3

JLB087

ExternĂ­ odkaz Základy španělského jazyka I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/2

Z

3

JLB088

ExternĂ­ odkaz Základy španělského jazyka II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

Z

3

JLB123

ExternĂ­ odkaz Základy ruského jazyka

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3


Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLB014

Němčina odborná II

JLB013
JLB020

Francouzština odborná II

JLB019
JLB024

Italština odborná II

JLB023
JLB028

Ruština odborná II

JLB027
JLB030

Španělština odborná II

JLB029
JLB034

Němčina pro sociální vědy II

JLB033
JLB036

Francouzština pro sociální vědy II

JLB035
JLB038

Italština pro sociální vědy II

JLB037
JLB040

Ruština pro sociální vědy II

JLB039
JLB042

Španělština pro sociální vědy II

JLB041
JLB048

Ruština - příprava pro JLB039 II

JLB047
JLB068

Základy německého jazyka II

JLB067
JLB070

Základy francouzského jazyka II

JLB069


Kód plánu:

J23BPSOCSSS1559
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

23.duben 2024 00:03

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 23.04 2024 00:53, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz