Fakulta sociálních věd UK
(Bc) Program: Sociologie a sociální politika (BP_SOSP)
Akademický rok 2023/24
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní program B0314A250004: Sociologie a sociální politika - bakalářský, prezenční

Akademický rok 2023/2024


Studium bakalářského oboru „Sociologie a sociální politika“ obecně usiluje o posílení schopností logického a analytického myšlení v kontextu vědeckého výzkumu konkrétních problémů života společnosti. Poskytuje přehled základních směrů klasické a současné sociologie a veřejné a sociální politiky. Vede ke zvládnutí metodologie sociologických výzkumů (kvantitativní i kvalitativní), výzkumných technik i metod zpracování a analýzy dat, na pozadí specifických znalostí statistiky a logiky. Vybavuje studenty poznáním sociální praxe zkoumání společenských problémů, schopností kritické četby odborné literatury, diskuse poznatků a jejich písemné prezentace tak, aby se dokázali orientovat v síti sociálních vztahů, kterou sebou výzkumná situace přináší, a uměli se v ní chovat jako experti či analytici svého druhu a zároveň i plnohodnotní občané. Systematicky podporuje schopnosti studentů kriticky posoudit význam společenských jevů, procesů a událostí v širších souvislostech, odkrývat a analyzovat síť vztahů a chování celých skupin obyvatelstva, organizací a společenských institucí. Seznamuje studenty s konkrétními sociálními problémy (nezaměstnanost, deviace, korupce, …), oborovými sociologiemi (organizace, kultury, genderu, města, venkova, …) a politikou organizací veřejné správy v jednotlivých oblastech péče o blaho občanů (rodina, zdraví, vzdělání, …). Studium oboru zajišťuje studentům vstup do vědeckých obcí dvou oborů, které jsou špičkově pěstovány a rozvíjeny na UK. Vytváří vhodné předpoklady pro navazující magisterské studium na katedrách Sociologie a Veřejné a sociální politiky, ale i na katedrách příbuzného zaměření mimo Fakultu sociálních věd i mimo UK.


Absolvent studia je schopen samostatně provádět analýzy sociálních problémů a jevů s přihlédnutím k historii a současným vývojovým trendům moderních společností a zároveň i k etice sociologického výzkumu. Má přehled o nejvýznamnějších teoriích v oblasti sociologie a veřejné a sociální politiky a rozumí jejich významu pro interpretaci procesů sociální praxe. Pro své analýzy dokáže vybrat a aplikovat vhodnou teorii, navrhnout a realizovat odpovídající výzkumný projekt (design), sociologicky interpretovat získaná data a navrhovat řešení aktuálních sociálních problémů. Rozumí komplexu sociální politiky u nás, jeho logice a mechanismům působení. Je schopen vykonávat analytické a koncepční práce při přípravě opatření v různých oblastech sociální politiky - politiky zaměstnanosti, rozvoje lidských zdrojů, politiky sociálních služeb, sociální práce, personálního řízení na různých úrovních - a může se podílet na zavádění těchto opatření v praxi


Garant programu: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. Mail Celkové studijní povinnosti:

180 kreditů

Povinné předměty - Sociologie

58 kreditů

Povinné předměty - Sociální politika

46 kreditů

Povinné předměty pro závěrečnou práci

15 kreditů

Povinně volitelné předměty - Metodologická praktika

min. 10 kreditů

Povinně volitelné předměty - Úvody do dalších společenských věd

min. 5 kreditů

Povinně volitelné předměty - Sociální politika

min. 12 kreditů

Povinně volitelné předměty - Cizí jazyky

min. 3 kredity

Povinně volitelné předměty - Ostatní

min. 10 kreditů

Volitelné předměty

max. 21 kreditů


(Volitelné předměty viz čl. 5 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu UK )


Bakalářská státní zkouška:


(JBAK01) Obhajoba bakalářské práce (1 otázka)

(JSZ542) Sociologie (1 otázka)

(JSZ033) Sociální politika (2 otázky)

(JSZ035) Státní zkouška z analýzy dat


Povinné předměty – Sociologie

Skupina předmětů J#0970


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB002

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociology II

ExternĂ­ odkaz Klírová

LS

0/2

Zk

3

JSB015

ExternĂ­ odkaz Metodologie kvantitativního výzkumu

ExternĂ­ odkaz Kudrnáč

LS

2/2

Zk

5

JSB529

ExternĂ­ odkaz Základy sociologického výzkumu

ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS

2/2

Zk

8

JSB535

ExternĂ­ odkaz Úvod do statistiky

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Petrúšek

LS

3/2

Zk

5

JSB536

ExternĂ­ odkaz Základy logiky a matematiky

ExternĂ­ odkaz Petrúšek

ZS

2/2

Zk

4

JSB537

ExternĂ­ odkaz Kvantitativní analýza dat

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

3/2

Zk

6

JSB580

ExternĂ­ odkaz Myslet a psát sociologicky

ExternĂ­ odkaz Wirthová

ZS

1/2

Zk

6

JSB582

ExternĂ­ odkaz Současné sociologické teorie

ExternĂ­ odkaz Balon

LS

2/0

Zk

5

JSB583

ExternĂ­ odkaz Základní oblasti sociologie

ExternĂ­ odkaz Numerato

ZS

2/0

Zk

5

JSB584

ExternĂ­ odkaz Metodologie kvalitativního výzkumu

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

2/1

Zk

5

JSB595

ExternĂ­ odkaz Klasické a moderní sociologické teorie

ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

2/1

Zk

6


Celkem kreditů: 58


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLB002

Angličtina pro sociology II

JLB001
JSB015

Metodologie kvantitativního výzkumu

ExternĂ­ odkaz J#R039
JSB529

Základy sociologického výzkumu
JSB012

JSB535

Úvod do statistiky
JSB017

JSB536

Základy logiky a matematiky
JSB035

JSB537

Kvantitativní analýza dat
JSB538

JSB580

Myslet a psát sociologicky
JSB530

JSB582

Současné sociologické teorie

JSB595JSB010

JSB583

Základní oblasti sociologie

JSB595JSB003

JSB584

Metodologie kvalitativního výzkumu
JSB014

JSB595

Klasické a moderní sociologické teorie
JSB007 JSB008


Povinné předměty – Sociální politika

Skupina předmětů J#0971


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSB025

ExternĂ­ odkaz Sociální problémy

ExternĂ­ odkaz Jelínková

ZS

2/0

Zk

5

JSB026

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální politiky

ExternĂ­ odkaz Jelínková

LS

1/1

Zk

5

JSB043

ExternĂ­ odkaz Úvod do veřejné politiky

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

2/1

Zk

6

JSB072

ExternĂ­ odkaz Zdravotní politika

ExternĂ­ odkaz Kotherová

LS

1/1

Zk

5

JSB513

ExternĂ­ odkaz Úvod do akademické práce

ExternĂ­ odkaz Mouralová

ZS

0/2

Z

3

JSB601

ExternĂ­ odkaz Veřejný sektor a veřejná správa

ExternĂ­ odkaz Witz

ZS

2/1

Zk

6

JSB705

ExternĂ­ odkaz Hospodaření veřejného sektoru

ExternĂ­ odkaz Vejchodská

LS

1/1

Zk

5

JSB781

ExternĂ­ odkaz Vzdělávací politika

ExternĂ­ odkaz Mouralová

LS

1/1

KZ

5

JSB782

ExternĂ­ odkaz Sociální politika jako společenská praxe

ExternĂ­ odkaz Dobiášová

ZS

2/1

Zk

6


Celkem kreditů: 46


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSB026

Úvod do sociální politiky

JSB025


JSB521

JSB521 JSB569

JSB043

Úvod do veřejné politiky
JSB061 JSB523

JSB072

Zdravotní politika

ExternĂ­ odkaz J#R072 JSB025
JSB601

Veřejný sektor a veřejná správa
JSB571

JSB781

Vzdělávací politika
JSB039 JSB524

JSB782

Sociální politika jako společenská praxe
JSB570


Povinné předměty – Zpracování bakalářské práce

Skupina předmětů J#0972


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSB597

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář I - diskuse projektů

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

ZS

0/2

Z

6

JSB598

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář II - diskuse projektů

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

LS

0/2

Z

6

JSB783

ExternĂ­ odkaz Psaní projektu bakalářské práce

ExternĂ­ odkaz Dobiášová

ZS/LS

0/2

Z

3


Celkem kreditů: 15


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti


Povinně volitelné předměty – Metodologická praktika

Skupina předmětů J#0973


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSB023

ExternĂ­ odkaz Praktika z kvantitativního výzkumu I

ExternĂ­ odkaz Dvořák

ZS/LS

0/2

Z

3

JSB556

ExternĂ­ odkaz Praktika z kvalitativního výzkumu

ExternĂ­ odkaz Grygar

ZS

0/2

Z

5

JSB562

ExternĂ­ odkaz Praktika z kvantitativního výzkumu II

ExternĂ­ odkaz Dvořák

ZS/LS

0/2

Z

3

JSB790

ExternĂ­ odkaz Kvanitativní praktika pro sociální politiku

ExternĂ­ odkaz Nekola

ZS

0/2

Z

5


Minimální počet kreditů: 10


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSB023

Praktika z kvantitativního výzkumu I

ExternĂ­ odkaz J#R053
JSB556

Praktika z kvalitativního výzkumu

JSB014JSB033

JSB562

Praktika z kvantitativního výzkumu II
JSB024


Povinně volitelné předměty – Úvody do dalších společenských věd

Skupina předmětů J#0974


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomie

ExternĂ­ odkaz Cahlík

ZS

2/0

Zk

5

JPB198

ExternĂ­ odkaz Úvod do politologie

ExternĂ­ odkaz Brunclík

LS

2/0

Zk

5

JSB596

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Uherek

ZS

2/0

Zk

5


Minimální počet kreditů: 5


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEB998

Úvod do ekonomieJJB998

JEB003 JEB004 JEB101 JEB102 JJB998

JSB596

Úvod do sociální antropologie
JSB051 JSB557


Povinně volitelné předměty – Sociální politika

Skupina předmětů J#0975


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSB073

ExternĂ­ odkaz Veřejné politiky v trojdimenzionálním pojetí politiky

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/1

Zk

5

JSB077

ExternĂ­ odkaz Sociální problémy a veřejná politika

ExternĂ­ odkaz Potůček

LS

0/2

Z

5

JSB111

ExternĂ­ odkaz Úvod do environmentální politiky

ExternĂ­ odkaz Vejchodská

LS

2/0

Zk

5

JSB157

ExternĂ­ odkaz Workshop Prague-Constance (Konstanz) Study Days

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

0/2

Zk

7

JSB199

ExternĂ­ odkaz Sociální podnikání

ExternĂ­ odkaz Jelínková

ZS

1/1

Zk

5

JSB515

ExternĂ­ odkaz Vysokoškolská vzdělávací politika I

ExternĂ­ odkaz Vlk

ZS

1/1

Zk

5

JSB547

ExternĂ­ odkaz Rodinná politika

ExternĂ­ odkaz Dobiášová

LS

1/1

KZ

4

JSB702

ExternĂ­ odkaz International Migration

ExternĂ­ odkaz Jelínková

ZS

1/1

Zk

6

JSB733

ExternĂ­ odkaz Administered Societies: A Public Administration Perspective

ExternĂ­ odkaz Witz

LS

1/1

Zk

7

JSB745

ExternĂ­ odkaz Odborná stáž - Sociologie - sociální politika

ExternĂ­ odkaz Dobiášová

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM749

ExternĂ­ odkaz Sociální inovace ve veřejné správě: foresight na budoucí sociální problémy a jejich řešení

ExternĂ­ odkaz Mouralová

ZS

0/2

Z

3

JSM780

ExternĂ­ odkaz Lokální a regionální politika

ExternĂ­ odkaz Müller

ZS

1/1

Zk

5


Minimální počet kreditů: 12


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSB073

Veřejné politiky v trojdimenzionálním pojetí politiky
JSB042

JSB547

Rodinná politika
JSM609


Povinně volitelné předměty – Cizí jazyky

Skupina předmětů J#0976


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB001

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociology I

ExternĂ­ odkaz Klírová

ZS

0/2

Z

3

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/2

Z

3

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

Zk

3

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/2

Z

3

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/2

Zk

3

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/2

Z

3

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

Zk

3

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

Zk

3

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/2

Z

3

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

Zk

3

JLB033

ExternĂ­ odkaz Němčina pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS/LS

0/2

Z

3

JLB034

ExternĂ­ odkaz Němčina pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

KZ

3

JLB035

ExternĂ­ odkaz Francouzština pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

ZS

0/2

Z

3

JLB036

ExternĂ­ odkaz Francouzština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

LS

0/2

KZ

3

JLB037

ExternĂ­ odkaz Italština pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/2

Z

3

JLB038

ExternĂ­ odkaz Italština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

KZ

3

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

KZ

3

JLB041

ExternĂ­ odkaz Španělština pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/2

Z

3

JLB042

ExternĂ­ odkaz Španělština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

KZ

3

JLB047

ExternĂ­ odkaz Ruština - příprava pro JLB039 I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS/LS

0/2

Z

3

JLB048

ExternĂ­ odkaz Ruština - příprava pro JLB039 II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

Z

3

JLB067

ExternĂ­ odkaz Základy německého jazyka I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

ZS

0/2

Z

3

JLB068

ExternĂ­ odkaz Základy německého jazyka II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

LS

0/2

Z

3

JLB069

ExternĂ­ odkaz Základy francouzského jazyka I

ExternĂ­ odkaz Dundrová ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/2

Z

3

JLB070

ExternĂ­ odkaz Základy francouzského jazyka II

ExternĂ­ odkaz Dundrová

LS

0/2

Z

3

JLB081

ExternĂ­ odkaz Základy italského jazyka I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/2

Z

3

JLB082

ExternĂ­ odkaz Základy italského jazyka II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

Z

3

JLB087

ExternĂ­ odkaz Základy španělského jazyka I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/2

Z

3

JLB088

ExternĂ­ odkaz Základy španělského jazyka II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

Z

3

JLB123

ExternĂ­ odkaz Základy ruského jazyka

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3


Minimální počet kreditů: 3


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLB014

Němčina odborná II

JLB013
JLB020

Francouzština odborná II

JLB019
JLB024

Italština odborná II

JLB023
JLB028

Ruština odborná II

JLB027
JLB030

Španělština odborná II

JLB029
JLB034

Němčina pro sociální vědy II

JLB033
JLB036

Francouzština pro sociální vědy II

JLB035
JLB038

Italština pro sociální vědy II

JLB037
JLB040

Ruština pro sociální vědy II

JLB039
JLB042

Španělština pro sociální vědy II

JLB041
JLB048

Ruština - příprava pro JLB039 II

JLB047
JLB068

Základy německého jazyka II

JLB067
JLB070

Základy francouzského jazyka II

JLB069

Povinně volitelné předměty – Ostatní

Skupina předmětů J#0977


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

ASGV00404

ExternĂ­ odkaz Internet a společnost


ZS

1/1

Z

4

JSB062

ExternĂ­ odkaz Současná česká společnost

ExternĂ­ odkaz Tuček

LS

2/0

Zk

5

JSB407

ExternĂ­ odkaz Globální problémy životního prostředí a udržitelný rozvoj

ExternĂ­ odkaz Drhová

ZS

1/1

Zk

5

JSB455

ExternĂ­ odkaz Economic Sociology and European Capitalism

ExternĂ­ odkaz Sorg ExternĂ­ odkaz Šrám

ZS

1/1

Zk

7

JSB526

ExternĂ­ odkaz Advanced Statistics

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

1/1

Z

6

JSB540

ExternĂ­ odkaz Techniky kvalitativního dotazování

ExternĂ­ odkaz Voleková

ZS

0/2

Zk

4

JSB565

ExternĂ­ odkaz Média a společnost

ExternĂ­ odkaz Hrůzová

ZS

1/0

Zk

3

JSB567

ExternĂ­ odkaz Sociální stratifikace a nerovnosti

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

ZS

2/0

Zk

6

JSB591

ExternĂ­ odkaz Spotřeba a společnost

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

1/0

Zk

3

JSB593

ExternĂ­ odkaz Sociologie politiky

ExternĂ­ odkaz Císař

ZS

2/0

Zk

6

JSB594

ExternĂ­ odkaz Gender a společnost

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

LS

2/0

Zk

6

JSB599

ExternĂ­ odkaz Současná sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

2/0

Zk

6

JSB611

ExternĂ­ odkaz Famous sociological research studies

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

2/0

Zk

6

JSB730

ExternĂ­ odkaz Základy sociální práce a řízení neziskových organizací

ExternĂ­ odkaz Úradníková ExternĂ­ odkaz Dobiášová

LS

1/1

Z

4

JSB741

ExternĂ­ odkaz Civil Society in Central Europe

ExternĂ­ odkaz Frič

LS

2/0

Zk

6

JSB752

ExternĂ­ odkaz Sociologie rodiny

ExternĂ­ odkaz Andresová

ZS

0/2

Z

4

JSB753

ExternĂ­ odkaz Řešení problémů ve statistickém prostředí R

ExternĂ­ odkaz Urban

ZS

1/1

Z

3

JSB786

ExternĂ­ odkaz Innovative presentation of scientific knowledge

ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS/LS

0/2

Z

4

YBSB018

ExternĂ­ odkaz Subkultury mládeže


ZS

2/0

Zk

4


Minimální počet kreditů: 10


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSB567

Sociální stratifikace a nerovnosti
JSB004

JSB591

Spotřeba a společnost
JSB564

JSB593

Sociologie politiky
JSB490

JSB594

Gender a společnost
JSB365 JSB563

JSB599

Současná sociální antropologie
JSB559 JSB055

YBSB018

Subkultury mládeže

YBSA002

YBSB002


YBSB018KKód plánu:

J23BPSOSP1557

Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

16.červenec 2024 00:03

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 16.07 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz