Fakulta sociálních věd UK
(NMgr) Program: Politologie (NP_POL)
Akademický rok 2023/24
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní program N0312A200011: Politologie - navazující magisterské studium, prezenční

Akademický rok 2023/2024


Katedra politologie IPS se v rámci magisterského dvouletého studijního programu POLITOLOGIE zaměřuje především na rozšíření a prohloubení znalostí studentů v oblasti metodologie a komparativní politologie. Zvláštní důraz se klade na problematiku analýzy politických stran a stranických systémů, decentralizaci (s důrazem na problematiku zemí EU), analýzu konfliktů v demokracii, komunální politiku a politickou geografii.


Absolventi magisterského programu Politologie mají možnost pokračovat v navazujícím postgraduálním studiu Politologie, a to buď v rámci rigorózního řízení, nebo doktorského studia, které katedra zajišťuje v prezenční i kombinované formě.


Garantkou programu Politologie je ExternĂ­ odkaz prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., dr. h. c., koordinátorem programu je ExternĂ­ odkaz Mgr. Jakub Stauber, Ph.D.Studijní povinnosti


Celkové studijní povinnosti:

120 kreditů

Povinné předměty:

52 kreditů

Povinně předměty - pro zpracování závěrečné práce:

24 kreditů

Povinně volitelné:

minimálně: 32 kreditů

Volitelné předměty:

maximálně: 12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl. 5 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu UK )


Státní závěrečná zkouška

(JDIP01) Obhajoba diplomové práce

(JSZ676) Rozprava na téma teoretické a metodologické aspekty výzkumu

(JSZ677) Rozprava na téma problematiky komparativní analýzy v politologii s využitím případových studií


Povinné předměty J#1010


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM017

ExternĂ­ odkaz Komparativní politologie

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS

2/1

Zk

7

JPM018

ExternĂ­ odkaz Politické instituce a modely vládnutí v ČR

ExternĂ­ odkaz Perottino

ZS

2/1

Zk

7

JPM019

ExternĂ­ odkaz Teorie politických stran

ExternĂ­ odkaz Perottino

ZS

2/1

Zk

7

JPM020

ExternĂ­ odkaz Stranické systémy

ExternĂ­ odkaz Brunclík

LS

2/1

Zk

7

JPM021

ExternĂ­ odkaz Český parlament a parlamentarismus

ExternĂ­ odkaz Perottino

LS

2/1

Zk

7

JPM031

ExternĂ­ odkaz Research Methods

ExternĂ­ odkaz Kofroň

LS

1/2

Zk

10

JPM039

ExternĂ­ odkaz Measuring Democracy and Democratic Quality

ExternĂ­ odkaz Guasti

LS

2/1

Zk

7


Celkový počet kreditů: 52


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPM017

Komparativní politologie
JPM030

JPM018

Politické instituce a modely vládnutí v ČR
JPM032

JPM019

Teorie politických stran
JPM027

JPM020

Stranické systémy
JPM028

JPM021

Český parlament a parlamentarismus
JPM729

JPM039

Measuring Democracy and Democratic Quality
JPM792


Povinné předměty – pro zpracování závěrečné práce J#1011


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM053

ExternĂ­ odkaz Diplomní seminář I

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS/LS

0/2

Z

8

JPM054

ExternĂ­ odkaz Diplomní seminář II

ExternĂ­ odkaz Říchová ExternĂ­ odkaz Stauber

ZS/LS

0/2

Z

8

JPM055

ExternĂ­ odkaz Diplomní seminář III

ExternĂ­ odkaz Říchová ExternĂ­ odkaz Stauber

ZS/LS

0/2

Z

8


Celkový počet kreditů: 24


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPM053

Diplomní seminář I
JPM023

JPM054

Diplomní seminář II

JPM053JPM025

JPM055

Diplomní seminář III

JPM054JPM026


Povinně volitelné předměty J#1012


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

APOV30199

ExternĂ­ odkaz Nepolitická politika v české tradici


ZS

0/2

Z

3

APOV30322

ExternĂ­ odkaz Machiavelli: úvod


LS

0/2

Z

3

APOV50096

ExternĂ­ odkaz Obrat k reprezentaci v demokratické teorii


ZS

0/2

Z

3

APOV50157

ExternĂ­ odkaz Nástup neliberální demokracie


LS

0/2

Z

3

APOV50161

ExternĂ­ odkaz Kapitoly z dějin české normalizace


LS

0/2

Z

3

APOV50418

ExternĂ­ odkaz Politická ideologie a pojem tradice


ZS

0/2

Z

3

JKM596

ExternĂ­ odkaz Politics and Media in High-Stakes International Conflicts

ExternĂ­ odkaz Shavit

LS

1/1

KZ

3

JLM001

ExternĂ­ odkaz Academic English I

ExternĂ­ odkaz Goodall

ZS/LS

0/2

Z

3

JLM002

ExternĂ­ odkaz Academic English II

ExternĂ­ odkaz Goodall

LS

0/2

Z

3

JLM057

ExternĂ­ odkaz Academic Writing for Masters

ExternĂ­ odkaz Goodall

LS

0/2

Z

3

JPM005

ExternĂ­ odkaz Koalice a koaliční vazby v parlament.systémech

ExternĂ­ odkaz Stauber

LS

2/0

Zk

5

JPM035

ExternĂ­ odkaz Demokratizace a autokratizace v komparativní perspektivě

ExternĂ­ odkaz Guasti

ZS

2/1

Zk

8

JPM040

ExternĂ­ odkaz Global Political Philosophy

ExternĂ­ odkaz Salamon

ZS

1/1

Zk

5

JPM041

ExternĂ­ odkaz Global Justice: Interdisciplinary Perspectives

ExternĂ­ odkaz Salamon

LS

1/1

Zk

5

JPM056

ExternĂ­ odkaz Political Parties in Comparative Perspective

ExternĂ­ odkaz Brunclík

ZS

2/0

Zk

5

JPM066

ExternĂ­ odkaz Gender and Politics

ExternĂ­ odkaz Monsees

ZS

1/1

Zk

6

JPM070

ExternĂ­ odkaz Current Topics in Political Theory

ExternĂ­ odkaz Franěk

LS

1/1

Zk

6

JPM104

ExternĂ­ odkaz China after the Treaty of Nanjing (1842)

ExternĂ­ odkaz Bejkovský

LS

2/0

Zk

6

JPM118

ExternĂ­ odkaz Volby v USA

ExternĂ­ odkaz Kotábová

ZS

1/1

Z

5

JPM142

ExternĂ­ odkaz Geopolitics and Political Geography of World Regions

ExternĂ­ odkaz Riegl

LS

2/0

Zk

6

JPM143

ExternĂ­ odkaz Decentralizace - region - identita

ExternĂ­ odkaz Říchová

LS

2/1

Zk

5

JPM144

ExternĂ­ odkaz Rozhodovací procesy municipalit pohledem Svazu měst a obcí ČR

ExternĂ­ odkaz Masopustová

ZS

1/1

Zk

5

JPM146

ExternĂ­ odkaz Přechody k demokracii v teorii a praxi

ExternĂ­ odkaz Mlejnek

ZS

2/0

Zk

5

JPM148

ExternĂ­ odkaz Legislativní proces v praxi

ExternĂ­ odkaz Masopustová ExternĂ­ odkaz Hornek

ZS

1/1

Zk

5

JPM150

ExternĂ­ odkaz Poloprezidentské režimy v postkomunistické Evropě

ExternĂ­ odkaz Mlejnek

ZS

2/0

Zk

5

JPM154

ExternĂ­ odkaz Politics and AI

ExternĂ­ odkaz Čech

ZS

1/1

Zk

6

JPM158

ExternĂ­ odkaz Opozice v totalitním režimu

ExternĂ­ odkaz Mlejnek

LS

2/0

Zk

5

JPM160

ExternĂ­ odkaz Česká komunální politika

ExternĂ­ odkaz Jüptner

ZS

1/1

Zk

5

JPM161

ExternĂ­ odkaz Empires - an extinct type of actor in international relations

ExternĂ­ odkaz Romancov

LS

2/0

Zk

6

JPM198

ExternĂ­ odkaz Contemporary Latin America

ExternĂ­ odkaz Krausz Hladká

ZS

1/1

Zk

6

JPM272

ExternĂ­ odkaz Evropská komunální politika

ExternĂ­ odkaz Jüptner

LS

1/1

Zk

5

JPM279

ExternĂ­ odkaz Totalitarismus a literatura

ExternĂ­ odkaz Mlejnek

LS

1/1

Z

5

JPM317

ExternĂ­ odkaz Terorismus v Evropě

ExternĂ­ odkaz Charvát

LS

2/0

Z

5

JPM342

ExternĂ­ odkaz Konflikty v demokracii a národní identita: teoretické problémy analýzy

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS

1/1

Zk

5

JPM443

ExternĂ­ odkaz Data Analysis and Mapping

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

1/1

Zk

5

JPM444

ExternĂ­ odkaz Navigating the Information Age: Political Text Analysis and Applied Machine Learning

ExternĂ­ odkaz Stauber ExternĂ­ odkaz Parízek

ZS

1/1

Zk

6

JPM445

ExternĂ­ odkaz Lobbying v České republice

ExternĂ­ odkaz Jágr

ZS

0/2

Z

5

JPM446

ExternĂ­ odkaz Politika jako povolání

ExternĂ­ odkaz Jágr

LS

0/2

Z

5

JPM447

ExternĂ­ odkaz Digitální politiky

ExternĂ­ odkaz Perottino

LS

0/2

Z

5

JPM448

ExternĂ­ odkaz Russia in the system of IR

ExternĂ­ odkaz Romancov

ZS

2/0

Zk

6

JPM450

ExternĂ­ odkaz Electoral Systems

ExternĂ­ odkaz Collini

LS

2/0

Zk

6

JPM451

ExternĂ­ odkaz Czech Parliament in Central European perspective

ExternĂ­ odkaz Kuta

LS

1/1

Zk

6

JPM465

ExternĂ­ odkaz Evolution of the Hungarian political System

ExternĂ­ odkaz Collini

ZS

2/0

Z

6

JPM466

ExternĂ­ odkaz Parties and Party Systems in Southern Europe

ExternĂ­ odkaz Collini

LS

2/0

Z

6

JPM547

ExternĂ­ odkaz Národ a nacionalismus

ExternĂ­ odkaz Říchová

LS

1/1

Z

5

JPM550

ExternĂ­ odkaz History, Politics and Culture of Central European Jewry

ExternĂ­ odkaz Kubátová

LS

1/1

Zk

7

JPM553

ExternĂ­ odkaz From Anti-Semitism to Anti-Zionism

ExternĂ­ odkaz Kubátová

ZS

1/1

Z

6

JPM582

ExternĂ­ odkaz Stáž v praxi

ExternĂ­ odkaz Stauber

ZS/LS

0/2

Z

5

JPM599

ExternĂ­ odkaz War, the State and Society I

ExternĂ­ odkaz Kofroň

ZS

2/0

Zk

6

JPM604

ExternĂ­ odkaz Geopolitics and Geostrategy I

ExternĂ­ odkaz Romancov

ZS

2/0

Z

4

JPM605

ExternĂ­ odkaz Geopolitics and Geostrategy II

ExternĂ­ odkaz Romancov

LS

2/0

Zk

6

JPM638

ExternĂ­ odkaz České politické strany

ExternĂ­ odkaz Perottino

LS

1/1

Zk

5

JPM639

ExternĂ­ odkaz Problémy ústavního inženýrství

ExternĂ­ odkaz Brunclík

ZS

2/0

Zk

5

JPM734

ExternĂ­ odkaz Geopolitics of sovereignty, state failure and unrecognized states

ExternĂ­ odkaz Riegl ExternĂ­ odkaz Doboš

ZS

2/2

Zk

9

JPM742

ExternĂ­ odkaz Public International Law

ExternĂ­ odkaz Landovský

LS

1/1

Zk

5

JPM765

ExternĂ­ odkaz Ukrajinská náboženská scéna: politika, nacionalismus a identita

ExternĂ­ odkaz Mlejnek

LS

2/0

Zk

5

JPM766

ExternĂ­ odkaz Zkušenosti malých obcí z pohledu starosty

ExternĂ­ odkaz Jüptner

ZS

1/1

Z

5

JPM793

ExternĂ­ odkaz Political Representation

ExternĂ­ odkaz Guasti

LS

1/2

Zk

6

JPM813

ExternĂ­ odkaz Populism and Democracy

ExternĂ­ odkaz Guasti

LS

1/2

Zk

6

JPM827

ExternĂ­ odkaz Era of political entrepreneurs: a party capture by private interests

ExternĂ­ odkaz Cirhan

ZS/LS

2/0

Zk

4

JPM830

ExternĂ­ odkaz Minority self-government in comparative perspective

ExternĂ­ odkaz Brunclík

LS

2/0

Zk

5

JPM834

ExternĂ­ odkaz The transnational people: challenges and opportunities for populist parties

ExternĂ­ odkaz Perottino

ZS

1/1

Zk

6

JPM837

ExternĂ­ odkaz War in Croatia and its Implications for Collective Identity: The Case of the Croatian Serbs

ExternĂ­ odkaz Krausz Hladká

LS

1/1

Zk

5

JPM851

ExternĂ­ odkaz Sociology of voting behaviors

ExternĂ­ odkaz Jágr

LS

2/0

Zk

6

JTB280

ExternĂ­ odkaz Israel: Politics and Society

ExternĂ­ odkaz Kalhousová

ZS

1/1

Zk

6


Minimální počet kreditů: 32


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLM001

Academic English I

ExternĂ­ odkaz J#LM30
JLM002

Academic English II

JLM001
JPM040

Global Political Philosophy
JPM398

JPM041

Global Justice: Interdisciplinary Perspectives
JPM399

JPM056

Political Parties in Comparative Perspective
JPM574

JPM142

Geopolitics and Political Geography of World Regions
JPM324 JPM641

JPM143

Decentralizace - region - identita
JPM024 JPM343

JPM605

Geopolitics and Geostrategy II

JPM604
JPM639

Problémy ústavního inženýrství
JPM029

JPM734

Geopolitics of sovereignty, state failure and unrecognized states
JPM300

JPM742

Public International Law
JPM548 JPM675Kód plánu:

J23NPPOL1551
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

16.červenec 2024 00:02

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 16.07 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz