Fakulta sociálních věd UK
(Bc) Program: Teritoriální studia - prezenční forma (BP_TS)
Akademický rok 2023/24
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní program B0312A200011: Teritoriální studia - bakalářský, prezenční

Akademický rok 2023/2024


Studijní program Teritoriální studia usiluje o shrnutí obecné problematiky politických, kulturně-historických a socioekonomických souvislostí vývoje Severní Ameriky, Evropy a Eurasie.

Absolvent programu disponuje multidisciplinárně založenou znalostí dějin a současnosti teritorií severní polokoule. Umí získat a klasifikovat data a s jejich pomocí řešit praktické i výzkumné úkoly doma i v zahraničí minimálně ve dvou světových jazycích. Umí pracovat v týmu zabývajícím se oborovou i příbuznou problematikou, a to na různých úrovních odbornosti. Je připraven se dále vzdělávat a pokračovat v navazujícím magisterském studiu, uplatnit se v domácích i zahraničních vládních i nevládních organizacích institucích a organizacích a pracovat v soukromém i veřejném sektoru.


Garant programu: doc. PhDr. Luboš ŠVEC, CSc.

E-mail: lubos.svec@fsv.cuni.cz


Koordinátor programu: doc. PhDr. Jiří VYKOUKAL, CSc.

E-mail: jiri.vykoukal@fsv.cuni.cz


ExternĂ­ odkaz Další informace pro studenty

ExternĂ­ odkaz Další informace pro uchazeče

ExternĂ­ odkaz Webové stránky Institutu mezinárodních studií FSV UKStudijní povinnosti


Celkové studijní povinnosti

180 kreditů

Povinné předměty

117 kreditů

Povinně volitelné předměty - semináře

6 kreditů

Povinně volitelné předměty - jazyky

15 kreditů

Povinně volitelné předměty - ostatní

24 kreditů

Volitelné předměty

18 kreditů


Povinně volitelné předměty: student plní všechny skupiny povinně volitelných předmětů J#501, J#502, J#0503, J#50421

ExternĂ­ odkaz (Volitelné předměty viz čl. 5 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu UK)


Bakalářská státní zkouška


1. (JBAK01) Obhajoba bakalářské práce, více viz ExternĂ­ odkaz  OD 16/2018

2. (JSZ101) Moderní dějiny  ExternĂ­ odkaz Pravidla pro zpracování bakalářské práce

3. (JSZ630) Teritoriální specializace ExternĂ­ odkaz Pravidla pro zpracování bakalářské práce


Povinné předměty (J#0500)


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomie

ExternĂ­ odkaz Cahlík

ZS

2/0

Zk

5

JSB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

Zk

5

JTB001

ExternĂ­ odkaz Základy akademické práce

ExternĂ­ odkaz Pondělíček ExternĂ­ odkaz Filipová

ZS

2/0

Zk

5

JTB002

ExternĂ­ odkaz Teorie ve společenských vědách

ExternĂ­ odkaz Eberle

LS

2/0

Zk

5

JTB003

ExternĂ­ odkaz Úvod do teritoriálních studií

ExternĂ­ odkaz Kozák

ZS

2/0

Zk

5

JTB004

ExternĂ­ odkaz Úvod do historie

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

2/0

Zk

5

JTB005

ExternĂ­ odkaz Úvod do geografie

ExternĂ­ odkaz Szobi

LS

1/1

Zk

5

JTB006

ExternĂ­ odkaz Dějiny evropského myšlení

ExternĂ­ odkaz Zelená

ZS

2/0

Zk

5

JTB007

ExternĂ­ odkaz Úvod do státu a politiky

ExternĂ­ odkaz Kubát

LS

2/0

Zk

5

JTB008

ExternĂ­ odkaz Dvě století střední Evropy I

ExternĂ­ odkaz Velek

ZS

4/0

Z

2

JTB009

ExternĂ­ odkaz Seminář k dějinám střední Evropy I

ExternĂ­ odkaz Klípa ExternĂ­ odkaz Perutka

ZS

0/2

Z

1

JTB010

ExternĂ­ odkaz Dvě století střední Evropy II

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

4/0

Zk

5

JTB011

ExternĂ­ odkaz Seminář k dějinám střední Evropy II

ExternĂ­ odkaz Klípa ExternĂ­ odkaz Perutka

LS

0/2

Z

1

JTB012

ExternĂ­ odkaz Přehled moderních světových dějin I

ExternĂ­ odkaz Pečenka ExternĂ­ odkaz Konrád ExternĂ­ odkaz Smetana

ZS

4/0

Z

2

JTB013

ExternĂ­ odkaz Seminář k moderním dějinám I

ExternĂ­ odkaz Szobi ExternĂ­ odkaz Šafařík

ZS

0/2

Z

1

JTB014

ExternĂ­ odkaz Přehled moderních světových dějin II

ExternĂ­ odkaz Smetana ExternĂ­ odkaz Konrád

LS

4/0

Zk

5

JTB015

ExternĂ­ odkaz Seminář k moderním dějinám II

ExternĂ­ odkaz Szobi ExternĂ­ odkaz Šafařík

LS

0/2

Z

1

JTB016

ExternĂ­ odkaz Dějiny německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Nigrin

LS

4/0

Zk

6

JTB017

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Ruska

ExternĂ­ odkaz Kolenovská

ZS

4/0

Zk

6

JTB018

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy

ExternĂ­ odkaz Švec ExternĂ­ odkaz Žíla

ZS

4/0

Zk

6

JTB019

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny severní Ameriky

ExternĂ­ odkaz Kýrová ExternĂ­ odkaz Sehnálková

LS

4/0

Zk

6

JTB020

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny západní Evropy

ExternĂ­ odkaz Matějka ExternĂ­ odkaz Váška

ZS

4/0

Zk

6

JTB021

ExternĂ­ odkaz Evropská integrace

ExternĂ­ odkaz Kasáková ExternĂ­ odkaz Váška

LS

2/0

Zk

4

JTB022

ExternĂ­ odkaz Ročníková práce

ExternĂ­ odkaz Švec ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

0/2

Zk

4

JTB023

ExternĂ­ odkaz Seminář k aktualitám

ExternĂ­ odkaz Emler ExternĂ­ odkaz Korablyova ExternĂ­ odkaz Kýrová

ZS/LS

0/2

Zk

4

JTB024

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář I

ExternĂ­ odkaz Smetana ExternĂ­ odkaz Kubát ExternĂ­ odkaz Matějka

ZS/LS

0/2

Z

6

JTB025

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář II

ExternĂ­ odkaz Smetana ExternĂ­ odkaz Kubát ExternĂ­ odkaz Matějka

ZS/LS

0/2

Z

6


Celkový počet kreditů: 117


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEB998

Úvod do ekonomieJJB998

JEB003 JEB004 JEB102 JJB998 JEB101

JSB998

Úvod do sociologieJSB990

ExternĂ­ odkaz J#SOSPR14 JSB990

JTB001

Základy akademické práce
JTB104

JTB007

Úvod do státu a politiky
JMB025

JTB010

Dvě století střední Evropy II

JTB008
JTB011

Seminář k dějinám střední Evropy II

JTB009
JTB012

Přehled moderních světových dějin I
JTB065

JTB013

Seminář k moderním dějinám I
JTB064 JTB063

JTB014

Přehled moderních světových dějin II

JTB012
JTB015

Seminář k moderním dějinám II

JTB013
JTB016

Dějiny německy mluvících zemí

JTB014 JTB011 JTB010 JTB007 JTB006 JTB005 JTB004 JTB003 JTB002 JTB015 JTB001
JTB017

Moderní dějiny Ruska

JTB006 JTB005 JTB004 JTB003 JTB002 JTB001 JTB007 JTB015 JTB014 JTB011 JTB010
JTB018

Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy

JTB001 JTB002 JTB015 JTB014 JTB011 JTB010 JTB007 JTB006 JTB005 JTB004 JTB003
JTB019

Moderní dějiny severní Ameriky

JTB001 JTB007 JTB010 JTB011 JTB014 JTB015 JTB005 JTB004 JTB003 JTB002 JTB006
JTB020

Moderní dějiny západní Evropy

JTB015 JTB001 JTB002 JTB003 JTB004 JTB005 JTB006 JTB007 JTB010 JTB011 JTB014
JTB021

Evropská integrace

JTB002 JTB003 JTB015 JTB014 JTB011 JTB010 JTB007 JTB006 JTB005 JTB004
JTB022

Ročníková práce

JTB014 JTB011
JTB023

Seminář k aktualitám

JTB015 JTB014 JTB011 JTB010
JTB024

Bakalářský seminář I

JTB022
JTB025

Bakalářský seminář II

JTB024

Povinně volitelné předměty - průvodní semináře k dějinám teritorií (J#0501)


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JTB026

ExternĂ­ odkaz Seminář k dějinám NMZ

ExternĂ­ odkaz Lizcová ExternĂ­ odkaz Emler

LS

0/2

Z

2

JTB027

ExternĂ­ odkaz Seminář k dějinám Ruska

ExternĂ­ odkaz Kolenovská ExternĂ­ odkaz Litera ExternĂ­ odkaz Svoboda

ZS

0/2

Z

2

JTB028

ExternĂ­ odkaz Seminář k dějinám středo- a jihovýchodní Evropy

ExternĂ­ odkaz Švec ExternĂ­ odkaz Žíla

ZS

0/2

Z

2

JTB029

ExternĂ­ odkaz Seminář k dějinám Severní Ameriky

ExternĂ­ odkaz Kýrová ExternĂ­ odkaz Sehnálková ExternĂ­ odkaz Szobi

LS

0/2

Z

2

JTB030

ExternĂ­ odkaz Seminář k dějinám západní Evropy

ExternĂ­ odkaz Mejstřík ExternĂ­ odkaz Váška ExternĂ­ odkaz Šindelář

ZS

0/2

Z

2

JTB031

ExternĂ­ odkaz Seminář k evropské integraci

ExternĂ­ odkaz Váška ExternĂ­ odkaz Tomalová ExternĂ­ odkaz Cotte

LS

0/2

Z

2


Minimální počet kreditů: 6


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JTB026

Seminář k dějinám NMZ

JTB001 JTB007 JTB006 JTB005 JTB004 JTB003 JTB002JMB009

JTB027

Seminář k dějinám Ruska

JTB006 JTB005 JTB004 JTB003 JTB002 JTB001 JTB007JMB011

JTB028

Seminář k dějinám středo- a jihovýchodní Evropy

JTB006 JTB007 JTB005 JTB004 JTB003 JTB002 JTB001JMB013

JTB029

Seminář k dějinám Severní Ameriky

JTB007 JTB006 JTB005 JTB004 JTB003 JTB002 JTB001JMB017

JTB030

Seminář k dějinám západní Evropy

JTB007 JTB006 JTB005 JTB003 JTB002 JTB001 JTB004JMB015

JTB031

Seminář k evropské integraci

JTB007 JTB006 JTB005 JTB004 JTB003 JTB002JMB029


Jazyk I (J#0502)


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB007

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro IMS I

ExternĂ­ odkaz Kunzová

ZS

0/2

Z

3

JLB008

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro IMS II

ExternĂ­ odkaz Kunzová

LS

0/2

Zk

3

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/2

Z

3

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

Zk

3

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/2

Z

3

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/2

Zk

3

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/2

Z

3

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

Zk

3

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

Zk

3

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/2

Z

3

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

Zk

3

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

KZ

3


Minimální počet kreditů: 6


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLB008

Angličtina pro IMS II

JLB007
JLB014

Němčina odborná II

JLB013
JLB020

Francouzština odborná II

JLB019
JLB024

Italština odborná II

JLB023
JLB028

Ruština odborná II

JLB027
JLB030

Španělština odborná II

JLB029
JLB040

Ruština pro sociální vědy II

JLB039

Jazyk II + Jazyk III (J#0503)


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB033

ExternĂ­ odkaz Němčina pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS/LS

0/2

Z

3

JLB034

ExternĂ­ odkaz Němčina pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

KZ

3

JLB035

ExternĂ­ odkaz Francouzština pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

ZS

0/2

Z

3

JLB036

ExternĂ­ odkaz Francouzština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

LS

0/2

KZ

3

JLB037

ExternĂ­ odkaz Italština pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/2

Z

3

JLB038

ExternĂ­ odkaz Italština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

KZ

3

JLB041

ExternĂ­ odkaz Španělština pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/2

Z

3

JLB042

ExternĂ­ odkaz Španělština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

KZ

3

JLB047

ExternĂ­ odkaz Ruština - příprava pro JLB039 I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS/LS

0/2

Z

3

JLB048

ExternĂ­ odkaz Ruština - příprava pro JLB039 II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

Z

3

JLB053

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Prošková

ZS

0/2

Z

3

JLB054

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Prošková

LS

0/2

KZ

3

JTB032

ExternĂ­ odkaz Rozšíření jazykových kompetencí pro studenty TS (Jazyk III)

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

1/1

Z

3

JTB150

ExternĂ­ odkaz Polština I

ExternĂ­ odkaz Sitarz

ZS

0/2

Z

3

JTB151

ExternĂ­ odkaz Polština II

ExternĂ­ odkaz Sitarz

LS

0/2

Z

3

JTB152

ExternĂ­ odkaz Polština III

ExternĂ­ odkaz Sitarz

ZS

0/2

Z

3

JTB153

ExternĂ­ odkaz Polština IV

ExternĂ­ odkaz Sitarz

LS

0/2

Z

3

JTB154

ExternĂ­ odkaz Greek Language I

ExternĂ­ odkaz Maniati

ZS

0/2

Z

3

JTB155

ExternĂ­ odkaz Greek Language II

ExternĂ­ odkaz Maniati

ZS/LS

0/2

Z

3

JTB156

ExternĂ­ odkaz Greek Language III

ExternĂ­ odkaz Maniati

ZS

0/2

Zk

3

JTB157

ExternĂ­ odkaz Greek Language IV

ExternĂ­ odkaz Maniati

LS

0/2

Zk

3


Minimální počet kreditů: 9


Ke splnění studijních povinností v rámci této skupiny je zapotřebí absolvovat tři různé cizí jazyky

Jako Jazyk I musí studenti vždy vybrat odborný jazyk ze skupiny J#0502

Jako Jazyk II musí studenti vždy vybrat jeden z jazyků vyučovaných CJP, tj. angličtinu, francouzštinu, italštinu, němčinu, ruštinu nebo španělštinu, a to do maximální výše 6 kreditů (vždy první a druhý díl jednoho jazyka).

Jako Jazyk III si studenti mohou vybrat kterýkoliv z jazyků uvedených ve skupině J#0503 v minimální výši 3 kreditů nebo si nechat uznat (po dohodě s garantem programu) jazyk vyučovaný mimo FSV UK.

Studenti samozřejmě mohou Jazyk II nebo Jazyk III absolvovat na vyšší než předepsané úrovni. Další kredity získané nad celkový počet 15 kreditů za Jazyk I-III se započítávají do volitelných předmětů.


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLB034

Němčina pro sociální vědy II

JLB033
JLB036

Francouzština pro sociální vědy II

JLB035
JLB038

Italština pro sociální vědy II

JLB037
JLB042

Španělština pro sociální vědy II

JLB041
JLB048

Ruština - příprava pro JLB039 II

JLB047
JLB053

Angličtina pro sociální vědy IJLB031

ExternĂ­ odkaz J#LM31 ExternĂ­ odkaz J#LM30

JLB054

Angličtina pro sociální vědy II

JLB053


JLB032


JTB032

Rozšíření jazykových kompetencí pro studenty TS (Jazyk III)
JMB211

JTB151

Polština II

JTB150
JTB152

Polština III

JTB151
JTB153

Polština IV

JTB152
JTB154

Greek Language I
JMM147 JMB315

JTB155

Greek Language II

JTB154JMB316 JMM148

JTB156

Greek Language III

JTB155JMB317 JMB149

JTB157

Greek Language IV

JTB156JMB318 JMM150


Povinně volitelné předměty (J#050421)


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB067

ExternĂ­ odkaz Základy německého jazyka I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

ZS

0/2

Z

3

JLB068

ExternĂ­ odkaz Základy německého jazyka II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

LS

0/2

Z

3

JLB069

ExternĂ­ odkaz Základy francouzského jazyka I

ExternĂ­ odkaz Dundrová ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/2

Z

3

JLB070

ExternĂ­ odkaz Základy francouzského jazyka II

ExternĂ­ odkaz Dundrová

LS

0/2

Z

3

JLB111

ExternĂ­ odkaz Týdenní intenzivní kurz němčiny

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/25

Z

2

JLB112

ExternĂ­ odkaz Týdenní intenzivní kurz francouzštiny

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

ZS

0/25

Z

2

JPB376

ExternĂ­ odkaz The Israeli-Arab/Palestinian Conflict

ExternĂ­ odkaz Kalhousová

ZS

1/1

Zk

6

JPB630

ExternĂ­ odkaz The Israeli-Palestinian Conflict

ExternĂ­ odkaz Záhora

LS

1/1

Zk

6

JTB132

ExternĂ­ odkaz Central European Culture in the 20th Century

ExternĂ­ odkaz Emler

LS

1/1

Zk

6

JTB133

ExternĂ­ odkaz Introduction to International Political Economy

ExternĂ­ odkaz Fiřtová

LS

1/1

Zk

6

JTB199

ExternĂ­ odkaz Dobrovolnická činnost

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/2

Z

3

JTB201

ExternĂ­ odkaz Stáž

ExternĂ­ odkaz Švec ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

0/2

Z

3

JTB202

ExternĂ­ odkaz Internship

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/2

Z

3

JTB203

ExternĂ­ odkaz Exkurze

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/2

Z

3

JTB204

ExternĂ­ odkaz Excursion

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/2

Z

3

JTB205

ExternĂ­ odkaz Reflexe veřejné debaty

ExternĂ­ odkaz Králová ExternĂ­ odkaz Lizcová ExternĂ­ odkaz Tomalová

ZS/LS

0/2

Z

3

JTB206

ExternĂ­ odkaz Diplomatický protokol

ExternĂ­ odkaz Lexa

LS

1/1

Zk

6

JTB207

ExternĂ­ odkaz Mezinárodní negociace

ExternĂ­ odkaz Bulenová

ZS

1/1

Zk

6

JTB210

ExternĂ­ odkaz Úvod do mezinárodního a evropského práva

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS

2/0

Zk

6

JTB211

ExternĂ­ odkaz Politická kultura v českých zemích a habsburské monarchii 1848-1918

ExternĂ­ odkaz Velek

LS

1/1

Zk

6

JTB220

ExternĂ­ odkaz Socio-economic Geography of the post-Soviet Area

ExternĂ­ odkaz Lídl

LS

1/1

Zk

6

JTB221

ExternĂ­ odkaz Historical Geography in Western European Countries

ExternĂ­ odkaz Bauer

LS

1/1

Zk

6

JTB222

ExternĂ­ odkaz Socio-ekonomická geografie Balkánu

ExternĂ­ odkaz Žíla

LS

1/1

Zk

6

JTB223

ExternĂ­ odkaz Geografie německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Filipová

LS

1/1

Zk

6

JTB224

ExternĂ­ odkaz The Geography of North America

ExternĂ­ odkaz Szobi

ZS

1/1

Zk

6

JTB230

ExternĂ­ odkaz Postsovětský prostor po roce 1991

ExternĂ­ odkaz Horák ExternĂ­ odkaz Šír

ZS

2/0

Zk

6

JTB231

ExternĂ­ odkaz Balkans after 1989

ExternĂ­ odkaz Kocián ExternĂ­ odkaz Roginer Hofmeister ExternĂ­ odkaz Králová

ZS

1/1

Zk

6

JTB232

ExternĂ­ odkaz Major Problems in North America Since the End of the Cold War

ExternĂ­ odkaz Pondělíček

ZS

2/0

Zk

6

JTB233

ExternĂ­ odkaz Západní Evropa po roce 1989

ExternĂ­ odkaz Váška

ZS

1/1

Zk

6

JTB234

ExternĂ­ odkaz Německo po roce 1990

ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS

1/1

Zk

6

JTB236

ExternĂ­ odkaz Ztráta starých jistot. Nejnovější dějiny Rakouska v evropském kontextu (1986-2020)

ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS

1/1

Zk

6

JTB240

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Střední Asie

ExternĂ­ odkaz Horák

LS

1/1

Zk

6

JTB241

ExternĂ­ odkaz Modern History of the Caucasus

ExternĂ­ odkaz Brisku

LS

1/1

Zk

6

JTB242

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Skandinávie

ExternĂ­ odkaz Svobodný

LS

2/0

Zk

6

JTB243

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny pobaltských zemí

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS

1/1

Zk

6

JTB244

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Slovenska

ExternĂ­ odkaz Irmanová

LS

1/1

Zk

6

JTB250

ExternĂ­ odkaz Vztahy Československa, resp. České republiky k NMZ I (Německo)

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Handl

ZS

1/1

Zk

6

JTB251

ExternĂ­ odkaz Vztahy Československa, resp. České republiky k NMZ II (Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko)

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Handl

LS

1/1

Zk

6

JTB252

ExternĂ­ odkaz Postsovětský prostor v české zahraniční politice

ExternĂ­ odkaz Veselý

LS

1/1

Z

3

JTB253

ExternĂ­ odkaz Československá a česká zahraniční politika po roce 1989 I

ExternĂ­ odkaz Handl

ZS

1/1

Zk

6

JTB254

ExternĂ­ odkaz Československá a česká zahraniční politika po roce 1989 II

ExternĂ­ odkaz Handl

LS

1/1

Zk

6

JTB255

ExternĂ­ odkaz Hospodářský a sociální systém německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Lizcová

ZS

1/1

Zk

6

JTB256

ExternĂ­ odkaz Progresivní zahraniční politika v Německu a EU

ExternĂ­ odkaz Lizcová

ZS

1/1

Zk

6

JTB257

ExternĂ­ odkaz Česká diplomacie po roce 1989 - geneze, instituce, témata

ExternĂ­ odkaz Petříček

ZS

1/1

Zk

6

JTB260

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Finska

ExternĂ­ odkaz Švec ExternĂ­ odkaz Skálová

LS

1/1

Zk

6

JTB261

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Maďarska

ExternĂ­ odkaz Irmanová

ZS

1/1

Zk

6

JTB264

ExternĂ­ odkaz Kapitoly z moderních dějin Itálie

ExternĂ­ odkaz Mejstřík

ZS

1/1

Zk

6

JTB265

ExternĂ­ odkaz Moderní britské dějiny

ExternĂ­ odkaz Rovná

LS

1/1

Zk

6

JTB266

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Japonska

ExternĂ­ odkaz Labus

ZS

1/1

Zk

6

JTB267

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Portugalska a Španělska

ExternĂ­ odkaz Menclová

LS

1/1

Zk

6

JTB269

ExternĂ­ odkaz Demokratické strany zemí střední Evropy po roce 1945

ExternĂ­ odkaz Kocian

LS

1/1

Z

3

JTB270

ExternĂ­ odkaz Armáda jako integrační faktor ruské společnosti

ExternĂ­ odkaz Litera

LS

1/1

Zk

6

JTB271

ExternĂ­ odkaz Švýcarská konfederace v minulosti a současnosti: vzorový model či evropská anomálie?

ExternĂ­ odkaz Kunštát

ZS

1/1

Zk

6

JTB272

ExternĂ­ odkaz Společnost za ostnatým drátem. Koncentrační tábory ve 20. století

ExternĂ­ odkaz Šmidrkal

LS

1/1

Zk

6

JTB273

ExternĂ­ odkaz Stalinismus a SSSR: zrození supervelmoci

ExternĂ­ odkaz Kolenovská

LS

1/1

Zk

6

JTB274

ExternĂ­ odkaz Nacismus ve 20. století

ExternĂ­ odkaz Kyncl

LS

1/1

Zk

5

JTB275

ExternĂ­ odkaz Německá literatura ve 20. století

ExternĂ­ odkaz Zelená

LS

1/1

Zk

6

JTB277

ExternĂ­ odkaz Mezi konfliktem a soužitím. Češi a sudetští Němci v proměnách 20. století

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

2/0

Zk

3

JTB280

ExternĂ­ odkaz Israel: Politics and Society

ExternĂ­ odkaz Kalhousová

ZS

1/1

Zk

6

JTB281

ExternĂ­ odkaz Rok 1968 v západním Německu a v Evropě

ExternĂ­ odkaz Valenta

LS

1/1

Zk

6

JTB282

ExternĂ­ odkaz Ideology and Literature: American Literature 2001-2015

ExternĂ­ odkaz Olehla

LS

1/1

Zk

6

JTB284

ExternĂ­ odkaz Evropská paměť v audiovizuálních médiích

ExternĂ­ odkaz Šindelář

ZS

1/1

Zk

6

JTB285

ExternĂ­ odkaz Sovětský stát a společnost 1941-1945

ExternĂ­ odkaz Litera

LS

1/1

Zk

6

JTB286

ExternĂ­ odkaz Britská zahraniční politika od roku 1945 do současnosti

ExternĂ­ odkaz Váška

LS

1/1

Zk

6

JTB287

ExternĂ­ odkaz Contemporary Politics in Central Europe: Populism and Beyond

ExternĂ­ odkaz Sadecki

LS

1/1

Zk

6

JTB289

ExternĂ­ odkaz Reflexe velkých debat v sociálních vědách ve filmu

ExternĂ­ odkaz Sehnálková

ZS

0/4

Z

6

JTB300

ExternĂ­ odkaz Central Europe and China: Economic and Political Relations

ExternĂ­ odkaz Kopecký

LS

1/1

Zk

6

JTB301

ExternĂ­ odkaz Introduction to Intellectual History: Approaches and Methods

ExternĂ­ odkaz Brisku

ZS

1/1

Zk

6

JTB302

ExternĂ­ odkaz Central European Myths and Memory

ExternĂ­ odkaz Balla

LS

1/1

Zk

6

JTB303

ExternĂ­ odkaz Religion, secularity and laicity in Europe (19th-21th centuries)

ExternĂ­ odkaz Bauer

ZS

1/1

Zk

6

JTB304

ExternĂ­ odkaz U.S. in the 1960s and 1970s

ExternĂ­ odkaz Raška

ZS

1/1

Zk

6

JTB305

ExternĂ­ odkaz U.S. in the 1980s and 1990s

ExternĂ­ odkaz Raška

LS

1/1

Zk

6

JTB306

ExternĂ­ odkaz History of U.S. - Latin American Relations

ExternĂ­ odkaz Raška

LS

1/1

Zk

6

JTB307

ExternĂ­ odkaz Transatlantic Security Cooperation

ExternĂ­ odkaz Weiss

LS

1/1

Zk

6

JTB308

ExternĂ­ odkaz Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium I

ExternĂ­ odkaz Herms

ZS/LS

0/2

Z

4

JTB309

ExternĂ­ odkaz Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium II

ExternĂ­ odkaz Herms

ZS/LS

0/2

Z

4

JTB310

ExternĂ­ odkaz Current developments in British Politics: Brexit, Parties and the Constitution

ExternĂ­ odkaz McLean ExternĂ­ odkaz Peterson ExternĂ­ odkaz Váška

LS

1/1

Zk

6

JTB311

ExternĂ­ odkaz Dějiny Kanady

ExternĂ­ odkaz Fiřtová

ZS

1/1

Zk

6

JTB315

ExternĂ­ odkaz Skotsko, Wales a Severní Irsko v kontextu moderních britských dějin

ExternĂ­ odkaz Kasáková

ZS

1/1

Zk

6

JTB316

ExternĂ­ odkaz Základy německého ústavního práva

ExternĂ­ odkaz Zelená

LS

1/1

Zk

6

JTB317

ExternĂ­ odkaz Společenské a ekonomické důsledky digitalizace

ExternĂ­ odkaz Lizcová

ZS

1/1

Zk

6

JTB318

ExternĂ­ odkaz Britain and European Integration: Past - Present - Future

ExternĂ­ odkaz Butt Philip ExternĂ­ odkaz Váška

LS

1/1

Zk

6

JTB326

ExternĂ­ odkaz Popular Culture and US Foreign Policy

ExternĂ­ odkaz Schmid

ZS

1/1

Zk

6

JTB327

ExternĂ­ odkaz Hungarian Society and Culture

ExternĂ­ odkaz Roginer

LS

1/1

Zk

6

JTB328

ExternĂ­ odkaz České předsednictví v Radě EU 2022

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

LS

1/0

Zk

4

JTB329

ExternĂ­ odkaz Introduction into Central European countries' transformation: law, institutions, politics

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

LS

2/0

Zk

6

JTB330

ExternĂ­ odkaz Československo: Ostrov demokracie ve střední Evropě? Politika - Společnost - Kultura 1918-1939

ExternĂ­ odkaz Konrád

LS

1/1

Zk

6

JTB331

ExternĂ­ odkaz Soudobá Ukrajina: historie, politika, kontroverze 1900-2022

ExternĂ­ odkaz Svoboda

ZS

1/1

Zk

6

JTB332

ExternĂ­ odkaz Climate Change Politics from a Comparative Area Perspective

ExternĂ­ odkaz Fiřtová ExternĂ­ odkaz Ullrichová ExternĂ­ odkaz Lizcová

ZS

1/1

Zk

6

JTB334

ExternĂ­ odkaz Textlektüre im Tandem

ExternĂ­ odkaz Pusch

ZS

0/2

Z

3

JTB335

ExternĂ­ odkaz The European origins of Zionist ideologies and their evolution: from East Europe to Israel

ExternĂ­ odkaz Coman ExternĂ­ odkaz Kalhousová

LS

1/1

Zk

6

JTB336

ExternĂ­ odkaz Development of Russian Political System in Regional Perspective

ExternĂ­ odkaz Dubrovskiy

LS

1/1

Zk

6

JTB337

ExternĂ­ odkaz The Zelensky Phenomenon: the Rise of Audience Democracy and Performative Politics in Ukraine

ExternĂ­ odkaz Korablyova

LS

1/1

Zk

6

JTB338

ExternĂ­ odkaz Совреме́нная Россия: политика, социум и культура

ExternĂ­ odkaz Dubrovskiy

LS

1/1

Zk

6

JTB339

ExternĂ­ odkaz Key Economic Issues in the EU

ExternĂ­ odkaz Cotte

LS

1/1

Zk

6

JTB340

ExternĂ­ odkaz Násilí v moderních dějinách a v současnosti. Formy a interpretace

ExternĂ­ odkaz Konrád

LS

1/1

Zk

6

JTB341

ExternĂ­ odkaz Risk Intelligence for Global Public and Private Sector: A Practical Introduction

ExternĂ­ odkaz Synkule

ZS

1/1

Zk

6

JTB342

ExternĂ­ odkaz Církve a náboženství v NMZ

ExternĂ­ odkaz Kunštát

LS

1/1

Zk

6

JTB343

ExternĂ­ odkaz Ethics and International Relations

ExternĂ­ odkaz Long

ZS

1/1

Zk

6

JTB344

ExternĂ­ odkaz Nuclear Weapons in World Politics

ExternĂ­ odkaz Smetana

LS

1/1

Zk

6

JTB345

ExternĂ­ odkaz Conflict, Identity, and Politics - Israel through Film and the Arts

ExternĂ­ odkaz Kalhousová ExternĂ­ odkaz Coman

LS

1/1

Zk

6

JTB346

ExternĂ­ odkaz Geopolitics of European Territorial Waters

ExternĂ­ odkaz Valdez Tůma

ZS

1/1

Zk

6

JTB347

ExternĂ­ odkaz Základy německého, rakouského a švýcarského práva ve vzájemném srovnání a v aktuálních debatách

ExternĂ­ odkaz Zelená

ZS

1/1

Zk

6

JTB349

ExternĂ­ odkaz Využití AI v humanitních a společenských vědách

ExternĂ­ odkaz Kocián ExternĂ­ odkaz Vidová Hladká

LS

1/1

Z

4

JTB350

ExternĂ­ odkaz Rakousko po roce 1945

ExternĂ­ odkaz Lizcová

ZS

1/1

Zk

6

JTM652

ExternĂ­ odkaz Die Sozialstruktur Deutschlands im internationalen Vergleich

ExternĂ­ odkaz Hartmann

LS

1/1

Zk

6

JTM653

ExternĂ­ odkaz Kolonialismus in Geschichte, Literatur und der aktuellen Debatt

ExternĂ­ odkaz Schönborn

LS

1/1

Zk

6


Minimální počet kreditů: 24


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLB068

Základy německého jazyka II

JLB067
JLB070

Základy francouzského jazyka II

JLB069
JTB132

Central European Culture in the 20th Century

ExternĂ­ odkaz J#R065JMBZ289

JTB133

Introduction to International Political Economy

ExternĂ­ odkaz J#R065
JTB201

Stáž
JMB100

JTB202

Internship
JMB101

JTB205

Reflexe veřejné debaty
JMB103

JTB206

Diplomatický protokol

JTB010 JTB012
JTB207

Mezinárodní negociace

JTB012 JTB010JMB132

JTB210

Úvod do mezinárodního a evropského práva
JMB065

JTB223

Geografie německy mluvících zemí
JMB118

JTB224

The Geography of North America
JMB079

JTB230

Postsovětský prostor po roce 1991
JMB216

JTB231

Balkans after 1989
JMB242

JTB233

Západní Evropa po roce 1989
JMB094

JTB234

Německo po roce 1990
JMB218

JTB241

Modern History of the Caucasus
JMB038

JTB243

Moderní dějiny pobaltských zemí
JMB097

JTB250

Vztahy Československa, resp. České republiky k NMZ I (Německo)
JMB222

JTB261

Moderní dějiny Maďarska
JMB171

JTB264

Kapitoly z moderních dějin Itálie
JMB197

JTB271

Švýcarská konfederace v minulosti a současnosti: vzorový model či evropská anomálie?
JMB125

JTB277

Mezi konfliktem a soužitím. Češi a sudetští Němci v proměnách 20. století
JMB053

JTB284

Evropská paměť v audiovizuálních médiích

JTB010
JTB287

Contemporary Politics in Central Europe: Populism and Beyond

JTB007 JTB010 JTB015
JTB301

Introduction to Intellectual History: Approaches and Methods

JTB004 JTB014 JTB010 JTB006JMMZ253

JTB303

Religion, secularity and laicity in Europe (19th-21th centuries)
JMB091

JTB308

Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium I
JMBZ197

JTB309

Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium II

JTB308JMBZ198

JTB315

Skotsko, Wales a Severní Irsko v kontextu moderních britských dějin
JMB204

JTB342

Církve a náboženství v NMZ
JMM115 JMM640Kód plánu:

J23BPTSTS1514
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

16.červenec 2024 00:01

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 16.07 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz