Fakulta sociálních věd UK
Výuka cizích jazyků
Akademický rok 2023/24
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

ODDĚLENÍ CIZÍCH JAZYKŮ


BAKALÁŘSKÝ CYKLUSCentrum jazykové přípravy zajišťuje výuku jednoho odborně zaměřeného jazyka. Do těchto kurzů jsou studenti zařazováni na základě výsledků písemných přijímacích zkoušek

na fakultu nebo na základě vstupního testu, případně po dohodě s vyučujícím, viz sylaby jednotlivých předmětů zde níže. Předpokládá se vyšší středně pokročilá znalost, úroveň B2+ podle Evropského referenčního jazykového rámce. Zimní semestr je ukončen zápočtem, letní zkouškou. Podmínky pro zapsání do kurzu zakončeného zkouškou stanoví CJP.V akademickém roce 2023/2024 bude CJP poskytovat kurzy v těchto jazycích: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština a italština. Výběr jazyka se řídí přednostně požadavky příslušného institutu.Výuka hlavního jazyka je zaměřena na prohlubování jazykových znalostí studentů s důrazem na rozvíjení jejich schopností komunikovat na odborné úrovni ve svém oboru. Striktně dělené podle oborů jsou pouze kurzy angličtiny, kde je zaručen dostatečný počet studentů v kurzech. Němčina je rozdělena do kurzů pro ekonomy a zbylé obory. V ostatních jazycích jsou studenti několika oborů vždy spojeni v jednom kurzu.Dále si budou studenti moci v CJP vybrat studium jednoho dalšího jazyka v obecněji zaměřeném kurzu. Tyto kurzy jsou zpravidla na středně pokročilé úrovni (A2-B2), v zimním semestru končí zápočtem, v letním semestru klasifikovaným zápočtem. Zápis do kurzů probíhá na základě testu požadované úrovně jazykové znalosti v prvních hodinách výuky nebo po dohodě s učitelem. Pokud kapacita kurzu dovolí, studenti si mohou zapsat další jazyky.


Základní a přípravné kurzy CJP vyučuje v omezeném rozsahu převážně jako volitelné. Systém kurzů v grafickém přehledu je Dokument ke stáhnutĂ­ zde. Zápočty za „třetí jazyk“ v programu IMS udílí garant oboru; u jazyků vyučovaných CJP příslušný vyučující obvykle posuzuje pro IMS jazykové znalosti A1-A2, případně přezkušuje.Kurzy mírně specializované angličtiny začínají na úrovni B1+/B2. Platí zásada, že studenti postupují od kurzů nižší úrovně ke kurzům vyšším (od mírně specializovaných přes odborné k akademickému) a není možné si předměty zapisovat v opačném pořadí. Posluchači obou cyklů, kteří absolvovali kurz odborného jazyka, mají možnost si zapsat kurz akademické angličtiny (C1). Více informací k systému lze najít Dokument ke stáhnutĂ­  zde a k obsahu pak v sylabech jednotlivých předmětů.
MAGISTERSKÝ CYKLUS


Studenti přicházející z jiných fakult a mající odpovídající jazykovou úroveň se budou zařazovat do odborných kurzů jazyků dle požadavků svých studijních programů. Studenti přicházející na fakultu s nízkými znalostmi si budou muset obecný jazyk zlepšit na příslušnou úroveň v obecných kurzech během prvního roku studia.CJP bude jako zkoušky z odborného jazyka uznávat:


1) zkoušku z odborného jazyka vykonanou na FSV v bakalářském cyklu;


2) jiné jazykové zkoušky odpovídající úrovně a příslušného zaměření po dohodě s CJP nebo písemně doložené studium oboru v daném jazyce v cizině.Studentům, kteří si rozšiřují studium o další obor v rámci FSV UK, se uznávají veškeré zkoušky a klasifikované zápočty vykonané na FSV.
DALŠÍ KURZY


V září nabízíme intenzivní týdenní kurz francouzštiny, němčiny a španělštiny, který by měl zájemce připravit na vstup do kurzů Francouzština pro sociální vědy, Němčina pro sociální vědy a Španělština odborná.Studenti mohou jako volitelné předměty (nespecifikuje-li jejich studijní plán jinak) navštěvovat základní kurzy němčiny, francouzštiny, španělštiny a italštiny. Kurzy „Základy jazyka I a II“ jsou určeny pro úplné začátečníky a kurzy „Základy jazyka III a IV“ pro mírně pokročilé. Kurzy pro mírně pokročilé se zpravidla po roce střídají s přípravnými kurzy na vyšší úrovni, které studentům pomohou získat znalosti potřebné pro studium povinně volitelných jazykových předmětů.V zimním semestru budou jednou za 14 dní probíhat dva filmové semináře: anglický Sociological Cinema a francouzský Le Cinéma et la Société. Dále bude vyučován jazykově historický kurz La France au XXe siècle.Kurz English Academic Writing (JLB065) je určen pouze pro studenty PPE programu.V letním semestru je možné navštěvovat francouzský volitelný seminář o aktuálním dění ve světě Actualités en français a dvoudenní seminář v angličtině Effective Communication Skills.V obou semestrech otevíráme volitelný předmět Jazykový tandem - Tandem languages (JLB115 a JLB116) se třemi kontaktními hodinami s učitelem a zbylými flexibilními ve studentských dvojicích.PLACENÉ KURZY


V tomto akademickém roce CJP otevírá celkem dva kurzy konverzační angličtiny pro zaměstnance.Podrobné informace o sylabech, vstupních podmínkách do kurzů a podmínkách absolvování jednotlivých předmětů viz níže:
Kurzy základní a přípravné J#000011Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB047

ExternĂ­ odkaz Ruština - příprava pro JLB039 I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS/LS

0/2

Z

3

JLB048

ExternĂ­ odkaz Ruština - příprava pro JLB039 II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

Z

3

JLB067

ExternĂ­ odkaz Základy německého jazyka I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

ZS

0/2

Z

3

JLB068

ExternĂ­ odkaz Základy německého jazyka II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

LS

0/2

Z

3

JLB069

ExternĂ­ odkaz Základy francouzského jazyka I

ExternĂ­ odkaz Dundrová ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/2

Z

3

JLB070

ExternĂ­ odkaz Základy francouzského jazyka II

ExternĂ­ odkaz Dundrová

LS

0/2

Z

3

JLB073

ExternĂ­ odkaz Základy německého jazyka III

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/2

Z

3

JLB074

ExternĂ­ odkaz Základy německého jazyka IV

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

Z

3

JLB075

ExternĂ­ odkaz Základy francouzského jazyka III

ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/2

Z

3

JLB076

ExternĂ­ odkaz Základy francouzského jazyka IV

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/2

Z

3

JLB079

ExternĂ­ odkaz Základy italského jazyka III

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/2

Z

3

JLB080

ExternĂ­ odkaz Základy italského jazyka IV

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

Z

3

JLB081

ExternĂ­ odkaz Základy italského jazyka I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/2

Z

3

JLB082

ExternĂ­ odkaz Základy italského jazyka II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

Z

3

JLB087

ExternĂ­ odkaz Základy španělského jazyka I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/2

Z

3

JLB088

ExternĂ­ odkaz Základy španělského jazyka II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

Z

3

JLB119

ExternĂ­ odkaz Němčina - příprava pro JLB033 I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/2

Z

3

JLB120

ExternĂ­ odkaz Němčina - příprava pro JLB033 II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

Z

3

JLB121

ExternĂ­ odkaz Francouzština - příprava pro JLB035 I

ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/2

Z

3

JLB122

ExternĂ­ odkaz Francouzština - příprava pro JLB035 II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/2

Z

3

JLB123

ExternĂ­ odkaz Základy ruského jazyka

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3Kurzy mírně specializované a odborné J#000010


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB001

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociology I

ExternĂ­ odkaz Klírová

ZS

0/2

Z

3

JLB002

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociology II

ExternĂ­ odkaz Klírová

LS

0/2

Zk

3

JLB003

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro ekonomy I

ExternĂ­ odkaz Poslušná ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná

ZS

0/2

Z

3

JLB004

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro ekonomy II

ExternĂ­ odkaz Poslušná

LS

0/2

Zk

3

JLB005

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro politology I

ExternĂ­ odkaz Panešová

ZS

0/2

Z

3

JLB006

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro politology II

ExternĂ­ odkaz Panešová

LS

0/2

Zk

3

JLB007

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro IMS I

ExternĂ­ odkaz Kunzová

ZS

0/2

Z

3

JLB008

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro IMS II

ExternĂ­ odkaz Kunzová

LS

0/2

Zk

3

JLB009

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro žurnalisty I

ExternĂ­ odkaz Prošková

ZS

0/2

Z

3

JLB010

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro žurnalisty II

ExternĂ­ odkaz Prošková

LS

0/2

Zk

3

JLB011

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy - středně pokročilí I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

ZS

0/2

Z

3

JLB012

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy - středně pokročilí II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

LS

0/2

KZ

3

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/2

Z

3

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

Zk

3

JLB017

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy - pokročilí I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

ZS

0/2

Z

3

JLB018

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy - pokročilí II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

LS

0/2

Zk

3

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/2

Z

3

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/2

Zk

3

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/2

Z

3

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

Zk

3

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

Zk

3

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/2

Z

3

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

Zk

3

JLB033

ExternĂ­ odkaz Němčina pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS/LS

0/2

Z

3

JLB034

ExternĂ­ odkaz Němčina pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

KZ

3

JLB035

ExternĂ­ odkaz Francouzština pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

ZS

0/2

Z

3

JLB036

ExternĂ­ odkaz Francouzština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

LS

0/2

KZ

3

JLB037

ExternĂ­ odkaz Italština pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/2

Z

3

JLB038

ExternĂ­ odkaz Italština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

KZ

3

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

KZ

3

JLB041

ExternĂ­ odkaz Španělština pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/2

Z

3

JLB042

ExternĂ­ odkaz Španělština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

KZ

3

JLB045

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro marketing I

ExternĂ­ odkaz Stružková

ZS

0/2

Z

3

JLB046

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro marketing II

ExternĂ­ odkaz Stružková

LS

0/2

Zk

3

JLB053

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Prošková

ZS

0/2

Z

3

JLB054

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Prošková

LS

0/2

KZ

3

JLB055

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy - mírně pokročilí I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

ZS

0/2

Z

3

JLB056

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy - mírně pokročilí II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

LS

0/2

KZ

3

JLB063

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro mediální studia I

ExternĂ­ odkaz Černovský

ZS

0/2

Z

3

JLB064

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro mediální studia II

ExternĂ­ odkaz Černovský

LS

0/2

Zk

3

JLM005

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro politology I

ExternĂ­ odkaz Panešová

ZS

0/2

Z

3

JLM006

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro politology II

ExternĂ­ odkaz Panešová

ZS

0/2

Zk

3

JLM011

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro veřejnou a sociální politiku I

ExternĂ­ odkaz Klírová

ZS

0/2

Z

3

JLM012

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro veřejnou a sociální politiku II

ExternĂ­ odkaz Klírová

LS

0/2

Zk

4

Poznámka: azurově zvýrazněné předměty se v aktuálním roce nevyučují.Kurzy nadstavbové J#000013


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB057

ExternĂ­ odkaz Academic Writing for Bachelors

ExternĂ­ odkaz Goodall

ZS

0/2

Z

3

JLB059

ExternĂ­ odkaz Sociological Cinema

ExternĂ­ odkaz Štěpánková

ZS

0/2

Z

3

JLB061

ExternĂ­ odkaz English for Soft Skills

ExternĂ­ odkaz Poslušná

ZS

0/9

Z

2

JLB065

ExternĂ­ odkaz English Academic Writing

ExternĂ­ odkaz Kunzová

ZS

0/2

Zk

4

JLB071

ExternĂ­ odkaz Online Current Affairs Conversation Group

ExternĂ­ odkaz Cotte

ZS

0/2

Z

2

JLB083

ExternĂ­ odkaz Le Cinéma et la Société

ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/2

Z

3

JLB084

ExternĂ­ odkaz Gesellschaftsthemen im deutschen Film

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/2

Z

3

JLB085

ExternĂ­ odkaz Effective Communication Skills

ExternĂ­ odkaz Poslušná

LS

0/12

Z

2

JLB108

ExternĂ­ odkaz English through Current Affairs

ExternĂ­ odkaz Poslušná

ZS

0/2

Z

2

JLB109

ExternĂ­ odkaz Actualités en français

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/2

Z

2

JLB110

ExternĂ­ odkaz English through Video Production

ExternĂ­ odkaz Poslušná ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná

LS

0/2

Z

3

JLB111

ExternĂ­ odkaz Týdenní intenzivní kurz němčiny

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/25

Z

2

JLB112

ExternĂ­ odkaz Týdenní intenzivní kurz francouzštiny

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

ZS

0/25

Z

2

JLB113

ExternĂ­ odkaz La France au XXe siècle

ExternĂ­ odkaz Dundrová

ZS

0/2

Z

2

JLB115

ExternĂ­ odkaz Jazykový tandem zimní semestr

ExternĂ­ odkaz Stružková

ZS

0/2

Z

2

JLB116

ExternĂ­ odkaz Jazykový tandem letní semestr

ExternĂ­ odkaz Stružková

LS

0/2

Z

2

JLB117

ExternĂ­ odkaz Týdenní intenzivní kurz italštiny

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/25

Z

2

JLB118

ExternĂ­ odkaz Týdenní intenzivní kurz španělštiny

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/25

Z

2

JLM001

ExternĂ­ odkaz Academic English I

ExternĂ­ odkaz Goodall

ZS/LS

0/2

Z

3

JLM002

ExternĂ­ odkaz Academic English II

ExternĂ­ odkaz Goodall

LS

0/2

Z

3

JLM057

ExternĂ­ odkaz Academic Writing for Masters

ExternĂ­ odkaz Goodall

LS

0/2

Z

3

JLM063

ExternĂ­ odkaz English for Chinese Speaking Students

ExternĂ­ odkaz Štěpánková

ZS

0/2

Z

5

Poznámka: azurově zvýrazněné předměty se v aktuálním roce nevyučují.


ODDĚLENÍ ČEŠTINY PRO CIZINCE - Czech as a Foreign Language


Čeština pro cizince - Czech as a Foreign Language J#000100


CJP vyučuje češtinu jako cizí jazyk v anglických programech a za úhradu ji nabízí i studentům Erasmu.


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB100

ExternĂ­ odkaz Czech as a Foreign Language I

ExternĂ­ odkaz Frantesová ExternĂ­ odkaz Mazúrková ExternĂ­ odkaz Pellarová

ZS/LS

0/4

Zk

6

JLB101

ExternĂ­ odkaz Czech as a Foreign Language II

ExternĂ­ odkaz Frantesová ExternĂ­ odkaz Mazúrková ExternĂ­ odkaz Pellarová

ZS/LS

0/4

Zk

6

JLB102

ExternĂ­ odkaz Czech as a Foreign Language III

ExternĂ­ odkaz Frantesová ExternĂ­ odkaz Mazúrková ExternĂ­ odkaz Pellarová

ZS/LS

0/4

Zk

6

JLB103

ExternĂ­ odkaz Czech as a Foreign Language IV

ExternĂ­ odkaz Frantesová ExternĂ­ odkaz Mazúrková ExternĂ­ odkaz Pellarová

ZS/LS

0/4

Zk

6

JLB104

ExternĂ­ odkaz Czech for Chinese speaking students I

ExternĂ­ odkaz Frantesová ExternĂ­ odkaz Pellarová ExternĂ­ odkaz Mazúrková

ZS

0/4

Z

6

JLB105

ExternĂ­ odkaz Czech for Chinese Speaking Students II

ExternĂ­ odkaz Frantesová ExternĂ­ odkaz Pellarová ExternĂ­ odkaz Mazúrková

LS

0/4

Z

6


Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

20.květen 2024 00:01

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 20.05 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz