Fakulta sociálních věd UK
(PhD) Program: Ekonomie a ekonometrie (DP_EE)
Akademický rok 2023/24
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní program P0311D050005: Ekonomie a ekonometrie – doktorský


Hlavním cílem doktorského programu v ekonomii, který CERGE UK ve spolupráci s NHÚ AV ČR velmi úspěšně provozuje již 26 let a který si za tuto dobu vybudoval vysoké mezinárodní renomé, je prohlubování pokročilých vědomostí současné teoretické mikroekonomie, makroekonomie, a ekonometrie. V následné fázi je důraz kladen zejména na specializované znalosti pokročilých až hraničních teoretických a ekonometrických modelů v oblastech ekonomie, které si student programu zvolí jako svoji specializaci a ve kterých následně provádí samostatný výzkum (např. ekonomie trhu práce, finance, apod.). Další specializované znalosti představuje detailní orientace v současné vědecké literatuře v oblasti absolventova výzkumu. Všeobecnými výstupními znalostmi absolventa jsou ovládání pokročilých matematických metod a anglického jazyka na úrovni umožňující vykonávat vědeckou práci na mezinárodní úrovni.


Garantem doktorského programu je Prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.


Uplatnění absolventů: Absolvent čtyřletého doktorského studia studijního programu Ekonomie a ekonometrie má znalost pokročilých modelů teoretické mikroekonomie, makroekonomie, a ekonometrie zejména v těch oblastech ekonomie, ve které má absolvent svou specializaci a ve kterých provádí samostatný výzkum (např. ekonomie trhu práce, finance, apod.). Dalšími specializovanými výstupními znalostmi je znalost současné vědecké literatury v oblasti absolventova výzkumu. Všeobecnými výstupními znalostmi absolventa jsou znalost pokročilých matematických metod a ovládání anglického jazyka na úrovni umožňující vykonávat vědeckou práci na mezinárodní úrovni. Dále je to schopnost orientace ve vědecké literatuře v ekonomii a ekonometrii a schopnost provádět originální teoretický výzkum pomocí matematizovaných modelů a schopnost provádět originální empirický výzkum (testování teorií) pomocí ekonometrických metod. Všeobecnými dovednostmi je používání statistických a výpočetních programů a schopnost prezentovat výsledky výzkumné práce písemnou i ústní formou na takové úrovni, která je standardem impakt-faktorových mezinárodních odborných časopisů a mezinárodních konferencí.
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

23.červen 2024 00:00

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 23.06 2024 00:53, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz